Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Rola Koordynatora Dyskusji

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Organize/Discussion Coordinator Role and the translation is 100% complete.

Zobacz listę zasięgu, aby sprawdzić kto już zapisał się, aby zostać Koordynatorem Dyskusji dla swojej grupy zorganizowanej.

Krok 1: Zarejestruj się jako Koordynator Dyskusji i przygotuj do dysputy

Aby dyskusje były otwarte i przyciągały wielu uczestników, szukamy Koordynatorów Dyskusji ze wszystkich grup zorganizowanych. Mogą oni być członkami tych grup lub innymi entuzjastycznie nastawionymi osobami, którzy zechcą koordynować dyskusje. Koordynatorzy mają nadzorować wszystkie aspekty dyskusji, ale mogą delegować zadania (np: prowadzić sesje dyskusyjne na żywo, spisywać notatki, podsumowywać kluczowe punkty) na innych wolontariuszy.

Zarejestruj się jako Koordynator Dyskusji. Po rejestracji otrzymasz zaproszenie na rodzaj szkolenia i dane kontaktowe do kogoś, komu będziesz mógł zadać wszelkie pytania odnoście procesu i samej dyskusji.

Kto może zostać Koordynatorem Dyskusji

Każdy może zostać koordynatorem dyskusji. Zapraszamy grupy zorganizowane aby zachęciły swoich uczestników (pracowników, wolontariuszy) aby koordynować tyle dyskusji ile tylko potrzeba. Prosimy o delegowanie przynajmniej jednego Koordynatora Dyskusji na każdą grupę zorganizowaną. Zapraszamy także chętnych członków społeczności aby koordynowali swoje własne dyskusje wśród innych członków społeczności.

Możliwe rodzaje dyskusje to:

 • Scieżka A i B: Zorganizowane grupy i wolontariusze projektów prowadzą wspólną dyskusję. Rekomendujemy, aby ktoś z członków grupy zorganizowanej został Koordynatorem Dyskusji.
 • Tylko Ścieżka A: Grupa zorganizowana prowadzi dyskusję (lub kilka dyskusji) wewnętrznie. Np: wybrany członek Zarządu organizuje dyskusję w ramach Zarządu. Każda grupa zorganizowana wybiera Koordynatora Dyskusji, aby prowadził ją dla całej grupy.
 • Tylko Ścieżka B: Chętny członek grupy zorganizowanej czy też wolontariusz szerszej społeczności zostaje Koordynatorem Dyskusji i prowadzi ją wśród indywidualnych edytorów projektu.

Co ma robić Koordynator Dyskusji?

Koordynator Dyskusji nadzoruje wszystkie poniższe zadania aby zapewnić, że dyskusja przebiega w sposób zorganizowany, może on jednak delegować określone zadania na innych wolontariuszy:

 • Zaproszenie społeczności do uczestnictwa w dyskusji.
 • Zachęcenie uczestników aby przeczytali streszczenie założeń strategii aby prowadzić merytoryczną dyskusję.
 • Prowadzi dyskusję z wykorzystaniem zaleceń z przewodnika.
 • Wysyła notatki z dyskusji w swoim lokalnym języku do swojego lokalnego projektu lub na platformę, gdzie odbywa się dyskusja.
 • Podsumowuje najważniejsze punkty dyskusji.
  • Wysyła podsumowania w swoim lokalnym języku do swojego lokalnego projektu lub na platformę, gdzie odbywa się dyskusja.
  • Wysyła podsumowanie po angielsku korzystając z formularza. Jeśli sam nie możesz przetłumaczyć podsumowanie lub znaleźć kogoś, kto to zrobi, wyślij podsumowanie w swoim języku a Koordynator Językowy lub któryś z wolontariuszy przetłumaczy to za Ciebie.

Jakie wsparcie może uzyskać Koordynator Dyskusji?

Zespół wsparcia dyskusji:

Będziemy to aby Ci pomagać. Kiedy zarejestrujesz się aby koordynować dysputę, otrzymasz:

 • zaproszenie do szkolenia dla Koordynatora Dyskusji, w ramach którego otrzymasz więcej informacji i instruktaż jak pełnić swoją rolę
 • informację kontaktową do kogoś, komu będziesz mógł zadawać pytania na temat procesu i prowadzenia dyskusji

Wsparcie językowe:

Ponieważ to ważne aby dać szansę każdemu na wzięcie w dyskusji, mamy 17 specjalistów językowych i trzech koordynatorów na meta-wiki aby:

 • pomóc tłumaczyć podsumowania dyskusji z języków lokalnych na angielski i publikować je na Meta
 • pomagać w tłumaczeniu innych podsumowań dyskusji na Meta z angielskiego na lokalne języki, dzięki czemu Koordynator Dyskusji będzie mógł się nimi dzielić z innymi grupami dyskusyjnymi (pozwoli to uczestnikom dyskusji na Twoim lokalnym projekcie zapoznać się z wnioskami z dyskusji w innych językach)
 • monitorować dyskusje i pomagać prowadzącym tory, pracownikom wspierającym i główny zespołem ds. strategii odpowiadać i selekcjonować najciekawsze wnioski
 • inne formy wsparcia przy tłumaczeniu w miarę potrzeb

Czy Koordynator Dyskusji wciąż może w nich sam uczestniczyć?

Tak, oczywiście. Pamiętaj jednak aby Twój własny punkt widzenia zbyt mocno nie kierował dysputą lub wpływał na zafałszowywanie podsumowań.

Jeśli pełnisz rolę prowadzącego dyskusję, Twoim priorytetem powinno być pomaganie grupie w prowadzeniu dyskusji i upewnienie się, że dysputa toczy się prawidłowo. Dla uczestników dyskusji powinno być jasne, kiedy wkraczasz w nią jako prowadzący, a kiedy zabierasz głos jako jeden z uczestników.

Idealnie, gdy Koordynator chce również być aktywnym uczestnikiem, prosi kogoś innego aby pełnił w tym czasie rolę prowadzącego.

Jak zarejestrować się jako Koordynator Dyskusji?

Jeśli chcesz pełnić rolę Koordynatora Dyskusji, zarejestruj się tutaj. Dzięki temu, będziemy wiedzieć, że zamierzasz rozpocząć dyskusję i będziemy mogli Cię w tym wesprzeć. Przegląd wszystkich grup i ich Koordynatorów Dyskusji można znaleźć tutaj.

Czy można w inny sposób pomóc poza pełnieniem roli Koordynatora Dyskusji?

Tak! O ile szukamy po jednym Koordynatorze Dyskusji dla każdej dyskusji z grupą zorganizowaną lub społecznością edytorów, wiemy, że są też osoby, które będą chciały pomóc tylko w jednym lub dwóch zadaniach i nie brać na siebie wszystkich obowiązków Koordynatora. W takich przypadkach najlepiej zwrócić się do Koordynatora swojej dyskusji. Koordynatorzy będą też zachęcani aby samodzielnie szukali sobie pomocników.