Jump to content

Wikimedia Thailand/WikiDiversity 2024

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
WikiDiversity 2024
Event information
WhatWikiDiversity 2024
DateCampaign period 1 June 2024 – 30 June 2024 (UTC+7)
LocationOnline
HostWikimedia Thailand

Wikimedia Thailand/WikiDiversity เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ ความหลากหลายทางระบบประสาท และพหุวัฒนธรรมในโครงการวิกิพีเดียภาษาไทยและโครงการพี่น้องอื่น ๆ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1–30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เนื่องในเดือนแห่งความภาคภูมิใจที่เป็นการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจของชาวเลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ เควียร์ และรวมถึงผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอื่น ๆ ทั่วโลก

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกชุมชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์และร่วมแก้ไขพัฒนาบทความบนวิกิพีเดีย รวมถึงโครงการพี่น้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ ความหลากหลายทางระบบประสาท และพหุวัฒนธรรม โดยไม่ได้จำกัดเพียงหมวดหมู่ความหลากหลายทางเพศเท่านั้น เพื่อสนับสนุนการตระหนักรู้และเคารพในความแตกต่างต่อผู้อื่น

ธีม

[edit]

กิจกรรมนี้มีธีมหลักสองธีม ได้แก่ ความภาคภูมิใจในการเป็นตัวของตัวเอง และ การเสริมสร้างพลังด้วยความเห็นใจและความเท่าเทียม

วิธีการร่วมกิจกรรม

[edit]

ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขในหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ ความหลากหลายทางระบบประสาท และพหุวัฒนธรรมบนวิกิพีเดีย วิกิตำรา วิกิซอร์ซ วิกิคำคม วิกิสนเทศ วิกิพจนานุกรม และวิกิมีเดียคอมมอนส์ ตามความถนัด โดยมีกติกาและการให้คะแนนดังต่อไปนี้

กติกา

[edit]
 1. มีส่วนร่วมอย่างน้อย 2,000 ไบต์และไม่น้อยกว่า 300 คำ
 2. การแก้ไขต้องอยู่ในช่วงวันที่ 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เท่านั้น
 3. บทความ คำศัพท์ ข้อมูล หรือภาพที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขต้องเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศ ความหลากหลายทางระบบประสาท และพหุวัฒนธรรม
 4. บทความหรือไอเทมที่สร้าง ภาพที่อัปโหลด ต้องเป็นไปตามนโยบายของแต่ละโครงการ ตัวอย่างเช่น
 • บทความที่สร้างบนวิกิพีเดียจะต้องถูกเขียนด้วยความเป็นกลาง มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ไม่มีป้ายระบุปัญหาของบทความ
 • ภาพที่ลงบน วิกิมีเดีย คอมมอนส์ จะต้องเป็นผลงานของผู้เข้าร่วม ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ของผู้อื่น
หากทีมผู้จัดเห็นว่าบทความใดไม่ผ่านเกณฑ์ของแต่ละโครงการ บทความนั้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนน
5. ผู้มีส่วนร่วมจะต้องนำชื่อบทความที่ตนแก้ไขใส่ลงในตารางที่กำหนดให้

เกณฑ์การให้คะแนน

[edit]

การนับคะแนนจะกระทำโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

โครงการ ปริมาณที่แก้ไข คะแนน
วิกิพีเดีย
(1 บทความ)
น้อยกว่า 2,000 ไบต์ 5
2,000 - 5,000 ไบต์ 8
มากกว่า 5,000 ไบต์ 10
วิกิตำรา
(1 บทความ)
น้อยกว่า 2,000 ไบต์ 1
2,000 - 5,000 ไบต์ 3
มากกว่า 5,000 ไบต์ 5
วิกิซอร์ซ
(1 บทความ)
น้อยกว่า 2,000 ไบต์ 1
2,000 - 5,000 ไบต์ 3
มากกว่า 5,000 ไบต์ 5
วิกิคำคม
(1 บทความ)
1 - 2 คำคม 1
3 - 4 คำคม 3
5 คำคมขึ้นไป 5
วิกิพจนานุกรม 1 คำ 3
วิกิสนเทศ 1 รายการ 1
วิกิมีเดียคอมมอนส์ 1 ภาพ 2

คะแนนพิเศษ

[edit]
 1. หากบทความหรือสื่อนั้น ๆ เกี่ยวข้องกับบุคคลชนชาติไทย บทความนั้นและสื่อนั้นจะมีคะแนนพิเศษอีก 5 คะแนน
 2. หากภาพที่อัปโหลดถูกนำขึ้นบนบทความในโครงการใด ภาพนั้นจะมีคะแนนพิเศษเพิ่มโครงการละ 3 คะแนน
 3. หากผู้เข้าร่วมเขียนบทความบนโครงการวิกิคำคมภาษาไทย วิกิตำราภาษาไทย วิกิพจนานุกรมภาษาไทย หรือวิกิสนเทศ และเชื่อมโยงหน้าเหล่านั้นไปที่วิกิพีเดียภาษาไทย บทความนั้นจะได้คะแนนพิเศษ 5 คะแนน
 4. หากผู้ร่วมกิจกรรมนำแม่แบบด้านล่างไปใส่ในกล่องผู้ใช้ของหน้าผู้ใช้ตนเองบนวิกิพีเดียภาษาไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนพิเศษ 10 คะแนนต่อ 1 แม่แบบ

ข้อควรระวัง

[edit]

ผู้เข้าร่วมควรศึกษาวิธีการแก้ไขและมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องในแต่ละโครงการก่อนแก้ไขในโครงการที่ไม่ถนัด ท่านสามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อศึกษาวิธีการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง

หากผู้เข้าร่วมไม่ศึกษาก่อนเบื้องต้น อาจทำให้มีข้อผิดพลาดและการแจ้งลบบทความของผู้เข้าร่วม ดังนั้นการศึกษาข้อมูลโดยรวมของโครงการจะช่วยป้องกันการมีส่วนร่วมที่เสียเปล่าและการเสียกำลังใจที่จะเกิดขึ้นได้

การตัดสิน

[edit]

การนับคะแนนจะเริ่มหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 และจะมีการประกาศผู้ชนะภายใน 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

รางวัล

[edit]
 • โล่รางวัลสำหรับผู้ที่มีคะแนนสูงสูดสามอันดับแรก
 • ของที่ระลึก ได้แก่ เสื้อออกแบบพิเศษสำหรับกิจกรรม WikiDiversity ร่ม และกระติกน้ำ สำหรับ 30 อันดับแรก
 • ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

บทความแนะนำ

[edit]

วิกิพีเดีย

[edit]

หมวดหมู่ที่แนะนำจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ

Wikisource

[edit]

ผู้เข้าร่วมสามารถดูแนวทางบทความที่สนใจได้ที่

Wikiquote

[edit]

ผู้เข้าร่วมสามารถดูแนวทางบทความที่สนใจได้ที่

Wiktionary

[edit]

ผู้เข้าร่วมสามารถเพิ่มคำศัพท์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ความหลากหลายทางระบบประสาท และพหุวัฒนธรรม เช่น เพศ โรคทางระบบประสาท เป็นต้น

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

[edit]

ผู้เข้าร่วมสามารถกรอกข้อมูลได้ที่หน้า Wikimedia Thailand/WikiDiversity 2024/Participants

ใส่ชื่อของคุณในช่องผู้เข้าร่วม พร้อมระบุหน้าบทความที่สร้าง หรือใส่ภาพที่ถ่ายมา ตามด้วยโครงการที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ (มีอะไรบ้าง เช่น วิกิพีเดีย/วิกิตำรา/วิกิคำคม/วิกิพจนานุกรม)

ผู้เข้าร่วม หน้าวิกิพีเดียที่สร้าง หน้าวิกิตำราที่สร้าง หน้าวิกิคำคมที่สร้าง หน้าวิกิพจนานุกรม
ที่สร้าง
Item วิกิสนเทศที่สร้าง ภาพที่ลงบนวิกิมีเดีย คอมมอนส์ หน้าที่มีการเชื่อมโยงบทความข้ามโครงการหรือใส่ภาพถ่ายประกอบของผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) คะแนน
วณิพก w:th:ธงเอเซ็กชวล
w:th:ธงเอโรแมนติก
w:th:เราทั้งคู่ผู้ไม่อาจมีรัก
w:th:คำสรรพนามสร้างใหม่
w:th:นอนไบนารี
Siam2019 w:th:การรับรองคู่ชีวิตเพศเดียวกันในประเทศนามิเบีย q:th:อารี เนอีมาน wikt:th:Latin@
Whitetissue w:th:แครอล รักเธอสุดหัวใจ
ชื่อผู้ใช้
ชื่อผู้ใช้
ชื่อผู้ใช้

หมายเหตุ: ในช่องคะแนน ผู้เข้าร่วมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ หรือหากกรอกผิด ทางผู้จัดจะเข้าไปจัดการแก้ไขให้ในภายหลัง

ผู้สนับสนุน

[edit]

Wikimedia Foundation
เวียงสว่าง Din-Dan Book


ดำเนินการโดย

Organizing Team: B20180, Azoma และ PhoenixShutter
Supporting team: Athikhun.suw และ Tvcccp