Wikimedia Foundation elections/2022/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022 and the translation is 52% complete.
Outdated translations are marked like this.

Podczas wyborów do Rady Powierniczej w 2022 roku zostanie wybranych dwóch kandydatów ze społeczności Wikimedia, którzy będą zasiadać w Radzie Powierniczej Wikimedia Foundation. Ta strona zawiera informacje na temat wyborów do Rady Powierniczej w 2022 roku.

The elected candidates were:

You may also view the full results, including the outcome of each round of Single-Transferrable Vote.

O Wyborach

Rada Powiernicza Wikimedia Foundation nadzoruje działalność Wikimedia Foundation. W skład Rady Powierniczej wchodzą członkowie społeczności oraz członkowie wybrani bezpośrednio przez Radę. Każdy powiernik pełni trzyletnią kadencję. Społeczność. Dwóch kandydatów dołączy do Rady Powierniczej. Wybrani kandydaci zostaną najpierw umieszczeni na liście przez afiliantów (6), a następnie wybrani przez społeczność (2).

Pożądane umiejętności i doświadczenie

Wikimedia jest ruchem globalnym i Rada poszukuje kandydatów wywodzących się z szerszej społeczności. Idealni kandydaci są zgodni z misją Wikimediów, są rozważni, pełni szacunku i zorientowani na społeczność.

Wielu członków czpołeczności i afiliantów zwróciło uwagę na brak reprezentacji różnorodności naszego ruchu w Radzie Powierniczej. Aby wypełnić luki w historycznej i obecnej reprezentacji w Radzie, mamy nadzieję, że zachęcimy do składania podań zwłaszcza osoby z doświadczeniem w następujących regionach: Afryka i MENA, Azja Południowa, Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia oraz Pacyfik, Ameryka Łacińska i Karaiby. Pożądane doświadczenie regionalne nie jest wymogiem, ale czynnikiem dodatkowym. Nie są to cechy obowiązkowe, ale ważne, które Rada Powiernicza prosi, by Analysis Committee, afilianci i wyborcy wzięli pod uwagę.

Rada rozumie, że jest możliwe, iż niektórzy kandydaci z regionów o niższym priorytecie wnoszą lepsze spojrzenie na różnorodność niż kandydaci z regionów o historycznie wyższym priorytecie, którzy nie są zaznajomieni z kwestiami różnorodności. Kandydaci powinni podzielić się tym, w jaki sposób te doświadczenia przygotowały ich do promowania różnorodności, sprawiedliwości i integracji w Ruchu Wikimedia.

Umiejętności

Obszary doświadczenia, które Rada wskazała jako najbardziej potrzebne wśród nowych powierników, to:

 1. Strategia i zarządzanie organizacją
 2. Technologia platformy na poziomie przedsiębiorstwa i/lub rozwój produktu
 3. Polityka publiczna i prawo
 4. Nauki o danych społecznych, analiza big data i machine learning

Dowiedz się więcej o pożądanych perspektywach, doświadczeniach i umiejętnościach kandydatów w tych wyborach na stronie "Zgłoszenie kandydatury".

Głosowanie społeczności

Członkowie społeczności będą mieli okazję zagłosować, by wybrać dwóch spośród sześciu kandydatów wskazanych przez afiliantów. W tym roku użyty zostanie system Single Transferable Vote, a głosowanie odbędzie się za pomocą platformy SecurePoll.

Niektórzy członkowie społeczności zauważyli, że wybór kandydatów w 2021 roku stanowił wyzwanie. Liczba kandydatów była dość duża, wynosiła 20 osób. Aby wesprzeć członków społeczności w procesie wyboru, opracowane zostanie narzędzie doradcze do głosowania. Będzie ono podobne do tego, które zostało użyte w procesie wyboru członków Komitetu Redakcyjnego Karty Ruchu (kompas wyborczy).

Harmonogram

April 2022
 • Rada ogłasza harmonogram wyborów oraz proces wyborczy.
 • Komitet Wyborczy oraz zespół Movement Strategy and Governance rozpoczynają współpracę z afiliantami, by zdefiniować i stworzyć Analysis Committee.
Połowa kwietnia - początek maja 2022
koniec kwietnia - początek maja 2022
 • Wezwanie afiliantów do wskazania członków Analysis Committee.
Połowa maja - początek czerwca 2022
 • Analysis Committee ocenia kandydatów.
June 10, 2022 – June 17, 2022
 • Affiliate representatives propose their questions to candidates and upvote questions on the MS Forum private category
June 18, 2022 – June 24, 2022
 • Time for candidates to answer questions on their own
Late June
 • The Analysis Committee ratings will be shared with Affiliate Representatives via email
June 24, 2022 – June 30, 2022
 • The MS Forum private category is made public, and candidates can post their answers
July 1, 2022 – July 15, 2022
 • Okres głosowania afiliantów w celu sporządzenia krótkiej listy kandydatów.
Mid-July
 • Krótka lista kandydatów zostaje opublikowana
 • The Analysis Committee ratings will be posted on-wiki.
Połowa lipca - początek sierpnia 2022
 • Społeczność proponuje pytania dla kandydatów i wypowiedzi do narzędzia doradczego do głosowania (kompasu wyborczego)
Połowa lipca - połowa sierpnia
 • Okres kampanii to także rozmowy społeczności z kandydatami.
August 19, 2022
August 23, 2022 – September 6, 2022
 • Okres głosowania społeczności
 • Otwiera się kompas wyborczy
September 6, 2022 – September 21, 2022
 • Wyniki zostały przeanalizowane i zatwierdzane przez Komisję Wyborczą.
Października 2022
 • Powiernicy powołani na stanowisko

Wkład afiliantów


Afilianci będą głosować w wyborach w lipcu, by wybrać sześciu kandydatów. Każda organizacja afiliowana będzie miała prawo do jednego głosu. Głosowanie odbędzie się metodą Single Transferable Vote. Organizacje afiliowane powinny przedyskutować kandydatów, których chciałyby wybrać. Kandydaci powinni być uszeregowani w kolejności według preferencji.

The Affiliate Representatives were able to ask questions for the candidates to answer. Candidates published answers starting on June 24.

Aby pomóc w tym procesie selekcji, zostanie utworzony Analysis Committee.

Analysis Committee

Regionalną dystrybucję afiliantów i facylitatorów, którzy będą ich wspierać, znajdziesz na stronie Regionalna dystrybucja afiliantów do Analysis Committee.

Analysis Committee jest tworzony z afiliantów na przełomie kwietnia i maja. Analysis Committee składa się z 9 przedstawicieli afiliantów (w tym wszystkich chapter, user group i organizacji tematycznych) z regionów całego ruchu. Po jednym z:

 • CEE (Central & Eastern Europe);
 • ESEAP (East and Southeast Asia, and the Pacific region);
 • Afryka Subsaharyjska
 • Ameryka Łacińska i Karaiby;
 • MENA (Middle East and North Africa);
 • North America (USA and Canada);
 • Północna i Zachodnia Europa;
 • Azja Południowa;
 • oraz z organizacji tematycznych.

There was no representative from the Northern and Western Europe or South Asia.

Proces wyboru członków Analysis Committee zostanie określony przez afiliantów, przy wsparciu Komisji Wyborczej i zespołu Movement Strategy and Governance, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Analysis Committee ocenia kandydatów pod kątem umiejętności oraz kryteriów różnorodności, sprawiedliwości i integracji, które są wyznaczone przez Radę Powierniczą. Do oceny kandydatów Analysis Committee wykorzysta oświadczenia, które kandydaci umieszczają w swoim zgłoszeniu. Analysis Committee ocenia kandydatów według skali: złoty/srebrny/brązowy. Ocena ta zostanie wykorzystana do przekazania informacji organizacjom afiliowanym przy planowaniu głosowania. Szczegółowe oceny każdego z kandydatów nie będą udostępniane.

Po wybraniu sześciu kandydatów w procesie głosowania organizacji afiliowanych, oceny każdego wybranego kandydata zostaną opublikowane w celu poinformowania społeczności. Proces ten ma na celu znalezienie najlepszej równowagi pomiędzy dzieleniem się użytecznymi informacjami a minimalizowaniem niepotrzebnego narażania kandydatów.

Selected committee members

Members of the Analysis Committee
Region Representative
CEE (Central & Eastern Europe) Mehman97 (talk meta edits global user summary CA)
ESEAP (East, Southeast Asia, and the Pacific) GDHFang (talk meta edits global user summary CA)
Sub-Saharan Africa Dnshitobu (talk meta edits global user summary CA)
Latin America and the Caribbean Superzerocool (talk meta edits global user summary CA)
MENA (Middle East and North Africa) علاء (talk meta edits global user summary CA)
North America Megs (talk meta edits global user summary CA)
Western & Northern Europe
SAARC (South Asia)
Thematic Affiliates Joalpe (talk meta edits global user summary CA)

Process

The Analysis Committee worked from late May to mid-June. Details of their meetings and process can be found on the Analysis Committee Discussions.

The Board Selection Task Force and the Elections Committee developed a set of evaluation criteria for the Analysis Committee to evaluate candidates against. The Analysis Committee members assessed candidates individually. Only two Movement Strategy and Governance facilitators who supported the process had access to these individual scores.

Zobacz też