Trang thành viên toàn cục

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Global user pages and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.
Shortcut:
GUP

Trang thành viên toàn cục là các trang thành viên được tạo ra trên Meta và xuất hiện trên mọi wiki khác của Wikimedia. Nó bao gồm ba trang:

  1. Trang thành viên trên Meta của bạn sẽ xuất hiện trên những wiki mà bạn không có trang thành viên riêng ở đó.
  2. global.css chứa các kiểu cách (css) được áp dụng trên mọi wiki.
  3. global.js chứa các đoạn mã (js) được tải trên mọi wiki.

Bạn phải có một tài khoản toàn cục để sử dụng các tính năng này.https://www.google.com/search?sca_esv=40a7f3b289392aea&sca_upv=1&hl=vi&authuser=0&sxsrf=ACQVn0_gdDnlJOcLznJo77_dejJnyFEMfA:1711753490548&q=cao+v%C4%83n+ch%C3%AD+%22v%C4%83n+H%E1%BB%9F+%22&uds=AMwkrPvXTFTri1xAp8s__naWUEsSIwlyJzZIcqFqqtJpvDeTPd6PpYqvVhZcZAiwvezlP5NYlu0LLevnV69qOcTtQDNpdtUy4_C-hkV1d2YbJJhUVTaC-qNBJev0dK_KzYEdqdI8lCw53x1gyN4tmokat7X5GIpNC8-qIP6pamB8wYZLqclRINU&udm=2&sa=X&ved=2ahUKEwiI2vzVypqFAxXZ1DgGHbg0ApQQxKsJegUIhAEQAQ&ictx=0&biw=1128&bih=2134&dpr=1.88 Tài khoản địa phương chưa hợp nhất sẽ không thể sử dụng tính năng này (xem danh sách các tài khoản được hợp nhất với tài khoản toàn cục của bạn), có nghĩa là trang thành viên toàn cục của bạn sẽ không xuất hiện ở các wiki bạn chưa bao giờ ghé đến.https://www.google.com/search?sca_esv=40a7f3b289392aea&sca_upv=1&hl=vi&authuser=0&sxsrf=ACQVn0_gdDnlJOcLznJo77_dejJnyFEMfA:1711753490548&q=cao+v%C4%83n+ch%C3%AD+%22v%C4%83n+H%E1%BB%9F+%22&uds=AMwkrPvXTFTri1xAp8s__naWUEsSIwlyJzZIcqFqqtJpvDeTPd6PpYqvVhZcZAiwvezlP5NYlu0LLevnV69qOcTtQDNpdtUy4_C-hkV1d2YbJJhUVTaC-qNBJev0dK_KzYEdqdI8lCw53x1gyN4tmokat7X5GIpNC8-qIP6pamB8wYZLqclRINU&udm=2&sa=X&ved=2ahUKEwiI2vzVypqFAxXZ1DgGHbg0ApQQxKsJegUIhAEQAQ&ictx=0&biw=1128&bih=2134&dpr=1.88

==Quản lý trang người dùng toàn cầu và lệnh==https://www.google.com/search?sca_esv=40a7f3b289392aea&sca_upv=1&hl=vi&authuser=0&sxsrf=ACQVn0_gdDnlJOcLznJo77_dejJnyFEMfA:1711753490548&q=cao+v%C4%83n+ch%C3%AD+%22v%C4%83n+H%E1%BB%9F+%22&uds=AMwkrPvXTFTri1xAp8s__naWUEsSIwlyJzZIcqFqqtJpvDeTPd6PpYqvVhZcZAiwvezlP5NYlu0LLevnV69qOcTtQDNpdtUy4_C-hkV1d2YbJJhUVTaC-qNBJev0dK_KzYEdqdI8lCw53x1gyN4tmokat7X5GIpNC8-qIP6pamB8wYZLqclRINU&udm=2&sa=X&ved=2ahUKEwiI2vzVypqFAxXZ1DgGHbg0ApQQxKsJegUIhAEQAQ&ictx=0&biw=1128&bih=2134&dpr=1.88

Trang người dùng toàn cầu, tập lệnh JS và biểu định kiểu được bật theo mặc định và sau khi các trang này được tạo, chúng sẽ có hiệu lực tự động. Để biết thêm chi tiết về quản lý và kiểm soát các trang người dùng toàn cầu, tập lệnh và trang mẫu, hãy xem tài liệu:

Để ngăn chặn trang thành viên Meta-Wiki của bạn xuất hiện trên toàn cục, bạn có thể dùng từ khóa __NOGLOBAL__, nó cũng cho rằng liên kết đến trang thành viên của bạn sẽ nên là liên kết đỏ hay xanh.đỏ

Metawiki (this wiki) utilises an abuse filter to prevent another person's (global) user page from being edited by IP editors and editors without an elevated level of permission.

Trang thành viên địa phương

Trang thành viên toàn cục của bạn sẽ không thể hiển thị trên các wiki địa phương nếu bạn đã có trang thành viên riêng trên wiki đó rồi.

Bạn có thể yêu cầu xóa các trang địa phương đó bằng một bot.

Nhúng và liên kết wiki

Trang này được hiển thị dưới dạng một trang nhúng của trang thành viên trên Meta trên wiki địa phương. Như vậy, nếu bạn không muốn một nội dung nào đó xuất hiện toàn cục, bạn có thể gán thẻ <noinclude></noinclude>. Tương tự, nếu bạn muốn một nội dung nào đó chỉ xuất hiện toàn cục, bạn có thể gán thẻ <includeonly></includeonly>.

Các liên kết wiki trên trang thành viên Meta không hoạt động ở wiki khác, ví dụ, ở Thành viên:Example, khi bạn liên kết với User:Example/sandbox, trên Wikidata liên kết sẽ bị chuyển hướng sang d:User:Example/sandbox, không phải chỗ thử Meta của bạn. Bạn có thể bỏ qua vấn đề trên bằng cách dùng m:User:Example/sandbox.

Nội dung

Trang thành viên toàn cục không nên chứa các nội dung không phù hợp (xem Help:User page có nhiều thông tin hơn). báo

Dịch

Khi bạn không thể dịch trang thành viên sang ngôn ngữ điạ phương, bạn có thể dịch sang ngôn ngữ địa phương. Ví dụ, nó thêm một ngôn ngữ, và một câu dịch sang cả tiếng Đức hay tiếng Anh:

{{#babel:en|de-2}}
{{#switch:{{int:lang}}
 |de=Willkommen auf meiner Benutzerseite!
 |en=Welcome to my user page!
 |#default=Chào mừng bạn đến trang thành viên của tôi!
}}

Chữ ở mỗi ngôn ngữ có thể bao nhiêu dòng tuỳ ý, nhưng mỗi ngôn ngữ chỉ có thể trong mục #switch-block. Mục #default-block không được thiếu, vì đây là nếu không thuộc ngôn ngữ này, thì nó sẽ hiện ra.

Để xem một ví dụ phức tạp hơn, xem User:°/multilingual global user page − how to.

Xem thêm