Jump to content

Wikimedia Thailand/Wikivoyage 2023

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Wikivoyage 2023
Poster for Wikivoyage 2023 in Thai Language
Event information
WhatWikivoyage 2023
DateCampaign period 19 October 2023 – 31 December 2023 (UTC+7)
LocationNo meeting
HostWikimedia Thailand

Wikimedia Thailand/Wikivoyage 2023 เป็นความพยายามที่จะผลักดันให้โครงการวิกิท่องเที่ยวเกิดขึ้นในภาษาไทยอย่างเป็นทางการ

จึงขอเชิญผู้สนใจ มาร่วมเขียนคู่มือการท่องเที่ยว โดยดูแนวทางได้จากหน้านโยบายของโครงการ

กติกา[edit]

 • สร้างหน้าคู่มือการท่องเที่ยวที่ไม่น้อยกว่า 300 คำต่อหน้า ในวิกิท่องเที่ยวภาษาไทย (ในรูปแบบคู่มือการท่องเที่ยว ตามนโยบาย) โดยจะได้รับคะแนนตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :
 1. หน้าคู่มือท่องเที่ยวที่มีความยาวตั้งแต่ 2,001 ไบต์ ถึง 5,000 ใบต์ ได้หน้าละ 10 คะแนน
 2. หน้าคู่มือท่องเที่ยวที่มีความยาวตั้งแต่ 5,001 ไบต์ ถึง 10,000 ใบต์ ได้หน้าละ 20 คะแนน
 3. หน้าคู่มือท่องเที่ยวที่มีความยาวตั้งแต่ 10,001 ไบต์ขึ้นไป ได้หน้าละ 30 คะแนน
 • ทุกหน้าเป็นหน้าที่ผ่านเกณฑ์โดยไม่ถูกติดป้ายปัญหาค้างอยู่ในช่วงนับคะแนนจึงจะผ่านเกณฑ์การนับคะแนน

กติกาพิเศษสำหรับผู้ถ่ายภาพประกอบ[edit]

 1. ผู้ที่ใส่ไฟล์สื่อประเภทภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่เข้ากับหัวเรื่องหรือหน้าดังกล่าว โดยใส่ภาพในโครงการอินคูเบเตอร์ของวิกิท่องเที่ยวภาษาไทย จะได้คะแนนการใส่ภาพที่ถ่ายด้วยตนเองอีกหน้าละ 10 คะแนน (ไม่ว่าจะใส่จำนวนกี่ภาพก็ตาม)
 2. ภาพที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนพิเศษครั้งนี้ต้องเป็นภาพที่อัปโหลดในโครงการวิกิมีเดียคอมมอนส์ของช่วงกิจกรรมการแข่งครั้งนี้เท่านั้น (19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)
 3. สำหรับกรณีที่มีไฟล์ภาพเดียวกันใส่อยู่ในหลายหน้าให้นับคะแนนหน้าใดหน้าหนึ่งที่มีไฟล์ภาพดังกล่าวเพียงหน้าเดียว
 4. ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการได้คะแนนพิเศษจากการใส่ภาพ ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองและอัปโหลดในโครงการวิกิมีเดียคอมมอนส์ สำหรับผู้ใช้ใหม่ให้ศึกษาการอัปโหลดได้ที่คำแนะนำการอัปโหลดไฟล์ (ส่วนผู้ที่ใส่ภาพที่ไม่ได้ถ่ายด้วยตนเอง หากบทความผ่านเกณฑ์ทั่วไปก็จะนับคะแนนตามกติกาปกติ)

ของรางวัล[edit]

 • โล่ สำหรับผู้ชนะ 3 อันดับแรก
 • เสื้อ สำหรับผู้ชนะ 5 อันดับแรก
 • ยาดมสมุนไพร ขวดกลาง สำหรับผู้ชนะ 5 อันดับแรก
 • หนังสือ 2 เล่ม สำหรับผู้ที่ได้ 100 คะแนนขึ้นไป
 • หนังสือ 1 เล่ม สำหรับผู้ที่ได้ 20–99 คะแนน
 • ดาวเกียรติยศ (Barnstar) จากผู้จัดสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ได้คะแนนตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป

หมดเขต[edit]

หมดเขต 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 23:59 น.

การตัดสิน[edit]

 1. การตัดสินนับคะแนนเริ่มประมาณวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 หลังจากพิจารณา ว่าผ่านเกณฑ์คู่มือการท่องเที่ยวด้วยหรือไม่
 2. จะมีการการประกาศผลภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หมายเหตุ: ขอให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านติดตามผลในช่วงดังกล่าว โดยจะมีการติดต่อจากทางผู้จัดกลับไปทางหน้าอภิปรายของผู้ใช้ในโครงการที่เข้าร่วม หากท่านไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์กลับมาภายใน 2 สัปดาห์ ทางผู้จัดจะยกรางวัลให้แก่การแข่งรายการอื่นของวิกิมีเดียไทย หรือผู้เข้าร่วมอื่นในลำดับรองลงมาต่อไป

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่ง[edit]

เพื่อป้องกันหน้านี้ในช่วงกิจกรรม ทางผู้จัดแนะนำให้ผู้เข้าร่วมไปกรอกข้อมูลที่หน้า Wikimedia Thailand/Wikivoyage 2023/Participants

ใส่ชื่อของคุณในช่องผู้เข้าร่วม พร้อมระบุหน้าบทความที่สร้าง หรือใส่ภาพที่ถ่ายมา ตามด้วยโครงการที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ (หน้าตั้งต้นวิกิท่องเที่ยวภาษาไทย / หน้าที่ใส่ภาพจากวิกิมีเดียคอมมอนส์ ตามกติกาของกิจกรรมนี้)

ผู้เข้าร่วม หน้าตั้งต้นวิกิท่องเที่ยวภาษาไทยที่สร้าง หน้าที่ใส่ภาพถ่ายประกอบของผู้เข้าร่วม (ถ้ามี) คะแนน
Siam2019 incubator:Wy/th/เมืองล้า
incubator:Wy/th/รันเตาปันจัง
incubator:Wy/th/ลกเซอมาเว
70
Supakit prem incubator:Wy/th/บูดาเปสต์
incubator:Wy/th/กำแพงเพชร
incubator:Wy/th/พิจิตร
incubator:Wy/th/กำแพงเพชร 90

หมายเหตุ: ในช่องคะแนน ผู้เข้าร่วมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ หรือหากกรอกผิด ทางผู้จัดจะเข้าไปจัดการแก้ไขให้ในภายหลัง

ผู้สนับสนุน[edit]


Wikimedia Foundation
เวียงสว่าง Din-Dan Book


ดำเนินการโดย

Organizing Team: B20180, Azoma และ PhoenixShutter
Supporting team: Athikhun.suw และ OraMAAG