Jump to content

Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Cykl 2/Podsumowanie od 28 maja do 4 czerwca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Cycle 2/Summary May 28 to June 4 and the translation is 100% complete.

Oto krótkie podsumowanie informacji na temat stron źródłowych cyklu 2 na Meta od 28 maja do 2 czerwca. Skróty używane tutaj oparte są na ogólnie stosowanych kodach języku i projektów, a języki są pogrupowane alfabetycznie. Na przykład Wikipedii w języku arabskim odpowiada skrót "Ar". Ta strona zawiera drugie podsumowanie stron źródłowych cyklu 2. Pierwsze i drugie podsumowanie można znaleźć tutaj i tutaj. W celu zilustrowania działań na projektach i platformach użyto stron źródłowych. Tekst pełnego podsumowania wskazuje, ile było dostępnych stwierdzeń źródłowych, w chwili pisania tego raportu. (3s do 4s) na przykład oznacza, że 4 stwierdzenia były dostępne na stronie źródłowej w chwili sporządzania tego streszczenia i to streszczenie zaczyna się od 3 stwierdzenia.

Klucz tematów
 1. Zdrowe, otwarte społeczności
 2. Czasy rzeczywistości rozszerzonej (wątki technologiczne)
 3. Ruch prawdziwie globalny
 4. Najbardziej szanowane źródło wiedzy
 5. Włączanie się w ekosystem wiedzy

Zdrowe, otwarte społeczności - A

 • W ramach dyskusji społeczności bengalskiej (1s do 6s) uczestnicy skomentowali, że jeśli będziemy działać w tym temacie ruch Wikimedia rozprzestrzeni się na kontynentach, takich jak Afryka, Bliski Wschód, Ameryka Południowa i Ameryka Łacińska, gdzie ruch Wikimedia jest mniej rozpoznawalny. (§BN1) Uważają, że ten temat jest najważniejszy, ponieważ potrzebne są zdrowe, otwarte społeczności, aby rozpowszechnić słowo naszego ruchu we wszystkich językach i wspólnotach kulturowych. (§BN2)
 • W ramach indywidualnych wywiadów członków chińskiej społeczności (1s to 19s) uczestnicy powiedzieli, że aby robić postępy w tym temacie, musimy zwiększyć znaczenie Kodeksu Postępowania i Politykę Przyjaznej Przestrzeni w społeczności, aby zapewnić zdrowe środowisko wolontariuszom i nowo przybyłym (§ZH1) i jest to ważne, ponieważ umożliwia mniejszościom dzielenie się wiedzą. (§ZH4) Skomentowali także łamanie barier językowych. (§ZH8)
 • W dyskusji na francuskiej Wikipedii (40s do 48s) użytkownicy uważają, że ten temat jest ważny ponieważ jest dobrym sposobem osiągnięcia naszych celów neutralności i różnorodności punktów widzenia. (§FR45)
 • W niemieckojęzycznej Wikipedii (20s do 43s) uczestnicy skomentowali, że "zdrowe, integracyjne społeczności" przyczyniłyby się do włączenia większej liczby autorów do Wikipedii. (§DE24) Użytkownicy zgodzili się, że jest to strategicznie kluczowy temat (§DE25), jednak obawiają się, że to nie jest obecna rzeczywistość. (§DE22) Sugerowali również, że wszyscy powinni być w stosunku do siebie bardziej przyjaźni. (§DE28)
 • We włoskiej Wikipedii (65s do 89s), uczestnicy powiedzieli, że potrzebujemy informacji zwrotnej od czytelników. (§IT69) W zakresie programów promocyjnych powinniśmy także przyjrzeć się rezultatom od strony ich jakości. (§IT70) Użytkownicy komentowali też kwestię ataków osobistych. (§IT75) (§IT77)
 • Na Meta (68s do 72s), uczestnicy komentowali, że tematyczny Wikiprojekt powinien zachęcić więcej osób do uczestnictwa, jak również można też w ten sposób odzyskać dawnych edytorów (§Meta68) i z odpowiednim uczestnictwem edytorów i tłumaczy możemy lepiej wiedzieć co się dzieje na poszczególnych wiki. (§Meta70)
 • W polskiej Wikipedii (16s - 23s) uczestnicy komentowali, że potrzebujemy specjalnego projektu aby oczyścić język, który używamy aby komunikować się na wiki gdyż jest to wielka bariera dla początkujących (§PL20), problemy takie jak nierównowaga płci wymagają zawodowych ekspertów socjologów i zarządania wolontariuszami i to powinna być rola WMF. (§PL21) Linked Open Data jest naszym potencjalnym sojusznikiem w rozpoznaniu płciowej (i innych) luk w treści (§PL22), sugerowano też stworzenie roli rzecznika dla początkujących edytorów. (§PL23)
 • W trakcie konferencji Wikimedia Polska 2017 (1s do 18s) uczestnicy skupili się głównie na tym dlaczego nie rośnie liczba edytorów (§PL1) przedyskutowali to i doszli do wniosku, że jest to z powodu problemów technicznych (§PL3) nieprzyjaznej społeczności (§PL4) (§PL5) i obszerności zawartości (§PL2) Dyskutowali także o technicznych i społecznych metodach dających początkującym edytorom czas na inicjację w trakcie którego byliby oni chronienie od działań toksycznych użytkowników. (§PL10)
 • W kawiarence portugalskiej Wikipedii (1s do 32s) uczestnicy skomentowali, że poprawa społeczności umożliwi aby więcej projektów i ludzi przyczyniało się do rozwoju (§PT3) i ten temat jest podstawą wszystkich innych. (§PT4) Sugerowali również, że w niektórych okolicznościach należy przemyśleć ponownie rolę WMF (§PT7) oraz proces otwarcia wymaga reorganizacji i uproszczenia stron pomocy. (§PT9) Luki w wiedzy to rodzaj prześladowania jako, że ogranicza on udział i marginalizuje (§PT10) a kluczową sprawą jest być zdolnym przyciągać różnorodność i budować mosty aby wspierać chronicznie marginalizowanych. (§PT11)
 • W rosyjskiej Wikipedii (1s - 31s) uczestnicy komentowali, że powinniśmy zrezygnować z globalizacji wiki i koncepcji wpływania na cały świat (§RS4) oraz zachęcić instytucje do publikowania artykułów na tematy naukowe. (§RS5) Użytkownicy sugerowali też, że powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na dostępność Wikipedii, (§RS23) traktować początkujących i treści, które dodają bardziej ostrożnie. (§RS24)

Czasy rzeczywistości rozszerzonej (wątki technologiczne) - B

 • Dyskusja w ramach bengalskiej społeczności (1s to 6s) dotyczyła tego, że poprawa jakości technologicznej naszych treści jest nie do uniknięcia. Jeśli nie będziemy podążać za światem w zakresie technologii zostaniemy zmarginalizowani (§BN6)
 • Indywidualne wywiady członków chińskiej społeczności (1s do 19s) dotyczyły tego, że technologia pomaga wykonać pracę w łatwiejszy sposób (§ZH17) i WMF powinna poświęcić więcej czasu i pieniędzy na rozwój AI. (§ZH18)
 • W ramach dyskusji na angielskiej Wikipedii (86s do 98s) uczestnicy sugerowali, że powinniśmy skupić się na inteligentnych narzędziach wspierających użytkowników zamiast na AI (§EN88) ponieważ bez zasadniczej poprawy narzędzi artykuły w Wikipedii staną się śmietnikiem przestarzałych informacji z nie działającymi linkami do źródeł. (§EN89) Sugerowali również, aby podjąć współpracę z bardziej transparentnymi (i mniejszymi) firmami lub organizacjami non-profit, które nie będą próbowały zaszkodzić projektom. (§EN90)
 • W dyskusji na francuskiej Wikipedii (40s do 48s) uczestnicy sugerowali, że jest to najważniejszy temat, szczególnie w kontekście naszych celów aby zwiększyć liczbę edytorów, innych uczestników i prostych czytelników. (§FR41) (§FR42) Powinniśmy współpracować z kreatorami i projektantami aplikacji. (§FR43)
 • W niemieckojęzycznej Wikipedii (20s do 43s) podczas gdy jeden użytkownik komentował, że ten temat jest szczególnie ważny dla Wikipedii (§DE43) inni zwracali uwagę na AI (§DE30) - (§DE33) i narzędzia do tłumaczeń. (§DE34) Stwierdzili oni również, że ten temat stanowi bazę do szybszego rozwoju Wikipedii i poprawy dystrybucji wiedzy. (§DE35)
 • We włoskiej Wikipedii (65s do 89s) uczestnicy komentowali, że starzy użytkownicy często niechętnie przyjmują techniczne innowacje (§IT88) i że musimy wyjaśniać innowacje technologiczne także użytkownikom. (§IT89) W szczególności, użytkownicy komentowali kwestę rozwoju AI w Wikiźródłach i innych projektach. (§IT81) (§IT84) (§IT85)
 • Na polskiej Wikipedii (16s - 23s) uczestnicy rozmawiali o strategiach krótkoterminowych dotyczących technologii niż 15-letniej (§PL18) i skupieniu się na prawdziwych kwestiach takich jak narzędzia zwalczania wandali. (§PL19)
 • W kawiarencje portugalskiej Wikipedii (1s to 32s) uczestnicy komentowali, że procesy technologiczne determinują sposób w jaki organizuje się produkcja treści. (§PT16)
 • Na rosyjskiej Wikipedii (1s - 31s) uczestnicy rozmawiali o modelowaniu 3D, wizualnej inżynierii, rozwoju rzeczywistości wirtualnej. (§RS7) Powiedzieli oni, że ten temat powinien mieć kluczowy priorytet (§RS20) ponieważ musimy zrezygnować ze starego formatu encyklopedycznego (§RS8). Musimy także zwrócić naszą uwagę na automatyczne tworzenie mówionych artykułów (§RS22) i tego, że postęp w zakresie automatyzacji tłumaczeń umożliwi nam przekształcenie Wikipedii w globalną, uniwersalną encyklopedię. (§RS31)
 • W hiszpańskiej Wikipedii (31s do 46s) uczestnicy komentowali, że ten temat jest ważny (§ES46) i dostępność powinna być elementem, który powinien być stale brany pod uwagę w ramach rozwoju technologicznego Wikipedii zarówno w jej fazie edycyjnej jak i czytelniczej. (§ES33) W hiszpańskojęzycznej grupie na Telegramie (25s do 61s) uczestnicy dyskutowali o tym jak zaadaptować się do kontekstu technologicznego (§ES24) (§ES25) (§ES26) i dostępności naszych treści (§ES27) (§ES29) (§ES30) (§ES31) Myśleli oni także, że wykorzystanie mediów społecznościowych jest decydujące aby przyciągnąć nowe osoby (§ES33) a ORES jest przyszłością jeśli chodzi o wykrywanie wandalizmów a także inne metryki związane z jakością artykułów (§ES43) Rozmawiali oni także o anonimowości. (§ES44) - (§ES48)
 • W Wietnamskiej Wikipedii (13s - 19s) uczestnicy dyskusji sugerowali, że możemy uczyć się od Facebooka i innych stron społecznościowych jak zwiększyć interakcje i komentarze na stronach Wikimediów (§VI18) i możemy spróbować zintegrować Google Translate i do Content Translation aby szybko tłumaczyć Wikipedię w różnych językach. (§VI19)
 • W trakcie Wikimedia Hackathonu (1s do 11s) uczestnicy dyskutowali, że jest ważne, że ludzie powinni widzieć tę samą wersję Wikipedii i mogli używać te same narzędzia. (§wmhack3) Sugerowali także, że Wikipedia powinna dać interfejsy do lokalizowanych danych. (§wmhack1)

Ruch prawdziwie globalny - C

 • W indywidualnych wywiadach członków chińskiej społeczności (1s do 19s) uczestnicy powiedzieli, że włączanie mniejszości może przynieść nam nową wiedzę. (§ZH15)
 • W ramach dyskusji na angielskiej Wikipedii (86s do 98s) jeden uczestnik sądzi, że ten temat jest najbardziej ważny ze wszystkich ponieważ jest to najlepsza metoda zawrzeć więcej artykułów z całego świata. (§EN91)
 • W niemieckojęzycznej Wikipedii (20s do 43s) uczestnicy skupili się na Wikimedia Commons i Content Translation Tool. Sugerowali, że Commons powinno lepiej wspierać fotografów (§DE38) i poprawione Content Translation Tool powinno wesprzeć komunikację między różnymi językami na świecie. (§DE39)
 • W kawiarence portugalskiej Wikipedii (1s do 32s) uczestnicy komentowali, że przez ustanowienie prawdziwie globalnego ruchu możemy uzyskać globalne społeczeństwo (§PT19) i że proces globalizacji ruchu powinien być związany z głęboką instytucjonalizacją demokracji. (§PT22)
 • Na grupie hiszpańskojęzycznej Telegramu (25s do 61s) uczestnicy komentowali, że nie wszystkie głosy są reprezentowane w artykułach. (§ES49) Najbardziej paradygmatycznym przykładem jest luka płciowa. (§ES55) Aby osiągnąć ten temat, dialog z zarówno innymi ruchami społecznymi i organizacjami międzynarodowymi musi być rozszerzony aby dystrybuować fundusze na projekty, które podejmują efektywne działania aby zmienić sytuację. (§ES58) Jeden użytkownik powiedział, że on/ona również uważała że priorytetem jest tworzenie programu równego promowania kobiet w ruchu Wikimedia. (§ES61)

Najbardziej szanowane źródło wiedzy - D

 • W ramach dyskusji społeczności bengalskiej (1s do 6s) uczestnicy komentowali, że gdy będziemy podejmować działania w obrębie tego tematu Wikipedia stanie się najprostszym i najbardziej godnym zaufania źródeł wiedzy. (§BN4)
 • W dyskusji na angielskiej Wikipedii (86s do 98s) uczestnicy komentowali, że naszym wzywaniem jest utrzymanie statusu zaufanego źródła wiedzy niż jego osiągnięcie. (§EN91) Użytkownicy, którzy odpowiedzieli na pytanie 3 sugerowali, że ograniczenie w tworzeniu artykułów przez niezalogowanych edytorów (§EN94) i ograniczenie możliwości edytowania artykułów wyróżnionych tylko dla wyżej certyfikowanych edytorów z pozwoleniem na edytowanie zwykłych artykułów wszystkim edytorom jest drogą do zwiększenia wiarygodności. (§EN95)
 • W niemieckojęzyczej Wikipedii (20s do 43s) jeden uczestnik sądzi, że ten temat jest najważniejszy. (§DE39) Komentowali oni, że powinniśmy pomóc ludziom zrozumieć jak nasz procesy uczyniły nas wiarygodnymi. Projekty Wikimedia mają realistyczną szansę stać się "najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy" bardziej niż literatura naukowa i uznana prasa do 2030. (§DE40)
 • W kawiarence hebrajskiej Wikipedii (15s - 23s) uczestnicy uważają, że jest to najważniejsze zagadnienie. (§HE16) Sugerują oni, że potrzebujemy dodać mechanizm kontrolny do każdego artykułu, który doda źródła informacji do każdego artykułu (§HE19) i współpracować z nauczycielami Wikipedii. (§HE20)
 • w polskiej Wikipedii (16s - 23s) jeden użytkownik stwierdził, że WMF powinna raczej skupić się na technologii i wsparciu istniejącej społeczności niż angażować zbyt wiele wysiłków dla tego tematu (§PL16) jednak inny użytkownik się nie zgodził. (§PL17)
 • W trakcie konferencji Wikimedia Polska 2017 (1s do 18s) uczestnicy komentowali, że przy obecnym stanie społeczności edytorów projektów Wikimedia jest trudno angażować ekspertów ze względu na egalitarne metody podejmowania decyzji. (§PL11) Rolą ekspertów może być zewnętrzne doradztwo lub recenzowanie (§PL12) i można ich zachęcić przez robienie wspólnych projektów z ich własnymi organizacjami. (§PL13)
 • W hiszpańskiej Wikipedii (31s do 46s) jeden użytkownik sądzi, że najlepszą metodą walki ze słabą percepcją naszych projektów w innych mediach jest przyznanie, że mamy problemy z wiarygodnością i uczynienie tego w sposób wiarygodny. (§ES35) Użytkownicy stwierdzili również że ten temat niekoniecznie jest alternatywą dla innych, lecz idzie ręka w rękę z kilkoma z nich (§ES38) i jeśli będziemy działać w jego ramach będziemy mieli duży wpływ przez stanie się światowym liderem wiarygodnej informacji. (§ES39)
 • W dyskusji na Wikidata (44s do 50s) jeden użytkownik powiedział, że bycie szanowanym i wiarygodnym źródłem wiedzy powinno być najważniejszym tematem. Bez tego, pozostałe cztery są bezużyteczne. (§DATA50)
 • W czasie Wikimedia Hackathonu (1s do 11s) uczestnicy komentowali, że ten temat jest najważniejszy ponieważ bezpośrednio oddziałuje on na miliony czytelników każdego miesiąca (§wmhack10) i aby go wzmocnić potrzebujemy więcej danych z badań dlaczego ludzie korzystają z innych źródeł, dzięki czemu możemy poprawić się, gdzie to będzie możliwe. (§wmhack2)

Włączanie się w ekosystem wiedzy - E

 • W ramach dyskusji społeczności bengalskiej (1s to 6s) uczestnicy komentowali, że o ile możemy zapewnić jakość i zaufanie, będziemy również w stanie skłonić badaczy i ekspertów do udziału w naszym ekosystemie czytelników. Oni ewentualnie pomogą nam tworzyć lepszy ekosystem wiedzy. (§BN5)
 • W ramach dyskusji na angielskiej Wikipedii (86s to 98s) uczestnicy sugerowali, że Wikipedia nie działa w sposób zrozumiały dla środowisk naukowych. (§EN97)
 • W dyskusji na francuskiej Wikipedii (40s to 48s) użytkownicy powiedzieli, że angażowanie się w ekosystem wiedzy wymaga lepszej promocji i lepsze zrozumienie możliwości rekrutowania na uczelniach, przez czasopisma naukowe itp. (§FR47) i oni też obawiają się, aby Wikipedia nie stała się substytutem wyższej edukacji uniwersyteckiej. (§FR46)
 • W kawiarence hebrajskiej Wikipedii (15s - 23s) dyskusja dotyczyła tego, że ważne jest, że to co nurtuje ludzi to możliwość interakcji z systemem wiedzy (§HE22) a jeden z użytkowników był zwolennikiem współpracy ze szkołami średnimi, uniwersytetami, szkołami wyższymi i ich wydziałami aby promować Wikipedię. (§HE23)
 • W trakcie konferencji Wikimedia Polska 2017 (1s to 18s) uczestnicy komentowali, że cele tematu D trzeba najpierw osiągnąć a potem możemy myśleć nad tematem E (§PL17) jednakże rozpoznali oni, że treści Wikimediów mogą być używane jako dobrzy przykład jak rozpoznawać dobrą wiedzę od fałszywych informacji przez analizę jakości źródeł. (§PL18)
 • W kawiarence portugalskiej Wikipedii (1s to 32s) uczestnicy komentowali, że ten temat jednym z tych, które najbardziej mogą wpłynąć na świat prowadząc do zmian w edukacji. (§PT26) Jednak oni także obawiają się, że bez przyjaznego środowiska i jaśniejszych procesów i ich dokumentacji nie stworzymy efektu zainfekowania potrzebnego aby ten temat rozwinąć w potrzebny stopniu. (§PT26) Sugerowali oni, aby zamiast tego skupić się na zachęcaniu studentów powinniśmy zachęcać nauczycieli. (§PT29)
 • W hiszpańskiej Wikipedii (31s to 46s) uczestnicy powiedzieli, że podobnie jak encyklopedia francuska, Wikipedia powinna być ambitna i stać się ikoną 21 wieku. (§ES44)
 • W Wietnamskiej Wikipedii (13s - 19s) uczestnicy komentowali, że jeśli będziemy działać w tym temacie uczynimy wszystkich na świecie aktywnymi uczniami i ciekawymi badaczami. (§VI13) Sugerowali że możemy koordynować razem z uniwersytetami i instytucjami edukacyjnymi poprawę pewnych wybranych artykułów jako zadania dla studentów. (§VI17)
 • W trakcie Wikimedia Hackathonu (1s to 11s) uczestnicy komentowali, że jeśli będziemy działać w tym temacie możemy osiągnąć wpływ na kulturę, politykę i dydaktykę, przez bycie po prostu neutralnym źródłem informacji. (§wmhack6)

Zobacz też