Jump to content

Translation requests/Wikimedia office signs/mk

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
  1. Чукнете силно
  2. Прва помош
  3. Пијалоци
  4. Затворајте ја вратава. (Во спротивно светлото и вентилаторот ќе си работат, трошејќи струја без потреба). Ви благодариме.
  5. Држете ја вратава затворена.
  6. И оваа врата сака да ја затворате :)
  7. Канцелариски материјали
  8. Бесплатно! Изложеното на масава е сосем бесплатно - слободно земете си нешто.
  9. Тука чуваме интересни статии, податоци, извештаи, есеи и тн. Овде можете да оставате ваши материјали, или да позајмите нешто.
  10. Книгиве се наменети за доброволци и гости. Слободно земете примерок и дајте го некому откако ќе го прочитате.