Jump to content

Fundraising 2011/Thank You Page/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Xin cảm ơn vì sự đóng góp của bạn. Bạn có thể tìm hiểu vì sao các nhà hảo tâm khác trên thế giới lại hỗ trợ Wikipedia và các dự án liên quan, hoặc tìm hiểu xem công ty bạn đang làm việc có chương trình kết nối quà tặng với chúng tôi không. Hãy loan tin cho mọi người biết rằng bạn đã hỗ trợ cho Wikimedia: tweet trên Twitter với hashtag #keepitfree!

Bank transfer[edit]

"Xin cảm ơn vì sự đóng góp của bạn. Bạn có thể tìm hiểu vì sao các nhà hảo tâm khác trên thế giới lại hỗ trợ Wikipedia và các dự án liên quan, hoặc tìm hiểu xem công ty bạn đang làm việc có chuơng trình kết nối quà tặng với chúng tôi không. Hãy loan tin cho mọi người biết rằng bạn đã hỗ trợ cho Wikimedia: tweet trên Twitter với hashtag #keepitfree!

Trang này không phải là hóa đơn. Bạn sẽ nhận được hóa đơn qua email khi Wikimedia Foundation đã nhận và xử lý khoản quyên góp của bạn. Xin lưu ý rằng thông tin thanh toán của bạn sẽ hiển thị đích đến là 'Global Collect' (bộ xử lý thanh toán được chúng tôi chứng nhận). Xin nhớ sử dụng mã số của bạn khi đặt lệnh chuyển khoản cho ngân hàng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay mối quan tâm nào, xin gửi email đến donate@wikimedia.org."

Direct debit[edit]

Xin cảm ơn vì sự đóng góp của bạn. Bạn có thể tìm hiểu vì sao các nhà hảo tâm khác trên thế giới lại hỗ trợ Wikipedia và các dự án liên quan, hoặc tìm hiểu xem công ty bạn đang làm việc có chuơng trình kết nối quà tặng với chúng tôi không. Hãy loan tin cho mọi người biết rằng bạn đã hỗ trợ cho Wikimedia: tweet trên Twitter với hashtag #keepitfree!

Trang này không phải là hóa đơn. Bạn sẽ nhận được hóa đơn qua email khi Wikimedia Foundation đã nhận và xử lý khoản quyên góp của bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay mối quan tâm nào, xin gửi email đến donate@wikimedia.org.

Thank You / Stories[edit]

  1. Xem để biết tại sao các nhà hảo tâm khác trên thế giới lại hỗ trợ Wikipedia và các dự án liên quan, hoặc tìm hiểu xem công ty bạn đang làm việc có chuơng trình kết nối quà tặng với chúng tôi không.
    Hãy loan tin cho mọi người biết rằng bạn đã hỗ trợ cho Wikimedia: tweet trên Twitter với hashtag #keepitfree!
  2. Khi chọn ô này, bạn trao cho Wikimedia Foundation quyền liên hệ trực tiếp với bạn về câu chuyện mà bạn đã chia sẻ, và công bố câu chuyện này để quảng bá cho Wikimedia Foundation và các dự án liên quan.
  3. Tùy chọn
  4. Tuổi

Chapter link[edit]

Tìm hiểu thêm về các chi hội địa phương và những dự án của họ