Jump to content

Fundraising 2011/Recurring giving/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Hủy bỏ hoặc thay đổi quyên góp định kỳ[edit]

Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của bạn cho Wikimedia Foundation và hỗ trợ kiến thức tự do. Chúng tôi biết rằng đôi khi hoàn cảnh có thể thay đổi và bạn không muốn quyên góp định kỳ nữa. Để hủy bỏ hoặc thay đổi mẫu đăng ký của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây:

PayPal
 • Bạn cần đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn và sau đó truy cập vào trang tiểu sử của bạn trong mục "My Account" và nhấp vào "Preapproved Payments".
 • Làm theo các hướng dẫn trên màn hình kể từ lúc này. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang của PayPal.
 • Hoặc bạn có thể làm theo hướng dẫn dành cho thẻ tín dụng bên dưới. Xin có lời khuyên rằng chúng tôi có thể hủy bỏ quyên góp qua PayPal tuy nhiên lại không thể thay đổi được cách quyên góp.
Thẻ tín dụng
 • Xin gửi thư điện tử đến giving@wikimedia.org, nói rõ loại thay đổi mà bạn muốn thực hiện và càng nhiều thông tin càng tốt về khoản quyên tặng ban đầu của bạn, như:
  • Địa chỉ thư điện tử mà bạn dùng để đăng ký quyên góp
  • Họ và tên đầy đủ của bạn
 • Bạn sẽ nhận được thư điện tử xác nhận sau khi thay đổi đã được xử lý.