Jump to content

Nhóm người dùng Wikimedia/Thỏa thuận và quy tắc ứng xử

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia user groups/Agreement and code of conduct and the translation is 100% complete.
Comment Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản mà họ đồng ý khi đăng ký trở thành nhóm người dùng Wikimedia. Các bản dịch được cung cấp cho mục đích thông tin. Vui lòng không chỉnh sửa văn bản gốc của thỏa thuận.

Thỏa thuận nhóm người dùng và quy tắc ứng xử
Wikimedia Foundation ("chúng tôi") là tổ chức phi lợi nhuận dành riêng cho trao quyền và thu hút mọi người trên khắp thế giới để thu thập và phát triển nội dung giáo dục miễn phí giấy phép hoặc trong phạm vi công cộng và để phổ biến nó một cách hiệu quả và toàn cầu.

Bạnnhóm người dùng của bạn ("bạn") đồng ý với các điều kiện trong thỏa thuận này bằng cách nhấp vào "Tôi đồng ý" trên ứng dụng nhóm người dùng của bạn.


Bạn sẽ tuân theo Chính sách Nhãn hiệu của chúng tôi

 • Bạn đã đọc và đồng ý tuân theo Chính sách Thương hiệu của chúng tôi. Chính sách này giải thích khi nào bạn có thể tự do sử dụng các biểu trưng Wikimedia và khi nào bạn cần xin phép.


Bạn (nhóm) độc lập với Wikimedia Foundation và các nhóm khác

 • Thỏa thuận này không tạo ra mối quan hệ việc làm, đại lý hoặc đối tác giữa bạn và Wikimedia Foundation và bất kỳ tổ chức Wikimedia nào khác. Bạn thừa nhận và hiểu rằng bạn và Wikimedia Foundation độc lập với nhau. Bạn và nhóm người dùng của bạn không được phát biểu hoặc hành động cho Wikimedia Foundation dưới bất kỳ hình thức nào.


Bạn được công nhận là một nhóm người dùng miễn là bạn tuân theo thỏa thuận này

 • Thỏa thuận này sẽ kéo dài trong 1 năm, bắt đầu từ ngày bạn nhận được thông báo công nhận nhóm người dùng của mình từ Ủy ban Liên kết. Thỏa thuận này sẽ tự động gia hạn với các điều khoản bổ sung một năm trừ khi thỏa thuận bị chấm dứt theo cách khác.
 • Chúng tôi có thể chấm dứt thỏa thuận bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước 30 ngày. Ủy ban Đoàn hội có thể chấm dứt thỏa thuận này ngay lập tức nếu bạn vi phạm Quy tắc ứng xử. Bạn có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo tới Ủy ban Đoàn hội.


Tên và biểu trưng của nhóm người dùng của bạn

 • Ủy ban Đoàn hội sẽ cung cấp tên được chấp thuận của bạn, thường ở dạng "Nhóm Người Dùng cộng đồng Wikimedia [khu vực hoặc chủ đề]." Tên của bạn phải phù hợp với các hướng dẫn Đặt tên Nhóm người dùng.
 • Wikimedia Foundation cho phép bạn sử dụng tên đã được phê duyệt của mình cho các hoạt động phù hợp với quy tắc ứng xử và thỏa thuận này. Quyền này kết thúc nếu thỏa thuận của bạn bị chấm dứt.
 • Bạn có thể thoải mái sử dụng biểu trưng liên kết Wikipedia hoặc biểu trưng cộng đồng Wikimedia để nhận dạng nhóm của mình. Nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ biểu trưng nào của Wikimedia (ngoài biểu trưng được cho phép trong Chính sách Nhãn hiệu), bạn có thể gửi yêu cầu đến nhóm nhãn hiệu của Wikimedia Foundation tại: <trademarks(_AT_)wikimedia.org> hoặc bằng cách điền vào biểu mẫu này.

Quy tắc Ứng xử của chúng tôi

Bạn phải tuân theo quy tắc ứng xử của chúng tôi:

 1. Các mục tiêu và hoạt động của nhóm bạn phải nhất quán với sứ mệnh của Wikimedia. Bạn không được tham gia vào hoạt động không phù hợp với Hướng dẫn Wikimedia hoặc gây rủi ro đáng kể cho các tổ chức Wikimedia khác hoặc các dự án Wikimedia.
 2. Bạn phải tuân theo Chính sách Nhãn hiệu của Wikimedia, bao gồm cả Các Nguyên tắc Định Dạng Trực Quan của chúng tôi.
 3. Bạn nên cố gắng điều hành một nhóm thân thiện và tôn trọng, và bạn nên đảm bảo các sự kiện của nhóm nhất quán với Wikimedia Chính sách Không gian Thân thiện.
 4. Bạn phải nói rõ ràng trong giao tiếp của mình rằng bạn là một nhóm tình nguyện viên độc lập và bạn không phải là Tổ chức Wikimedia hay Wikipedia.
 5. Bạn phải cư xử minh bạch, bao gồm duy trì trang wiki của dự án Wikimedia mô tả nhóm của bạn và các hoạt động của nhóm, đồng thời cung cấp bản cập nhật hàng năm về các hoạt động của bạn cho cộng đồng Wikimedia và Wikimedia Foundation. Bạn nên đăng báo cáo này dưới dạng bản cập nhật trên Meta-Wiki.
 6. Bạn phải cung cấp cho Wikimedia Foundation tên và thông tin liên hệ của hai đại diện cho nhóm người dùng của bạn. Những người đại diện này phải đồng ý với thỏa thuận này. Theo yêu cầu của Wikimedia Foundation, đại diện của bạn sẽ cần cung cấp thêm thông tin để xác nhận danh tính của họ. Tên của những người đại diện của bạn có thể được sử dụng công khai để xác định nhóm của bạn.
 7. Bạn không được tham gia vào hoạt động bất hợp pháp và bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định về tài chính và quyền riêng tư.
 8. Bạn phải duy trì và đáp ứng tất cả các yêu cầu giấy phép liên quan và các nghĩa vụ pháp lý khác để vận hành nhóm của bạn.

Các điều khoản khác

Thỏa thuận này chịu sự quản lý của luật pháp của Bang California, Hoa Kỳ, không tính đến các nguyên tắc xung đột pháp luật. Trước tiên, các bên sẽ cố gắng giải quyết tất cả các tranh chấp thông qua hòa giải. Nếu hòa giải không thành công, thì chúng tôi sẽ giải quyết tranh chấp đó và đồng ý với quyền tài phán cá nhân độc quyền, tại tòa án tiểu bang hoặc liên bang ở Hạt San Francisco, California.

Đôi khi, Wikimedia Foundation có thể cần thiết phải sửa đổi Thỏa thuận Nhóm Người dùng này. Đại diện của bạn sẽ nhận được thông báo trước 30 ngày qua email về bất kỳ thay đổi nào đối với thỏa thuận này.

Mỗi bên đã ký Thỏa thuận này kể từ Ngày có Hiệu lực.


Quỹ Wikimedia


Theo: _______________________________


Tên: ____________________________


Tiêu đề: _____________________________


[Tên:]

Cá nhân và với tư cách là đại lý cho Nhóm Người dùng

Tên: ____________________________


Theo: _______________________________


[Tên]

Cá nhân và với tư cách là đại lý cho Nhóm Người dùng


Theo: _______________________________


Tên: ____________________________