Jump to content

Уикимедиански обединения/Принципи

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Principles and the translation is 100% complete.
Уикимедианските обединения и организациите, работещи с тях, като например Комитета за присъединяването, се очаква да следват долупосочените принципи на уикимедианските обединения, както са развити от проекта Роли на движението.


Принципи на уикимедианските обединения
Разширяване на мрежата ни
Групите, подкрепящи нашето движение - неформални и формални - които отговарят на критериите за официално признаване, трябва да бъдат включени в нашата организационна мета структура по начин, който подсилва нашата глобална мрежа.
Гъвкавост
Оставете вратата отворена, за да могат организациите или групите да се придвижват от едно състояние в друго, да имат възможност за промяна и да не се принуждават хората да участват в модел, който може да не върши работа.
Дърпайте, не бутайте
Направете информацията за принципите, параметрите и процесите, свързани с движението на Уикимедия, достъпна. Отбележете предимствата, недостатъците, правата и задълженията на всеки модел. Помогнете на групите да изберат най-добрия вариант, който е подходящ за тяхната работа, но оставете решението на тях.
Без йерархия; а сътрудничество
Приоритизиране на сътрудничеството между филиалите. Многобройните филиали, които съществуват съвместно в дадена област, не са в йерархия, но трябва да се споразумеят как да съществуват съвместно в своите области, да си сътрудничат и да избягват дублиране на работата.
Комуникацията е важна
Консултациите, информационният поток и комуникацията са критични, особено в географските или тематичните области на припокриване - както за съвместна работа, така и за избягване на сблъсъци или конфликти. Споделяйте информация за потенциално припокриващи се проекти сред всички засегнати групи. Уверете се, че публичните доклади спазват стандартите ни за отчетност.
Избягвайте ненужна бюрокрация
Сътрудниците трябва да се опитат да работят със съществуващите групи, където е възможно. Не трябва да се формират нови единици само заради лични разногласия.
Упълномощаване на сътрудниците
Основната причина за официалното признаване на филиалите е да им се даде възможност да получат по-нататъшно признание и подкрепа в своите общности и да идентифицират работата си с проектите.