Trang Chính

Từ Meta
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Meta-Wiki

Chào mừng bạn đến với Meta-Wiki, trang cộng đồng toàn cầu của các dự án trực thuộc và liên quan đến Wikimedia Foundation. Phạm vi thảo luận của Meta-Wiki là phối hợp và soạn tài liệu để lập kế hoạch và phân tích các hoạt động của Wikimedia trong tương lai.

Ngoài Meta-Wiki, một số wiki cộng đồng khác như Wikimedia OutreachWikimedia Strategy là các dự án chuyên ngành của Wikimedia. Các cuộc thảo luận cũng diễn ra trên danh sách thư của Wikimedia (nhất là wikimedia-l, nằm trong nhóm WikimediaAnnounce), các kênh IRC trên freenode, wiki của các chi hội địa phương Wikimedia, và những trang khác.

Tin tức Yêu cầu

Tháng 2 2015

Wikimedia-logo.svg 8-28: Voting for the 2015 Steward election ran until 28 February 2015, 17:59 (UTC).

Tháng 1 2015

Wikimedia-logo.svg 15-28: Candidate submissions for the 2015 Steward election ran until 28 January 2015, 23:59 (UTC).
Cộng đồng và liên lạc Các vấn đề cốt lõi và hợp tác
 » Babel, thảo luận về các vấn đề toàn cục.
 » Danh sách thưIRC.
 » Họp mặt.
 » Tòa đại sứ Wikimedia, liên lạc địa phương theo ngôn ngữ.
 » Diễn đàn Wikimedia, diễn đàn đa ngôn ngữ về các dự án.
 » Thành viên Wikimedia.
Wikimedia Foundation, Meta-Wiki, và những dự án chị em
Quỹ hỗ trợ Wikimedia Foundation là tổ chức phi lợi nhuận sở hữu các máy chủ Wikimedia cùng với các tên miền, biểu trưng, và nhãn hiệu của tất cả những dự án WikimediaMediaWiki. Meta-Wiki là wiki điều phối các dự án khác nhau của Wikimedia.