Jump to content

Wikimedia Thailand/GLAM–Gallery 2024

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
GLAM–Gallery 2024
Event information
WhatGLAM–Gallery 2024
DateCampaign period 24 January 2024 – 31 March 2024 (UTC+7)
LocationOnline
HostWikimedia Thailand

Gallery 2024 เป็นกิจกรรมในธีมของหอศิลป์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม GLAM ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนสามารถเข้าถึงหอศิลป์ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของบทความ, การบันทึกภาพถ่ายเพื่อประกอบบทความ หรือการไปเยือนสถานที่จริง

กติกา

[edit]
 1. สร้างบทความเกี่ยวกับหอศิลป์ หรือผลงานศิลปะที่โดดเด่น ซึ่งจัดแสดงในหอศิลป์ (art gallery) หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะ (art museum) ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า 2,000 ไบต์ และไม่น้อยกว่า 300 คำ ในวิกิพีเดียภาษาใดก็ได้ (ในรูปแบบสารานุกรม ตามนโยบายของโครงการภาษานั้น ๆ)
 2. กิจกรรมนี้สามารถเขียนบทความเกี่ยวกับศิลปิน/จิตรกร โดยให้มีเนื้อหาในบทความที่ระบุว่าผลงานของบุคคลดังกล่าวได้รับการจัดแสดงในหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะใดบ้าง พร้อมอ้างอิงที่น่าเชื่อถือประกอบ
 3. ต้องเป็นบทความที่สร้างขึ้นระหว่างวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
 4. หน้าที่ผ่านเกณฑ์ จะได้คะแนนหน้าละ 10 คะแนน และจะได้คะแนนพิเศษ หากบทความผ่านเกณฑ์บทความคัดสรร บทความคุณภาพ หรือใส่ภาพที่ถ่ายขึ้นเอง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อคะแนนพิเศษ และกติกาพิเศษสำหรับผู้ถ่ายภาพประกอบ)
 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะโครงการจึงจะผ่านเกณฑ์นับเป็นคะแนนได้

หมายเหตุ: หากบทความไม่ผ่านเงื่อนไขของโครงการ อาจได้รับการแจ้งลบโดยสมาชิกชุมชน หรือถูกลบโดยผู้ดูแลระบบตามนโยบายของโครงการ

คะแนนพิเศษ

[edit]
 1. +40 คะแนน ต่อบทความคัดสรร 1 บทความในวิกิพีเดียภาษาไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความคัดสรรคืออะไร)
 2. +30 คะแนน ค่อบทความคุณภาพ 1 บทความในวิกิพีเดียภาษาไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความคุณภาพคืออะไร)

กติกาพิเศษสำหรับผู้ถ่ายภาพประกอบ

[edit]
 1. ผู้ที่ใส่ไฟล์สื่อประเภทภาพหรือภาพเคลื่อนไหวของหอศิลป์ หรือผลงานศิลปะที่โดดเด่น ซึ่งจัดแสดงในหอศิลป์ หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะ โดยใส่ภาพในโครงการวิกิพีเดียภาษาใดก็ได้ จะได้คะแนนการใส่ภาพที่ถ่ายด้วยตนเองอีกหน้าละ 10 คะแนน (ไม่ว่าจะใส่จำนวนกี่ภาพก็ตาม)
 2. ภาพที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนพิเศษครั้งนี้ต้องเป็นภาพที่อัปโหลดในโครงการวิกิมีเดียคอมมอนส์ของช่วงกิจกรรมการแข่งครั้งนี้เท่านั้น (24 มกราคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2567)
 3. สำหรับกรณีที่มีไฟล์ภาพเดียวกันใส่อยู่ในหลายหน้าให้นับคะแนนหน้าใดหน้าหนึ่งที่มีไฟล์ภาพดังกล่าวเพียงหน้าเดียว
 4. ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการได้คะแนนพิเศษจากการใส่ภาพ ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองและอัปโหลดในโครงการวิกิมีเดียคอมมอนส์ สำหรับผู้ใช้ใหม่ให้ศึกษาการอัปโหลดได้ที่คำแนะนำการอัปโหลดไฟล์ (ส่วนผู้ที่ใส่ภาพที่ไม่ได้ถ่ายด้วยตนเอง หากบทความผ่านเกณฑ์ทั่วไปก็จะนับคะแนนตามกติกาปกติ)

ของรางวัล

[edit]
 • โล่ สำหรับผู้ชนะ 3 อันดับแรก
 • เสื้อ สำหรับผู้ชนะ 5 อันดับแรก
 • ยาดมสมุนไพร ขวดใหญ่ สำหรับผู้ชนะ 5 อันดับแรก
 • หนังสือ 2 เล่ม สำหรับผู้ที่ได้ 100 คะแนนขึ้นไป
 • หนังสือ 1 เล่ม สำหรับผู้ที่ได้ 20–99 คะแนน
 • ดาวเกียรติยศ (Barnstar) จากผู้จัดสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ได้คะแนนตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป

หมดเขต

[edit]

หมดเขต 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:59 น.

การตัดสิน

[edit]
 1. การตัดสินนับคะแนนเริ่มประมาณวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 หลังจากพิจารณาบทความคัดสรร และบทความคุณภาพ (หากมี) ว่าผ่านเกณฑ์ด้วยหรือไม่
 2. จะมีการการประกาศผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ: ขอให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านติดตามผลในช่วงดังกล่าว โดยจะมีการติดต่อจากทางผู้จัดกลับไปทางหน้าอภิปรายของผู้ใช้ในโครงการที่เข้าร่วม หากท่านไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์กลับมาภายใน 2 สัปดาห์ ทางผู้จัดจะยกรางวัลให้แก่การแข่งรายการอื่นของวิกิมีเดียไทย หรือผู้เข้าร่วมอื่นในลำดับรองลงมาต่อไป

บทความแนะนำ

[edit]

หมายเหตุ: อาจไม่จำเป็นต้องตามนี้ หากแต่ขอให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เป็นหลัก โดยเขียนอย่างเป็นกลาง ตามนโยบายของโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่ง

[edit]

เพื่อป้องกันหน้านี้ในช่วงกิจกรรม ทางผู้จัดแนะนำให้ผู้เข้าร่วมไปกรอกข้อมูลที่หน้า Wikimedia Thailand/GLAM–Gallery 2024/Participants

ใส่ชื่อของคุณในช่องผู้เข้าร่วม พร้อมระบุหน้าบทความที่สร้าง หรือใส่ภาพที่ถ่ายมา ตามด้วยโครงการที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ (วิกิพีเดียภาษาไทย หรือวิกิพีเดียภาษาอื่น เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาลาว)

ผู้เข้าร่วม หน้าวิกิพีเดียภาษาไทยที่สร้าง หน้าวิกิพีเดียภาษาอื่นที่สร้าง หน้าที่ใส่ภาพถ่ายประกอบของผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) คะแนน
วณิพก w:th:พิพิธภัณฑ์ศิลปะโนมูระ
w:th:โบอาสและรูธ (จิตรกรรม)
w:th:พิพิธภัณฑ์ศิลปะเขตเมงูโระ
w:th:โทบิตและอันนากับลูกแพะ
w:th:ยูดิธกับศีรษะของโฮโลเฟอร์เนส (กริสโตฟาโน อัลโลรี)
w:th:ยูดิธตัดศีรษะโฮโลเฟอร์เนส (การาวัจโจ)
w:th:โทบียาห์กับทูตสวรรค์
w:th:โมเสสและผู้สอดแนมจากคานาอัน
w:th:เอลียาห์รับขนมปังจากหญิงม่ายชาวศาเรฟัท
w:th:ยูดิธกับศีรษะของโฮโลเฟอร์เนส (ทิเชียน)
w:th:ราชินีเอสเธอร์ (จิตรกรรม)
110
Siam2019 w:th:พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ลุยเซียนา
w:th:พิพิธภัณฑ์อลังการศิลป์บึราร์ดู‎
w:th:พิพิธภัณฑ์ศิลปะเกาหลี
w:th:หอศิลป์ซาวิยะฮ์
40
Tvcccp w:th:การตอบของคอสแซ็กซาปอริฌเฌีย
w:th:พิพิธภัณฑ์ศิลปะคาร์กิว‎
w:th:วอชิงตันกำลังข้ามเดลาแวร์ (ภาพวาด ค.ศ. 1851)
w:th:การล้อมเซวัสโตปอล (พาโนรามา)
40
Supakit prem w:th:สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 3 และพระราชนัดดา 50
Novaskosia w:th:เกลาดิอุสประกาศเป็นจักรพรรดิ
w:th:พระราชพิธีราชาภิเษกของอิเนส เด กัสโตร ในปี 1361
w:th:พระเจ้าการ์โลสที่ 4 แห่งสเปนกับพระบรมวงศานุวงศ์
w:th:เพลิงไหม้ปราสาทกรุงสตอกโฮล์ม วันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1697
w:th:ทรีโครนอร์ มองจากทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้
w:th:ดยุคคาร์ลดูหมิ่นศพของคลาส เฟลมมิงส์
w:th:กษัตริย์วัลเดมาร์ อัทแทร์ดักยึดเมืองวีสบีเพื่อเรียกค่าไถ่ ค.ศ. 1361
w:th:พระบรมวงศานุวงศ์ในพระเจ้าคริสเตียนที่ 9
80

หมายเหตุ: ในช่องคะแนน ผู้เข้าร่วมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ หรือหากกรอกผิด ทางผู้จัดจะเข้าไปจัดการแก้ไขให้ในภายหลัง

ผู้สนับสนุน

[edit]

Wikimedia Foundation
เวียงสว่าง Din-Dan Book


ดำเนินการโดย

Organizing Team: B20180, Azoma และ PhoenixShutter
Supporting team: Athikhun.suw และ Tvcccp