Licensing tutorial/gd

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Preview of the original artwork (in English)
 • Gliocasan feumail airson rudan a chur ri Coitcheann Wikimedia
 • 'S urrainn dhut rudan a luchdadh suas a rinn thu fhèin gu tur.
  • Tha sin a' gabhail a-steach dealbhan is videothan de:
   • sheallaidhean-tìre, beathaichean is lusan.
   • pearsachan poblach is dealbhan de dhaoine ann an àitichean poblach.
   • nithean feumail no neo-ealanta
  • grafaichean, mapaichean, diagraman is fuaim thùsail.
  • Cuimhnich: Ma cho-roinneas tu d' obair air Coitcheann Wikimedia, bheir thu cead do dhaoine a chleachdadh, lethbhreac, atharrachadh no reic gun fhios a leigeil dhut.
 • Cha ghabh sinn ri obair a chruthaich no dh'innlich cuideigin eile
  • A ghnàth, chan urrainn dhut obair cuideigin eile a luchdadh suas.
  • Gabhaidh sin a-steach rudan mar:
   • suaicheantasan
   • còmhdachaidhean CD / DVD
   • fotografan brosnachaidh
   • glacaidhean-sgrìn de TV, filmichean, DVDan is bathar-bog
   • tarraingean de charactairean on TV, coimicean no filmichean - fiù ma rinn thu fhèin iad
   • a' chuid as motha dhe na dealbhan on lìon.
 • ... le dà eisgeachd mhòr:
  • 'S urrainn dhut obair cuideigin eile a luchdadh suas ma thug an t-ùghdar cead do chà a chleachdadh, atharrachadh no reic.
  • 'S urrainn dhut do dhealbhan de sheann-obair-ealain, carraighean is toglaichean (nas sine na 150 bliadhna mar is trice) a luchdadh suas.
 • Ann am facal...
  • 'S urrainn dhut obair thùsail agad fhèin a luchdadh suas.
  • Mòran taing airson do cuideachadh; tha seo cudromach.
  • Cha ghabh sinn ri obraichean o dhaoine eile gun chead sgrìobhte uapa.
 • Teagmhach fhathast? Cuir ceist aig an Help Desk.
 • OK
 • STAD
 • OK
 • STAD