Jump to content

Wikimedia Thailand/GLAM–Archive 2024

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
GLAM–Archive 2024
Event information
WhatGLAM–Archive 2024
DateCampaign period 15 April 2024 – 30 June 2024 (UTC+7)
LocationOnline
HostWikimedia Thailand

Archive 2024 เป็นกิจกรรมในธีมของหอจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม GLAM ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนสามารถเข้าถึงจดหมายเหตุ, ศิลาจารึก, พงศาวดาร, บันทึกเหตุการณ์ หรือคลังเอกสารสำคัญ ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของบทความ, การบันทึกภาพถ่ายเพื่อประกอบบทความ หรือการไปเยือนสถานที่จริง

กติกา[edit]

 1. สร้างบทความเกี่ยวกับจดหมายเหตุ, ศิลาจารึก, พงศาวดาร, บันทึกเหตุการณ์ หรือคลังเอกสารสำคัญ ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า 2,000 ไบต์ และไม่น้อยกว่า 300 คำ ในวิกิพีเดียภาษาใดก็ได้ (ในรูปแบบสารานุกรม ตามนโยบายของโครงการภาษานั้น ๆ)
 2. ต้องเป็นบทความที่สร้างขึ้นระหว่างวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 3. หน้าที่ผ่านเกณฑ์ จะได้คะแนนหน้าละ 10 คะแนน และจะได้คะแนนพิเศษ หากบทความผ่านเกณฑ์บทความคัดสรร บทความคุณภาพ หรือใส่ภาพที่ถ่ายขึ้นเอง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อคะแนนพิเศษ และกติกาพิเศษสำหรับผู้ถ่ายภาพประกอบ)
 4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะโครงการจึงจะผ่านเกณฑ์นับเป็นคะแนนได้

หมายเหตุ: หากบทความไม่ผ่านเงื่อนไขของโครงการ อาจได้รับการแจ้งลบโดยสมาชิกชุมชน หรือถูกลบโดยผู้ดูแลระบบตามนโยบายของโครงการ

คะแนนพิเศษ[edit]

 1. +40 คะแนน ต่อบทความคัดสรร 1 บทความในวิกิพีเดียภาษาไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความคัดสรรคืออะไร)
 2. +30 คะแนน ต่อบทความคุณภาพ 1 บทความในวิกิพีเดียภาษาไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความคุณภาพคืออะไร)

กติกาพิเศษสำหรับผู้ถ่ายภาพประกอบ[edit]

 1. ผู้ที่ใส่ไฟล์สื่อประเภทภาพหรือภาพเคลื่อนไหวของจดหมายเหตุ, ศิลาจารึก, พงศาวดาร, บันทึกเหตุการณ์ หรือคลังเอกสารสำคัญ โดยใส่ภาพในโครงการวิกิพีเดียภาษาใดก็ได้ จะได้คะแนนการใส่ภาพที่ถ่ายด้วยตนเองอีกหน้าละ 10 คะแนน (ไม่ว่าจะใส่จำนวนกี่ภาพก็ตาม)
 2. ภาพที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนพิเศษครั้งนี้ต้องเป็นภาพที่อัปโหลดในโครงการวิกิมีเดียคอมมอนส์ของช่วงกิจกรรมการแข่งครั้งนี้เท่านั้น (15 เมษายน พ.ศ. 2567 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567)
 3. สำหรับกรณีที่มีไฟล์ภาพเดียวกันใส่อยู่ในหลายหน้าให้นับคะแนนหน้าใดหน้าหนึ่งที่มีไฟล์ภาพดังกล่าวเพียงหน้าเดียว
 4. ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการได้คะแนนพิเศษจากการใส่ภาพ ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองและอัปโหลดในโครงการวิกิมีเดียคอมมอนส์ สำหรับผู้ใช้ใหม่ให้ศึกษาการอัปโหลดได้ที่คำแนะนำการอัปโหลดไฟล์ (ส่วนผู้ที่ใส่ภาพที่ไม่ได้ถ่ายด้วยตนเอง หากบทความผ่านเกณฑ์ทั่วไปก็จะนับคะแนนตามกติกาปกติ)

ของรางวัล[edit]

 • โล่ สำหรับผู้ชนะ 3 อันดับแรก
 • เสื้อ สำหรับผู้ชนะ 5 อันดับแรก
 • ยาดมสมุนไพร ขวดใหญ่ สำหรับผู้ชนะ 5 อันดับแรก
 • หนังสือ 2 เล่ม สำหรับผู้ที่ได้ 100 คะแนนขึ้นไป
 • หนังสือ 1 เล่ม สำหรับผู้ที่ได้ 20–99 คะแนน
 • ดาวเกียรติยศ (Barnstar) จากผู้จัดสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ได้คะแนนตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป

หมดเขต[edit]

หมดเขต 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

การตัดสิน[edit]

 1. การตัดสินนับคะแนนเริ่มประมาณวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2567 หลังจากพิจารณาบทความคัดสรร และบทความคุณภาพ (หากมี) ว่าผ่านเกณฑ์ด้วยหรือไม่
 2. จะมีการการประกาศผลภายในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ: ขอให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านติดตามผลในช่วงดังกล่าว โดยจะมีการติดต่อจากทางผู้จัดกลับไปทางหน้าอภิปรายของผู้ใช้ในโครงการที่เข้าร่วม หากท่านไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์กลับมาภายใน 2 สัปดาห์ ทางผู้จัดจะยกรางวัลให้แก่การแข่งรายการอื่นของวิกิมีเดียไทย หรือผู้เข้าร่วมอื่นในลำดับรองลงมาต่อไป

บทความแนะนำ[edit]

หมายเหตุ: อาจไม่จำเป็นต้องตามนี้ หากแต่ขอให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับจดหมายเหตุหรือคลังเอกสารสำคัญเป็นหลัก โดยเขียนอย่างเป็นกลาง ตามนโยบายของโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่ง[edit]

เพื่อป้องกันหน้านี้ในช่วงกิจกรรม ทางผู้จัดแนะนำให้ผู้เข้าร่วมไปกรอกข้อมูลที่หน้า Wikimedia Thailand/GLAM–Archive 2024/Participants

ใส่ชื่อของคุณในช่องผู้เข้าร่วม พร้อมระบุหน้าบทความที่สร้าง หรือใส่ภาพที่ถ่ายมา ตามด้วยโครงการที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ (วิกิพีเดียภาษาไทย หรือวิกิพีเดียภาษาอื่น เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาลาว)

ผู้เข้าร่วม หน้าวิกิพีเดียภาษาไทยที่สร้าง หน้าวิกิพีเดียภาษาอื่นที่สร้าง หน้าที่ใส่ภาพถ่ายประกอบของผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) คะแนน
วณิพก w:th:ศิลาจารึกโจหงอ
w:th:ศิลาจารึกกั๋วชาน
w:th:เว่ย์ชื่อชุนชิว
w:th:จิ้นชู
w:th:ตำราประวัติศาสตร์จีนยี่สิบสี่ชุด
w:th:หฺวาหยางกั๋วจื้อ
w:th:หอจดหมายเหตุภาพยนตร์แห่งประเทศจีน
w:th:สามศิลาจารึกแห่งโคซูเกะ
w:th:ศิลาจารึกยามาโนอูเอะ
w:th:ศิลาจารึกทาโงะ
w:th:ศิลาจารึกคานาอิซาวะ
w:th:กิชิวาจินเด็ง
PPichit w:th:จารึกวัดพระยืน
w:th:จารึกวัดพระงาม
w:th:จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี
w:th:จารึกนครชุม
w:th:จารึกกฎหมายลักษณะโจร
แอนเดอร์สัน w:th:หม่อมเป็ดสวรรค์
w:th:พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ
ใส่ชื่อของคุณที่นี่ w:th:
ใส่ชื่อของคุณที่นี่ w:th:
ใส่ชื่อของคุณที่นี่ w:th:
ใส่ชื่อของคุณที่นี่ w:th:
ใส่ชื่อของคุณที่นี่ w:th:
ใส่ชื่อของคุณที่นี่ w:th:
ใส่ชื่อของคุณที่นี่ w:th:

หมายเหตุ: ในช่องคะแนน ผู้เข้าร่วมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ หรือหากกรอกผิด ทางผู้จัดจะเข้าไปจัดการแก้ไขให้ในภายหลัง

ผู้สนับสนุน[edit]


Wikimedia Foundation
เวียงสว่าง Din-Dan Book


ดำเนินการโดย

Organizing Team: B20180, Azoma และ PhoenixShutter
Supporting team: Athikhun.suw และ Tvcccp