Jump to content

Wikimedia Thailand/EasternCamp/1

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

WikiCamp - EasternCamp: Wikipedia workshop and photowalk

 • Date: Wednesday, August 30, 2023
 • Time: 9.00 am - 14:00 pm
 • Location: The 90's WorkPlace : Coworking Space บางแสน - 16/16 ถ.บางแสนสาย4เหนือ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
 • Facilities: Snacks/coffee break, Wifi connectivity and electrical outlets. Please bring your own laptop.
 • Please RSVP: Form
 • Language: Training and workshop are conducted in Thai. English translation can be provided by moderators.
 • For more information: please visit Wikimedia Thailand

WikiCamp - EasternCamp เป็นกิจกรรมอบรมสัมมนาการเขียนและแก้ไขบทความวิกิพีเดีย มีเป้าหมายคือให้ผู้ที่สนใจทำความรู้จักกับวิกิพีเดีย เรียนรู้การเขียนและแก้ไขบทความ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียประเทศไทย โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากวิกิมีเดียประเทศไทย

งานครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดอบรมการเขียน face-to-face แบบอิสระไม่จำกัดผู้เข้าร่วม/เปิดเป็นสาธารณะครั้งที่สี่ของกลุ่มอาสาสมัคร ในครั้งนี้จัดโดยไม่มีหัวข้อเนื้อหาที่จำเพาะและไม่มีผู้สนับสนุนร่วมนอกจากกลุ่มอาสาสมัคร

กำหนดการ[edit]

เวลา กิจกรรม
09:00 - 9:30 ลงทะเบียน
9:30 - 9:40 กล่าวเปิดงานและแนะนำวิกิมีเดีย
9:40 - 9:50 แนะนำตัวกลุ่มอาสาสมัครวิกิพีเดียและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
9:50 - 10:30 Workshop การใช้งานวิกิพีเดีย การเขียนและแก้ไขบทความเบื้องต้น
10:30 - 10:50 Coffee break
10:50 - 11:55 แก้ไขบทความวิกิพีเดีย
11:55 - 12:00 กล่าวปิดกิจกรรม
12:00 - 14:00 อาหารกลางวัน แลกเปลี่ยนพูดคุยสร้างเครือข่าย

ข้อกำหนดในการเข้าร่วม[edit]

 • ลงทะเบียนผ่าน แบบฟอร์ม
 • นำโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มาเอง
 • สมัครบัญชีวิกิพีเดียก่อนเข้าร่วมงาน
 • หากมีหัวข้อที่ต้องการเขียนอยู่แล้ว สามารถนำสิ่งอ้างอิง เช่น หนังสือ บทความ รูปถ่าย หรือวีดีโอ มาได้
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษหรือไทยและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม[edit]

ลงชื่อ

 1. Athikhun.suw (talk) 02:40, 30 August 2023 (UTC)[reply]
 2. PhoenixShutter (talk) 06:04, 1 September 2023 (UTC)[reply]
 3. B20180 (talk) 07:39, 1 September 2023 (UTC)[reply]
 4. Tvcccp (talk) 10:09, 1 September 2023 (UTC)[reply]
 5. Azoma (talk) 12:25, 2 September 2023 (UTC)[reply]

ผลการประเมินกิจกรรม[edit]

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรอกแบบประเมินกิจกรรมผ่านแบบฟอร์มเพื่อให้คำแนนในแต่ละหัวข้อจาก 1 - 5 (1 = ไม่ดี; 5 = ดีมาก) ได้รับแบบประเมินกลับคืนทั้งหมด 2 ชุด มีผลการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อดังนี้


ผู้ร่วมกิจกรรมครั้งก่อนและครั้งนี้ สามารถเสนอแนะกิจกรรมครั้งถัดไป ได้ที่หน้าพูดคุยได้นะครับ

รายละเอียดการประชุมหลังจากการจัดกิจกรรม[edit]

กลยุทธ์ในอนาคตของ Wikimedia Thailand เกี่ยวกับการวางแผนและทิศทางต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ในเบื้องต้น

หลังการจัดกิจกรรมมีการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในอนาคต

รายละเอียดการประชุมนั้น มีการเสนอให้มีการจัด Wiki Gap x Human rights อีกครั้งโดยมีการเสนอให้เพิ่มโครงการพี่น้องอย่างวิกิคำคม เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางในปัจจุบันที่เน้นไปยังการจัดกิจกรรมโดยที่โครงการพี่น้องอาจจะมาร่วมแจมด้วยแบบเจอกันกับ Wiki Love food เมื่อปลายปีที่แล้วที่มีวิกิตำรามาเข้าร่วมด้วย โดยอาจจะใช้โครงการที่มีอยู่อย่างเช่นวาทะสตรีเป็นต้น

อันดับรองลงมานั้นคือการปฏิรูป Facebook Fanpage ซึ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเพิ่ม Visibiliy โดยมีการเสนอว่า หากมีกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่จะจัดขึ้นในอนาคต จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมและถี่ขึ้นโดยอาจจะโปรโมทกิจกรรม 4 หรือ 6 ครั้งต่อ 1 เดือน นอกจากนี้อาจจะเป็นต้องมีการโปรโมทเนื้อหาเพื่อทันกระแสโดยอาจจะเป็นบทความคัดสรรหรือรูปที่ชนะการประกวดจากโครงการ Wiki Love ต่าง ๆ นอกจากนี้โครงการ Wikicamp ที่อาจจะจะขึ้นในอนาคตจำเป็นต้องใช้ทิศทางเดียวกันแต่ที่เกิ่นมาขั้นต้น

ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมเช่น Wiki Love อื่น ๆ ที่พอสามารถที่จะจัดได้ รวมถึงจำเป็นต้องหา Partnership กับองค์กรต่าง ๆ อาทิ สยามสมาคมหรือกรมศิลปากร เพื่อการประชาสัมพันธ์และให้มีคนรู้จักมากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้มีการพูดถึงการอาจจะจ้าง influencer เพื่อช่วยโปรโมทด้วย (และอาจจะเป็นการเพิ่ม Visibiliy อีกขั้น)

รูปภาพกิจกรรม[edit]

ผู้สนับสนุน[edit]

ดำเนินการโดย / Organizer

Wikimedia Thailand Facebook

กลุ่มอาสาสมัครจาก / Volunteers from Wikimedia Thailand
ทีมผู้จัด / Organizing team: Azoma, B20180 and Athikhun.suw
ทีมสนับสนุน / Supporting team: taweetham

ดูเพิ่ม[edit]

การจัดอบรมในลักษณะเดียวกันในอดีต