Jump to content

Fundraising 2011/Sue Thank You/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Chân thành cảm ơn các bạn.

Chúng tôi đã gỡ bỏ các biểu ngữ gây quỹ, bởi vì mục tiêu quyên góp năm nay của chúng ta đã hoàn thành. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ trong ít tháng vừa qua, hơn triệu người trên toàn thế giới đã đến với nhau để ủng hộ chúng tôi số tiền 29,5 triệu USD, giữ cho Wikipedia và các dự án chị em tồn tại và phát triển trong năm kế tiếp.

Khoản quyên tặng của bạn đã hỗ trợ chúng tôi chi trả các khoản mục. Những người như bạn đã tặng chúng tôi năm đô la, hai mươi đô la, một trăm đô la. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi.

29,5 triệu USD nghe có vẻ là khoản tiền rất lớn phải không? Có lẽ không đâu. Bởi vì Wikipedia là website đứng thứ 5 thế giới về tính phổ biến – chúng tôi hoạt động dựa trên một phần rất nhỏ nguồn lực nếu so với bất kỳ trang web hàng đầu khác. Chúng tôi sẽ sử dụng khoản tiền của bạn thật cẩn thận và hiệu quả, tôi xin hứa với bạn như thế.

Những người đã hỗ trợ tài chính cho Wikipedia và tất cả các dự án Wikimedia, và cả những người chưa đủ khả năng quyên góp – cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã biến thế giới trở nên tươi đẹp hơn.

Sue Gardner
Giám đốc Điều hành
Wikimedia Foundation