Strategie/Hnutí Wikimedia/2018-20/Doporučení

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations and the translation is 78% complete.
Outdated translations are marked like this.
Doporučení Strategie hnutí Wikimedia 2030

10 Recommendations

V roce 2017 jsme připravili strategii směřování, která povede naše Hnutí do budoucnosti: do roku 2030 se Wikimedia stane základním infrastrukturním pilířem ekosystému volného vzdělání a bude se k nám moci připojit kdokoliv, kdo sdílí naši vizi.

Lidé ze všech koutů našeho Hnutí strávili dva roky otevřenou participační diskusí o tom, jak tohoto cíle dosáhnout. Výsledkem jejich snažení je soubor doporučení a základních principů, jejichž cílem je navrhnout strukturní a systémové změny, které nám umožní společně vybudovat budoucnost našeho Hnutí. Podávají nástin udržitelného a samostatného růstu. Přicházejí s novými metodami, jak maximálně využít nové příležitosti a jakým způsobem přistupovat k současným i budoucím výzvám. Navrhují, jak dosáhnout spravedlivého rozdělění příležitostí v přístupu ke vzdělání a jak vzdělání samotné začít vnímat službu. Jejich cílem je umožnit každému – jak stávajícím podpůrcům, tak nově příchozím – aby se mohli aktivně zapojit do vytváření, sdílení a zpřístupňování svobodného vzdělání.

Doporučení jsou:

Zvýšit udržitelnosti našeho Hnutí Investovat do dovedností a rozvoje vůdčích schopností
Zlepšit uživatelskou zkušenost Spravovat interní vědomosti
Zajistit bezpečí a inkluzi Analyzovat dopad jednotlivých témat
Zajistit spravedlnost v rozhodování Inovovat v oblasti svobodného vzdělání
Koordinovat napříč účastníky Hodnotit, rekapitulovat a adaptovat

More than 40 Initiatives

Visual presentation of the initiatives.

Each Recommendation is further broken down into what we call “Initiatives”. These are more detailed areas of work we need to engage in together across the Movement. Some of this work needs to be coordinated. Some of it needs to happen in localized contexts. All of it requires people working together. So, join us! To dive deeper into the Initiatives, please click here.

Jak číst tato doporučení

Na následujících stránkách najdete konečnou verzi dokumentu obsahující strategii hnutí. Ta v sobě zahrnuje 10 doporučení pro změnu, 10 hlavních principů a plán změny, jež popisuje, jakým způsobem na sebe daná doporučení navazují a jak jejich celková stavba napomáhá k dosažení našich strategických cílů. Rovněž zde najdete glosář klíčových termínů a shrnutí celého dokumentu. V záznamu o změnách se dozvíte, k jakým změnám došlo mezi předchozí a finální verzí dokumentu.

Doporučení jsou členěna do kategorií Co, Změny, Kroky a Důvody. Kategorie ‚Co‘ vymezuje strategické cíle a potřeby. ‚Změny‘ a ‚Kroky‘ definují, co je zapotřebí učinit k dosažení cílů nastíněných v kategorii ‚Co‘. ‚Důvody‘ pak vysvětlují, proč jsou dané změny a kroky nezbytné k realizaci naší vize obsažené ve Strategii směřování 2030. Předkládaná doporučení jsou propojená a vzájemně se podporují. Jednotlivá doporučení zde nejsou řazena podle důležitosti ani priority.

Doporučení vytvořená Hnutím

Increase the Sustainability of Our MovementImprove User ExperienceProvide for Safety and InclusionEnsure Equity in Decision-makingCoordinate Across StakeholdersInvest in Skills and Leadership DevelopmentManage Internal KnowledgeIdentify Topics for ImpactInnovate in Free KnowledgeEvaluate, Iterate, and Adapt

Obsah tohoto dokumentu byl předmětem téměř dvouletého úsilí skoro stovky Wikimedistů z celého světa, včetně dobrovolníků, zaměstnanců, členů rad přidružených organizací a Wikimedia Foundation a představitelů spřátelených organizací. Každý draft tohoto dokumentu byl prodiskutován s Wikimedisty, kteří se k němu mohli online i osobně vyjádřit a podělit se s námi o své názory. Jednalo se tak skutečně o kolektivní snahu napříčím celým Hnutím. Na tomto odkazu se dozvíte více o těch, kdo se na jeho vzniku podíleli.

Chcete tento obsah obdržet v jiném formátu?

Připravili jsme pro vás celou řadu způsobů, jakými si přečíst či vyslechnout tato doporučení:

O své postřehy ze psaní doporučení a myšlenkách, jež je formovaly se v anglickém rozhovoru podělil i Marc Miquel-Ribé, člen pracovní skupiny pro diversitu a autorského týmu.