Licensing tutorial/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Preview of the original artwork (in English)
 • Mẹo hữu ích khi đóng góp cho Wikimedia Commons
 • Bạn có thể tải lên tác phẩm hoàn toàn do bạn tạo ra.
  • Bao gồm hình ảnh và phim về:
   • cảnh thiên nhiên, động vật, thực vật.
   • người nổi tiếng và hình chụp người tại nơi công cộng.
   • vật hữu dụng hoặc không có tính nghệ thuật.
  • đồ thị, bản đồ, biểu đồ và âm thanh bạn tự tạo.
  • Ghi nhớ: Chia sẻ tác phẩm của bạn lên Wikimedia Commons là bạn cho phép mọi người sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, và bán nó mà không cần báo trước cho bạn.
 • Chúng tôi không thể chấp nhận tác phẩm sao chép hoặc do người khác tạo nên
  • Bạn thường không được tải lên tác phẩm của người khác.
  • Bao gồm những thứ như:
   • biểu trưng
   • bìa đĩa CD / DVD
   • hình quảng bá
   • hình chụp màn hình TV, phim, DVD, và phần mềm
   • hình vẽ nhân vật trong TV, truyện, hoặc phim - dù bạn tự vẽ
   • phần lớn hình ảnh có trên Internet.
 • ... với hai ngoại lệ chính:
  • Bạn có thể tải tác phẩm của người khác nếu tác giả đã cho phép mọi người sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và bán nó.
  • Bạn có thể tải ảnh do bạn chụp tác phẩm cũ, tượng đài và tòa nhà (thường trên 150 năm tuổi).
 • Tóm lại...
  • Bạn có thể tải tác phẩm do bạn tạo ra.
  • Cảm ơn bạn đã giúp; đây là điều quan trọng.
  • Chúng tôi không nhận tác phẩm của người khác mà chưa được cho phép công khai.
 • Vẫn chưa chắc chắn? Hãy hỏi ở những Bàn giúp đỡ.
 • OK
 • STOP
 • OK
 • STOP