Jump to content

Donate/cy

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Please see Fundraiser 2008/core messages.


{{Template:Donate-main
|language=cy
|donate-now=Rhoi nawr
|title=Gallwch chi helpu Wicimedia<br>i newid y byd
|left-quote=“
|imagine-a-world=Dychmyga byd,<br>
ynddi mae dyfodiad rhydd i gyfanswm anabyddiaeth bod dynol yn cael ei roi i bob un person ar y blaned.
— ''J. Wales, Sylfaenwr Wicipedia''
|right-quote=”
|video-subtitle=en
|video-options='''Cliciwch yma''' am fwy o opsiynau chwarae fideo.
|boxtitle=Beth nad ydych yn gwybod am Wicipedia
|storycontent=Ydych chi'n nabod '''Patricio Lorente'''?

O'r tu allan, Arianninwr tebygol yw Patricio — mae'n caru pêl-droed, bwyd da, a gwario amser gyda ffrindiau. Pan ddechreuodd Patricio weithio i asantiaeth ddatblygu rhyngwladol yn 1991 fe ddaeth yn ymwybodol o'r anghyfartaledd rhwng y rhao sydd "gyda a ddim gyda."

Heddiw mae Patricio a'i ffrindiau o Wicimedia Yr Ariannin yn ymchwilio i mewn i ffyrdd i helpu myfyrwyr ac ysgolion llai ffodus yn yr Ariannin gyda testunlyfrau wedi'u creu gyda cynnwys rhydd Wikipedia.

Bydd eich rhoddion yn helpu i ni drawsffurfio realiti llawer o bobl llai ffodus yn yr Ariannin ac ar draws y byd i mewn i rhywbeth mwy positif a gobeithiol.

'''[[Donate-options/cy|Rhoi nawr.]]'''
|nonprofit-deducatbility=Mae'r Sylfaen Wicimedia yn '''501(c)(3) gorfforaeth elusennol sy'n rhydd o dreth''' wedi'i ei leoli yn San Francisco, California. Gallwch tynnu rhoddion o'ch incwm trethadwy gwladol. Gallwch rhoi trwy PayPal, cerdyn credyd, trosglwyddiad banc, neu siec.
|default_amount=50
|selected_currency=GBP
|budget-title=Beth rydym angen yr arian i
|budget-text=
Darllenwch ein [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/4/41/FY_2008_09_Annual_Plan.PDF Cynllun Blynyddol 2008-09] (PDF) a'r [[2008-2009 Annual Plan Questions and Answers|Cwestiynnau ac Atebion]]. Oes gennych chi mwy o gwestiynnau am rhoi arian? Gweler ein [[Donations FAQ|Ardal Cwestiynnau Rhoi]].
|link-faq=[[Donations FAQ|Ardal Cwestiynnau Rhoi]]
|link-privacy=[[Donor Privacy Policy|Polisi Prefiatrwydd y Rhoddwr]]
|link-tax=[[Deductibility of donations|Tynnu Treth o Rhoddion]]
|link-finance=[[Finance report|Gwybodaeth Ariannol]]
}}
{{Donate
|structure_template=Donate-options <!-- don't translate this line -->
|return_url=wikimediafoundation.org/wiki/Donate-thanks/cy

|click_instructions=Cliciwch unrhywun o'r tabiau isod i ddewis dull talu
|cc_title=Cerdyn Credyd
|paypal_title=PayPal
|moneybookers_title=Moneybookers
|direct_deposit_title=Blaendal union
|check_title=Siec (trwy'r post)

|cc_action=Rhoi gyda'ch Cerdyn Credyd pennaf
|cc_instructions=Dewiswch gyfred isod
|one_time_gift_header=Anrheg un-tro o'r swm o...
|default_amount=50
|selected_currency=GBP
|public_comment_header=Sylw cyhoeddus <small>(i fyny at 200 nod)</small>
|anonymity_question_url=http://donate.wikimedia.org/en/fundcore_browse
|anonymity_question=Rhestr cyhoeddus o rhoddwyr
|identify_me_option=Rhestri fy enw
|anonymize_me_option=Rhestri'n ddienw
|button_title=Rhoi!

|paypal_action=Rhoi'n ddiogel ar y wê gyda PayPal.
|paypal_instructions=Dewiswch gyfred isod

|moneybookers_action=Rhoi'n ddiogel ar y wê gyda Moneybookers.
|moneybookers_instructions=Mae MoneyBookers yn opsiwn gwahanol i PayPal.

|direct_deposit_action=Blaendalu arian yn syth i'n cyfrif banc.
|direct_deposit_instructions=Mae gan y Sylfaen Wicimedia gyfrif banc sy'n derbyn trosglwyddiadau ariannol.
|account_holder_header=Daliwr y cyfrif:
|bank_header=Banc Rhyngwladol:
|us_bank_header=Banc o'r UD:
|account_name_header=Enw'r cyfrif yw:
|account_number_header=Rhif y cyfrif:
|account_number_others=Rhif cyfrif Gwladol Belg:
|account_number_others_info=Am drosglwyddiadau tu fewn i Wlad Belg neu o wledydd sydd ddim yn cefnogi'r system IBAN
|us_account_number_header=Rhifau'r cyfrf:
|domestic_wires_text=Gwifrau Domestig UD
|international_text=Rhyngwladol
|swift_code_text=Côd SWIFT

|check_action=Rhoi trwy postio.
|check_instructions=Gwnewch yn siwr eich bod yn gwneud y siec yn daladwy i 'Wikimedia Foundation, Inc.' I atal lladradm peidiwch danfon arian parod trwy'r post.
|mailing_address_header=Ein cyfeiriad post (i sieciau)

|language_code=cy
|language_name=Cymraeg
|title=Gallwch chi helpu Wicimedia<br>i newid y byd
}}
<skin>schulenburg</skin>
{{Donate-thanks2
|gift_intro=Danfon ychydig o Wicimedia i'ch teulu a ffrindiau am y gwyliau! Lawrlwythwch ac argraffwch tystysgrif anhreg yn rhestri eich rhodd yn enw'r person arbennig yna.
|gift_donor=Rhoddwr:
|gift_recipient=Derbyniwr:
|gift_submit=Lawrlwytho PDF
|thank-you='''''Diolch'' am eich rhodd!'''
|main-text='''Heb gymorth pobl fel chi, ni fydd Wicipedia a'r [[Our projects|prosiectau Wicimedia eraill]] yn bodoli. Diolch am eich cefnogaeth!'''

Danfonwyd derbynneb e-bost iddych chi yn fuan. Argraffwch hwn am eich cofnodion. Gallwch chi dynnu'r anrheg hon o'ch incwm trethadwy yn yr Unol Daliaethau. Gweler [[deductibility of donations|tynnu treth o rhoddion]] am wybodaeth.<!-- server down
[http://fundraising.wikimedia.org/ongoing/index.php/{{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}/ Rhoddion PayPal yn {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}} gyda dolenni i rhestrau rhoddwyr cyhoeddus dyddiol.] Dylsai cofnod o'ch rhodd ddod i fyny ar dudalen heddiw yn fuan. Gall rhoddion hefyd cael eu weld ar IRC ar #wikimedia-donations ar irc.freenode.net -->

Gallwch ddysgu mwy am beth sy'n mynd ymlaen yn [[Current events|Digwyddiadau presennol]]. Mae ein prosiect cyfurddo, [[m:Main Page|Meta-Wiki]], hefyd yn tracio newyddion a digwyddiadau'r prosiect ar [[m:Wikimedia News|Newyddion Wicimedia]] a [[m:Goings-on|Digwyddiadau]]. [[contact us|Cysylltwch â ni]] os oes gennych unrhyw gwestiynnau.

Gyrrwch unrhyw gwestiynnau sy'n ymwneud â rhoi arian i '''donate (at) wikimedia (dot) org''' 
|other-ways-header=Ffyrdd arall gallwch helpu
|other-ways-options=
===Prynnu nwyddau Wicipedia/Wicimedia===
Gallwch chi helpu poblogeiddio Wicipedia a Wicimedia trwy prynnu nwyddau trwy ein siop Cafe Press. Mae rhan o bob pryniad yn mynd i'r Sylfaen Wicimedia. Ymwelwch â http://www.cafepress.com/wikipedia am fanylion. 

===Cefnogi freenode===
Mae'r pobl sy'n rhedeg y Sylfaen Wicimedia a'r rhai sy'n cynnal ein gweinyddion a'r meddalwedd MediaWici yn ddefnyddio [[w:en:Internet Relay Chat|''Internet Relay Chat'']] (IRC) yn aml i gymuno. Mae'r gwasanaeth hon rydym yn defnyddio yn cael ei alw'n freenode. Gweler http://freenode.net/pdpc_onetime.shtml i weld sut allwch helpu. 

===Helpu PlanetMath===
Mae llawer o erthyglau Wicipedia ar fathamateg wedi'u dechrau o ddefnydd o [[w:PlanetMath|PlanetMath]] (mae'r ddau brosiect yn rhannu'r un trwydded cynnwys rhydd). Mae'r prosiect yna angen arian ychwanegol i gadw'n fynd. Gall pob rhodd i PlanetMath.org, Ltd. gael treth wedi'i dynnu oddi wrthynt yn yr Unol Daliaethau. Gweler http://aux.planetmath.org/doc/donate.html am fwy o wybodaeth a dolenni rhoi. 
|sig=-- Tîm Wicimedia
|OurProjects-template={{OurProjects-cy}}
|title=Gallwch chi helpu Wicimedia<br>i newid y byd
}}
<skin>schulenburg</skin>