Jump to content

Fundraising 2008/thank you/hsb

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Dźak wot załožerja Wikipedije Jimmy Wales[edit]

Luby čitarjo,

wot 1. julija je wjace hač 125.000 z was 4 milionow dolarow dariło. Nimo toho smy dohromady 2 milionaj dolarow darow a podpěru za załožbu dóstali. Tute dochody kryja hromadźe naše běžne wudawki za etatowe lěto, kotrež so 30. junija 2009 skónči.

Waš dar čini was k wažnemu podpěraćelej hibanja za swobodnu kulturu a financuje:

  • Wšědne potrěbnosće za dźěło: Kóšty za serwery, hosćenje, šěrokosć pasma a naš personal z jenož 23 sobudźěłaćerjemi.
  • Pokročowane wuwiwanje a polěpšenje swobodneje softwary, kotruž wšě projekty Wikimedije wužiwaja.
  • Towaršne zarjadowanja kaž wikipedijowe akademije: wosobinske dźěłarnjowe rozmołwy, hdźež móžeće wjace wo tym zhonić, kak móžeće Wikipediju wužiwać a wobdźěłować.
  • Podpěru dobrowólnikow: Pomhaće, zo mjezynarodne zhromadźenstwo dobrowólnikow rosće a zo so wulkotne dźěło dale čini.

Móžeće dale pomhać:

Wšě dary nad našim cilom 6 milionow dolarow přińdu do rezerwoweho fondsa, kotryž nam pomha kóšty po aktualnym etatowym lěće kryć. Waša kontinuowana podpěra budźe tež jako nuznje trěbna financielna wěstotna syć słužić, jeli so globalne ekonomiske wobstejnosće dale pohubjeńšeja.

Wy sće pokazał, zo je wam Wikipedija jara wazňa a zo podpěrujeće našu misiju: našemu planetej swobodnu wědu přinjesć, darmo a bjez wabjenja. Sće nam pomhał, Wikipediju cyłemu swětej k dispoziciji stajić a ju wobchować.

Wašu podpěru wysoko hódnoću.


Dźakuju so,

Jimmy Wales

Prošu darće »

Dalše informacije[edit]

Sitenotice[edit]

Dźak wot
załožerja Wikipedije Jimmy Wales