Jump to content

Fundraising 2010/Abbas Appeal/hsb

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Abbas[edit]

  • Prošu přečitajće:
  • Wosobinski apel
  • wot awtora Wikipedije Abbas
  • Powěsć wot awtora Wikipedije Abbas

Přinošuju k Wikipediji tak často kaž móžu, wobdźěłujo nastawki w jendźelšćinje a swahilišćinje. Zadźiwa mje hišće, tu w Keniji, zo móžu dźěl globalneho zhromadźenstwa być, kotrež hromadźe přińdźe, zo by cyłkownu wědu čłowjestwa na jednym městnje nahromadźiło. Chcu, zo byšće tež wy k Wikipediji přez dar přinošował – samo hdyž móžeće jenož por dolarow zwjesć. To je přičina: Sće dźěl tutoho zhromadźenstwa, kaž ja, a štož my hromadźe natwarjemy je wažnje.

Wěda je móc, ale jenož, jeli so zhromadnje dźěli. Młodostni tu w Keniji wědźa, zo kubłanje je kluč, zo bychu so z chudoby won dźěłali. Tam wonka je swět informacijow, ale dźensa je wón za wjele ludźi hišće njepřistupny.

Za wjele ludźi we wuwićowych krajach je njemóžno do šule chodźić. Jich wučbnicy su dospołnje zestarjene, woni nimaja pjenjezy za nowe. Chcedźa na kóždy pad dźěl globalneho zhromadźenstwa być - a runje to Wikipedija zmóžnja.

Je to wěda, zo so swobodnje mjez sobu dźěli. Aktualizuje so stajnje a je přeco aktualna. Je zwisk mjez tobu a mnu a kóždym, kiž so wo wědu stara a kiž chce ju z druhimi dźělić.

Předstajće sej, kotryž rozdźěl to by wučiniło, jeli šulerjo w kenijaskich šulach bychu prawidłowny přistup k Wikipediji měli. To je jenož mały dźěl toho, štož byšće pomhał financować, hdyž załožbje Wikimedia Foundation dariće.

My wšitcy smy dźěl tutoho zhromadźenstwa, a kóždy z nas ma swójske přičiny, zo by Wikipediji pomhał a ju podpěrał. Kotružkuli wosobinsku přičinu maće, nadźijam so, zo so wy na kóždolětnej darjenskej akciji wobdźěliće a $20, €30, ¥4.000 dariće abo kelkožkuli móžeće dać, zo byšće Wikipediju swobodnu dźeržał.

Je to wažne a čini rozdźěl. Dźakujemy so za waš kotryžkuli přinošk.

Z přećelnymi postrowami,

Abbas Mahmood

Mombasa, Kenija