Steward requests/Permissions

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search
Requests and proposals Steward requests (Permissions) latest archive
This page is for requests to have stewards grant or revoke administrator, bureaucrat, checkuser, and oversight rights on Wikimedia projects which do not have a local permissions procedure.

Old sections are archived by a bot. Click here for a list of archives.

 • If you are requesting adminship or bureaucratship, and your wiki has a local bureaucrat, submit your request to that user or to the relevant local request page (index).
 • For urgent requests, such as to combat large-scale vandalism on a small wiki, contact a steward in the #wikimedia-stewardsconnect IRC channel. In emergencies, type !steward in the channel to get the attention of stewards. Otherwise, you can type @steward for non-urgent help.

Other than requests to remove your own access or emergencies, please only make requests here after gaining the on-wiki approval of your local community.

Quick navigation: Administrator | Bureaucrat | CheckUser | Oversight | Removal of access | Miscellaneous | Global permissions | Unexpired temporary access

Cross-wiki requests
Meta-Wiki requests

Using this page[edit]

1. Place the following code at the bottom of the appropriate section below:

==== User name@xxproject ====
{{sr-request
 |status  = <!--don't change this line-->
 |domain  =
 |user name =
 |discussion= 
}}
(your remarks) ~~~~

2. Fill in the values:

 • domain: the wiki's URL domain (like "ex.wikipedia" or "meta.wikimedia").
 • user name: the name of the user whose rights are to be changed (like "Exampleuser"). In case you're requesting access for multiple bots, leave this field blank and give a list of these bots in your remarks
 • discussion: a link to the local vote or discussion about the rights change (for example, "[[ex:Wikipedia:Requests_for_adminship#ExampleUser]]").

3. If anything is missing from your request, a steward will request more information.

Confirmation of identity[edit]

Certain permissions (notably CheckUser and Oversight) additionally require users to confirm their identity. Users requesting these permissions must make a request below, and must also submit the relevant identification to the Wikimedia Foundation. The request is placed on hold temporarily, until the receipt has been formally confirmed by the Office.

Requests[edit]

COPY THE FOLLOWING CODE to the bottom of the appropriate section below:

==== User name@xxproject ====
{{sr-request
 |status  = <!--don't change this line-->
 |domain  =
 |user name =
 |discussion= 
}}

Administrator access[edit]

See administrator for information about this user group.

 • MediaWiki interface translations are done at translatewiki.net. Please do not request administrator access solely for that purpose; your request will be declined.

 • Stewards: Please use {{Systmp}} for approved temporary requests. Approved temporary access requests are listed at SRAT. Requests are moved to that page by a bot.

Requests for removal of access should be posted at the section below.

For permanent adminship, please provide a link to the local community approval. For temporary adminship please state for how long and for which tasks you need it, and link to a local announcement.

DerFussi@vi.wikivoyage[edit]

The wiki is almost abandoned and i would check it regularely and take care of it as long as needed. I am currently bureaucrat on Wikivoyage/de,it,en and admin on sv. -- DerFussi 04:59, 30 June 2015 (UTC)

As your user page and voy:vi:Thảo luận Wikivoyage:Bảo quản viên are in english, how much vi do your speak actually? --Krd 09:01, 1 July 2015 (UTC)
{{on hold}} till 7 july--Shanmugamp7 (talk) 07:42, 1 July 2015 (UTC)
I don't speak Vietnamese. But the wiki is de-facto abandoned currently. I wanna help with removing spam/vandalissm blocking spammers and help with features by editing MW napespace if necessary. -- DerFussi 10:20, 3 July 2015 (UTC)
Meanwhile i got support of two Vietnamese members. -- DerFussi 08:26, 4 July 2015 (UTC)
I can help in the contents.--Cheers! (talk) 08:42, 6 July 2015 (UTC)
I had some feeling that if there is only one admin at all (as you say, abandoned wiki), they should be somewhat capable of the local language. I don't know, though, if this is or should be a requirement, so please disregard my comment if it is unreasonable. --Krd 14:36, 6 July 2015 (UTC)
Main task currently is handling vandalism and spam. Currently stewards and global sysops do it from time to time (not speaking Vietnamese as well). I drop by daily and mark spams as spam and wait for a global sysop to have it deleted. This is double work. Cheers! is going to help with Vietnamese and we can built up some features together if necessary. -- DerFussi 07:36, 7 July 2015 (UTC)
 • Done Granted for 6 months to expire on 2016-01-07. Discussion open sufficient length of time with no significant opposition. Please remember to translate the interface at translatewiki.net only and preferably upload images to Wikimedia Commons. To prolong your adminship, please come back a few days before the status expires or hold a local election if the community grows. Thanks. -- Avi (talk) 14:09, 7 July 2015 (UTC)

Pandukht@hy.wikipedia[edit]

--ԱշոտՏՆՂ (talk) 07:20, 1 July 2015 (UTC)

Dear Stewards see this. --Vadgt (talk) 08:03, 1 July 2015 (UTC)

Guys, we are waiting for your decision about 3 days. There are 19 users (in summary - 100 %), who wish him to see an admin--Hayk.arabaget (talk) 09:50, 4 July 2015 (UTC)
"There are 19 users (in summary - 100 %), who wish him to see an admin", this is the only answer to Pandukht's unethical behaviour. --Vadgt (talk) 23:17, 4 July 2015 (UTC)
First of all, you don't have rights to argue, Vadgt. You are not an active member of Armenian Wikipedia for a very long period. You are not interested in Armenian Wikipedia. Moreover, you with 6AND5 always wish to make chaos in Armenian Wikipedia. In addition, I suggest you to remove our names from your meta page (Շնորհավորում եմ Արմանին, 2015 թվականի մայիսի 12-ին Մեթայում չարիքի Հայկի և չարիքի խմբակային իշխանության վերամիավորման կապակցությամբ:). --Arman musikyan (talk) 02:03, 5 July 2015 (UTC)
Who has a right to call an evil another user (չարիքի Հայկի), Vadgt ? Just for this step you have to be blocked in meta. --Arman musikyan (talk) 02:08, 5 July 2015 (UTC)
Please answer to your provocation "հայոց պատիվը գետինը տվող անձնավորություններ են" (it means: this users revile armenian honor (meant to 6AND5 and me))[1], Just for this need to block in Armenian Wikiquote. And to Hayk.arabaget this defamation "his main work is in Russian Wikipedia (he was blocked there 10 times during 2 years)"[2]. By the way, 6AND5 offers a solution for the conflict on Armenian Wikipedia. By the way, on Armenian Wikipedia on your user page you write "Այս մասնակիցը ընդհանրապես չի պատրաստվում մասնակցել որևէ Վիքիքննարկման և ծավալել որևէ Վիքիգործունեություն մինչև 9/29/2015" (This user always not going participate on something Wikidiscussion and launch something Wikiaction until 9/29/2015). --Vadgt (talk) 10:32, 5 July 2015 (UTC)
Who right to say "this users revile armenian honor" for another user. --Vadgt (talk) 10:49, 5 July 2015 (UTC)
I haven't time for arguing users like you, Vadgt. Instead of it I prefer improve Armenian Wikipedia, if I could find any free time after my job and lessons. --Arman musikyan (talk) 18:15, 5 July 2015 (UTC)
Users seem to be bickering and it is quite unseemly and appears to more promote themselves to the good of the wiki. Personally, I am seeing behaviour that seems inappropriate for administrators and is approaching a level of dysfunction.  — billinghurst sDrewth 11:57, 5 July 2015 (UTC)
billinghurst, Vadgt is a (redact) who was eager to become an administrator 3 or 4 times, and the community did not vote. You can take it easy, his behavior in meta, in Armenian Wikipedia, as you see, nobody pays attention.--Hayk.arabaget (talk) 17:20, 5 July 2015 (UTC)
Вy the way, Pandukht wants me permanently (indefinitely) block, because I opened the discussion - New_administrator_in_hywiki.2C_after_12_days--6AND5 (talk) 22:43, 5 July 2015 (UTC)
Today Arman musikyan my account permanently blocked. He did it on June 22. Then he made another admin reprimand - Արման, դու առանց որևէ մի ադմինի կարծիքն իմանալու, միանձնյա որոշում ես կայացրել, որը ճիշտ չէ։ Ադմինների տեղեկատախտակում քննարկում է գնում, որը բացել է Պանդուխտը։ Մասնակիցը պատասխանել է թե իրեն վերաբերող քննարկմանը, և թե մեկ այլ ադմինի՝ Ջեոյի հարցին։ Այնպես որ առաջարկում եմ հանել արգելափակումը, իսկ քննարկման ավարտից հետո եթե որոշվի, որ պետք է մասնակիցն արգելափակվի, ապա կարգելափակվի։ Բացի այդ ուր մնաց այն դրույթը, որ եթե մասնակիցն ինքը կոնֆլիկտի մեջ է որևէ մեկի հետ, չի կարող նրան արգելափակել։ Ցանկալի է լսել նաև մյուս ադմինների կարծիքը։:
All this he does because I opened the discus, please take action.--6AND5 (talk) 11:13, 6 July 2015 (UTC)
Then, I wondered questions user Panduhkt[3]--6AND5 (talk) 11:18, 6 July 2015 (UTC)
You are blocked on Wikipedia due to your bad behavior. First of all, this discussion about Pandukht, and not your behavior. If you didn't understood, why you are blocked, see
Date & Likn Wikiplatform User comment
1 հունիսի 23 Մետա Սրանով ցույց տրվեց հայերեն Վիքիպեդիայի խայտառակ ու խղճուկ վիճակը, որին հասցրել են երեք բարոյազուրկ տականքներ, որոնց գործողություններին այդպես էլ գնահատական չտրվեց...
2 հունիսի 27 Վիքիքաղվածք Ես մի անգամ ասել, որ միջակությունները չեն կարող ներել ուժեղ անհատներին, Վաչագանի, Երջանիկի ու մյուսների նման միջակությունները, չեն կարող ներել ուժեղ անհատներին
3 Հուլիսի 1 Վիքիքաղվածք տեղեկացրեք Մկրտչյան Սուսաննային այստեղ և Ալեքսեյին մեթայում գրառում եմ թողնել, արձագանքներին սպասելու եմ հուլիսի 5-ը ներառյալ, այնպես չստացվի, որ պարոն Վաչագանի նման ասեն, կես տարի հետո են նկատել: Հուլիսի 6-ից ես այլևս որևէ քայլ չեմ կատարելու և չեմ ընդունելու այդ այսպես կոչված կոնֆլիկտը ֆորմալ առումով հարթելու համար
5 Հունիսի 26 Վիքիքաղվածք չտրվի իմ հանդեպ խախտում իրականացնողներին, այս պատկերավոր ասած ձնագնդիկը քանի գնալու է ավելի է մեծանալու, դրա հետևանքները հաստատ չեն բխելու վիքիպեդիայից շահերից, ընտրությունը Ձերն է
6 Հունիսի 23 Վիքիպեդիա Մոռացա ասեի, պարոն Արամ Ձեր անգրագետ ու պատվերով գրառումը Ձեզ պահեք, իսկ շպրտելու պահով, որ ժամանակը կգա, Ձեզ կշպրտեն այստեղից ու ոչ միայն այստեղից: Մի քիչ տղամարդկություն ունենալը լավ բան է, որ գոնե կարողանաս նայել, ով է ցեցը ու չդառնալ հերթական բորենին:

Sorry, dear Meta admins, but 6AND5 & Vadgth not interested with Armenian Wikipedia. They always discuss with each other, for creating non-stability and chaos on Armenian Wikiprojects. They want be an admin in Armenian Wikipedia, and who deny their proposal, they started to revenge & insult this persons on Meta, Russian Wikipedia, etc. 6AND5 & Vadgth should be block from Meta. I know, this is difficult, but you can analyze who is who by looking on users insertions of Wiki project. This two users now stopped fast development of Armenian Wikipedia. Armenian Wikipedia need additional admins, and Pandukht could be the one of best admins. Pandukht the one of first editors in Armenian Wikipedia & he edit Armenian Wikipedia with another editor alone about 1 year. This user interested of Armenian Wikipedia & the all active editors of Armenian Wikipedia want to see him as a Admin. Now we have only 8 admins, and 3 of us on vacation. I also on vacation due to my job & lessons, but I find time for review 6AND5 editor behavior, which make Armenian Wikiquote as a board for threatening and insults.--Arman musikyan (talk) 13:35, 6 July 2015 (UTC)

It is necessary to block user Arman musikyan , he started a war against me, because I returned about 10 wikigift that he gave, and he still can not soothe[4]. His friends say very bad words in my address, and he thinks it's good because it's his friends.
Date & Likn Wikiplatform User comment
1 հունիսի 23 Մետա Սա արդեն համբերության վերջին կաթիլն էր, թող համարվի վիքիէթիկետի խախտում, բայց պիտի ասեմ, որ ժամանակն է գրողի ծոցն ուղարկել այս ամենը ու լուրջ գործերով զբաղվել: Երջանիկ, Ջեօ, Բեքո, վերջ տվեք այս ամենին: Բավական է, երկու օր է այդ մարդը Վիքիում է, ու տեսեք ինչեր անում, ցեցի պես ավիրում է ամեն բան: Ի սեր Աստծո, կանգնեցրեք այդ չարիքին: Արգելափակեք ու իր շքախմբով դուրս շպրտեք այստեղից:
2 հուլիսի 3 Վիքիպեդիա Հայկ ջան, թվարկածդ «երկու հերոսի» երևակայությունից ու բարբաջանքից մի՞թե պակասում են քո արժանիքները կամ ավանդդ է փոքրանում:

---6AND5 (talk) 16:43, 6 July 2015 (UTC)

 • Yes check.svg Done On-wiki consensus to promote is evident. In general, non-global sanctions on one project are not relevant to another project unless the project in question chooses to allow those issues to be relevant. Unless there is widespread fraud in the electorate—of which there has been absolutely no indication—the members of HyWiki have indicated that notwithstanding anything else, they are willing to trust Pandukht with the administrative toolkit. -- Avi (talk) 17:21, 6 July 2015 (UTC)

StevenJ81@lad.wikipedia[edit]

I have recently attempted to contact both administrators and the community for a variety of issues. See Steward requests/Miscellaneous/2015-07#Request for edit of Ladino Wikipedia Home Page template. The administrators and community have been quiet recently.

This morning, I just started a project to try to improve formatting on ladwiki pages written in the Hebrew alphabet. Almost immediately, I ran across this article, lad:אלכס אוונס a non-notable biographical article written in Hebrew, not Ladino. (See there, where I placed an English synopsis.) Given the possibility of my running into more such articles, I thought I would request temporary administrator status for one month so that I could delete such pages myself, instead of running here each time I need a deletion. I would hope to finish this exercise within one month, but might allow for the possibility of requesting renewal for a second month. I doubt this will take longer than that. I am reluctant to request permanent administrator status because my mastery of Ladino is not very good. I believe my record across wikis is strong enough to be able to justify a temporary grant of the "mop". Thank you. StevenJ81 (talk) 17:51, 5 July 2015 (UTC)

Please, put a note at a local discussion board on ladwiki. Ruslik (talk) 20:41, 5 July 2015 (UTC)
Well, I'll give it a try. I'll write it in Spanish (machine-translated) and Hebrew, as well as English, because that will probably give me the best chance to be understood.
It's hard to know where to try to do that, though.
I haven't been able to find a more active discussion board than those. Unless you prefer me to try something different, I'll try the last-listed of these four. Does that work for you? StevenJ81 (talk) 21:03, 5 July 2015 (UTC)
Yes check.svg Done StevenJ81 (talk) 21:50, 5 July 2015 (UTC)

Symbol wait.svg In progress... Until July 12. -- Avi (talk) 14:17, 6 July 2015 (UTC)

Bureaucrat access[edit]

See bureaucrat for information about this user group.
 • In principle, requests for temporary bureaucrat access are not granted.

Requests for removal of access should be posted at the section below.

CheckUser access[edit]

See CheckUser policy for information about this user group and the policy governing the use of this tool.
 • To request CheckUser information, see Steward requests/Checkuser. This is the place to request CheckUser access.
 • Temporary CheckUser access is not permitted and temporary access is only used by stewards.

 • Stewards: Before granting this permission to a user, please check the current policy and make sure that the user has identified to the Wikimedia Foundation. An email template is available for requesting new users to identify. Breaching these rules may be the cause for removing your steward access.

Strainu@rowiki[edit]

I remember I have provided identification to the WMF whan I got OTRS access. Strainu (talk) 19:37, 6 July 2015 (UTC)

Oversight access[edit]

See Oversight policy for information about this user group and the policy governing the use of this tool.
 • To request to have content oversighted, ask for a steward in #wikimedia-stewardsconnect and contact a steward privately. This section is for requesting access to the Oversight tool.
 • For contact details about oversighters across the wikis, refer to this page.
 • Note that temporary Oversight access is not permitted and temporary status is only used by stewards.

 • Stewards: Before granting this permission to a user, please check the current policy and make sure that the user has identified to the Wikimedia Foundation.
 • When a new user is assigned to this group, please add them to this list.


Removal of access[edit]

 • If you're requesting the removal of your own permissions, make sure you're logged in to your account. If you have multiple flags, specify which you want removed. Stewards may delay your request a short time to ensure you have time to rethink your request (see previous discussion on 24 hour delays); the rights will not be restored by stewards once they are removed.
 • To request the removal of another user's permissions, you must gain consensus on the local wiki first. When there is community consensus that the user's access should be removed, a trusted user from that wiki should provide a link here to the discussion, a brief explanation of the reason for the request, and summarize the results of discussion. However, as bureaucrats of some wikis may remove users from the administrator or bureaucrat group, please see also a separate list of these specific wikis.
 • See the instructions above for adding new requests. Please post new requests at the bottom of the section.

Vietbio@vi.wikipedia[edit]

In this case, is there any consesus on this issue? Thank in advance! Cheers! (talk) 08:24, 4 July 2015 (UTC)

AAR is a process that visits your wiki, not a reason to request removals. --MF-W 21:46, 4 July 2015 (UTC)
Thank you for reply. We are discussing on this issue.--Cheers! (talk) 08:43, 6 July 2015 (UTC)


Miscellaneous requests[edit]

See also[edit]