Jump to content

Fundraising 2011/Banners and LPs/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Round one banners
 1. Đọc ngay
 2. Xin đọc:
  Lời kêu gọi cá nhân từ
  ông Jimmy Wales, nhà sáng lập Wikipedia
 3. Xin đọc:
  Lời kêu gọi cá nhân từ
  ông Brandon Harris, lập trình viên Wikipedia
 4. Xin đọc:
  Lời kêu gọi cá nhân từ
  tác giả của 2.463 bài viết trên Wikipedia
 5. Xin đọc:
  Lời kêu gọi cá nhân từ
  tác giả của 549 bài viết trên Wikipedia
 6. Xin đọc:
  Lời kêu gọi cá nhân từ
  ông Ryan Kaldari, lập trình viên Wikipedia
 7. Xin đọc:
  Lời kêu gọi từ các nhân viên chúng tôi
 8. Xin đọc:
  Lời kêu gọi cá nhân từ
  bà Maryana Pinchuk, nhà nghiên cứu Wikipedia
Round one LP headers
 1. Lời kêu gọi từ ông Jimmy Wales, nhà sáng lập Wikipedia
 2. Từ ông Brandon Harris, lập trình viên Wikipedia
 3. Từ ông Alan Sohn, biên tập viên Wikipedia
 4. Từ bà Susan Hewitt, biên tập viên Wikipedia
 5. Từ ông Ryan Kaldari, lập trình viên Wikipedia
 6. Từ các nhân viên của Wikimedia Foundation
 7. Từ bà Maryana Pinchuk, nhà nghiên cứu Wikipedia
Where your donation goes
 1. Số tiền bạn quyên góp sẽ được dùng vào
 2. Công nghệ: Máy chủ, băng thông, bảo trì, phát triển. Wikipedia là website lớn thứ 5 thế giới nhưng chỉ vận hành bằng một phần nhỏ số tiền mà các trang web hàng đầu khác chi ra
 3. Nhân lực: 10 trang web hàng đầu khác có đến hàng nghìn nhân viên. Chúng tôi có chưa đến 100 người, vì vậy những đóng góp của các bạn là nguồn đầu tư vào một tổ chức phi lợi nhuận có hiệu suất cao