Стратегия/Уикимедианско движение/2017/Организирайте/Роля на стратегически координатор

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Organize/Discussion Coordinator Role and the translation is 100% complete.
Вижте списъка в Обхвата на обсъждането, за да разберете кои потребители вече са регистрирани като дискусионни координатори на организираните си групи.

Регистрирайте се като дискусионен координатор и се подгответе за обсъждането

За да се гарантира, че дискусиите са приобщаващи и ще предизвикат широко участие, призоваваме за доброволци-дискусионни координатори от всички организирани групи. Те могат да бъдат членове на групите или други ентусиазирани членове на общността, които желаят да координират обсъждането. Координаторите контролират всички аспекти на дискусията в групите си, но може да делегират определени задачи (например водене на дискусионна сесия на живо, водене на записки или резюме на ключови точки) на други доброволци по свое усмотрение. Регистрирайте се за дискусионен координатор. След това ще получите покана за дискусионен координатор и информация за контакт на човека, към когото който можете да се обърнете с въпроси относно процеса на обсъждане.

Кой може да бъде координатор на дискусия?

Всеки може да координира дискусия. Приканваме организираните групи да работят със заинтересованите страни (Управителен съвет, персонал, доброволци, както и отделни участници) за координиране на толкова дискусии, колкото желаят. Молим за най-малко един дискусионен координатор от организирана група за организиране и започване на дискусия/ дискусии. Приканваме ентусиазирани членове на общността да координират свои собствени обсъждания между отделни участници. Видовете дискусии могат да включват:

 • Пътека А и пътека В: Организираната група провежда съвместно обсъждане с участниците-доброволци. Препоръчваме някой от организираната група доброволци да поеме ролята на координатор на дискусията.
 • Само пътека А: Организираната група е домакин на дискусия (или няколко дискусии) с членове на организираната група (например, само с персонала на филиала и Управителния съвет или само членове на определена група потребители). Всяка организирана група назначава дискусионен координатор(и) да ръководи координацията при груповото обсъждане.
 • Само пътека B: Ентусиазирани членове на организирани групи или на по-широката общност по собствено желание посредничат като дискусионни координатори и провеждат дискусии между отделните участници.

Какво правят дискусионните координатори?

Дискусионните координатори следят за изпълнението на следните задачи, за да гарантират, че организацията и провеждането на дискусиите, но може да делегират някои функции за поддръжка на други доброволци:

 • Поканете членовете на групите им, Съвета, персонала и общността им да участват в дискусия.
 • Насърчаване на участниците предварително да прочетат брифинга на стратегията, за да гарантират добре информирана дискусия.
 • Домакинстват дискусията с помощта на ръководството за дискусии. (Може да попитате за доброволци, които да Ви помогнат при повеждането на лични обсъждания. Поддържащите роли могат да включват: организатор, следящ за времето на обсъждането и секретар.)
 • Публикуване на бележките по дискусиите на Вашия език в местния Ви проект, или на платформата, където се провежда Вашата дискусия.
 • Обобщете основните дискусионни точки.
  • Публикуване на резюме на Вашия език в местния Ви проект, или на платформата, където се провежда Вашата дискусия.
  • Изпратете резюме като използвате формата на английски език. Ако не можете да я преведете или да намерите доброволци, които да я преведат, изпратете резюмето на вашия език и служителят за свръзка или доброволец ще го преведе вместо вас.

Каква поддръжка ще имат на разположение дискусионните координатори?

Екип за поддръжка на дискусиите:

Ние сме тук, за да Ви помогнем. Когато се регистрирате, за да координирате дискусия, Вие ще получите:

 • Покана за насоки за дискусионен координатор, която да Ви предостави повече информация и съвети за тази роля
 • Информация за контакт за човек, на когото можете да задавате някакви въпроси относно процеса или дискусиите

Езикова поддръжка:

Тъй като е много важно да чуем всеки, събрахме 17 езикови специалиста и 3 представителя за връзка от Мета-Уики, за да:

 • помогнат с превод на резюметата от дискусиите от местните езици на английски и да ги публикуват на Мета
 • помогнат с превод на други резюмета от дискусии в Мета от английски на локалните езици, така че дискусионният координатор да може да ги сподели с неговата група (това ще позволи на Вашите локални дискусии да видят с какво допринасят другите хора на други езици)
 • наблюдават дискусиите и помагат на ръководителя на пътеката, служителите и екипа по основната стратегия в избора на съдържателни и конструктивни коментари
 • осигурят друга помощ за преводи при необходимост

Могат ли дискусионните координатори все пак да участват в дискусиите?

Да, абсолютно. Все пак, не позволявайте на личните си възгледи твърде силно да насочват разговора или да са обвързани с резюметата на дискусията.

Ако сте в ролята на организатор (водещ на дискусията), Вашия приоритет е помощта на групата при обсъждането и точното отразяване на разговорите. Трябва ясно да показвате на групата кога излизате от ролята си на организатор и говорите като участник.

В идеалния случай, ако координаторът иска да бъде по-активен участник, тя/ той може да поиска някой друг да бъде организатор на личната дискусия.

Кой мога да се регистрирам за координатор на дискусия?

Ако желаете да се включите като дискусионен координатор за Вашата група, моля, регистрирайте се тук. Това ще ни уведоми, че планирате дискусия и ще ни позволи да Ви подкрепим по-добре. Преглед на всички групи и координатори можете да откриете на Картата за обхвата на пътека A.

Има ли други възможности за доброволна помощ на дискусията, освен ролята на дискусионен координатор?

Да! Макар, че молим за отделни дискусионни координатори на всяко обсъждане с организирана група или общност, за да следат за всички необходими задачи, ние знаем, че и други могат да пожелаят да помогнат с една или две задачи (като покани към други хора за участие в дискусията, водене на бележки или помощ при превода на резюметата до и от Мета). Ние насърчаваме ангажимента до каквато степен е нужно (и сме сигурни, че координаторите на дискусии ще оценят допълнителната подкрепа). Дискусионните координатори също така са насърчени или да се свързват с езиковите координатори в локалния си проект или да ангажират в уики локалните си или тематични общности - така че всеки, желаещ да допринася, да може се свърже с тях и да предложи подкрепата си.