Trang Chính

Từ Meta
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Meta-Wiki

Chào mừng bạn đến với Meta-Wiki, trang cộng đồng toàn cục của các dự án trực thuộc và liên quan đến Quỹ Wikimedia, một nơi điều phối, soạn thảo tài liệu, lập kế hoạch và phân tích.

Một số wiki liên kết cộng đồng khác như Wikimedia Outreach là các dự án chuyên trách xuất phát từ Meta-Wiki. Các cuộc thảo luận cũng diễn ra trên danh sách thư của Wikimedia (nhất là wikimedia-l, nằm trong nhóm WikimediaAnnounce lưu lương thấp), các kênh IRC trên freenode, wiki của các đoàn hội Wikimedia, và một số trang khác.

Tin tức Yêu cầu

Tháng 5 năm 2017

Wikimedia-logo.svg Ngày 20: Certified results of the 2017 Wikimedia Foundation Board of Trustees election.
Wikimedia-logo.svg Ngày 18: Nominations for the FDC and FDC Ombudsperson elections are being accepted. Submit your candidacy before May 28.
Wikimedia-logo.svg Ngày 16: The Wikimedia Foundation welcomes its new General Counsel: Eileen Hershenov.
Wikipedia-W-bold-in-square.svg Ngày 15.05 - 30.06: Met Open Access Artworks Challenge around global art history.
Crystal filetypes.png Ngày 11.05 - 12.06: Join the Cycle 2 of the Wikimedia Movement Strategy discussions, and debate about the themes of our strategic directions.
Wikimedia-logo.svg Ngày 3: Due to a test you will not be able to edit the wikis for approximately 20 to 30 minutes. The test will start at 14:00 UTC.
Wikimedia-logo.svg Ngày 1-14: The election of three members of the Wikimedia Foundation's Board of Trustees to serve a three-year term which will expire in 2020 has begun. Votes will be accepted until 23:59 14 May 2017 (UTC).
Cộng đồng và liên lạc Các vấn đề cốt lõi và hợp tác
 » Babel, thảo luận về các vấn đề toàn cục.
 » Danh sách thưIRC.
 » Họp mặt.
 » Tòa đại sứ Wikimedia, liên lạc địa phương theo ngôn ngữ.
 » Diễn đàn Wikimedia, diễn đàn đa ngôn ngữ về các dự án.
 » Thành viên Wikimedia.
Quỹ Wikimedia, Meta-Wiki, và những dự án chị em
Quỹ Hỗ trợ Wikimedia (Wikimedia Foundation) là tổ chức phi lợi nhuận sở hữu những máy chủ Wikimedia cùng với các tên miền, biểu trưngnhãn hiệu của tất cả các dự án WikimediaMediaWiki. Meta-Wiki là wiki điều phối nhiều dự án khác nhau của Wikimedia.