Jump to content

Потребителски групи на Уикимедия/Споразумение и етичен кодекс

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia user groups/Agreement and code of conduct and the translation is 100% complete.
Comment Английската версия на това споразумение е тази, с която организациите се съгласяват, когато кандидатстват за потребителска група на Уикимедия. Преводите се предоставят за информационни цели. Моля, не редактирайте оригиналния текст на споразумението.

Споразумение за потребителска група и етичен кодекс
Фондация Уикимедия (ние или нас) е организация с нестопанска цел, посветена на даването на право и ангажирането на хората по света да събират и разработват образователно съдържание под свободен лиценз или обществено достояние и да го разпространяват ефективно и глобално.

Вие и Вашата потребителска група ("Вие") се съгласявате с условията в това споразумение, като натиснете върху "Съгласен съм" във Вашата заявка за потребителска група.


Ще следвате правилата ни за търговските марки

 • Прочетохте и сте съгласни да следвате нашите правила за търговските марки. Те обясняват кога можете свободно да използвате лога на Уикимедия и кога трябва да поискате разрешение.


Вие сте независими от Фондация Уикимедия и другите групи

 • Настоящото споразумение не създава взаимоотношения в областта на заетостта, представителството или партньорството между Вас и Фондация Уикимедия и всяка друга организация на Уикимедия. Вие приемате и се съгласявате, че Вие и Фондация Уикимедия сте независими един от друг. Вие и Вашата потребителска група не можете да говорите или да действате от името на Фондация Уикимедия по никакъв начин.


Вие сте официално признати като потребителска група, докато следвате настоящото споразумение

 • Това споразумение има срок от една година, считано от датата, на която сте получили уведомлението за официално признаване на потребителската група от Комитета по присъединяване. Това споразумение автоматично се подновява за допълнителен едногодишен срок, освен ако договорът не е прекратен по друг начин.
 • Можем да прекратим договора по всяко време с писмено предизвестие от 30 дни. Комитетът по присъединяване може незабавно да прекрати това споразумение, ако нарушите етичния кодекс. Можете да прекратите това споразумение по всяко време, като изпратите известие до Комитета по присъединяване.


Име и лого на вашата потребителска група

Нашият Етичен кодекс

Трябва да спазвате нашия етичен кодекс:

 1. Целите и дейностите на вашата група трябва да са в съответствие с мисията на Уикимедия. Не трябва да се занимавате с действия, които са в противоречие с ръководните принципи на Уикимедия или представляват значителен риск за други организации на Уикимедия или за нейните проекти.
 2. Трябва да спазвате политиката за търговски марки на Уикимедия, включително нашите насоки за визуална идентичност.
 3. Трябва да се стремите да бъдете приятелски настроена и почтителна група и да гарантирате, че събитията на вашата група са в съответствие с политиката за дружелюбна среда на Уикимедия.
 4. Трябва да посочвате ясно във вашите съобщения, че сте независима група от доброволци и не сте Фондация Уикимедия или Уикипедия.
 5. Трябва да се държите по прозрачен начин, включително като поддържате уики страница на проекта в Уикимедия, описваща вашата група и нейните дейности, и осигурявайки ежегодна актуализация на вашите дейности на уикимедианската общност и Фондация Уикимедия. Трябва да публикувате този доклад като актуализация на Мета-Уики.
 6. Трябва да предоставите на Фондация Уикимедия имена и информация за контактите на двама представители на вашата потребителска група. Тези представители трябва да са съгласни с това споразумение. По искане на Фондация Уикимедия, вашите представители ще трябва да предоставят допълнителна информация, за да потвърдят самоличността си. Имената на вашите представители могат да бъдат използвани публично за идентифициране на вашата група.
 7. Не можете да се занимавате с незаконни дейности и трябва да спазвате всички закони и разпоредби в областта на финансите и личните данни.
 8. Трябва да поддържате и да отговаряте на всички приложими лицензионни изисквания и други правни задължения за опериране на вашата група.

Други термини

Това споразумение се урежда от законите на щата Калифорния, САЩ, без да се отчитат принципите за конфликт със закона. Страните първо ще се опитат да разрешат всички спорове чрез посредничество. Ако посредничеството не успее, тогава този спор ще разрешим този спор в екслузивно съгласие с личната юрисдикция, в държавен или федерален съд в окръг Сан Франциско, Калифорния.

Може да се наложи Фондация Уикимедия да променя от време на време това Споразумение за потребителска група. Вашите представители ще получат 30-дневно предизвестие по имейл за всички промени в това споразумение.

Всяка от страните подписа настоящото споразумение от датата на влизане в сила.


Фондация Уикимедия


От: _______________________________ _______________________________


Име: ____________________________ ____________________________


Длъжност: _____________________________


[Име]

Индивидуално и като представител на Потребителската група

Име: ____________________________ ____________________________


От: _______________________________


[Име]

Индивидуално и като представител на Потребителската група


От: _______________________________


Име: ____________________________