Quy tắc ứng xử phổ quát/Tham vấn năm 2021/Thảo luận bàn tròn

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/2021 consultations/Roundtable discussions and the translation is 12% complete.
Outdated translations are marked like this.
<translate> Universal Code of Conduct</translate>

Nhóm điều hành Universal Code đang tổ chức các cuộc thảo luận bàn tròn để những người Wikimed cùng thảo luận về cách thực thi Quy tắc Ứng xử Chung.

Các cuộc gọi sẽ kéo dài từ 60 đến 90 phút và sẽ bao gồm 5-10 phút giới thiệu về mục đích của cuộc gọi, sau đó là các cuộc thảo luận mở bao gồm cả nói về câu hỏi thực thi chính. Các ý tưởng được chia sẻ trong các cuộc gọi sẽ được chia sẻ với ủy ban làm việc để soạn thảo chính sách thực thi. Vui lòng đăng ký trước để tham gia. Ngoài các cuộc gọi này, bạn vẫn có thể cung cấp đầu vào cho các câu hỏi chính tại các cuộc thảo luận địa phương hoặc trên Meta bằng bất kỳ ngôn ngữ nào

The calls usually last between 60 and 120 minutes, and will include a 5-10 minute introduction about the purpose of the call, followed by open discussions. The ideas shared during the calls will be shared with the committee working to draft an Enforcement Guideline and those working on the Movement Charter initiatives. Please sign up ahead of time to join.

Vui lòng đăng ký bên dưới vào (những) ngày bạn muốn tham dự bằng cách sử dụng bốn dấu ngã (~~~~) hoặc qua email tới $mail. Các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức trên Zoom. Liên kết đến các cuộc họp sẽ được cung cấp trên trang này một vài ngày trước khi chúng diễn ra. Các cuộc gọi sẽ không được ghi lại. Tham gia qua video hoặc âm thanh là không bắt buộc; người tham gia có thể tham gia bằng cách sử dụng trò chuyện văn bản Zoom. Nhóm điều hành UCoC sẵn sàng sử dụng các nền tảng khác, chẳng hạn như Wikimedia Meet, cho các hội nghị bàn tròn trong tương lai.

Cảm ơn tất cả những người đã đóng góp cho các cuộc tham vấn về Bộ Quy tắc Ứng xử Phổ cập 2021 cho đến nay.

Những người tham gia từ Wikimedia Foundation sẽ bao gồm:


Conversation Hours

The facilitators will be available to discuss and answer questions about the the Enforcement Guidelines Draft and collect feedback to be reviewed by the Drafting Committee.

24 August

  • 03:00 UTC: finished
  • 14:00 UTC: finished

31 August

  • 03:00 UTC finished
  • 14:00 UTC finished

7 September

  • 03:00 UTC finished
  • 14:00 UTC finished

15 tháng 10

Roundtable

The September Roundtable was hold on September 18 in two sessions: 03:00 UTC (Asia-Pacific-friendly) and 15:00 UTC (Europe and North America-friendly).

03:00 UTC

finished

15:00 UTC

finished

Language/community specific sessions

In addition to the September 18 roundtable discussion, we will host the conversation session related to Universal Code of Conduct in a variety of languages. See the list below for more information.

Language/community Time (in UTC) Link Contact
French Sep 8, 10 Info User:MPossoupe (WMF)
Turkic Sep 11 TBD User:Mehman (WMF)
Spanish Sep 11 15:00 meeting link User:Oscar . (WMF)
Russian Sep 25 TBD User:Mehman (WMF)
German Oct 2 TBD User:DBarthel (WMF)
Korean Oct 4 TBD User:YKo (WMF)


Future sessions

Thảo luận

Vui lòng thêm các chủ đề quan tâm bên dưới.

  • ...