Jump to content

Translation requests/WQ/2/Nl:

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Voor een toelichting op en overleg over deze nieuwsbrief, zie Wikimedia Newsletter.
Voor meer informatie over het vertalen van deze nieuwsbrief, zie Translation requests/WQ/2.


Welcome
Welcome
Founder
Founder
Reports
Reports
Projects
Projects
Interview
Interview
Press
Press
International
International
Endnotes
Endnotes

1[edit]

Logo van de Wikimedia Foundation
Logo van de Wikimedia Foundation

Wikimedia Quarto

2e Editie Januari 2005ar | cs | da | de | en | es | fi | fr | he | hu | it | ja | kn | ko | nl | no | pl | pt | ru | sv | zh-cn | zh-tw
Simple || Updates || more... edit

Jimmy Wales, Founder
Angela Beesley
Michael Davis
Florence Nibart-Devouard
Tim Shell
 

Medewerkers

Editor-in-Chief
  Samuel Klein
Executive Editor
  Florence Nibart-Devouard
Translator Coordination
  Aphaia
Design
   Cover : Zanimum
   Layout: Mats HalldinSchrijvers
+/- Angela, Anthere, Aphaia, Electric goat, Elian, James Day, Jimbo, M7, Daniel Mayer, MilchFlasche, David Monniaux, Nicholas Moreau, notafish, Oscar, Richy, Riorio, Ryo, Sj, Theodoranian, Tomos

Proeflezers
+/- Alno, Arnomane, KMT, Li-sung, Miya, NJT, Ruth Ifcher, Petr Kovar, Patrice Létourneau, Fruggo.

Vertalers
+/- ACrush, Ajvol, AlNo, Ananda, AndreasPraefcke, Aphaia, Ascánder, Bdk, Carbuncle, Céréales Killer, Der Mechatroniker, Didup, Electric goat, Fire, Foeke, Formulax, Fruggo, Guenny, Gunnar Eberlein, Henrique Scherer, Jackjeff, JB82, kocio, Kzhr, Louisana, Meanos, M-Falcon, MichaelDiederich, Mikez, Morita42, Mountain, notafish, Paddy, P-e.Nataf, ~Pyb, Vincent Ramos, rdb, Robert, RuM, Sabine Cretella, Shizhao, Sbisolo, Snowdog, Telcontar, Tietew, Tokyoahead, Tomos, TOR, Sebastian Witt, zenzizi.

Peacock

   Welkom bij de tweede nieuwsbrief van de Wikimedia Foundation. In deze nieuwsbrief vind je nieuws over recente en toekomstige gebeurtenissen, artikelen over de laatste ontwikkelingen binnen Wikimedia, en de gedachten en activiteiten van de Board of Trustees en van de oprichter van de Wikimedia Foundation, Jimmy Wales. Ook zijn verslagen opgenomen van de verschillende Wikimedia-projecten, en enkele woorden van Larry Lessig.

    De afgelopen maanden zijn de Wikimediaprojecten aanzienlijk zichtbaarder geworden, dankzij een verdubbeling van de servercapaciteit en bandbreedte, een zeer goede ontvangst van het persbericht met betrekking tot het éénmiljoenste artikel, en de groeiende aandacht voor Wikipedia van een steeds groter wordende groep van conferenties en filantropen die als doel hebben de wereld te veranderen.

    De afgelopen maanden zijn meerdere nieuwe projecten aan Wikimedia toegevoegd, zie verderop in deze nieuwsbrief de berichten over Wikicommons, Wikispecies en Wikinews. De komende maanden zullen we de voorbereidingen treffen voor een grote internationale conferentie in Frankfurt am Main (Duitsland), die de naam 'Wikimania' meegekregen heeft (zie pagina 6).

--de WQ-redactie

 
Inhoudsopgave


Voorkant: Gemeentehuis van Londen 's-nachts

Welkomstwoord, inhoudsopgave . . . . . . 1
Brieven van de oprichter en het bestuur van de Foundation . . . . . . 2
Kwartaalverslagen . . . . . . 3
Van de projecten . . . . . . 4
Berichten van de lokale afdelingen
Interview: Larry Lessig
    over collectieve rechten en Wikipedia
. . . . . . 5
In de media . . . . . . 6
Internationaal, etalage . . . . . . 7
Tot slot, kalender, de toekomst . . . . . . 82[edit]

Brief van de oprichter

 

Het afgelopen jaar is bijzonder enerverend geweest voor Wikimedia, maar het komende jaar wordt nog enerverender!

Het lijkt al jaren geleden dat we gedurende drie dagen vrijwel geheel offline waren omdat twee van de drie servers het begaven. Maar dat is nog maar net een jaar geleden. Nu, een krap jaar later, hebben we 40 servers en er komen er meer.

In het afgelopen jaar zijn we gegroeid van een website die half bang was om in de schijnwerpers gezet te worden door de nieuwssite Slashdot omdat we het extra verkeer niet aankonden, tot een website die het nauwelijks merkt als we "geSlashdot" worden.

Maar onze groei is niet verminderd en versnelt misschien zelfs. We zijn met iets unieks bezig, dat mensen wereldwijd meeneemt in de eerste dromen over wat het Internet zou kunnen zijn: het delen van kennis, kennis gratis weggeven, samenwerken om de benodigdheden te creëren om van deze een betere wereld te maken.

Niemand kan precies aangeven wat het nieuwe jaar ons zal brengen, maar sommige ontwikkelaars voorspellen dat als we de huidige groei volhouden, we tot de top 100 of zelfs de top 50 van meest bezochte websites zullen zijn aan het eind van dit jaar. Deze groei zou spannend zijn voor iedereen, maar voor ons is het extra spannend vanwege de manier waarop we het bereikt hebben: op een manier die niemand voor mogelijk had gehouden... honderden vrijwilligers die samenwerken op een losse en anarchistische manier om iets te bereiken waar we echt in geloven.

Hoe gaan we om met deze groei? Op dezelfde wijze als we in altijd al gedaan hebben: door zorgvuldig en veelvuldig te overleggen met degenen die de beste ideeën hebben op het specifieke gebied. We moeten de punten benoemen waarop we hulp het hardst nodig hebben, en vervolgens die hulp bewust zoeken.

Zo wordt bijvoorbeeld de druk op de tijd van ontwikkelaars steeds groter, en zullen we nieuwe ontwikkelaars moeten aantrekken. Dit is moeilijker dan het vinden van nieuwe auteurs, omdat nieuwe ontwikkelaars veel meer moeten leren voordat ze maximaal productief kunnen zijn. Een ander voorbeeld is dat we weten dat er lacunes zijn in de kennisgebieden die Wikipedia bestrijkt, wat betekent dat we op zoek moeten naar auteurs die geïnteresseerd zijn in andere onderwerpen dan de huidige leden van onze gemeenschap.

Ik wil iedereen vragen om voor 2005 het goede voornemen te maken om na te denken over hoe om te gaan met deze groei, en in het bijzonder hoe we de hulp kunnen vinden die we nodig hebben. Als elke vrijwilliger één persoon aan kan dragen die iets nieuws toe kan voegen aan onze gemeenschap, zou dat een grote positieve invloed hebben op ons vermogen om te groeien terwijl we gelijkertijd verbeteren.

Brief van het bestuur

Het jaar 2004 was verbazingwekkend om de redenen die Jimmy Wales hierboven al aangegeven heeft, maar ook om andere redenen. Het afgelopen jaar stond in het teken van internationale groei en erkenning.

2004 werd gekenmerkt door een fenomenale groei van de niet-Engelstalige projecten. In de loop van 2004 overtrof het aantal artikelen in niet-Engelstalige Wikipedia's het aantal artikelen in de Engelstalige Wikipedia. Het realiseren van een meertalig portaal op www.wikipedia.org na twee jaar discussie benadrukt deze internationalisering.

Veel gemeenschappen binnen Wikimedia kennen inmiddels intern eens sterke verbondenheid en werken autonoom, in plaats van het doen en laten van de Engelstalige gemeenschap over te nemen. Beter nog, zij zijn een inspiratiebron geworden voor andere projecten. Met name is aantal nieuwe initiatieven in diverse gemeenschappen opvallend (zoals het uitbrengen van een CD-rom), maar ook de intensievere samenwerking tussen de verschillende gemeenschappen (bijvoorbeeld het Vrolijk Kerstfeest-project en de Vertaling van de Week, of recenter de Internationale Schrijfwedstrijd).

Het afgelopen jaar was ook een periode van ontmoetingen in vele landen, in het bijzonder in Europa en Azië (er waren onder ander bijeenkomsten in Berlijn, Londen, Munchen, Rotterdam, Parijs, Taipei en Utrecht). Het bestaan van zulke actieve gemeenschappen is het levende bewijs van de internationale ontwikkeling van onze projecten.

Soms blijft echter de communicatie tussen de verschillende gemeenschappen moeilijk. Gezien de vele verschillende talen is dat niet verwonderlijk. Het afgelopen jaar is veel energie gestoken om een grotere interactie tussen de gemeenschappen te realiseren. De meta-website meta.wikimedia.org, waar alle gemeenschappen terecht kunnen, is opgericht, en steeds meer pagina's op meta worden in andere talen dan het Engels vertaald.

Een uitgave als Quarto zou een jaar geleden nog alleen in het Engels uitgegeven zijn, of hooguit in één andere taal vertaald zijn. Nu wordt Quarto vertaald in vele talen.

Het internationale aspect of onze projecten is ook zichtbaar in de beheersmatige en juridische aspecten, met de oprichting van een stichting (foundation) die als doel heeft de groei en ontwikkeling van alle projecten te ondersteunen, en de verkiezing van twee leden die de vrijwilligers vertegenwoordigen (beiden zijn vrouw, wat ik niet kan nalaten te herhalen, aangezien dit zeldzaam is in dergelijke bestuursorganen...). In 2004 zijn ook twee locale gemeenschappen geformaliseerd, in Duitsland en in Frankrijk (de chapters), en worden andere juridische structuren voorbereid.

In het kort... Drie jaar geleden sloot ik me aan bij een klein Engelstalig project, gevestigd op www.wikipedia.com, in eigendom van een onbekende Amerikaanse ondernemer. Een fantastisch project, maar met een frustrerende enkeltalige zienswijze. Vandaag hebben we ons ontwikkeld tot een complex wereldwijd project, in stand gehouden door een non-profit organisatie.

Voor 2005 zou ik enerzijds graag zien dat het aantal vrijwilligers bij de kleinere Wikipedia's toeneemt (zoals de Arabische), anderzijds dat we een echte kennisbron worden voor de potentiële lezers in landen met een zwakke technologische infrastructuur, waar geen toegang is tot internet.

Niemand van degenen die dit lezen heeft gebrek aan toegang tot informatie. Sterker nog, we verzuipen in de hoeveelheid informatie die we ontvangen via televisie, radio, kranten, internet .... Ons probleem is eerder om de betrouwbare informatie er uit te filteren. Het grootste deel van de mensheid heeft echter geen toegang tot deze informatiebronnen en heeft daarbij hulp nodig. We moeten voorkomen dat de kloof tussen hen die toegang hebben tot informatie en hen die dat niet hebben, groter wordt!

Anthere
Anthere

Het internationale aspect van onze projecten is belangrijk! Het is belangrijk omdat ons doel is om informatie te verschaffen aan zoveel mogelijk mensen. Vrije toegang en de vrijheid om informatie te distribueren is belangrijk. Maar het is ook belangrijk om lezers in hun eigen taal te benaderen, en de deelname van vrijwilligers uit allerlei culturen is een voorwaarde om ons objectieve, neutrale en afgewogen perspectief te behouden.

Tot slot is dit een kans om kennis te maken met mannen en vrouwen uit alle landen, om onze overeenkomsten en verschillen te ontdekken, en om te proberen om met de verschillen te leven, er begrip voor op te brengen, en te waarderen. In veel landen worden zulke verschillen gereguleerd met ontploffende granaten om de protagonisten stil te houden. We hebben geen andere keus dan consensus te vinden. We hebben alleen woorden, en we moeten ze gebruiken.


--Anthere / Florence Devouard

Als u vragen of opmerkingen hebt, horen we graag van u. U kunt ons bereiken op onze overlegpagina's (zie meta.wikimedia.org/Board), of via e-mail: board (at) wikimedia.org.3[edit]

Kwartaalverslagen

 

Beheer

Waar kan ik informatie vinden over de Foundation?
Recente informatie over de Foundation kun je vinden in deze kwartaalnieuwsbrief, op de speciale mailinglijst ([1]), op de Wikimedia Meta-wiki ([2]) en op de website van de Foundation ([3]). De Foundationwebsite is aan het begin van de herfst erg uitgebreid: er werd een basisopzet gemaakt voor de meest belangrijke pagina's en de meeste van deze pagina's werden vertaald in 10 talen. Op dit moment zijn op de website van de Foundation 38 gebruikers aangemeld, die veel verschillende talen als moedertaal hebben. De website maakt momenteel echter een behoorlijk rustige fase door.

Hoe brengt bestuur zijn boodschappen over?

Activiteiten van bestuur worden bijgehouden op Wikimedia Meta ([4]) en op de website van de Foundation ([5]). Communicatie vindt ook plaats via e-mail, op de foundation-l mailinglijst, die open is voor het publiek, en ook het archief van deze lijst is openbaar. Leden van bestuur zijn ook regelmatig te vinden op IRC-kanaal #Wikimedia op het Freenode-netwerk ([6]).

Het algemene mailadres, board(at)wikimedia.org, kan ook gebruikt worden voor allerlei verzoeken en vragen. Dit adres is echter niet langer besloten. Alle mails worden doorgestuurd naar een ticketsysteem, OTRS ([7]), en kan beantwoord worden door zowel een lid van bestuur als door enkele betrouwbare gebruikers. OTRS beheert ook de mail voor informatie over de Duitse lokale Wikimedia-afdeling en ook informatieverzoeken in het Engels en het Duits.

Tot slot zijn Jimbo, Angela en Anthere blogs begonnen, als onverschrokken onderzoekers. Angela's blog ([8], in het Engels) is de meest uitgebreide, voor wat betreft informatie over Wikipedia. Lees het eens als je informatie wil over de nieuwste Wikipedia-features of alles wat te maken heeft met wikisearch. Jimbo ([9], ook in het Engels) nam de gelegenheid om te vertellen over gratis software, terwijl Anthere ([10] in het Frans) besloten heeft haar blog te gebruiken voor het uiten van haar vrije mening en heeft zich gericht op het bekender maken van Wikimediaprojecten in de Franstalige wereld, in het bijzonder met de hoop om het Franssprekende deel van Afrika te bereiken.

Legt het bestuur haar activiteiten ergens vast, of worden ze ergens gepubliceerd?
Er zijn afgelopen herfst verschillende bijeenkomsten geweest van het bestuur.

Het bestuur heeft ook een aantal gelegenheden gehad om elkaar in het echt te ontmoeten: in Rotterdam in november (de dag na de bijeenkomst van wikipedianen) en in New York City, voor de bijeenkomst van de OSI. Er werden verschillende onderwerpen besproken, zoals plannen voor toekomstige bijeenkomsten, de vraag of de Wikimedia Foundation betrokken moet raken bij politieke activiteiten, hoe lokale afdelingen meer betrokken kunnen raken bij de activiteiten van de Wikimedia Foundation en een open discussie over welke rol het bestuur zou kunnen krijgen in de toekomst. Al deze onderwerpen waren makkelijker te bespreken in het "echte leven" in de lounge van een jeugdherberg dan via IRC of email.

Het leven met het bestuur
Michael en Tim waren niet erg actief het afgelopen trimester, hoewel Michael heeft geholpen met de financiële afwegingen na de laatste fondsenwervingsactie.

De afgelopen maanden zijn erg druk geweest voor Angela, Jimbo en Anthere, met veel leuke en interessante ontmoetingen met wikipedianen (zie ook het overzicht van ontmoetingen elders in deze nieuwsbrief), en interviews met kranten, websites en radiostations voor alle bestuursleden. Wikipedia wordt beroemd, en ons project trekt veel aandacht en interesse.

Jimbo en Angela zijn twee weken bij de BBC geweest (zie het speciale verslag hierover) terwijl Anthere verhuisde naar een nieuw huis met veel ruimte en een tuin, maar geen telefoonlijn, dus ze zat een aantal weken zonder internet. Anthere was in staat contact te houden en actief te blijven dankzij een internetverbinding op haar werk en af en toe een bezoek aan het computerlokaal van de lokale universiteit, maar ze had niet de gelegenheid om aan haar wikipediholistische behoeften te voldoen, noch om toegang te krijgen tot IRC.

Anthere stelde de steun tijdens haar verplichte vakantie op prijs. Gebruik van de wikipatch, die ze door Ryo en Notafish toegestuurd kreeg via de snailmail, kan ze zeer aanbevelen aan alle wikipediholisten.

Hoe kan ik lid worden van de Foundation?
Er is een aantal besluiten genomen aangaande lidmaatschap ([11]). De visie van bestuur wat betreft lidmaatschap is veranderd na reflectie en discussie met gebruikers.
Oorspronkelijk stelde men zich voor dat een groot deel van het geld waar het project van afhankelijk is, afkomstig zou zijn van lidmaatschapsgelden, vandaar dat er over gedacht werd de lidmaatschapbijdrage behoorlijk hoog te maken (ongeveer 100 dollar). Sommige bestuursleden waren geen voorstander van zo'n hoog bedrag en het werd al snel duidelijk dat het grootste deel van de inkomsten van de Foundation afkomstig zou zijn van andere bronnen. Verdere discussie leidde tot het besluit om de lidmaatschapsbijdrage te stellen op 36 dollar (voor niet-gebruikers) en 12 dollar (gereduceerd tarief).

Na gesprekken met Jamesday en Kate werd het vrijwilligerslidmaatschap veranderd in een instemmingsprocedure in plaats van een automatisch lidmaatschap voor gebruikers.

Aan de technische ontwikkeling van het lidmaatschapssysteem wordt de komende maanden gewerkt.

Worden de ontwikkelaars op dit moment betaald?
In juli 2004 werd de Wikimediaontwikkelaars gevraagd naar hun mening over de haalbaarheid van een bonussysteem voor ontwikkelaarstaken, waarna het bestuur een systeem uitprobeerde voor betalingen en andere beloningen voor ontwikkelaars die er voor kiezen aan bepaalde taken te werken. We hebben voorgesteld deze werkwijze vier maanden uit te proberen alvorens deze te evalueren.

De afgelopen drie maanden heeft het bestuur een klus voorgesteld die verband houdt met het ontwikkelen van het systeem voor de lidmaatschapsadministratie (een klus die van groot belang is voor de Foundation zelf, dus waarschijnlijk niet omstreden). Meer dan 2 maanden na dat voorstel maakte Tim Starling een offerte, die eind november werd geaccepteerd. Het systeem zal tegen betaling ontwikkeld worden tegen het eind van 2004 of begin 2005.

Er zijn geen andere voorstellen gemaakt door bestuur, er was er wel een suggestie gedaan door een ontwikkelaar, maar die is niet overgenomen.

Dit lijkt te betekenen dat betaald worden per klus niet extra motiverend is voor ons ontwikkelaarsteam. Meer informatie over de werkwijze van betalen die nu wordt uitgeprobeerd, is te vinden op [12]. Alle Wikimediadeelnemers worden aangemoedigd deze werkwijze te evalueren wanneer de proefperiode voorbij is.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de brief van de oprichter op pagina 2 van deze nieuwsbrief.

Wat gaat er gebeuren met domeinnamen?
Jasonj heeft de volledige lijst van domeinnamen die momenteel door de Foundation geregistreerd zijn ([13]). Sommige domeinen in andere landen zijn eigendom van andere mensen; GerardM zorgt bijvoorbeeld voor een paar .nl domeinnamen. De Franse domeinnaam www.wikipedia.fr is overgenomen door een cyberkraker in de herfst van 2004. De Franse wikipedianen hebben besloten er voorlopig niets aan te doen en de kraker heeft van de domeinnaam een doorverwijzing gemaakt naar wikipedia zelf. Helaas wordt de Russische domeinnaam www.wikipedia.ru gebruikt door een cyberkraker die er geld mee verdient.

In de loop van het volgende trimester zullen er beslissingen worden genomen over welke domeinen we in bezit willen krijgen. Veel gebruikers zouden graag zien dat het domein van alle projecten in hun eigen land gekocht wordt, maar de kosten die verbonden zijn met het kopen van zoveel domeinnamen zijn te hoog om dat op lange termijn vol te houden. We hopen dat de registratie van de verschillende handelsnamen het probleem zal verminderen.

Privacy op Wikimediaprojecten
Zoals door verschillende gebruikers is gevraagd, is er eindelijk een privacyverklaring in ontwikkeling, die afgerond en vertaald zou moeten zijn in het eerste trimester van 2005. Hou je niet in als je commentaar hebt ([14]).

Lokale afdelingen
Anthere is betrokken geweest bij het opzetten van de Franse afdeling, Wikimédia France (zie het speciale verslag hierover) en zij is nu lid van het bestuur daarvan. Er zijn nu twee lokale afdelingen, elk met een heel verschillende wettelijke constructie, wat de nadruk legt op de verscheidenheid van mogelijkheden voor de afdelingen. De Franse afdeling is een wettelijke vertegenwoordiging van de Wikimedia Foundation in Frankrijk. De Franse en Duitse afdelingen hebben gemeen dan zij beide gebaseerd zijn op een land, niet op een taal (hoewel beide hun activiteiten over de landsgrenzen heen willen uitbreiden).

Verschillende andere projecten hebben gesproken over het opstarten van lokale afdelingen, in het bijzonder de Nederlandse en Italiaanse wikipedia's. Sommige gebruikers hebben interesse in het opzetten van afdelingen die gebaseerd zijn op talen in plaats van landen, of misschien zelfs een Europese afdeling.

Wikimedia Foundation en politieke betrokkenheid
Gedurende de herfst zijn er discussies geweest over de politieke betrokkenheid van de Foundation en van haar locale afdeling Wikimedia France. Het bestuur geeft te kennen dat ze activisme in het algemeen niet wil steunen, en in het bijzonder geen activisme wil steunen dat niet direct verbonden is met onze bezigheden. Elke betrokkenheid, zoals het tekenen van een petitie, moet zorgvuldig bekeken worden en moet alleen geuit worden met heel grote instemming van de gemeenschap.

De toekomst van het bestuur
In de herfst heeft het bestuur gesprekken gevoerd over zowel de betrokkenheid van de lokale afdelingen als over de toekomst van het wikimediabestuur zelf. Wat betreft de lokale afdelingen, staat het bestuur open tot alle discussies en voorstellen die de afdelingsleden hebben. Maar hier alsjeblieft ook gebruik van.

Voor wat betreft het bestuur zelf zijn Anthere, Angela en Jimbo het erover eens dat de huidige situatie moeilijk vol te houden is. De werkzaamheden van het bestuur worden voornamelijk verricht door drie mensen, waarbij veel ondersteuning nodig is van andere wikimedianen om het handelbaar te houden. Er is voorgesteld om het aantal bestuursleden, of in ieder geval het aantal actieve bestuursleden, te vergroten.  


Bijeenkomst in Berlijn
Bijeenkomst in Berlijn


Samenwerking

Angela en Jimbo bij de BBC

Gedurende november 2004 hebben Angela and Jimmy twee weken gewerkt voor de BBC in Londen. Iedereen heeft zich prima vermaakt, en kennelijk ging alles erg goed, aangezien zij uitgenodigd zijn om nog eens terug te komen. Enkele medewerkers van de BBC zijn langsgeweest bij de Wikimedia-ontmoeting die in die twee weken plaatsvond in Londen. Angela beschrijft hun ervaringen elders in deze nieuwsbrief (zie de slotopmerkingen, blz. 8).


Lost Oasis en hosting

Wikimedia heeft aanbiedingen ontvangen voor gratis hosting door een webhost in Frankrijk (Lost Oasis), waar recent drie nieuwe squids geïnstalleerd zijn.
Er zijn ook andere aanbiedingen van gratis hosting binnengkomen, in het bijzonder gedurende het opstellen van het crisisbeheersingsplan voor de eerste orkaan in Florida eind augustus 2004.


Mandrakesoft DVD

De uitgave door Mandrakesoft van een tweetalige publicatie van de Franstalige en de Engelstalige Wikipedia bij de nieuwste versie van Mandrake Linux heeft helaas vertraging opgelopen.

Het intensieve werk om afbeeldingen te oormerken voor deze publicatie heeft geleid tot kwaliteitsverbetering bij de betrokken Wikipedia's. We kunnen je hulp gebruiken op [15].  

Gemeenschap

Wikipedia in Berlijn
Wikipedia in Berlijn

Ontmoetingen in de herfst (2004)

 • Tokyo (8 november) en Nagoya (10 november)
 • Berlijn (november) (zie [16])
 • Rotterdam (27 november) (verslag en foto's)
 • Bolzano (27 november)
 • Londen (november)
 • Taipei (4 december)
 • New York (12 december) (verslag en foto's)
 • Beijing (zie [17])
 • Berlijn (december) (zie [18])

Wikimania 2005: De Eerste Internationale Wikimedia Conferentie ([19]) is een conferentie voor alle vrijwilligers van Wikimediaprojecten. Wikimania vindt van 4 tot 8 augustus 2005 plaats in Frankfurt am Main (Duitsland).  

Financieel

Monopoly
Monopoly

Daniel Mayer is Chief Financial Officer, hij is verantwoordelijk voor de financiën, onder toezicht van Michael Davis. Hij is in het bijzonder verantwoordelijk voor ons budget, en het bijhouden van de balansen.

Donaties en fondsenwerving

Gemiddeld bedroegen de donaties van januari tot en met augustus 2004 circa 200 USD per dag. Een twee weken durende fondsenwerving in september 2004 bracht 60.000 USD bijeen, iets meer dan het doel van 50.000 USD. Ongeveer tien procent van deze bijdragen is rechtstreeks aan onze Duitse afdeling gemaakt. Deze gelden hebben het project gedragen tijdens de herfst.

Kijkend naar onze huidige groei, zowel qua bandbreedte als qua servers, is dat slechts genoeg om de site nog vier maanden draaiend te houden. De volgende fondsenwerving staat gepland voor het begin van februari 2005. Een open vergadering om te discussiëren over andere manieren om de groei van het project op lange termijn te ondersteunen staat gepland voor einde januari 2005.

Het goedgekeurde budget voor het vierde kwartaal 2004 (dat erg mooi uitkwam, de totale uitgaven zijn slechts een weinig boven de 50.000 USD uitgekomen, mede dankzij een aantal donaties in natura) kun je hier zien: [20].

De volgende formele budgetcontrole, inclusief een overzicht met donaties sinds de vorige fondsenwerving, zal in januari 2005 beschikbaar zijn.

Links

 

Donaties
Giften/subsidies
Giften/subsidies

We hebben een onverwachte gift gekregen afgelopen herfst, de Beck Foundation heeft namelijk te kennen gegeven dat ze geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van een Wiki-juniorproject. De stichting wil 10.000 USD geven om tekst te produceren voor korte encyclopedische kinderboeken over verschillende onderwerpen. Het huidige plan is nu om teksten te gaan schrijven voor 48 pagina's dikke, gedrukte boeken over Aardrijkskunde, Dieren en Sterrenkunde. Zie voor meer details Wiki-junior en ook het speciale verslag in het hoofdstuk projecten van deze nieuwsbrief.

In januari 2005 hebben we van de Lounsbery Foundation een subsidie gekregen van 40.000 USD. In onze subsidieaanvraag hebben we aangegeven dat we het bedrag op de volgende manier gaan gebruiken: 1) om onze dagelijkse bezigheden mee te financieren, 2) om ons nieuwe Wikispeciesproject mee op te starten, 3) om door te gaan met het verbeteren van onze bestaande projecten.

Heel hartelijk bedankt voor het vertrouwen dat we krijgen van deze twee stichtingen.

Er was in december ook nog een belangrijk overleg met de Open Society Institute Information Project in New York. Zij hebben het Wikimediabestuur uitgenodigd voor een deel van hun jaarlijkse bestuursvergadering, en ze zijn geïnteresseerd om Wikipedia te helpen met uitbreiding van de belangrijkste talen en verspreiding in ontwikkelingslanden. Er zijn geen detailafspraken gemaakt, maar vooral ideeën voor specifieke projecten om de artikelen in het Arabisch te verbeteren en om het aantal deelnemers in Afrikaanse landen te vergroten, zijn van harte welkom.  

Technische ontwikkeling

+/-

Technische Ontwikkeling
Technische Ontwikkeling

Het grootste deel van onderstaand verslag is geschreven door James Day; het stuk over de machines in Parijs is grotendeels afkomstig van David Monniaux.
Informatie over onze servers kan te allen tijde gevonden worden op: Wikimediaservers. Developeractiviteit kan worden verdeeld in twee hoofdgebieden: serveronderhoud en ontwikkeling van de MediaWiki-software, die ook gebruikt wordt voor veel niet-Wikimedia applicaties. De meeste ontwikkelaars (hoewel niet allemaal, naar eigen keuze) zijn hier vermeld. Je kunt je waardering voor hun toewijding laten blijken door middel van een eenvoudig dankberichtje, of financiële steun. Alvast bedankt!
Tot nu toe hebben alle ontwikkelaars gratis gewerkt, maar dat kan in de toekomst veranderen om onze verbazingwekkende groei te ondersteunen.

Installation of Squid caches in France[edit]

De cluster in de buurt van Paris.
Onzer servers zijn de drie in het midden:
(van boven naar onder: bleuenn, chloe, ennael.)

Op 18 december 2004 werden drie gedoneerde servers geïnstalleerd in een colocationfacilteit in Aubervilliers, een voorstad van Parijs, Frankrijk. Ze heten bleuenn, chloe en ennael, op verzoek van de donateur. Voor de technisch aangelegden: de machines zijn HP sa1100 1U servers met 640 MiB aan RAM, 20 GB ATA harde schijven, en 600 MHz Celeron processors.

De machines worden uitgerust met Squid caching software. Ze zullen een testplatform vormen voor de techniek om Web caches dichter bij de gebruikers te plaatsen om zo de latency te verminderen. Over het algemeen kunnen gebruikers met een DSL internetverbinding met een latency van 30 ms verbinding maken met deze servers, terwijl hun verbinding naar de hoofdcluster van Wikimedia in Florida er ongeveer 140 ms over doet. Het idee is dat gebruikers uit delen van Europa de Squid caches zullen gebruiken om hun toegangssnelheid naar de server met 1/10e seconde te verminderen als ze multimedia content ophalen of anonieme gebruikers zijn. Ingelogde gebruikers zullen er minder voordeel van hebben, omdat elke pagina specifief voor hen gegenereerd wordt, en ze dus niet bewaard kunnen worden voor verschillende gebruikers. Als een pagina nog niet in een Squid cache staat, of als de pagina voor een ingelogde gebruiker is, kost het de Apache web servers 1/5e tot 3 of meer seconden, plus database tijd, om de pagina te maken. Database tijd varieert van 1/20e seconde voor eenvoudige dingen tot vele seconden voor categoriën of zelfs 100 seconden voor een grote volglijst.

Het Telecity data centrum
Het Telecity data centrum

De Squid caches werden begin januari 2005 geactiveerd, en een proefperiode volgde. Vanaf 31 januari dienen de Squid caches Franse, Engelse en multi-media inhoud voor België, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Het systeem is nog ietwat experimenteel, en verwacht wordt dat de cache performance nog verder verbeterd kan worden met enkele kleine bijstellingen. De installatie van vergelijkbare clusters in andere landen wordt overwogen.

Installatie van meer servers in Florida[edit]

Half oktober 2004 werden er nog twee Dual Opteron database slave servers met zes schijven in RAID 0 en 4 GB aan ram, plus vijf 3GHz/1GB Ram Apache server besteld. Vetraging, door compatibiliteitsproblemen, die de leverancier op moest lossen voor de database servers verstuurd werden, zorgde er korte tijd voor dat de site op databasegebied wat te weinig rekenkracht had; tot begin december moest de zoekfunctie zo nu en dan uitgeschakeld worden.

In november 2004 hadden vijf webservers, vier van hen met grote geheugencapaciteit voor Memcached en Squid problemen. Dit had zo nu en dan trage Wikis tot gevolg.

Vijf 3GHz/3GB RAM servers werden begin december besteld. Vier van deze machines zullen als Squid en Memcached servers dienen om de machines die problemen hadden te vervangen, tot deze vervangen zijn. Een machine met SATAschijven in RAID 0 zullen als testplatform gebruikt worden voor een backup server. Deze machines zijn uitgerust met een nieuwe optie om stroom en systeemgezondheid op afstand bij te houden voor $60 extra. Deze optie werd voor deze machines gekozen om een vergelijking mogelijk te maken tussen deze methode van systeemmonitoring met een afstandgestuurde stekkerdoos, en meer beperkte monitoringmethodes. Deze verbetering helpt de behoefte aan plaatselijk onderhoud in het colocationgebouw te verminderen, wat soms extra kosten en vertragingen tot gevolg heeft.

Verder is er ook nog een master database server besteld, om ons in staat te stellen de database servers te splitsen in twee sets van een master met een aantal slaves, waarbij elke set de helft van de projectactiviteit bevat. Tevens zijn er nog eens vijf extra Apacheservers gepland voor het einde van het laatste kwartaal van 2004, of het begin van het eerste kwartaal van 2005. Deze laatste bestelling zal het restje van de 50.000 USD die we bij de laatste donatieronde hebben binnengehaald verbruiken. De splitsing van de database servers zal er voor zorgen dat het aantal schrijfbewerkingen dat elke set moet uitvoeren gehalveerd wordt, waardoor er meer capaciteit beschikbaar is voor leesoperaties die nodig zijn om paginaverzoeken te beantwoorden. Deze splitsing zal in de komende drie maanden plaatsvinden als de nieuwe masterserver zijn betrouwbaarheid heeft bewezen gedurende een aantal maanden dienst als database slave.

Toegenomen verkeer en connectiviteit[edit]

De hoeveelheid dataverkeer nam in het derde kwartaal van 2004 toe van circa 450 verzoeken per seconde aan het begin van het kwartaal tot ongeveer 800 per seconde aan het einde van het kwartaal. In het begin van het vierde kwartaal van 2004 groeide dat aantal nog verder, waarbij tijdens piekuren de 1000 overschreden werd ([21]). Ons bandbreedtegebruik groeide van gemiddeld 32 megabits per seconde aan het begin van het seizon tot ongeveer 43 megabits per seconde aan het einde. Typische dagelijks pieken waren ongeveer 65-75 megabits per seconde, en soms werd kortstondig de limiet van 100 megabit per seconde bereikt. We gebruikten tijdelijk een duale 100 megabit connectie, een gigabit glasvezelverbinding werd geregeld, en de benodigde onderdelen besteld.  

Projecten

Er zijn negen actieve Wikimediaprojecten:

Beleid voor nieuwe projecten

Door de grote groei van het aantal nieuwe projecten en de meningsverschillen rond de start van wikispecies, is er voor gekozen om een procedure op te stellen voor het opstarten van nieuwe projecten. Deze procedure is te vinden op New project policy. De procedure vereist een uitgebreide beschrijving van het project (en de vertaling ervan in meerdere talen), een stemming door de gemeenschap, en goedkeuring door het bestuur van de Wikimedia Foundation. Wikinews is het eerste project dat volgens deze procedure is opgezet.  

Public relations

Jimmy Wales wordt geïnterviewd in Rotterdam
Jimmy Wales wordt geïnterviewd in Rotterdam

Er waren afgelopen herfst een paar grote nieuwsgebeurtenissen: het persbericht over de 1 miljoen artikelen op de Engelstalige Wikipedia, het persbericht over de Duitse Directmedia CD, dat door de media breed uitgemeten werd, en de lancering van Wikinews, waarvan in verschillende talen flink verslag werd gedaan door verslaggevers en bloggers (zie In de media, pagina 6).

Gedurende het trimester viel het op dat naast de Engelstalige Wikipedia ook Wikipedia's in andere talen belangrijke media-aandacht kregen. De Franse Wikipedia bijvoorbeeld was onderwerp van verschillende goede artikelen, waaronder een artikel in Libération ([22]), en een heel kritisch artikel in Charlie Hebdo ([23]). Op 27 november nam Anthere deel aan een radio-interview op radio BFM (zie [24]). Een ander interview door Yann: [25] in januari.

Voor citaten uit artikelen over ons, zie: "In de media", pagina 6.

Angela Beesley
Angela Beesley

Angela heeft ook meegewerkt aan een radio-interview op BBC Radio4. Haar verslag:

Op 17 november gaf ik mijn allereerste radio-interview namens Wikipedia. Het was voor het BBC Radio4-programma You and Yours. Ik realiseerde me niet dat het live zou zijn toen ik instemde om mee te werken, maar het bleek minder beangstigend dan ik me had voorgesteld. Het werd opgenomen in de BBC Suffolk studio in Ipswich, omdat de BBC-studio's in Essex, die voor mij dichterbij zijn, volgeboekt waren. Toen ik aankwam mocht ik wachten in de Green Room, wat een stuk minder indrukwekkend was dan het klinkt, het was een kamer met een paar banken, drinkwater en een verzameling krantenknipsels over BBC Radio Suffolk. Kort voor de opname begon werd ik meegenomen naar een kleine studio en kreeg ik een koptelefoon op waardoor ik zowel het programma kon horen, als de redacteur in Manchester die tegen me praatte. Tijdens de opname werd ik alleen gelaten in de studio.

Bamber Gascoigne begon met het geven van een korte geschiedenis van de encyclopedie en daarna werd er een opname afgespeeld van een gezin dat feiten opzocht in een traditionele encyclopedie, vergeleken met het gebruiken van internet. Michael Schmidt, professor Engels aan de University of Manchester Institute of Science and Technology, vertelde hoe studenten tegenwoordig liever hun computer gebruiken voor hun naslagwerk dan boeken. De presentatrice, Liz Barclay, vroeg mij beknopt uit te leggen hoe Wikipedia werkt en ik legde uit hoe de site bewerkt kan worden door alle bezoekers, en dat vandalisme snel ontdekt wordt en teruggedraaid. Bamber zat in een studio in Londen vertelde over zijn HistoryWorldsite. Bamber en Michael vonden allebei dat Wikipedia-artikelen op een gegeven moment "stopgezet" zouden moeten worden om te voorkomen dat er nog veranderingen in zouden komen, maar ik stelde voor om ze niet permanent te beveiligen, maar een stabiele versie aan te bieden aan gebruikers die dat willen, terwijl ondertussen op het Wikipedia-artikel nog wijzigingen plaats kunnen vinden. Dit deel van het programma duurde iets minder dan 20 minuten en eindigde met de uitspraak van Bamber dat het "onzin is om te denken dat gedrukte encyclopedieën betrouwbaar zijn".

Luister naar de uitzending.
4[edit]

Van de projecten

 

Nieuwe projecten
Er is al veel geschreven en gezegd over Wikinews, bijna net zoveel als er daadwerkelijk geschreven is voor het project zelf sinds de start van Wikinews in november. Er zijn uitgesproken voorstanders en uitgesproken tegenstanders van dit project. Al met al bevat Wikinews inmiddels circa 200 artikelen, naast een behoorlijke dosis discussie over het beleid en een groep van acht tot tien actieve vrijwilligers. Een uitgebreider artikel over Wikinews treft u verderop in dit bulletin aan.

Nieuws van andere projecten
In january 2005 is de hoofdpagina van Wikipedia omgebouwd tot een meertalige portaal. Het heeft meer dan twee jaar geduurd sinds de eerste discussie hierover dat het domein www.wikipedia.org veranderd is van een redirect naar de Engelstalige Wikipedia naar een portaal dat een overzicht geeft van alle Wikipedia's die meer dan 100 artikelen bevatten.
Toen de Engelstalige Wikipedia van start ging, was dat op www.wikipedia.com, en niet lang daarna op www.wikipedia.org. Andere talen kregen domeinnamen toegewezen op basis van de ISO 639 taalcodes (bijvoorbeeld de Nederlandstalige Wikipedia: nl.wikipedia.org). In oktober 2002 werd de Engelstalige Wikipedia verhuisd naar het juiste domein, te weten en.wikipedia.org. De domeinnamen die daaraan vooraf gingen werden een redirect naar dit nieuwe domein.
De vorming van een meertalig portaal heeft de steun van het bestuur en werd toegejuicht door niet-Engelstalige Wikipedianen als teken van het meertalige uitgangspunt van Wikipedia. Andere Wikipedianen zijn echter minder blij met het nieuwe portaal, in het bijzonder kan een aantal vrijwilligers van de Engelstalige Wikipedia zich niet vinden in de wijziging. Meer hierover is te lezen in het verslag van Michael Snow, zie hier.

Wikinews

Wikinews
Wikinews
(Wikinews) is, vooralsnog in het Nederlands, het Engels en het Duits, van start gegaan in november 2004. Eerst in het Engels, waarna het Duits (december) en het Nederlands (januari) al snel volgden. Wikinews is het eerste Wikimedia-project waarbij voor de totstandkoming uitgebreid gebrainstormd en meertalig gemeenschap-breed gestemd is, en waarvoor de expliciete goedkeuring van de Board of Trustees gevraagd (en verkregen) is.

Erik Moeller (gebruikersnaam: Eloquence) bracht lijn in de discussie door een concreet voorstel te doen over de structuur van Wikinews, en de wijze waarop daarover gestemd zou kunnen worden. Hoewel de site die daaruit voortkwam begon als een demoversie, kreeg deze snel aandacht van bloggers, slashdot.org en diverse media.

De grootste vraag was waarschijnlijk of het succes van Wikipedia herhaald kon worden door nieuwsgaring. Veel vrijwilligers waren bang dat de snelheid waarmee nieuws gebracht moet worden, ten koste gaat van de neutraliteit, wat één van de kernwaarden van Wikimedia is. Of deze angst gerechtvaardigd is moet blijken, hoewel de eerste tekenen positief zijn.

Wikinews zit nog in de beta-fase. Het wordt nog opgebouwd, maar het bestaan van Wikinews als een Wikimediaproject is inmiddels breed geaccepteerd. Erik heeft een stuk geschreven over het verleden en de toekomst van het project, en benadrukt dat het proces van goedkeuren van bijdragen nog in ontwikkeling is. Dit proces zal nog de nodige veranderingen ondergaan om eenvoudiger en vanzelfsprekender te worden. Er is een spanningsveld tussen het eenvoudig toegankelijk maken van Wikinews voor iedereen (inclusief nieuwkomers), en het beschermen van de kwaliteit. Onder andere de publicatie van ongecontroleerde en incomplete nieuwsberichten op de hoofdpagina is uitgebreid bediscussieerd. Door enkele actieve vrijwilligers, onder wie IlyaHaykinson, TalkHard en Lyellin, is uitgebreid geschreven over dit onderwerp.

Als je nagaat dat circa de helft van de bijdragen te maken hebben met politiek en conflicten, is het niet verbazingwekkend dat sommigen zich zorgen maken om de objectiviteit en juistheid van de nieuwsberichten. Sommige vrijwilligers zijn van mening dat we ons meer toe zouden moeten leggen op achtergrondartikelen en wekelijkse nieuwspublicatie in plaats van het meest actuele nieuws, waardoor meer tijd besteed kan worden aan kwaliteitscontrole. Calrosar, een van de vele vrijwilligers van Wikinews en actief deelnemer aan de discussies over de neutraliteit van artikelen, merkt op dat Wikinews zich goed ontwikkelt en positieve resultaten laat zien. Desondanks liggen er grote uitdagingen voor Wikinews. Velen hebben aangegeven dat het creëren van een echt vrije en objectieve nieuwsbron moeilijker is dan het creëren van een vrije encyclopedie. Graag willen we alle vrijwilligers van andere Wikimediaprojecten uitnodigen om eens langs te komen, deel te nemen aan discussies, artikelen te schrijven, en te helpen Wikinews op te bouwen.

Links:

Meningen van vrijwilligers van Wikinews

 • Erik Moeller: [26]
 • IlyaHaykinson: [27]
 • TalkHard: [28]
 • Lyellin: [29]
 • Carlosar: [30] (en andere delen van die pagina)

Media en slashdot

 • Wired News Wikipedia Creators Move Into News door Joanna Glasner, 29 november 2004: [31]
 • TechNewsWorld Open-Source News? Wiki Builds a New Kind of Journalism door John P. Mello Jr., 30 november 2004: [32]
 • Slashdot: [33]

Cijfers:
Circa 2.000 pagina's en 150-200 artikelen. 150 categorieën. Meer dan 800 geregistreerde vrijwilligers, circa 8000 wijzigingen.

Vertaling van de week

Meer voor de lol dan serieus startte Danny eind oktober de Vertaling van de Week, als gevolg van de succesvolle vertaling van het artikel Gangnihessou in vele talen. Het project dat als doel heeft om een artikel van Wikipedia in zoveel mogelijk talen te vertalen, slaat erg goed aan. Elke week wordt een ander artikel gekozen om te vertalen. Sinds oktober 2004 zijn op deze manier 10 artikelen vertaald, in gemiddeld 25 talen. Het record staat nog op naam van de eerste vertaling van de week: Gangnihessou met 39 talen, echter op de voet gevolgd door Lamantijn met 35 talen. 64 vrijwilligers hebben zich aangemeld voor het project, maar ongetwijfeld werken er nog vele vrijwilligers meer mee aan de vertalingen.

Wikijunior

Internationale jaar van het kind - Kindertekening
Internationale jaar van het kind - Kindertekening
Als bewijs dat onze inspanningen erkend worden, werd Wikimedia enige tijd geleden benaderd door de Beck Foundation met de vraag of we educatief materiaal konden ontwikkelen voor een jonger publiek. Nadat wij hiertoe een voorstel hadden gedaan, waren zij bereid om US$ 10.000 (circa € 7.500) te steken in een project om online en gedrukt materiaal te ontwerpen voor kinderen van 8-11 jaar.

Dit project werd in eerste instantie niet enthousiast ontvangen op de mailinglist van de Foundation. Kritiekpunt was dat het project te eenzijdig door de Board bedacht was, met te weinig invloed vanuit de gemeenschap. Toen het project echter ontwikkeld werd op Meta, kreeg het project een duidelijker doel, en kreeg het de steun van iedere vrijwilliger die kennis nam van het project.

Als het Wikijuniorproject afgerond is, zullen onze boeken wereldwijd beschikbaar zijn voor kinderen, niet alleen voor hun ouders. Ofwel gratis, ofwel betaalbaar voor kinderen. Deze boeken in de vorm van glossy en full-colour tijdschriften zullen kleurrijk en rijk geïllustreerd zijn, om de nieuwsgierigheid en leergierigheid te bevorderen.

Het project wordt momenteel ontwikkeld als een onderdeel van Wikibooks. Zodra het eerste boekje af is, wordt de inhoud verplaatst naar een gedeelte van de site die niet gewijzigd kan worden door onze lezers. De inhoud wordt dan gecontroleerd door gekwalificeerde docenten en opvoedkundigen.

Een van de grootste uitdagingen tot nu toe is het aanpassen van onze schrijfstijlen en de inhoud aan kinderen. De schrijvers balanceren tussen te speels en te serieus. Uiteindelijk, als we meer onderwerpen gaan behandelen, moeten we kiezen tussen censuur en geschiktheid voor kinderen. De eerste onderwerpen die behandeld worden geven dat soort problemen nog niet: "Big Cats" (Grote katachtigen), "The Solar System" (Het Zonnestelsel) en "South America" (Zuid-Amerika) zijn de eerste boeken die de gemeenschap besloten heeft samen te stellen. Er hebben ook enkele interessante experimenten plaatsgevonden om te bepalen hoe meerdere inhoudslagen tegelijkertijd gelay-out kunnen worden.

Het boek over Zuid-Amerika wordt het snelst opgebouwd, dankzij vrijwilligers van dat continent.

We hebben al aanbiedingen gehad om de boeken te vertalen in het Deens, Frans, Portugees, Spaans en Zweeds. Ons uiteindelijke doel is om die projecten onafhankelijk van het Engelstalige project te laten ontwikkelen. Extra financiële steun zal nodig zijn om gedrukte versies te publiceren in andere talen.

Ik moedig iedereen aan om de vorderingen van Wikijunior te aanschouwen. Voeg informatie toe, meld jezelf aan als vertaler, discussieer mee over de naam van het project. We hopen dat Wikijunior zal bijdragen aan de goede naam van Wikimedia, nu dit het eerste project zal zijn dat werkelijk zichtbare resultaten zal hebben in de wereld buiten internet.

Wikiversity

Wikiversity
Wikiversity

Op dit moment groeit de Spaanse Wikiversity sneller dan Wikilibros (de Spaanse versie van Wikibooks). Het lijkt er op dat de fundering van dat project steviger wordt aangezien we al opleidingen hebben met actieve vrijwilligers in de richtingen Scheikunde, Natuurkunde, Informatica, Filosofie en Taalwetenschappen. Met name de opleiding Informatica (Escuela de Ingeniería Informática) is bijzonder actief, met zeven leden en acht afdelingen. Één opleidingstraject is inmiddels geheel uitgezet. Ook de richtingen Natuurkunde en Scheikunde hebben zeer actieve vrijwilligers en de afdeling Taalwetenschappen heeft zich recent gestort op de Chinese literatuur.

Punt van discussie is de structuur van Wikiversity. Met name speelt de vraag of Wikiversity onafhankelijk moet opereren van Wikibooks, met of zonder eigen domeinnaam. Wikiversity gebruikt materiaal van Wikibooks, maar ook van andere Wikimedia-projecten. Zo wordt vanuit het onderwijsmateriaal over Chinese literatuur gewerkt aan de delen Chinees-Spaans en Spaans-Chinees van Wikiwoordenboek (Wiktionary), en aan een artikel over Chinese literatuur op Wikipedia. Hiermee is het werkveld van Wikiversity breder dan Wikibooks, alle Wikimedia-projecten hebben voordeel van Wikiversity. Kom gerust eens kijken op de Wikiversity!

Locale projecten

Ar: A lot of effort is put into improving the existing articles, with some new additions everyday. No special projects are currently going on.

En : In light of the size of Wikipedia, it's increasingly difficult for people to keep track of significant happenings in the community. Michael Snow has made a new effort to collect this information by actually writing about it and has started a newspaper called The Wikipedia Signpost. The paper is planned to be published on the weekly basis. Read it at: Wikipedia Signpost.

Es: A very successful project called País de la Semana (Country of the Week) encourages contributors to enhance the article of the country chosen for that week. Countries with little to no information are prioritized.

Ja: Japanese Ministry of Land, Infrastructure and Transportation (MLIT) clarified that their aerial photos are available under GFDL. This is a big good news for us, because fair-use images are not accepted for legal reasons on Japanese Wikipedia. Our big thanks go to the effort of User:っ and the magnanimity of MLIT. e-Goat. (PDF source) In Japan, Wikipedia.org traffic has grown 635% over the past year, the biggest spike on the japanese web by a wide margin. Wikipedia is currently 7% as popular there as the country's most popular site, yahoo.co.jp.

Zh: The long-requested feature - Traditional/Simplified Chinese automated conversion - are coming with MediaWiki 1.4, which will attract more traditional Chinese users to Mediawiki projects and reshape the community. We owe Zhengzhu a lot for this wonderful work.

It : One Christmas tradition is sending Christmas and New Year cards, and the text on an Italian card would be “Buon Natale e felice Anno Nuovo”, on an English card “Merry Christmas and a happy New Year!”. Buon Natale e felice Anno Nuovo! is the leading page for this effort. What we want is the translation for as many languages as possible but certainly one for all each language that has a Wikimedia project AND a sound file with the pronunciation on Commons.

kerstkrans
kerstkrans

One way in which you can extend this project is by writing about the way Christmas is celebrated in your area, tradition or country. Many Christians do celebrate Christmas in January for instance and not in December. Not everyone knows about a “Christmas pudding” for instance and snow should go with Christmas but not in Australia. Buon Natale is a page where you can find many resources about Christmas"""

See also

Berichten van de lokale afdelingen
De eerste twee Wikimediachapters, in Duitsland en Frankrijk, zijn in 2004 opgericht. Beide chapters hebben een bestuur gekozen en zijn inmiddels actief in Duitsland danwel Frankrijk.

Ook vrijwilligers in Italië, België/Nederland en Roemenië hebben interesse getoond om een eigen chapter op te richten, en zijn bijeengekomen (online en in het echt) om hierover te overleggen. De groep in Roemenië heeft inmiddels een opzet gemaakt voor statuten ([34]).

Een struikelblok voor al deze chapters, zowel de reeds opgerichte als de voorgestelde, is of er een chapter gevormd moet worden voor een specifiek land, of voor een specifieke taal, of geen van beide (er gaan bijvoorbeeld stemmen op om een Europees chapter te vormen). Bijvoorbeeld in Nederland en België speelt de discussie of er per land een chapter opgericht moet worden, of voor Nederland en België samen, of voor Nederland en Vlaanderen samen, of voor het hele Nederlandse taalgebied.

Het overleg met betrekking tot een Italiaans en een Belgisch/Nederlands chapter kan hier en hier gevonden worden.

Wikimedia Deutschland

Wikimedia Deutschland ([35]) is bezig geweest met veel administratieve zaken. Het Duitse chapter heeft nu officieel de status van niet-BTW-plichtige non-profit organisatie. Om antwoorden te krijgen op enkele veelgestelde vragen over de impact van auteursrechten en de GNU FDL op Wikipedia, heeft Wikimedia Deutschland een Duitse jurist ingeschakeld die gespecialiseerd is in licentie-issues rond Open Source en Open Content.

Sinds eind september neemt Wikimedia Deutschland, samen met de Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (WRS, Regionale Wetenschapsbevordering Stuttgart) en Prof. Deborah Weber-Wulff van de Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (FHTW, Hogeschool voor Techniek en Wetenschap) in Berlijn, deel aan het onderzoek "Neue Medien in der Bildung [36]" ("Nieuwe media in het onderwijs"). Dit onderzoek gaat uit van het Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF, het Duitse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek). Twee aanvragen zijn inmiddels ingediend; de selectie zal aan het eind van dit jaar afgerond zijn.

Begin oktober heeft Wikimedia Deutschland contact opgenomen met de OSCE, die de "OSCE Human Dimension Implementation Meeting [37]" in Warschau organiseerde. Jimbo Wales gaf hier een lezing over Wikipedia in het panel "Guaranteeing Media Freedom on the Internet." Later die maand vertegenwoordigde een groep van het Duitse chapter Wikimedia bij Berlinux, een Linux-congres in Berlijn van 22 tot 23 oktober, met een stand en een lezing. Het gerucht gaat dat John "maddog" Hall daar gezien is terwijl hij een Wikipedia t-shirt droeg. Tijdens meerdere ontmoetingen zijn de contacten met uitgever Brockhaus versterkt, en met Directmedia, een Berlijns bedrijf dat de CD-versie van Wikipedia geproduceerd heeft. De uitgave van de Wikipedia-CD ontving meerdere positieve reacties in de Duitse media en is verspreid op de omslag van het computertijdschrift Chip. Directmedia verwacht in de lente een DVD-versie van Wikipedia uit te brengen, en heeft ons uitgenodigd om hun stand te delen tijdens de boekenmarkt van Leipzig.

In december was Wikimedia Deutschland aanwezig bij de 21C3, het jaarlijkse congres van de Chaos Computer Club. Jimbo Wales gaf hier een presentatie over Wikipedia. Tevens heeft Wikimedia Deutschland twee belangrijke ontwikkelaars van de MediaWiki-software, Brion Vibber en Tim Starling, uitgenodigd voor een Mediawikiconferentie.

De afgelopen maanden is veelvuldig melding gemaakt van Wikipedia in de Duitstalige pers. Zo had Tagestzeitung een artikel gewijd aan Wikipedia, en publiceerde Bild-Zeitung, de grootste tabloid van Duitsland, een artikel over "hoe-en-wat" Wikipedia. De start van de Duitstalige versie van Wikinews is goed ontvangen door Duitse journalisten, hoewel de:Wikinews nog in de kinderschoenen staat.

Wikimedia France

Wikimédia France, een Franse non-profit organisatie, is officieel opgericht op 23 oktober 2004 in Parijs, door 20 leden. Onder hen was het bestuur van de Wikimedia Foundation. Tijdens deze bijeenkomst zijn de definitieve statuten opgesteld. Het doel van Wikimédia France is alle Wikimediaprojecten te bevorderen, met de nadruk op de Franstalige projecten. Wikimédia France zal daarnaast fungeren als vertegenwoordiging van de Wikimedia Foundation in Frankrijk en andere landen, waar dat nodig blijkt. Wikimédia France zal geen invloed uitoefenen op de content van de Franstalige Wikipedia, en mag op grond van de statuten alleen ingrijpen in juridische aangelegenheden.

De bestuursleden van Wikimédia France zijn op 25 oktober via IRC gekozen. Ryo is tot voorzitter gekozen, Yann tot secretaris en Shaihulud tot penningmeester.

De oprichters en andere geïnteresseerde vrijwilligers zijn bezig om interne richtlijnen op te stellen voor Wikimédia France, om zo de doelen en werkwijze nader te specificeren. Een van de eerste doelen is om erkend te worden als een maatschappelijke organisatie, en om contributie te innen die deels aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Daarna kan het echte werk beginnen, zoals bankrekeningen openen en donateurs werven.

Wikimédia France heeft inmiddels bij verschillende gelegenheden van zich laten horen. Zie hier voor details.
5[edit]

Interview: Larry Lessig

The Quarto caught up with [Lessig] on the way to ... In between cans of Moxie, we picked his brain about the evolution of wiki, copyright, and the Wikipedia community.

 
6[edit]

In de media
Ziehier wat in de media verschenen is over de Wikimedia-projecten, of dat nu positief, negatief of neutraal is. Wikipedia trekt verreweg de meeste belangstelling van de diverse media. Hieronder is echter ook te vinden wat de media over andere Wikimedia-projecten te zeggen hebben.

Met inzicht of gewoon complimenteus:

- 1 sep: "Niemand weet alles, maar iedereen weet wel iets." --SVM
- 20 sep: "We vinden het gewoon leuk, omdat het ons tijd scheelt en we met naam en toenaam genoemd worden." --The Inquirer
- 23 sep: "Wees 'ns lief en geef ze wat geld tijdens hun inzamelingsactie." --The Village Voice
- 25 sep: "Het verrassende: de orde heerst over de chaos." --Leipziger Volkszeitung
- 30 sep: "Het lettertype aller kennis." --Tim Berners-Lee op een MIT technology conferentie
- 7 okt: "Eén van de wonderen van het digitale tijdperk." --The Guardian
- 1 nov: "Hoewel er geen controlesysteem is, concurreert het toch met commerciële encyclopedieën in omvang én kwaliteit." --Legal Affairs
- 5 nov: "Het is de ultieme vorm van teamwork, en het resultaat is spectaculair." --USA Today
- 8 nov: "Een wereldwijd project dat de intellectuele kracht van het internet illustreert." --St. Petersburg Times
- 5 jan: "Je krijgt de indruk te zijn geholpen door een leger van vrijwilligers: een gevoel van macht, zonder gesel noch wortel." --CaptainDoc

De critici:

- 15 sep: "Hun rotsvaste overtuiging in neutraliteit boven context is het begin van het einde." --The Register
- 15 nov: "In tegenstelling tot het geloof is het artikel bewerkt tot middelmatigheid." --Tech Central Station
- nov : "Na het "fast food", nu komt de "snelle wetenschap"." - Charlie Hebdo.

De zeer amusante:

- 10 nov: "Hoe kun je een biografie van Weird Al van slechts 850 woorden rechtvaardigen?" --The Onion

Speciale verslagen: Er is onder andere bericht over de mijlpaal van één miljoen artikelen, de vergelijkende warenonderzoeken met andere encyclopedieën en het grote aantal bewerkingen dat voorafging aan de verkiezingen in Amerika.

- 23 sep: "ha conseguido reunir 1.000.000 de artículos y se ha convertido en uno de los principales lugares de referencia de la Internet toda" --El Mundo
- 14 okt: "Alleen binnen de natuurwetenschappen moet Wikipedia haar koploperspositie delen." --Die Zeit
- 14 okt: "Mr. Bush en Mr. Kerry hebben gezorgd voor meer discussies dan the artikels over seks en religie." --Red Herring

Andere projecten dan Wikipedia worden ook genoemd:

- 25 okt: "Ik vertrouw nu meestal nog op OED, maar ik kijk reikhalzend uit naar de dag waarop WikiWoordenboek hem voorbij zal streven." --The Statesman
- 4 dec: "Wikinews, de meest recente poging om de tradionele media en publicaties te hervormen." --eSchool News
TV kijken in de jaren '50
TV kijken in de jaren '50

Om te bewijzen dat óók de pers moeite heeft alle feiten op een rij te krijgen. Wikimedia zou gesticht zijn door:

 • Howard Rheingold, volgens de International Herald Tribune, 11 september.
 • Lyndon LaRouche, volgens de (Ohio State University) Lantern, 4 oktober.

Ondertussen lijkt Wired er op uit te zijn nieuwe manieren te vinden om het woord "Wikipedia" te gebruiken:

 • als een werkwoord, de plaats innemend van het woord "google".
- 25 nov: "Je kunt ze op het web wikipedia'en." --Wired Magazine
 • als een metafoor voor het leven op het internet:
- 2 dec: "Eén van een groeiend aantal technofielen wiens leven één grote Wikipedia is." --Wired News


En Wikipedia begint verslag te doen van het anderen over haar zeggen:
7[edit]

Internationaal

 

London City Hall. Author : ChrisO
London City Hall. Author : ChrisO
Wikimania 2005
Skyline van Frankfurt
Skyline van Frankfurt

Wikimania 2005: De Eerste Internationale Wikimedia Conferentie ([38]) is conferentie voor alle deelnemers aan Wikimediaprojecten die plaats zal vinden van 4 tot 8 augustus 2005.

Aan dit evenement zullen sprekers deelnemen van Wikimedia alsmede gastsprekers van buiten Wikimedia. Een van de doelen van de conferentie is om Wikimedia-vrijwilligers kennis te laten maken met elkaar en met anderstalige projecten.

Als locatie voor de eerste Wikimediaconferentie is Frankfurt am Main gekozen. Half november hebben Jimbo Wales, Arne Klempert, Mathias Schindler en Elian de conferentielocatie (het Haus der Jugend) bezocht en gesproken met mogelijke sponsors. Het Haus der Jugend bleek een uitstekende locatie te zijn; een mengeling van authentieke en nieuwe gebouwen, geplaatst rond een prachtig plein. We hebben van 4 tot 8 augustus vrijwel het gehele complex gehuurd, waaronder een grote conferentiezaal voor 400 personen, meerdere kleinere zalen en ongeveer 300 bedden. Binnenkort wordt een reserveringssysteem opgezet voor de deelnemers en zal er een oproep voor bijdragen uitgaan.

Drie activiteiten- en twee conferentiedagen zijn gepland voor de erste Wikipedia bijeenkomst. Er zullen technische, academische en commerciële presentations zijn over wiki's, samenwerking en de zich openbarende scheppingskracht en zelfreinigende eigenschappen van de global commons.

Zowel de huisvesting als de conferentietuimte zal verzorgd worden door de voornaamste jeugdherberg / sociaal centrum van Frankfort aan de Main in Duitsland. Dit is een veelgebruikte vergaderplaats voor organisaties zonder winstoogmerk. Je kunt je inschrijven indien je belangstelt en meer informatie over de agenda en de lokatie op de desbetreffende Meta bladzijde ([39]).  

Bijeenkomst in Bolzano
Bolzano viewed from Hocheppan. Author : RKraasch
Bolzano viewed from Hocheppan. Author : RKraasch

Italian Wikipedians held a meeting in Bolzano on the same day of the presentation of Wikipedia at the LinuxDay conference (nov 27th). One of the main topics was the formation of the Italian local chapter; some German Wikipedians have also participated, and their experience with their own local chapter formation was valuable. Some important points have been accepted: a draft of the Bylaws for the Association is to be created and discussed by chapter and the Association can be a "onlus" or any other non-profit type. The status of administrators is currently under discussion with various polls on the Italian Wikipedia. In the meantime it has been decided that those who are not active, have to appear separately in the list, in order to avoid that users can contact them and complain about receiving no feedback. In the end, there was a point about usage of categories in substitution of the lists, where the list still presents missing articles, they can be transferred in the editable part of the category.  

Bijeenkomst in Taipei
Taipei lantern festival. Author : Philo Vivero
Taipei lantern festival. Author : Philo Vivero

The Taipei meetup was held on 4th Dec. There was a very rare winter hurricane raiding Taiwan on that day. In the afternoon, the heavy rain stopped , and the meetup began in Yun-men Café near Taipei Railway Station. Four Wikipedians, their friends and one reporter from the United Daily News joined the meetup.

Traditional/Simplified Chinese automated conversion which is coming with MediaWiki 1.4 was discussed first, and this feature will be very helpful for attracting more Taiwanese to attend our projects. Then Taipei Wikipedians gossiped about different styles of Wikipedians’ personality in ZH Wikipedia, which was an interesting topic. As Yahoo Taiwan introduced a new online community - Yahoo! Kimo Knowledge+, and meanwhile in Mainland China, Sina.com also introduced a very similar project – iAsk. In their communities everyone can ask and answer questions, and their content are also organized by questions. The difference between Kimo Knowledge+ and Wikipedia was discussed, and all the participants thought ZH Wikipedia should introduced some award system just as Kimo Knowledge+ and iAsk are doing -- although there are the WikiMoney and Barnstars System in English Wikipedia that had been known by ZH wikipedians. Finally the group talked about recruitting newbies. Should there be some special propaganda or just spontaneous growth of the community? It's really a good question to think about.  

Conferentie te Berlijn
Berlin, Brandenburg Gate
Berlin, Brandenburg Gate

The 21st Chaos Communication Congress (21C3) was held in Berlin at the end of December, 2004, and provided a chance for many Wikimedians and MediaWiki developers to meet up. For many of the developers, it was their first chance to have face to face discussions about the future direction of the software.

The conference included the themes of hacking, science, community, society, and culture, and included two Wikimedia related talks and two workshops. Tim Starling and Brion Vibber made a presentation entitled "Edit This Page Scaling the Wiki Beyond 1 million" as well as moderating the MediaWiki Developer Workshop which discussed both the current software, and ideas for future features of MediaWiki. Their presentation discussed both hardware and the software issues, with information on the implementation of compression algorithms. Jimmy Wales spoke about "Wikipedia Sociographics: What the wikipedia community doesn't know about itself" where he explained different roles within the community, and explained how Wikipedia is not created by a million people adding one line, but by a community of users who trusted each other working together. Elisabeth Bauer, Angela Beesley, and Jimmy Wales moderated a Wikimedia Collaboration Workshop. Topics discussed included the role of the Foundation, International cooperation, and the Wikimania conference.

The Wikipedia area on the ground floor, with sofas and a mattress, was a meeting point for Wikipedians and gave the opportunity to sell Wikireaders and Wikipedia CDs and to promote Wikipedia to other conference attendees.

The time in Berlin was also used for a meeting about the Wikimania event, and plans for speakers and other aspects of the event were able to be discussed offline.  

Thesis over Wikipedia

Pollen as viewed though a electron microscope. Photo credit: Rippel Electron Microscope Facility
Pollen as viewed though a electron microscope. Photo credit: Rippel Electron Microscope Facility

A thesis on Wikipedia has been written by an Italian Wikipedian, Valentina Paruzzi. The thesis, written in Italian, may be found on Wikisource (the English version is here).

The work of this thesis focuses on the issue, often debated, of the “collective production” of knowledge, which for more than 40 years has been taking shape in contemporary media, characterized by the centrality of computers as a tool of “knowledge sharing” and as a “relational instrument”. In particular, the thesis discusses the collective production of knowledge in its online dimension, and specifically, inside the Wikipedia project, as an emblematic work in the treatment of this argument. Beside in-depth empirical research inside the Wikipedia community (“virtual ethnography” combined with “participative observation” in meetings, and offline interviews combined with interviews directly on the net), we trace a complex route from the first steps in the phase of social construction of the PC, to critical analysis of the production model and social ensemble, which comes closer to that observable within Wikipedia: that is to say, open-source, analyzing in particular the thoughts of its two main theoreticians: Richard Stallman and Eric Raymond. Then we look at the interventions that best seem to contribute to clarifying the socio-structural form sustaining the cooperative production of knowledge on the net: that is, with the structural theory of networks and emerging systems, as formalized by Albert Làszlò Barabàsi, and with the theories of complexity and emerging systems, at least as revealed in the field of human sciences. Starting from this theoretical frame, we came to an original result in the research sphere, recognizing in the Italian edition of Wikipedia a hybrid model, on one side recalling the dynamics of emergence and of complex systems, on the other presenting more typically communitarian aspects, such as have been described in the vast literature on virtual communities.  

Etalage
Een verzameling van enkele van onze juweeltjes

Auteur: Pollinator "Mirrored Lakes", Cajas National Park, in Ecuador. Auteur: Delphine Ménard (notafish) Model van een pin tumbler slot, geheel gemaakt door GFDL-software. Auteur: Wapcaplet


Model van een pin tumbler slot, geheel gemaakt door GFDL-software. Auteur: Wapcaplet

Koh Samui (Surat Thani, Thailand). Auteur: Manfred Werner (Tsui) Galliumkristallen. Auteur: Foobar Bonsaiboom. Auteur: Peggy Greb
Dragonfly with compound eyes. Auteur: David L. Green Een man in Oostenrijk bespeelt zijn barrel orgel. Auteur: Chepry
8[edit]

Tot slot

Sunflowers
Sunflowers

Na een presentatie die Angela Beesley en Jimmy Wales gaven voor de werknemers van de BBC in augustus 2004, werden ze uitgenodigd om in november twee weken in het BBC-kantoor in het Bush House in Londen te verblijven. Tijdens die twee weken hebben ze presentaties gehouden voor BBC-medewerkers over Wikipedia en andere Wikimediaprojecten (inclusief de Wikimedia-software), en de grondbeginselen van de open inhoud en gemeenschappen.

Angela en Jimmy hebben met zo'n 150 mensen gesproken, een klein deel van de 27.000 mensen die bij de BBC werken. De presentaties varieerden afhankelijk van het feit of Angela en Jimmy dachten dat de BBC-afdeling in kwestie het meest zou profiteren van Wikipedia-artikelen, of van speciaal voor de BBC-website geschreven materiaal.

Wikipedia werd onder andere aangehaald bij de presentaties voor de afdeling Zoek- en Bewerkingsbeleid met betrekking tot de Richtlijnen voor Producenten, om te zien of de BBC reden had om Wikipedia-artikelen níet aan te bevelen op hun zoekmachine. Een verouderde pagina van de wiki van de Zoek-afdeling opperde dat een "drie-keer-klikken regel" dit kon verhinderen, maar recentere richtlijnen wijzen uit dat dit geen probleem hoeft te zijn.

Na een presentatie over de projecten van Wikimedia aan het Online Nieuwsafdeling waren de vragen vrijwel alleen gericht op het recent opgestarte Wikinews, met veel vragen over hoe er toezicht op gehouden wordt en hoe betrouwbaar de informatie is. Angela en Jimmy hebben uitgelegd dat Wikinews zich op dit moment vooral richt op het samenvatten van bestaande nieuwsbronnen, en nog niet op het doen van originele verslaglegging.

Voor de presentatie aan de afdeling Radio en Muziek was er een imitatie van how Wikipediacontent er uit zou zien op de BBC-website, in vergelijking met de huidige content die de BBC verkrijgt van Muze.

Later was er veel discussie over de verschillen tussen de gemeenschappen van h2g2 en van Wikipedia, en hoe de top-down benadering die op de BBC-website gebruikt wordt, verminderd zou kunnen worden.

Gedurende de eerste week bij de BBC kwam Paula LeDieu langs om te discussieren over het Creatieve Archief. Dit archief beval alle door de BBC bewaarde televisie- en radiouitzendingen. De BBC is van plan deze vrij te geven onder een Creative Commons licentie. De licentie wordt een niet-commerciële, en is mogelijk alleen bestemd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Aangezien de BBC van veel content niet de rechten bezit, zijn de moeilijkheden om mensen zover te krijgen dat ze akkoord gaan met een vrije licentie een van de redenen van de keus voor een licentie commercieel gebruik niet mogelijk maakt.

The Sport department appeared the most keen on making use of Wikipedia content, and also in forming communities of their own. They want to have more content on minority sports, and were interested to learn how this could be done more cost effectively by allowing fans of these sports to add the content via wikis.

The People's War site is due to close its doors to editing. We discussed with the people working on this what their plans for the site would be when the project finished. Although contributors of the stories hosted on the site agreed to the BBC's terms and conditions which allow the BBC to sublicense the content, it was felt that releasing it under the GFDL and potentially having the content used in inappropriate ways would be unacceptable to the community. Alternatives proposed included keeping the existing stories static, but allowing the community to continue building around the site, adding metadata and factual information related to the stories.

Kalender

Zie de Kalender voor meer informatie

Wat er gebeurt in het wiki-universum en daarbuiten. Het meest opwindende evenement dat er aan zit te komen is Wikimania, het allereerste internationale Wikimedia-evenement, waar academische presentaties gegeven zullen worden, maar waar ook honderden gebruikers van Wikimedia bijeen zullen komen. Wat zal er gebeuren? Zal er een goede sfeer zijn? Het is onmogelijk om dat van te voren te weten.

Waar ben jij het eerste weekend van augustus 2005?


Recente evenementen
Sep Aoineko neemt een prijs in ontvangst namens Wikipedia van de Japanse Adverteerders Associatie.

Wikipedia bereikt de mijlpaal van 1.000.000 artikelen.
Jimbo Wales geeft een presentatie voor de VN.

Okt 40.000 exemplaren van de Duitse Wikipedia CD-rom worden uitgebracht.

12 oktober: De Benelux Conferentie.

Nov 27-28 Nov: Symposium in Rotterdam
Dec 12-13 Dec: Ontmoeting met de OSI Foundation in New York.

27-29 Dec: 21C3 in Berlijn, wikimeetup

Australische zonsondergang, nabij Swifts Creek
Australische zonsondergang, nabij Swifts Creek
Huidige Evenementen
 • 8-11 januari 2005 : Jeruzalem, Israël (GuruNet)
 • 14-18 januari 2005 : Winter ALA conferentie, Boston
 • 21-22 januari 2005 : Cambridge, Massachusetts (Harvard) - Berkman Center conferentie, Cambridge
 • 9 februari 2005 : 1.3 Palo Alto (Stanford University college)
 • 12 februari 2005 : St. Petersburg, Florida (Wikimeetup)
 • 16 februari 2005 : Helsinki, Finland (Nokia)
 • 26-27 februari 2005 : Brussel, België (FOSDEM)
 • 14-17 maart 2005 : San Diego, Californië (etech)
 • 18-20 maart 2005 : Barcelona CCC conferentie, feest
 • 21-26 maart 2005 : New Delhi, India (Doors of Perception)
 • 18-21 april 2005 : Santa Clara, Californië (MySQL)
 • April : PixelAche, Helsinki, Finland


In de toekomst
 • 5-9? augustus 2005 : Wikimania, Frankfurt am Main, Duitsland; eveneens de verjaardag van Jimbo Wales :)

 

De toekomst
The road ahead
The road ahead


Deze nieuwsbrief werd gepubliceerd in april. Hou de nieuwsbriefpagina op Meta in de gaten voor nieuwe informatie, om verhalen voor te dragen, of om je in te schrijven voor volgende nieuwsbrieven per e-mail. Onze projecten en initiatieven groeien nu sneller dan ooit tevoren. Ons aantal actieve gebruikers loopt al in de tienduizenden; medewerkers letten vaak meer op de subprojecten dan op het grote geheel. Toch lukt het ons allemaal om geïnteresseerd te blijven in het werk van anderen. Blijf goede bijdragen en suggesties leveren!

The weaving of mankind into one community does not imply the creation of a homogeneous community, but rather the reverse; the welcome and adequate utilization of distinctive quality in an atmosphere of understanding... Communities all to one pattern, like boxes of toy soldiers, are things of the past, rather than of the future.

(Het verweven van de mensheid in één gemeenschap houdt niet in dat er een homogene gemeenschap moet ontstaan, maar juist het omgekeerde; het welkome en juiste gebruik van onderscheidende kwaliteiten in een sfeer van begrip... Gemeenschappen die allemaal hetzelfde patroon hebben zijn, net als dozen speelgoedsoldaatjes, iets van het verleden in plaats van de toekomst.)

-H. G. Wells