Gwoup Travay sou Devlopman Lidèchip

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Leadership Development Working Group and the translation is 43% complete.
Outdated translations are marked like this.


1. Rezime kout la

Ekip Devlopman Kominotè nan Fondasyon Wikimedya pwopoze pou sipòte kreyasyon yon Gwoup Travay Devlopman Lidèchip mondyal ki chita sou kominote a. Objektif gwoup travay la se pou konseye travay devlopman lidèchip ekip Devlopman Kominotè a ansanm ak inisyativ kominotè ki pi laj nan yon ti tan, ann atandan nenpòt chanjman nan direksyon alavni ki soti nan Konstitisyon Mouvman an ak Konsèy Global k ap fòme kounye a. Ekip la ap chèche fidbak pandan mwa fevriye 2022 sou responsablite Gwoup Travay Devlopman Lidèchip la. Paj Meta sa a pataje pwopozisyon pou yon Gwoup Travay Devlopman Lidèchip ak kijan ou ka ede.

2. Rezime long nan

Soti nan konvèsasyon Estrateji Mouvman an, devlopman lidèchip yo te idantifye kòm yon priyorite mouvman. Rekòmandasyon envesti nan Konpetans ak Devlopman Lidèchip endike ke mouvman nou an bezwen yon efò kowòdone globalman e ki gen bon resous pou yo ka reyisi nan devlopman lidèchip. Gen anpil lide pou enplemantasyon devlopman lidèchip, pami yo te eksprime bezwen pou enfrastrikti.

Pandan ke Konsèy Global la kapab defini apwòch alontèm pou pwoblèm sa yo, travay ekip Devlopman Kominotè a ak travay gwoup kominotè yo ta benefisye kèk nan inisyativ kle enfrastrikti sa yo, tankou kreyasyon an.[1]

  1. Yon gwoup travay kominotè ki ka sipòte defini, priyorite, sipèvize, ak evalye inisyativ devlopman lidèchip.
  2. Yon definisyon pataje nan lidèchip
  3. Yon plan Devlopman lidèchip

Ekip Devlopman Kominotè pwopoze pou sipòte kreyasyon yon Gwoup Travay Devlopman Lidèchip mondyal ki chita sou kominote a (#1). Objektif gwoup travay la se pou konseye travay devlopman lidèchip ekip Devlopman Kominotè a epi pataje lide ak rekòmandasyon pou inisyativ lidèchip kominotè yo. Sa a se nan kou annatant nenpòt chanjman nan lavni nan direksyon ki soti nan Konstitisyon Mouvman an ak Konsèy Global yo kounye a ap fòme. Gwoup travay la pral premye konsantre sou konstriksyon enfrastrikti, ki gen ladan travay ak kominote yo sou defini lidèchip (#2) ak ekri yon plan devlopman lidèchip (#3). Apre sa, gwoup travay la pral bay konsèy sou pati Devlopman Kominotè nan aplikasyon plan devlopman lidèchip la, epi sèvi kòm yon resous enpòtan jan sa nesesè pou efò kominote lokal ak mondyal.

3. Kalandriye

February 2022

Call for feedback about Leadership Development Working Group proposal from February 7 - 25, 2022. Feedback was collected in 13+ languages. See the Summary of Call for Feedback.

March–April 2022

Working group membership recruitment period.

Thank you to everyone who applied! The application to be a member of the Leadership Development Working Group closed on April 10, 2022. This application was conducted via a third-party service, Google, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the privacy statement.

May-June 2022

Working group is announced and begins work. The group met for the first time June 2, 2022 and plans to meet weekly. You can view the members of the working group.

The group will be collecting community input to ensure diverse voices are incorporated in their design and decision-making throughout the process. More information will be announced once the working group begins working. If you want to make sure that you are contacted, add your name to the Sign up for future updates section

July 2022 - ongoing

More information to come…


Referans