Trang Chính

Từ Meta
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Meta-Wiki

Chào mừng bạn đến với Meta-Wiki, trang cộng đồng toàn cục của các dự án trực thuộc và liên quan đến Quỹ Wikimedia, một nơi điều phối, soạn thảo tài liệu, lập kế hoạch và phân tích.

Một số wiki liên kết cộng đồng khác như Wikimedia Outreach là các dự án chuyên trách xuất phát từ Meta-Wiki. Các cuộc thảo luận cũng diễn ra trên danh sách thư của Wikimedia (nhất là wikimedia-l, nằm trong nhóm WikimediaAnnounce lưu lương thấp), các kênh IRC trên freenode, wiki của các đoàn hội Wikimedia, và một số trang khác.

Tin tức Yêu cầu

Tháng 5 năm 2017

Wikimedia-logo.svg Ngày 3: Due to a test you will not be able to edit the wikis for approximately 20 to 30 minutes. The test will start at 14:00 UTC.

Tháng 4 năm 2017

Wikimedia-logo.svg Ngày 1-30: Comment on 5 annual plans of Wikimedia related organizations, including the Wikimedia Foundation's, until April 30 to help the Funds Dissemination Committee make decisions about how to best spend funds to support Wikimedia's mission.
Wikimedia-logo.svg Ngày 23: WikiOrder WikiPrizes Wikimedia.svg Wiki-Prize 2016/2017 (RU) award ceremony in Moscow.
Wikipedia-W-bold-in-square.svg Ngày 18.04 - 18.05: UNESCO Challenge around the UNESCO World Heritage sites.
Crystal 128 knode.png Ngày 16: The total number of edits on all Wikimedia wikis has recently passed the 3 billion mark. See this page for the current total.
Cộng đồng và liên lạc Các vấn đề cốt lõi và hợp tác
 » Babel, thảo luận về các vấn đề toàn cục.
 » Danh sách thưIRC.
 » Họp mặt.
 » Tòa đại sứ Wikimedia, liên lạc địa phương theo ngôn ngữ.
 » Diễn đàn Wikimedia, diễn đàn đa ngôn ngữ về các dự án.
 » Thành viên Wikimedia.
Quỹ Wikimedia, Meta-Wiki, và những dự án chị em
Quỹ Hỗ trợ Wikimedia (Wikimedia Foundation) là tổ chức phi lợi nhuận sở hữu những máy chủ Wikimedia cùng với các tên miền, biểu trưngnhãn hiệu của tất cả các dự án WikimediaMediaWiki. Meta-Wiki là wiki điều phối nhiều dự án khác nhau của Wikimedia.