Bước tới nội dung

Trang Chính

Từ Meta
(Đổi hướng từ Trang Chính)
Trang này là một bản dịch của trang Main Page và bản dịch đã hoàn thành 100%.

Meta-Wiki

Chào mừng đến với Meta-Wiki, trang cộng đồng toàn cục của các dự án trực thuộc và liên quan đến Quỹ Wikimedia – một nơi điều phối, soạn thảo tài liệu, lập kế hoạch và phân tích.

Các wiki meta khác như Wikimedia Outreach là những dự án chuyên biệt có nguồn gốc từ Meta-Wiki. Các cuộc thảo luận liên quan cũng diễn ra ở danh sách thư của Wikimedia (cụ thể là wikimedia-l, cùng danh sách tương đương có lưu lượng truy cập thấp WikimediaAnnounce), các kênh IRC trên Libera, các wiki riêng lẻ thuộc các đoàn hội Wikimedia, và nhiều nơi khác.

Tin tức

Tháng 6 năm 2024

Ngày 25 tháng 6–9 tháng 7: Voting period to ratify the Wikimedia Movement Charter
Ngày 20 tháng 6: Wiki Workshop 2024 (free registration)
Ngày 20 tháng 6: Movement Charter Launch Party at
Ngày 19 tháng 6: Wikimedia Foundation Affiliates Strategy: Live session on affiliate health criteria and changes to user group recognition process at
Ngày 12 tháng 6: Wikimedia Foundation Affiliates Strategy: Announcement on affiliate health criteria and changes to user group recognition process
Ngày 11 tháng 6: Wiki Advocacy Network: Follow-up meeting from 1st Global Wiki Advocacy meetup at
Ngày 9 tháng 6: Community Affairs Committee: Live call #3 on the Procedure for Sibling Project Lifecycle at 16:00 UTC
Ngày 9 tháng 6: Community Affairs Committee: Live call #2 on the Procedure for Sibling Project Lifecycle at 02:00 UTC

Tháng 5 năm 2024

Ngày 13 tháng 5–23 tháng 6: Community Affairs Committee: Call for feedback on the proposed Procedure for Sibling Project Lifecycle
Ngày 10 tháng 5–12 tháng 5: ESEAP Conference in Kota Kinabalu, Malaysia
Ngày 8 tháng 5–29 tháng 5: 2024 Board election: Call for candidates
Ngày 8 tháng 5–12 tháng 6: 2024 Board election: Call for questions for candidates
Ngày 8 tháng 5–3 tháng 6: Call for new members of the Conference Fund Committee
Ngày 3 tháng 5–5 tháng 5: Wikimedia Hackathon 2024 in Tallinn, Estonia
Ngày 2 tháng 5–5 tháng 5: WikiNusantara in Bogor, Indonesia
Ngày 2 tháng 5–4 tháng 5: Global Wiki Advocacy Meet-up in Santiago, Chile
Ngày 25 tháng 4–9 tháng 5: UCoC Coordinating Committee election: Voting period (information for voters / list of all candidates)

Tháng 4 năm 2024

Ngày 30 tháng 4: Community Resilience and Sustainability conversation hour with Maggie Dennis at 18:00 UTC
Ngày 19 tháng 4–21 tháng 4: Wikimedia Summit 2024 in Berlin, Germany
Ngày 2 tháng 4–30 tháng 4: Movement Charter: Wikimedia communities review of the Movement Charter full draft (talk page discussions / regional conversations)


Cộng đồng và liên lạc
Quỹ Wikimedia, Meta-Wiki, và những dự án chị em
Quỹ Hỗ trợ Wikimedia (Wikimedia Foundation) là tổ chức phi lợi nhuận sở hữu những máy chủ Wikimedia cùng với các tên miền, biểu trưngnhãn hiệu của tất cả các dự án WikimediaMediaWiki. Meta-Wiki là wiki điều phối nhiều dự án khác nhau của Wikimedia.