Wikimedia Foundation elections/2022/Candidates/Michał Buczyński/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022/Candidates/Michał Buczyński and the translation is 12% complete.

Michał Buczyński (Aegis Maelstrom)

Aegis Maelstrom (talk meta edits global user summary CA  AE)

Chi tiết về ứng viên
At the Wikimedia Polska General Assembly, 2019
 • Cá nhân:
  • Tên: Michał Buczyński
  • Nơi ở: Warsaw, Poland
  • Ngôn ngữ: Polish-N, English-4, German-1
 • Biên tập:
Giới thiệu / Tóm tắt đơn ứng cử.
Đoạn này sẽ được dịch. (tối đa 150 từ)
Nhà kinh tế, chuyên gia tài chính, nhà hoạt động Wikimedia, biên tập viên từ năm 2004 tin tưởng vào các cộng đồng tự tổ chức xây dựng các tổ chức phân tán.

Internet không ngừng thay đổi và đầu tư nhiều hơn vào các sản phẩm và nghiên cứu là cần thiết. Việc thực hiện Chiến lược 2030 đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn cho các tình nguyện viên, các chi nhánh và các trung tâm năng lực phi tập trung. Khi WMF tiếp tục phát triển về ngân sách, nhân sự và mức độ phức tạp, chúng tôi cần một Hội đồng quản trị mạnh mẽ để cung cấp tầm nhìn, hướng dẫn và giám sát, và tôi tin rằng tôi sẽ là một bổ sung có giá trị.

Tôi kết hợp kinh nghiệm tài chính và số lượng với lịch sử làm việc lâu dài với Wikimedians và xây dựng một chi nhánh để phục vụ tốt hơn tình nguyện viên và khán giả. Tôi sẽ chia sẻ góc nhìn của các cộng đồng quy mô trung bình khi họ làm việc chăm chỉ và họ tháo vát, táo bạo và sáng tạo để mang lại những điều mới mẻ, tuyệt vời. Tuy nhiên, FDC và quá khứ công ty của tôi giúp tôi hiểu về Tổ chức với hơn 500 nhân viên, và tôi cũng biết rõ những thách thức của hoạt động tình nguyện.

Đóng góp cho các dự án Wikimedia, vai trò trong các tổ chức hoặc đoàn hội thuộc Wikimedia, các hoạt động tổ chức phong trào, hoặc tham gia một tổ chức liên kết với Wikimedia.
(tối đa 100 từ)

Author, admin, former arbiter. 2012-2018 vice-president, 2018-2022 president, presently vice-president secretary of Wikimedia Polska: a grassroot chapter with involved editing communities, delivering beautiful and novel initiatives to the Movement (from microgrants through Wikiexpeditions to volunteer support) under a limited budget and mostly own funding. Increasing FTEs from 1 to 8 and recruiting.

Happy member of the diverse CEE++ family and common initiatives 2, currently in the interim steering committee to build Wikimedia CEE Hub.

Long-time volunteer to the WMF: GAC, community representative to the FDC (two rounds), strategy working group, currently a community representative in the Movement Charter Drafting Committee.

Kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực mà Hội đồng coi là cần thiết.
 • Chiến lược tổ chức và quản trị
 • Công nghệ nền tảng cấp doanh nghiệp và/hoặc phát triển sản phẩm
 • Chính sách công và pháp luật
 • Khoa học dữ liệu xã hội, phân tích dữ liệu lớn và học máy

(tối đa 150 từ)

I believe my professional and wikibackground allows me to strongly contribute:

 • Quant Economist+MBA, "full-stack" quantitative and qualitative background, over 15 years in banking compliance and risk should prepare me for the strategy and management. Also 10 years on the affiliate board and committees gave me experience in programmatic and strategic planning, resource allocation and capacity building, and an additional perspective on governance, fiduciary duties and landscape of Wikimedia entities.
 • Experience in datawarehouses stewardship and analysis should help me understand platforms. My profession merges finance, law, quant and IT, so I should understand complexities and fragile issues.
 • Also second studies in psychology + audit/supervision including quant/formal solutions and governance should make me a meaningful partner to discussions on AI/ML solutions.
 • Experience in wikiadvocacy and in an EU legislation process as a tech expert should also help.
 • I can also contribute in internal control, audit, communities/affiliates/hubs or possibly finance.
Kinh nghiệm sống trên thế giới. Chúng tôi đặc biệt muốn biết về kinh nghiệm ở các khu vực: Châu Phi, Nam Á, Đông/Đông Nam Á – Thái Bình Dương và Mỹ Latin – Caribbean. Chúng tôi tin rằng kinh nghiệm sống ở những khu vực nói trên sẽ giúp Hội đồng gia tăng khả năng thực hiện mục tiêu chiến lược của phong trào – công bằng, dù những kinh nghiệm khác cũng có thể có những đóng góp quan trọng không kém.
(tối đa 250 từ)

I was born in the Polish People's Republic, the second most-populous communist and Eastern Bloc country in Europe, and afterwards experiencing a transitional economy for ~15 years after market reforms. Because of this fact, admittedly I did not have many opportunities to having lived experiences in the regions of Africa, South Asia, East and South East Asia & Pacific, and Latin America & Caribbean. Poland, and the CEE in general, is a part of the world where people have such experiences very rarely: for many years passports, visas and money were difficult to obtain, and then more many years most people were trying to earn for living and slowly catching up the western world. Thus, for my region experience in "Africa, South Asia, East and South East Asia & Pacific, and Latin America & Caribbean" has been reserved for the privileged few. Very few.

Common people in the former Eastern Bloc usually could only dream of visiting South America or Caribbeans. They rather experienced an economic hardship of the 80's (when a good salary meant 28 USD a month) and 90's. Then millions migrated to the Western countries seeking for a job (and millions still migrate, especially from the countries east of Poland). Fortunately, finally Poland experienced an economic growth allowing me to do my work in Warsaw, nevertheless the wealth gap is still visible and a substantial number of my classmates lives in the UK, Western EU or USA/Canada.

Continued below

Hiểu biết văn hoá ở các khu vực không phải quê quán và hiểu biết về các ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Những kiến thức này sẽ giúp kết nối cộng đồng đa văn hoá của chúng ta.
(tối đa 250 từ)

Because of reasons explained above, I can understand some shared issues: emigration and fractured communities, limited access to technology and institutional help, larger economic disparities. Also every economist should understand the world so I educate myself (and take my opportunity to travel, especially exploring the large cities. Then I can see how different particular cultures and continents are, and how much more there is to understand. Having said that, I am no expert in e.g. Southern Asia, even when my boss is Indian and lives in Chennai. The FDC, where I enjoyed work with colleagues from 5 continents, taught me I am here to read and listen. We have a lot to learn from each other and I am hoping the communities and individuals will always have many ways to speak up, highlight important issues and explain particular complexities.

The second thing I bring to the table is solidarity. CEE cooperation is found on cooperation and helping each other, where the more capable are trying to help smaller communities. My region has a long tradition of shared experience, common projects, and support from e.g. my chapter to the individuals in the region. To be able to help better and a larger number of people, we are working on the CEE Hub - as everyone deserves a good support.

Kinh nghiệm đấu tranh cho một không gian an toàn và có tính hợp tác cho mọi người, và/hoặc kinh nghiệm với việc kiểm duyệt, đàn áp hay các hành vi xâm phạm nhân quyền khác.
(tối đa 250 từ)

Providing a safe and collaborative space is literally vital for us all.

Firstly, serving on a Wikimedia affiliate Board means both moral and legal responsibilities: for the volunteers, staff, organisation, legal and reputational needs, and many more. On top of that, Wikimedians are passionate: about their work, their values, and their relations - and the dark side of this passion are tensions, burn-outs, even wrong behaviour. Helping the communities to find better ways and standards is a highly demanding task. So it is maintaining and building Wikimedia as a welcoming space: from editing projects, through the meetings to the employee issues - this work will never end.

These challenge became even more difficult in times of political instability, shrinking democracies and even physical threat in my region, and I am happy that the WMF is trying to tackle these issues.

Unfortunately, my duties mean I should not give any specific detail but I am hoping I have helped to solve much more issues than I have helped to create.

Kinh nghiệm liên quan đến (hoặc khi là một thành viên của, tuỳ mức độ bạn muốn chia sẻ) một nhóm người từng phải chịu phân biệt đối xử và không được đại diện trong cấu trúc quyền lực (bao gồm, nhưng không giới hạn, đẳng cấp, chủng tộc, sắc tộc, màu da, nguồn gốc, quốc tịch, bản dạng giới, thể hiện giới tính, xu hướng tính dục, tuổi tác, tôn giáo, ngôn ngữ, văn hoá, trình độ giáo dục, khả năng, thu nhập và môi trường).
(tối đa 250 từ)

Poland is a very monoethnic (which is changing) and racially non-diverse country, nevertheless my chapter and me personally are aiming to create the best-possible experience for the underrepresented groups within our means.

Obvious and visible across many languages and demographies is the gender gap, both as we think of the editors, as well as topics presented by Wikimedia. Hence e.g. dedicated actions we run each year (formerly), as well as endorsement (and my personal participation) in e.g. WikiGap. Certainly from the organisational perspective I could not allow any discrimination; I have personally hired more women than men, and WMPL is aiming to provide proper working conditions. Also we are trying our best that the socioeconomic, health and similar factors are taken care properly and the money, disability etc. do not eliminate our community members from participation in our actions or scholarships.

Particular gaps and initiatives are countless, however the important issue from my perspective is the general fact that editing proves to be unwelcoming to the vast majority of people reading, or even trying to edit Wikipedia. Safe culture of friendliness and respect is my dream; and even if it is very difficult to achieve, my chapter is trying and building new solutions oriented at volunteers - who are our treasure.

Xác minh Việc xác minh được thực hiện bởi Ủy ban Bầu cử hoặc nhân viên Wikimedia Foundation.
Đủ điều kiện: Đã xác minh
Được xác minh bởi: Matanya (talk) 09:11, 17 May 2022 (UTC)Reply[reply]
Xác nhận: Đã xác minh
Được xác minh bởi: Joe Sutherland (Wikimedia Foundation) (talk) 23:55, 18 May 2022 (UTC)Reply[reply]

2022 Board of Trustees Analysis Committee Rating

This table shows the candidate rating provided by the 2022 Board of Trustees Analysis Committee
Candidate Name Wikimedia Background Sought Skills Sought Regional Experience Human Rights & Underrepresentation Overall rating from the average score of the four categories Overall rating from the average score of the nine criteria
Michał Buczyński Gold Silver Silver Silver Silver Gold