Jump to content

Wikimedia Foundation Board noticeboard/April 2022 - Board of Trustees on Next steps: Universal Code of Conduct (UCoC) and UCoC Enforcement Guidelines/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Kolejne kroki: Powszechne Zasady Postępowania (PZP) i Wytyczne Egzekwowania PZP

Community Affairs Committee Rady Powierniczej Wikimedia Foundation pragnie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w zakończonym niedawno głosowaniu społeczności nad Wytycznymi Egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania (PZP).

Grupa kontrolna wolontariuszy zakończyła sprawdzanie głosowania i podała łączną liczbę otrzymanych głosów jako 2 283. Spośród 2 283 otrzymanych głosów za przyjęciem Wytycznych głosowało 1 338 (58,6%) członków społeczności, a przeciwko 945 (41,4%) członków społeczności. Ponadto 658 uczestników skomentowało Wytyczne, przy czym 77% komentarzy napisano w języku angielskim.

Dostrzegamy i doceniamy pasję i zaangażowanie członków społeczności w tworzenie bezpiecznej i przyjaznej kultury, która powstrzymuje wrogie i toksyczne zachowania, wspiera osoby będące celem takich zachowań i zachęca ludzi dobrej woli do efektywnego działania w projektach Wikimedia.

Nawet na tym niekompletnym etapie widać to wyraźnie w otrzymanych komentarzach. Mimo że Wytyczne osiągnęły próg poparcia niezbędny do ratyfikacji przez Radę, zachęcaliśmy głosujących, niezależnie od tego, w którą stronę oddali swój głos, do przekazywania informacji zwrotnych na temat elementów Wytycznych, które ich zdaniem powinny zostać zmienione lub poprawione, a także na temat powodów takiej zmiany, na wypadek gdyby okazało się, że wskazane jest rozpoczęcie kolejnej rundy poprawek, które uwzględniłyby obawy społeczności.

Zdecydowaliśmy się poprosić Wikimedia Foundation o ponowne zwołanie komitetu redakcyjnego i przeprowadzenie kolejnych rozmów ze społecznością lokalną w celu dopracowania wytycznych w oparciu o informacje zwrotne otrzymane w wyniku niedawno zakończonego głosowania.

Dla zachowania przejrzystości, informacje zwrotne zostały podzielone na 4 następujące części:

  1. Określenie rodzaju, celu i możliwości zastosowania szkoleń;
  2. Uproszczenie języka tekstu, aby ułatwić tłumaczenie i zrozumienie przez osoby niebędące specjalistami;
  3. Ponowne zastanowienie się nad koncepcją afirmacji, w tym jej zalet i wad;
  4. Przegląd sprzecznych ze sobą ról prywatności/ochrony ofiar i prawa do bycia wysłuchanym.

W trakcie rozmów, a zwłaszcza w miarę rozwoju projektu Wytycznych, mogą pojawić się inne kwestie, ale uważamy, że są to główne obszary zainteresowania wyborców i prosimy pracowników o ułatwienie przeglądu tych kwestii. Po dalszym zaangażowaniu Wikimedia Foundation powinna ponownie przeprowadzić głosowanie społeczności w celu oceny zmienionych Wytycznych Egzekwowania, aby sprawdzić, czy nowy dokument jest gotowy do oficjalnej ratyfikacji.

Ponadto, jesteśmy świadomi obaw związanych z zapisem 3.1 w Zasadach Powszechnych Zasad Postępowania. Zwracamy się do Wikimedia Foundation z prośbą o ułatwienie przeglądu tego zapisu, aby zapewnić, że zasady te spełniają swoje zamierzone cele, czyli wspieranie bezpiecznej i integracyjnej społeczności, nie czekając na planowany na koniec roku przegląd całego tekstu zasad.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w projekcie, zastanawiając się nad tymi krytycznymi i trudnymi wyzwaniami i przyczyniając się do lepszego podejścia całego ruchu do dobrej współpracy.

Z wyrazami szacunku,

Rosie

Rosie Stephenson-Goodknight (ona/jej)
P. o. przewodniczącej, Community Affairs Committee
Rada Powiernicza Wikimedia Foundation