Jump to content

Wikimedia Foundation elections/2022/Affiliates regional distribution for the Analysis Committee/CEE

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Tato stránka podporuje účast poboček CEE v 2022 Wikimedia Foundation Board of Trustees elections Analysis Committee.

Pro podporu tohoto procesu je k dispozici tým Strategie a řízení hnutí.

Zprostředkovateli pro tuto oblast jsou Maciej, Branimir a Aida.

Kontext


V červenci proběhlo hlasování družstevních organizací, v němž bylo vybráno šest kandidátů. Každá přidružená organizace měla právo jednoho hlasu. Při této volbě byla použita metoda jediného přenosného hlasu. Přidružené organizace diskutovaly o kandidátech, které chtěla přidružená organizace vybrat. Kandidáti seřadili kandidáty podle preferencí.

Zástupci poboček mohli kandidátům klást otázky, na které odpovídali. Kandidáti zveřejňovali odpovědi od 24. června.

Na pomoc s tímto výběrovým procesem byl vytvořen analytický výbor.

Analytický výbor

Regionální rozdělení přidružených subjektů a facilitátorů, kteří jej budou podporovat, naleznete na stránce Regionální rozdělení přidružených subjektů pro Výbor pro analýzu.

Analytický výbor byl sestaven z poboček koncem dubna a v květnu. Analytický výbor se měl skládat z 9 zástupců poboček (včetně všech poboček, uživatelských skupin a tematických skupin) z regionů celého hnutí. Po jednom z těchto členů:

  • CEE (střední a východní Evropa);
  • ESEAP (východní a jihovýchodní Asie a Tichomoří);
  • Subsaharská Afrika;
  • Latinská Amerika a Karibik;
  • MENA (Blízký východ a severní Afrika);
  • Severní Amerika (USA a Kanada);
  • Severní a západní Evropa;
  • Jižní Asie;
  • a jeden pro tematické pobočky.

Nebyl mezi nimi žádný zástupce ze severní a západní Evropy ani z jižní Asie.

Proces výběru analytického výboru určil pobočky s podporou Volebního výboru a Týmu pro strategii a řízení hnutí podle potřeby.

Analytický výbor hodnotil kandidáty na základě dovedností a kritérií rozmanitosti, rovnosti a začlenění, která sdílí správní rada. K hodnocení kandidátů použil analytický výbor výroky, které kandidáti zodpověděli ve své přihlášce. Analytický výbor hodnotil kandidáty pomocí zlatého/stříbrného/bronzového rámce. Toto hodnocení bylo použito jako podklad pro přidružené organizace při plánování jejich hlasování. Podrobnosti hodnocení jednotlivých kandidátů nebudou zveřejněny.

Po výběru šesti kandidátů v rámci hlasování přidružených organizací bylo zveřejněno hodnocení každého vybraného kandidáta, aby bylo možné informovat komunitu o hlasování. Cílem tohoto procesu je najít nejlepší rovnováhu mezi sdílením užitečných informací a minimalizací zbytečného odhalování kandidátů.

Vybraní členové výboru

Členové výboru pro analýzu
Region Zástupce
CEE (střední a východní Evropa) Mehman97 (talk meta edits global user summary CA)
ESEAP (východní a jihovýchodní Asie a Tichomoří) GDHFang (talk meta edits global user summary CA)
Subsaharská Afrika Dnshitobu (talk meta edits global user summary CA)
Latinská Amerika a Karibik Superzerocool (talk meta edits global user summary CA)
MENA (Blízký východ a severní Afrika) علاء (talk meta edits global user summary CA)
Severní Amerika Megs (talk meta edits global user summary CA)
Západní a severní Evropa
SAARC (Jižní Asie)
Tematické pobočky Joalpe (talk meta edits global user summary CA)

Proces

Analytický výbor pracoval od konce května do poloviny června. Podrobnosti o jejich schůzkách a postupu naleznete na diskusi analytického výboru.

Pracovní skupina pro výběr členů správní rady a Volební výbor vypracovaly soubor hodnotících kritérií, podle kterých bude analytický výbor hodnotit kandidáty. Členové analytického výboru hodnotili kandidáty individuálně. K těmto individuálním hodnocením měli přístup pouze dva zprostředkovatelé strategie a řízení hnutí, kteří proces podporovali.

Postup pro určení členů výboru

Podobně jako u předchozího regionálního procesu by měl být postup definován pobočkami v níže uvedené tabulce.

Tato stránka byla vytvořena na pomoc koordinaci poboček a měla by být upravována společně.

Regionální pobočky

Pobočka Zástupce poboček Comments
Don Wikimedians User Group
North-West Russia Wiki-Historians User Group
Wikigrannies User Group
uživatelská skupina Wikimedians pro jazyk Kazakh
Wikimedia Community of Tatar language User Group
Wikimedians of Bashkortostan User Group
Wikimedians of Erzya language User Group
Wikimedians of Saint Petersburg User Group
Wikipedians of North Caucasus User Group
Викимедиа РУ (Russia)
Wikimedians of the Uzbek language User Group
Вікімедіа Україна (Ukraine)
uživatelská skupina GLAM Macedonia
Sdílené vědění (Makedonie)
komunita skupiny uživatelů Wikimedia Albania
Wikimedia Community User Group Greece
Wikimedia Community User Group Turkey
Wikimedia Serbia Dungodung
Wikimedia skupiny uživatelů albánských jazyků
Wikimedians of Republic of Srpska
Wikimedians of Romania and Moldova User Group
Wikimedia Armenia
Wikimedia Česká republika (Czech Republic)
Wikimedia Community User Group Belarus
Wikimedia Community User Group CEE Spring
Wikimedia Community User Group Georgia Mehman97
Wikimedia Eesti (Estonsko)
Wikimédia Magyarország (Maďarsko)
Wikimedia Polska (Polsko) Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL)
Wikimedians of Latvia User Group (Lotyšsko)
Wikimedians of Slovakia User Group (Slovensko)
Skupina uživatelů západoarménských jazyků
Wikimedia Community User Group Malta
Iranian Wikimedians User Group
Azerbaijani Wikimedians User Group Wertuose
Wikimedians of Turkic Languages User Group Jelican9
Wikipedians of Slovenia User Group

Uživatelé ochotní být členy výboru pro analýzu

(vlastní nominace nebo nominace jinými osobami s tím, že nominovaný souhlasí)