Trang Chính

Từ Meta
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Meta-Wiki

Chào mừng bạn đến Meta-Wiki, trang cộng đồng toàn cục của các dự án trực thuộc và liên quan đến Wikimedia Foundation, một nơi điều phối, soạn thảo tài liệu, lập kế hoạch và phân tích.

Một số wiki liên kết cộng đồng khác như Wikimedia OutreachWikimedia Strategy là các dự án chuyên trách xuất phát từ Meta-Wiki. Các cuộc thảo luận cũng diễn ra trên danh sách thư của Wikimedia (nhất là wikimedia-l, nằm trong nhóm WikimediaAnnounce lưu lương thấp), các kênh IRC trên freenode, wiki của các đoàn hội Wikimedia, và một số trang khác.

Tin tức Yêu cầu

Tháng 2 2016

Wikimedia-logo.svg 15: New Wikimedia referrer policy to counteract unwanted effects of using HTTPS
Wikimedia-logo.svg 8–28: 2016 Steward elections' voting is running until 28 February 2016, 13:59 (UTC)
Crystal filetypes.png 1–16: Community discussion on the focus areas and proposed projects for Program Capacity and Learning, newly integrated team at WMF

Tháng 1 2016

Wikimedia-logo.svg 18: Community consultation for the 2016 Wikimedia Foundation Strategy
Wikimedia-logo.svg 15–28: Candidate submissions for the 2016 Steward election ran until 28 January 2016, 23:59 (UTC)

Tháng 12 2015

Crystal filetypes.png 13: RFC on password requirements for users with advanced permissions

Tháng 11 2015

Wikimedia-logo.svg 20: Kỹ thuật cộng đồng: Khảo sát Danh sách trắng cộng đồng
Crystal filetypes.png 16: Tham vấn cộng đồng WMF về vấn đề quấy rối

Tháng 9 2015

Wikimedia-logo.svg 25: Cần xin ý kiến: chuyển giao OAuth
Cộng đồng và liên lạc Các vấn đề cốt lõi và hợp tác
 » Babel, thảo luận về các vấn đề toàn cục.
 » Danh sách thưIRC.
 » Họp mặt.
 » Tòa đại sứ Wikimedia, liên lạc địa phương theo ngôn ngữ.
 » Diễn đàn Wikimedia, diễn đàn đa ngôn ngữ về các dự án.
 » Thành viên Wikimedia.
Wikimedia Foundation, Meta-Wiki, và những dự án chị em
Quỹ Hỗ trợ Wikimedia (Wikimedia Foundation) là tổ chức phi lợi nhuận sở hữu những máy chủ Wikimedia cùng với các tên miền, biểu trưngnhãn hiệu của tất cả các dự án WikimediaMediaWiki. Meta-Wiki là wiki điều phối nhiều dự án khác nhau của Wikimedia.