Jump to content

Wikimedia Thailand/WikiFoodtival

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
WikiFoodtival 2023
Event information
WhatWikiFoodtival 2023
DateCampaign period 11 December 2023 – 10 January 2024 (UTC+7)
LocationNo meeting
HostWikimedia Thailand

วิกิหัวป่าก์ หรือใช้ชื่อภาษาอังกฤษ WikiFoodtival (เดิมใช้ชื่อ Wikimedia Thailand/Wiki Loves Food) เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร ขนม และเครื่องดื่มในโครงการวิกิพีเดียภาษาไทย วิกิตำราภาษาไทย และวิกิพจนานุกรมภาษาไทย ที่จัดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (อันเป็นวันคล้ายวันจากไปของเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ผู้แต่งตำราอาหารแม่ครัวหัวป่าก์ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญด้านอาหารของประเทศไทย) ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 เพื่อให้สมาชิกชุมชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์บทความเกี่ยวกับอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม โดยได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการ Wiki Selera ของชุมชนวิกิมีเดียมาเลเซีย และ WikiSanganan ของชุมชนวิกิมีเดียอินโดนีเซีย ผนวกกับโครงการ Wiki Loves Food ที่ชุมชนวิกิมีเดียคอมมอนส์ ซึ่งได้จัดขึ้นมาก่อน

กติกา

[edit]
 1. สร้างบทความเกี่ยวกับอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่ม ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า 2,000 ไบต์ และไม่น้อยกว่า 300 คำ ในวิกิพีเดียภาษาไทย (ในรูปแบบสารานุกรม ตามนโยบาย) หรือวิกิตำราภาษาไทย (ในรูปแบบตำราหรือคู่มือวิธีการทำอาหาร วิธีการทำเครื่องดื่ม ตามนโยบาย)
 2. ต้องเป็นบทความที่สร้างขึ้นระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – 10 มกราคม พ.ศ. 2567
 3. หน้าที่ผ่านเกณฑ์ จะได้คะแนนหน้าละ 10 คะแนน และจะได้คะแนนพิเศษ หากบทความผ่านเกณฑ์บทความคัดสรร บทความคุณภาพ หรือใส่ภาพที่ถ่ายขึ้นเอง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อคะแนนพิเศษ และกติกาพิเศษสำหรับผู้ถ่ายภาพประกอบ)
 4. เงื่อนไขเฉพาะโครงการจึงจะผ่านเกณฑ์นับเป็นคะแนนได้
 5. ผู้เข้าร่วมรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณสากล

หมายเหตุ: หากบทความไม่ผ่านเงื่อนไขของโครงการ อาจได้รับการแจ้งลบโดยสมาชิกชุมชน หรือถูกลบโดยผู้ดูแลระบบตามนโยบายของโครงการ

คะแนนพิเศษ

[edit]
 1. +40 คะแนน ต่อบทความคัดสรร 1 บทความในวิกิพีเดียภาษาไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความคัดสรรคืออะไร)
 2. +30 คะแนน ต่อบทความคุณภาพ 1 บทความในวิกิพีเดียภาษาไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความคุณภาพคืออะไร)

กติกาพิเศษสำหรับผู้ถ่ายภาพประกอบ

[edit]
 1. ผู้ที่ใส่ไฟล์สื่อประเภทภาพหรือภาพเคลื่อนไหวอาหาร ขนม หรือภาพเครื่องดื่ม โดยใส่ภาพในโครงการวิกิพีเดียภาษาไทย วิกิตำราภาษาไทย และวิกิพจนานุกรมภาษาไทย จะได้คะแนนการใส่ภาพที่ถ่ายด้วยตนเองอีกหน้าละ 3 คะแนน (ไม่ว่าจะใส่จำนวนกี่ภาพก็ตาม)
 2. ภาพที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนพิเศษครั้งนี้ต้องเป็นภาพที่อัปโหลดในโครงการวิกิมีเดียคอมมอนส์ของช่วงกิจกรรมการแข่งครั้งนี้เท่านั้น (11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – 10 มกราคม พ.ศ. 2567)
 3. สำหรับวิกิพจนานุกรมภาษาไทย ไม่ควรใส่ภาพจำนวนมาก ซึ่งปกติมีเพียงหน้าละ 1 ภาพ และหากมีมากเกินไปสมาชิกชุมชนอาจนำออกได้
 4. สำหรับกรณีที่มีไฟล์ภาพเดียวกันใส่อยู่ในหลายหน้าให้นับคะแนนหน้าใดหน้าหนึ่งที่มีไฟล์ภาพดังกล่าวเพียงหน้าเดียว
 5. ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการได้คะแนนพิเศษจากการใส่ภาพ ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองและอัปโหลดในโครงการวิกิมีเดียคอมมอนส์ สำหรับผู้ใช้ใหม่ให้ศึกษาการอัปโหลดได้ที่คำแนะนำอัปโหลดไฟล์ (ส่วนผู้ที่ใส่ภาพที่ไม่ได้ถ่ายด้วยตนเอง หากบทความผ่านเกณฑ์ทั่วไปก็จะนับคะแนนหน้าละ 10 คะแนนตามกติกาปกติ)

หมดเขต

[edit]

หมดเขต 10 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:59 น.

การตัดสิน

[edit]
 1. การตัดสินนับคะแนนเริ่มประมาณวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 หลังจากพิจารณาบทความคัดสรร และบทความคุณภาพ (หากมี) ว่าผ่านเกณฑ์ด้วยหรือไม่
 2. จะมีการการประกาศผลภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หมายเหตุ: ขอให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านติดตามผลในช่วงดังกล่าว โดยจะมีการติดต่อจากทางผู้จัดกลับไปทางหน้าอภิปรายของผู้ใช้ในโครงการที่เข้าร่วม หากท่านไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์กลับมาภายใน 2 สัปดาห์ ทางผู้จัดจะยกรางวัลให้แก่การแข่งรายการอื่นของวิกิมีเดียไทย หรือผู้เข้าร่วมอื่นในลำดับรองลงมาต่อไป

รางวัล

[edit]
 • โล่ สำหรับผู้ชนะ 3 อันดับแรก
 • เสื้อ สำหรับผู้ชนะ 5 อันดับแรก
 • ยาดมสมุนไพร ขวดกลาง สำหรับผู้ชนะ 5 อันดับแรก
 • หนังสือ 2 เล่ม สำหรับผู้ที่ได้ 100 คะแนนขึ้นไป
 • หนังสือ 1 เล่ม สำหรับผู้ที่ได้ 20–99 คะแนน
 • ดาวเกียรติยศ (Barnstar) จากผู้จัดสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ได้คะแนนตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป

บทความแนะนำ

[edit]
สำหรับโครงการวิกิพีเดียภาษาไทย
สำหรับโครงการวิกิตำราภาษาไทย

หมายเหตุ: อาจไม่จำเป็นต้องตามนี้ หากแต่ขอให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มเป็นหลัก โดยเขียนอย่างเป็นกลาง ตามนโยบายของแต่ละโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่ง

[edit]

เพื่อป้องกันหน้านี้ในช่วงกิจกรรม ทางผู้จัดแนะนำให้ผู้เข้าร่วมไปกรอกข้อมูลที่หน้า Wikimedia Thailand/WikiFoodtival/Participants

ใส่ชื่อของคุณในช่องผู้เข้าร่วม พร้อมระบุหน้าบทความที่สร้าง หรือใส่ภาพที่ถ่ายมา ตามด้วยโครงการที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ (มีอะไรบ้าง เช่น วิกิพีเดีย/วิกิตำรา/วิกิพจนานุกรม)

ผู้เข้าร่วม หน้าวิกิพีเดียที่สร้าง หน้าวิกิตำราที่สร้าง หน้าที่ใส่ภาพถ่ายประกอบของผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) คะแนน
แอนเดอร์สัน w:th:จาณาง
w:th:อีวิลจังเกิลพรินซ์
w:th:ผัดผักบุ้ง
w:th:ข้าวเกรียบยาหน้า
w:th:ซุปสิงคโปร์
w:th:ฮ่อยจ๊อ
w:th:โลโกโมโก
w:th:โอกาซุ
w:th:ละแวกะดาม
w:th:ราฟูเต
w:th:วารุง
w:th:ข้าวดอกราย
w:th:ผีตายหวาก
w:th:แกงเหงาหงอด
w:th:ก๋วยเตี๋ยวแขก
w:th:เครื่องในหมูเสียบไม้พม่า
w:th:เนื้อนางเพา
w:th:แกงสิงหล
w:th:ซุปโยดะยา
b:th: w:th:เครื่องในหมูเสียบไม้พม่า
w:th:น้ำปู๋
w:th:สังขยา (อาหารใช้ทา)
b:th:ตำราอาหาร:ยำส้มโอ
w:th:ผัดขี้เมา
w:en:List of Thai dishes
208
วณิพก w:th:แฮมกับไข่
w:th:พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮามะ
w:th:ขนมปังปิ้ง
w:th:ความน่ารับประทาน
w:th:แซนด์วิชแฮม
w:th:พิพิธภัณฑ์ซีอิ๊วคิคโคแมน
w:th:อาหารเช้ามื้อที่สอง
w:th:ยอดเชฟของโนบุนางะ
w:th:คุณพ่อยอดกุ๊ก
w:th:ราเม็งอากาเนโกะ
w:th:ขนมปังแฮมกับไข่
w:th:วันป๊อกกี้และวันเพรทซ์
w:th:เพรทซ์
w:th:แผ่นศีล
w:th:ที่วางตะเกียบ
w:th:ที่วางช้อนและตะเกียบ
w:th:การดื่ม
w:th:แอปเปิลวันละผลช่วยให้ห่างไกลจากหมอ
w:th:วันเพเพโร
w:th:เนยจามรี
w:th:แฮมคริสต์มาส‎
w:th:เบียร์คริสต์มาส
w:th:พิพิธภัณฑ์ชาและกาแฟบรามาห์
w:th:ไวต์คริสต์มาส (อาหาร)
w:th:ลูกกวาดไม้เท้า
w:th:สตูหอยนางรม
w:th:ของหวานสิบสามอย่าง
w:th:มานา
w:th:พิซซาเซฟเวอร์
w:th:ขนมปังเฉพาะพระพักตร์
w:th:พิซซาผลไม้
w:th:คูโรมิตสึ
w:th:มีดทำครัวญี่ปุ่น
w:th:กาแฟกระป๋อง
w:th:โทกูซังฮิง
w:th:เหล้าองุ่นใหม่ใส่ในถุงหนังเก่า
w:th:หอมกรุ่นอุ่นไอรัก มิโสะคัมไป!
w:th:ยินดีต้อนรับสู่โรงกลั่นโคมาดะ
w:th:การถ่ายภาพอาหาร
w:th:การถ่ายภาพอาหารบนสื่อสังคม
w:th:งานเลี้ยงน้ำชา
b:th:ตำราอาหาร:ขนมปังปิ้ง 420
Siam2019 w:th:พิพิธภัณฑ์ขนมปังแห่งชาติ (เคียฟ)
w:th:อัสซะมากิยะฮ์
w:th:ชาวเดอร์ปลาเบอร์มิวดา
w:th:เบคอนมาร์ตินี
w:th:แชมร็อกเชค
b:th:ตำราอาหาร:นาซีโกเร็งปัตตายา
b:th:ตำราอาหาร:เครมีจิปาปายา
70
supasate w:th:เต้าซี่
w:th:อัลเดนเต
w:th:Q (เนื้อสัมผัส)
b:th: 30
Anusorn236 w:th:ปูตูฮาลือบอ
w:th:บาตาบูโระ
w:th:ตูปะนาซิ
w:th:จู้จุน
b:th: w:th:ปูตูฮาลือบอ
w:th:จู้จุน
46
CAT PATTAYA w:th: b:th: 0
ZilentFyld w:th:น้ำเชื่อมข้าวโพด
w:th:ไข่มุกมันสัมปะหลัง
w:th:น้ำมันเห็ดทรัฟเฟิล
w:th:ครอฟเฟิล
w:th:แฮชบราวน์
w:th:แบตเตอร์ (การทำอาหาร)
w:th:ชินราเมียน
b:th: 70
Tvcccp w:th:ไก่ทอดเคียฟ
w:th:เค้กกือยิว
b:th: 20
ร้อยตรี โชคดี w:th: b:th:ตำราอาหาร:ทองเอก
b:th:ตำราอาหาร:เม็ดขนุน
b:th:ตำราอาหาร:เสน่ห์จันทร์
b:th:ตำราอาหาร:ดาราทอง
b:th:ตำราอาหาร:ทองม้วน
b:th:ตำราอาหาร:ข้าวหมกไก่
b:th:ตำราอาหาร:ไก่ย่างบาร์บีคิวแบ็กยาร์ด
b:th:ตำราอาหาร:ไก่ทอดฮ็อตวิงส์
b:th:ตำราอาหาร:ข้าวผัดผงกะหรี่
b:th:ตำราอาหาร:ไก่ย่างกระป๋องเบียร์
100

หมายเหตุ: ในช่องคะแนน ผู้เข้าร่วมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ หรือหากกรอกผิด ทางผู้จัดจะเข้าไปจัดการแก้ไขให้ในภายหลัง

ผู้สนับสนุน

[edit]

Organized by

Wikimedia Thailand Facebook

Main coordinators: B20180 and PhoenixShutter
Advisers: Azoma, Athikhun.suw, and taweetham
Spokesman: Tanapatjms