Kyaata Noɔre yeŋloo/Poɔ yɛlɛ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content and the translation is 98% complete.

A gampɛle ŋa manna la a poɔ yɛlɛ tutaa ko a kyaata noɔre yeŋloo. A poɔ yɛlɛ ŋa na yɛ kyileŋ a gɛrɛ ka a kyaata noɔre yeŋloo wa te sage o, ka o na baŋ wa e a yuoni 2024 poɔ.

Pampana ŋmaare

A ŋmaare ŋa da yi la a bebiri 2 April, 2024.

Dokomɛnte paare mine

Vɛŋ koobo toma

Videori naŋ Manna wulo

Dakroŋbaŋ poɔŋ

A zie ŋa taa la kyɛ yuo piiloo manna lɛ na a kyaata poɔ yɛlɛ naŋ da maale, a yi a Kyaata Noɔre yeŋloo Ŋmaabo Komitii a yi a Mɛrnoɔre 2022.

Extended content

Kyaata Poɔ yɛlɛ Mannoo

A kyaata Noɔre yeŋloo taa la o yeli piiloo aŋa Values Statement, a ŋmaa geraa wulo kyɛ wulo wogi eŋaŋ boŋ zaa te naŋ nyɔge kpeɛŋaa.

Yeli engyere naŋ maŋ teɛrɛ a polisiri nimbitɔɔre gaabo na baŋ yi la teɛroŋ yaga poɔ ka fo baŋ ŋme a eŋ gbulo ata poɔŋ: a kyaare la Governance, Resources aneŋ Community. A ama ŋa baŋ la waa la yɛlɛ mine naŋ taa tɔna yɛlɛ ama poɔ, ka ana la (1) political, (2) economic aneŋ (3) social/informational ziiri poɔŋ, kyɛ paaŋ yeli kpoŋ ŋa naŋ maŋ po tonɔɛ. Teɛroŋ la teɛroŋ zaa aneŋ sɛgebiŋ zaa naŋ taa tɔna ko a polisi na baŋ ŋme eŋ la a gbulo ŋa kaŋa poɔŋ, a paare gansɛge bɔ yɛlɛ naŋ waa yelikori aneŋ gansɛge bɔ yɛlɛ paane yi a kominitiri.

A gbulo kaŋa zaa, bee boŋ ennaa, a MCDC na eŋ la a puore ne bambo soŋ aneŋ yɛloŋ a yi saŋa zaa boma poore, aneŋ a MCDC meŋa dɛmo gba. Vuo na be la be ko leɛkaabo, kaa sagedi aneŋ sɛgebiŋ bɔ yeli meŋ zaa a yi a kominiti mɛmbare sɛŋ yi a Meta-Wiki poɔ yɛlɛ-gbulo gampɛle ŋmaa aneŋ a la yi dɛmo diibo ziiri mine ka a gaŋ-toŋ yi gbamgbali.

Bigruu

A yi o in-person miitiŋ a Gyoone 2022 puoriŋ, a MCDC sage la a monne maale damannaa bee "table of contents" ko a Kyaata Noɔre yeŋloo. A sagebo damannaa la ama naŋ tutaa:

Ŋmaa biŋ kaabo poɔŋ ko a "Kominiti" zie ko a Kyaata Noɔre yeŋloo mannoo (a yi a komitii in-person mintiŋ a kyuu Gyoone 2022).
Kyapeta Poɔ yɛlɛ wuloo
Sɛge piiloo A Kyapeta mannoo aneŋ o toma.
Sagediibori & Prinsipulihi A sagediibo meŋa aneŋ lataaloŋ prinsipulihi ko a Noɔre yeŋloo zaa gboŋgboŋ lantaa.
Manne wuloo A yelizuri mine mannoo naŋ be a Kyaata poɔ.
Globale Kansele Mannoo kyaare a Globale Kansele aŋa a globale noɔre yeŋloo gɔmenaŋse endaa. A zie ŋa na wuli la a globale Kansele tonoɔre a noɔre yeŋloo stratɛgyi yeli sagediibo mine. O na baŋ la wulo la a lɛ na ba naŋ na e ŋmaa a globale kansele.
Habs Mannoo, toma, narebo tuubo, gɔmenaŋse tuubo meŋa, mɛmba yɛlɛ tuubo, feroo toma, laanfeeloŋ, aneŋ zɔminoŋ ko a Wikimedia Habs ne Noɔre yeŋloo endaare mine.
Tonɔɛ & Feroo toma Mannoo kyaare tonoɔɛ aneŋ feroo toma ko a Noɔre yeŋloo tonton ziiri. Aŋa na baŋ paare la mannoo kyaare a tonɔɛ ko tonton ziiri aŋa a Board of Trustees, a Wikimedia Foundation, a Wikimedia affiliates aneŋ communities, aneŋ amine taaba.
Leɛmaale embo mine & yɛlɛ waanebo Mannoo te kyaare a Kyaata Leɛmaale embo mine aneŋ yɛlɛ waanebo yelituuri. Aŋaaŋ wulo la lɛ a leɛre te kyaare a Kyaata Noɔre yeŋloo da maale yi o sage ko dɛŋdɛŋ soba. O la maaleŋ wulo la lɛ a leɛrebo ŋa ka a Kyaata Noɔre yeŋloo daŋ nyɛ o teɛroo poɔ ko a Wikimedia Noɔre yeŋloo ka o na waane a yɛlɛ aneŋ a e ka a tona.
Yelibitutaa naŋ wulo muno/tɛgɛ Duoro damannaa ko a yɛlɛ poɔ yeli zuri aneŋ mannoo ko a yeli zu tɛɛme mine na de tone toma a Kyapetare kaŋa zaa a yi a Kyaata Noɔre yeŋloo poɔ.