Jump to content

Fundraising 2011/Problems donating/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Nếu bạn đang có vấn đề với việc quyên góp hoặc có thắc mắc, xin hãy xem phần Các câu hỏi thường gặp bên dưới. Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn hoặc cần giúp đỡ theo dõi giao dịch của bạn, xin hãy liên hệ donate@wikimedia.org hoặc gọi +1-877-600-9454.

Trang trống hiện ra sau khi đóng góp và không nhận được thư "Thank You"
Đây là vấn đề mà nhóm kỹ thuật của chúng tôi hiện đang cố gắng sửa chữa. Việc đóng góp của bạn hầu như đã được xử lý, vì thế xin đừng cố gắng làm thêm lần nữa. Bạn sẽ nhận được một thư xác nhận "Thank You" (cảm ơn) trong vòng ba ngày sau khi đóng góp. Nếu bạn cần biên nhận gấp hoặc chưa nhận được thư "Thank You" trong vòng 3 ngày, xin hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ donate@wikimedia.org.
Trang này có bảo mật an toàn không?
Website quyên góp của Quỹ Wikimedia Foundation cực kỳ an toàn và được hỗ trợ bởi Verigisn Trusted. Sau khi nhấp chuột vào biểu ngữ hoặc theo một liên kết đóng góp, bạn sẽ được chuyển đến một trang bảo mật (https); tất cả thông tin được mã hóa và được xử lý với mức độ bảo vệ thông tin cao nhất.
Phương thức thanh toán mà tôi ưa thích chưa được Wikimedia Foundation cung cấp
Chúng tôi rất tiếc rằng hiện tại chưa thể cung cấp phương thức thanh toán mà bạn mong muốn; trong những lần quyên góp sau, chúng tôi hy vọng sẽ có những lựa chọn tốt hơn cho việc đóng góp bằng một số loại tiền tệ bổ sung. Chúng tôi sẽ cố gắng, tuy nhiên, nếu bạn muốn biết còn những hình thức nào mà có thể bạn và quốc gia của bạn đang sử dụng nhiều nhất- xin hãy gửi thư cho chúng tôi với thông tin phản hồi của bạn, đề cập đến quốc gia của bạn và phương thức thanh toán. Chúng tôi sẽ cố gắng thêm vào những lựa chọn này trong tương lai gần. Trong khi đó, xin hãy xem trang Ways to Give của chúng tôi để biết được những lựa chọn khác dành cho bạn trong thời điểm này.