Jump to content

Donate/nn

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Please see Fundraiser 2008/core messages.


{{Template:Donate-main
|language=nn
|title=Du kan hjelpe Wikimedia<br>med å endre verda
|donate-now=Doner no
|left-quote=«
|imagine-a-world='''Tenk deg ei verd'''<br>
der kvar einaste person har fri tilgang til all menneskeleg kunnskap. 
— ''J. Wales, grunnleggjar av Wikipedia''
|right-quote=»
|video-subtitle=nn
|video-options='''Klikk her''' for avspelingsval.
|boxtitle=Det du ikkje veit om Wikipedia
|storycontent=Kjenner du '''Patricio Lorente'''?

På utsida ser Patricio ut som ein typisk argentinar – han elskar fotball, god mat og å vere i lag med vener. Då Patricio byrja å arbeide for eit internasjonalt utviklingsbyrå i 1991 vart han verkeleg klar over skilnadene mellom dei som har og dei som ikkje har.

I dag undersøker Patricio og venene hans frå Wikimedia Argentina måtar å hjelpe underpriviligerte studentar og skular i Argentina med lærebøker laga med hjelp av fritt innhald frå Wikipedia.

Med din donasjon kan vi hjelpe Patricio og venene hans å gjere noko med det mange underpriviligerte menneske møter i heimlandet sitt.

'''[[Donate-options/nn|Doner no.]]'''
|nonprofit-deducatbility=Wikimedia Foundation er i USA ein ideell organisasjon under klassifiseringa '''501(c)(3)'''. Dersom du har skattbar inntekt i USA kan du få frådrag på den føderale skatten for gåver til Wikimedia Foundation..
|default_amount=250
|selected_currency=NOK
|bank-transfer=Bankoverføring
|send-cheque=Send ein sjekk
|deposit-money='''Set pengar inn på bankkontoen vår:'''

Kontoeigar: Wikimedia Foundation<br>
Kontonummer: 068-9999995-01

Bank: Dexia bank/Banque Dexia<br>
IBAN: BE43 0689 9999 9501<br>
BIC: GKCCBEBB
|donate-mail='''Doner via vanleg post.'''

Ver venleg og skriv ut sjekken til «Wikimedia Foundation, Inc.» For å hindre tjuveri, ver venleg, ikkje send kontantar i posten.

Postadressa vår (for sjekkar):

|budget-title=Kva vi treng pengane til
|budget-text=Ver venleg og les vår siste [[Media:Wikimedia_2006_fs.pdf|økonomiske rapport]] (PDF) og sjå på [[meta:Wikimedia_servers/hardware_orders|lista over maskinvaren vi bestilte]] etter førre innsamlingsrunde.

Har du fleire spørsmål om denne innsamlinga? Ver venleg og les [[Fundraising FAQ|spørsmål og svar om innsamling]].
|link-faq=[[Fundraising FAQ|Spørsmål og svar om innsamling]]
|link-privacy=[[Donor Privacy Policy|Donatorane personvern]]
|link-tax=[[Deductibility of donations|Skattefrådrag ved donasjon]]
|link-budget=[[Planned Spending Distribution 2007-2008|Planlagt pengebruk]]
}}
{{Donate
|structure_template=Donate-options
|return_url=wikimediafoundation.org/wiki/Donate-thanks/nn

|click_instructions=Klikk på ein av tabulatorane nedanfor for å velje betalingsmetode
|cc_title=Kredittkort
|paypal_title=PayPal
|moneybookers_title=Moneybookers
|direct_deposit_title=Giro
|check_title=Sjekk (via post)

|cc_action=Doner ved å nytte kredittkort
|cc_instructions=Velg valuta nedanfor
|one_time_gift_header=Eingongssum på...
|default_amount=250
|selected_currency=NOK
|public_comment_header=Offentleg kommentar <small>(opp til 200 teikn)</small>
|anonymity_question_url=http://donate.wikimedia.org/en/fundcore_browse
|anonymity_question=Offentleg liste over donorar
|identify_me_option=Før opp navnet mitt
|anonymize_me_option=Før meg opp som anonym
|button_title=Doner!

|paypal_action=Doner sikkert online gjennom PayPal.
|paypal_instructions=Velg valuta nedanfor

|moneybookers_action=Doner sikkert online gjennom Moneybookers.
|moneybookers_instructions=MoneyBookers er eit alternativ til PayPal.

|direct_deposit_action=Sett over penger til vår bankkonto.
|direct_deposit_instructions=Wikimedia Foundation har ein bankkonto som godtek pengeoverføringar.
|account_holder_header=Kontoeigar:
|bank_header=Internasjonal bank:
|us_bank_header=amerikansk bank:
|account_name_header=Kontonamnet er::
|account_number_header=Kontonummer:
|account_number_others=Nasjonalt belgisk kontonummer:
|account_number_others_info=For overføringar innanlands i Belgia eller frå land som ikkje støttar IBAN-systemet
|us_account_number_header=Kontonummer:
|domestic_wires_text=Amerikanske innenlandske overføringar
|international_text=Internasjonal
|swift_code_text=SWIFT-kode

|check_action=Doner via vanleg post.
|check_instructions=Ver god og skriv ut sjekken til «Wikimedia Foundation, Inc.» For å hindre tjuveri, ikkje send kontantar via post.
|mailing_address_header=Postadressa vår (for sjekkar)

|language_code=nn
|language_name=Norsk (nynorsk)
|title=Du kan hjelpe Wikimedia<br>å endre verda
}}
<skin>schulenburg</skin>
{{Donate-thanks2
|gift_intro=Send gåver til Wikimedia ved høgtider i staden for til familie og vener! Last ned og skriv ut eit gåvekort som viser di gåve i namnet til ein persons.
|gift_donor=Givar:
|gift_recipient=Mottakar:
|gift_submit=Last ned PDF
|thank-you='''''Takk'' for gåva di!'''
|main-text='''Utan støtte frå folk som deg ville ikkje Wikipedia og dei andre [[Our projects|Wikimediaprosjekte]] vore til. Takk for støtta di!'''

Ei epost-kvittering vil bli sendt til deg innan kort tid. Ver venleg og skriv ut dette for arkivet ditt. Du kan trekke denne gåva frå den føderalt skattbare inntekta i USA. Sjå [[deductibility of donations|frådrag for gåver]] for detaljar.
 <!-- server down
[http://fundraising.wikimedia.org/ongoing/index.php/{{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}/ PayPal donations in {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}} with links to daily public donor lists.] A record of your donation should show up on today's detail page shortly. Donations may also be seen on IRC at #wikimedia-donations on irc.freenode.net -->

Du kan få vite meir om kva som føregår på sida [[Current events|Aktuelle hendingar (engelsk)]]. Vårt koordineringsprosjekt [[m:Main Page|Meta-Wiki]] har også liste over nyhende og hendingar på [[m:Wikimedia News|Wikimedia News]] og [[m:Goings-on|Goings-on]]. [[contact us|Kontakt oss ]] gjerne om du har spørsmål.  

Gåverelaterte spørsmål kan sendast til '''donate (at) wikimedia (dot) org''' 

|other-ways-header=Andre måtar du kan hjelpe
|other-ways-options=
===Kjøp Wikipedia/Wikimedia-handelsvarer===
Du kan hjelpe å gjere Wikipedia og Wikimedia kjent ved å kjøpe handelsvarer gjennom vår butikk Cafe Press. Deler av kvart kjøp går til Wikimedia Foundation. Besøk  http://www.cafepress.com/wikipedia for detaljar. 

===Støtt freenode===
Folka som driv Wikimedia Foundation og dei som vedlikeheld våre dataservarar og MediaWiki software bruker [[w:nn:Internet Relay Chat|Internet Relay Chat]] (IRC) til å kommunisere. Den spesielle tenesta vi brukar heiter freenode. Sjå http://freenode.net/pdpc_onetime.shtml for å sjå om du kan hjelpe. 

===Hjelp PlanetMath===
Mange matematikkartiklar på Wikipedia har blitt starta av materiale frå [[w:PlanetMath|PlanetMath]] (begge prosjekta har den same frie innhaldslisensen. Men det prosjektet treng tilleggsgåver for å drivast. Gåver gjevne til PlanetMath.org, Ltd. er skattefrie i USA. Sjå  http://aux.planetmath.org/doc/donate.html for meir informasjon og gåvelenker. 
|sig=-- The Wikimedia Team
|OurProjects-template={{OurProjects-nn}}
|title=Du kan hjelpe Wikimedia<br>å endre verda
}}
<skin>schulenburg</skin>