Jump to content

Beleid voor het sluiten van projecten

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Closing projects policy and the translation is 100% complete.
Verwijzing:
CPP
Deze pagina beschrijft het beleid voor het sluiten (en soms verwijderen) van een wiki gehost door de Wikimedia Foundation, zoals gedefinieerd door de taalcommissie.
Taalcommissie
Taalcommissie
Taalcommissie
Voor gebruikers die verzoeken willen doen
Voor leden
Informatie
Projecten sluiten (vrijwillig)
Deze box: weergeven · overleg · bewerken

Dit beleid beschrijft hoe een wiki die gehost wordt door de Wikimedia Foundation te sluiten (en in sommige gevallen te verwijderen). Verzoeken om projecten en subdomeinen, meestal taalversies, te sluiten worden behandeld door de leden van de Taalcommissie, die zich opgeven om een verzoek te behandelen. Het bestuur van de Wikimedia Foundation velt een eindoordeel over een uitgebracht advies. Verzoeken voor het sluiten van een volledig zusterproject worden zelden gemaakt en er is geen formeel proces voor de behandeling ervan.

Introductie

Voor eerdere verzoeken tot het sluiten van een project was er geen helder beleid. Er zijn meerdere voorstellen voor beleid gemaakt, maar er was nog geen beleid aangenomen.

Hierdoor is er voor veel kleine wiki's voorgesteld deze te sluiten. Sommige mensen spraken hun steun uit uit principe ("de wiki is inactief"), terwijl anderen uit principe bezwaar aantekenden ("laat de wiki groeien"). Het kwam vaak voor dat er gebruikers langskwamen die een besluit namen, dat ook het tegenovergestelde kon zijn van de eigenlijke consensus.

Met dit beleid wordt getracht dit probleem te voorkomen door:

 • Een geldige reden te eisen voor het sluiten, en redenen als geldig en ongeldig aan te merken;
 • De procedure bij de taalcommissie neer te leggen en de uiteindelijke beslissing aan het Bestuur over te laten.

De gemeenschap heeft niet langer de autoriteit over het sluiten van projecten, en kan alleen advies uitbrengen. Hiermee is deze procedure in lijn gebracht met het beleid voor voorstellen voor nieuwe talen , dat ook afhankelijk is van de taalcommissie en een goedkeuring van het Bestuur. Dat betekent dat het sluiten van een project niet langer makkelijker is dan het beginnen.

Hoewel de beslissing wordt gemaakt door een lid van de Taalcommissie en niet langer door een consensus van de gemeenschap, heeft het Bestuur het hoogste gezag. De Taalcommissie is er van overtuigd dat deze procedure het nemen van een beslissing verbetert en dat zowel de Commissie als het Bestuur de geschikte autoriteiten zijn voor het sluiten van Wikimediawiki's.

Beleid

Typen voorstellen

Om gewone situaties te onderscheiden van deze die misschien complexer of meer ongebruikelijk zijn, worden projecten, die op de lijst staan om gesloten te worden, opgedeeld volgens twee types:

 1. Gewone taaledities die geen inhoud hebben, of waarvan de bestaande inhoud onbeduidend is. Kleine of niet-actieve wiki's kunnen over het algemeen geen kwaad als ze open blijven: automatische spam wordt altijd geblokkeerd, in tegenstelling tot vroeger.
  Bijvoorbeeld: het Afaarse WikiWoordenboek, de Goidelische Wikiquote, de Wikibooks in het Guaraní ...
 2. Andere (vaak meer actieve) wiki's die controversieel, bedenkelijk of op een andere manier ongewoon zijn.
  Bijvoorbeeld: Quality Wikimedia, de Wikiquote in eenvoudig Engels, enzovoort.

Definities van acties

 • Het afsluiten van een wiki houdt in dat de database op slot gaat, zodanig dat het door niemand behalve stewards gewijzigd kan worden, maar wel dat all pagina's publiekelijk te zien zijn. De gebruikers rechten (sysop, ...) zijn verwijderd maar kunnen hersteld worden op verzoek van een gebruiker zodra de wiki gereactiveerd is.
 • Verwijderen van een wiki betekent dat de database verwijderd is en niet meer beschikbaar in het internet. Een XML bestand met de inhoud van de wiki zal nog wel beschikbaar zijn voor extern gebruik.
 • Verplaatsen of importeren van inhoud betekent het verplaatsen van bruikbare artikelen/ pagina's, tezamen met de geschiedenis van diegenen die bijgedragen hebben, naar de Wikimedia Incubator, OldWikisource of BetaWikiversity (of een ander web adres als zodanig vermeld). Zie ook incubator:I:Importing voor meer informatie.
  • Bestanden worden bewaard in de wiki omdat er geen export functie is. Als de wiki wordt verwijderd, kunnen bestanden indien nodig handmatig gedownload worden. Als een dergelijke programma tool beschikbaar komt, moeten bestanden geëxporteerd worden.

Voorstellen

Iedereen kan voorstellen om een wiki te sluiten. Het wordt sterk aangemoedigd dat iemand die een dergelijk voorstel doet de zaak eerst grondig heeft onderzocht, bijvoorbeeld door te vragen naar de status van de wiki of door te overleggen met een bewerker, beheerder of steward die actief is in de wiki, indien van toepassing. Als u toch door wilt gaan, moet u het volgende doen:

 • Het voorstel moet gecategoriseerd worden of onder type 1 of type 2. (zie hierboven).
 • Als diegene die een voorstel om een wiki te sluiten deze ook wil verwijderen, dan moet dat uitdrukkelijk vermeld worden in het oorspronkelijke voorstel.
 • Als het voorstel ingediend is, moet de lokale wiki zo snel mogelijk worden geïnformeerd.
 • U dient ook de belangrijkste verenigingen van een taal te informeren, zodat zij een kans hebben geïnteresseerde mensen te vinden die willen bijdragen aan het project. Zie verenigingen per Wikimedia taal (contact niet tussen haakjes).

Er moet een goede reden aangevoerd worden om een wiki te sluiten/verwijderen.

  • Het niet actief zijn is op zichzelf geen geldige reden; extra problemen zijn dat wel. Als de Wikimedia Incubator in een status is, waarbij deze tot op zekere hoogte bruikbaar is zoals een echte wiki [1], kan het niet actief zijn tot geldige reden maken.
  • Het afwezig zijn van inhoud sinds de wiki is gemaakt, is een geldige reden (normaal voor type 1).
  • Het niet voldoen aan de huidige Taalvoorstel beleid vereisten is geen geldige reden.
  • Houdt in gedachte dat Wikimedia/taalcommissie niet definieert wat een taal en wat een dialect is. We volgen de Internationale ISO standaards, die soms een brede interpretatie van taal hebben. Men moet in het algemeen geen voorstel doen een project te sluiten omdat het klaarblijkelijk geschreven is in een dialect in plaats van een taal.

Besluit

 • Het voorstel is gedurende een periode van ten minste enkele weken beschikbaar voor de gemeenschap voor commentaar en aanbevelingen.
  Echter, indien een taalcommissie lid een discussie als schadelijk beoordeelt, met geen redelijke verwachting op een besluit de wiki te sluiten, het lid kan de discussie onmiddellijk sluiten. Dit kan aangevochten worden bij het desbetreffende lid of bij een ander lid van de taalcommissie, die het kan heropenen als dat lid de discussie als waardevol waardeert. Elk andere verantwoordelijke WMF gebruiker, die niet verbonden is aan de wiki die voorgesteld is voor sluiting, kan een discussie die als opruiend gezien wordt, sluiten met opgegeven redenen, afwachtende een herziening, en het mag niet heropent worden , behalve door een taalcommissie lid.
 • Elk taalcommissie lid, die op zich genomen heeft te zorgen voor het sluiten van project voorstellen, kan het voorstel op de (verzend?) mailinglijst zetten. Het wordt besproken gedurende ongeveer een week (of langer indien nodig), zonder formele stemming.
 • Daarna, bereid het eerste taalcommissie lid een besluit voor en informeert de gemeenschap en de Board. Het besluit zal uitgevoerd worden een week nadat het bekend gemaakt is , tenzij leden van de Board, die uiteindelijke bevoegdheid hebben, verder willen praten.

Voorstel goedgekeurd

 • Voor een voorstel van het type 1, moet bruikbare inhoud naar de Incubator worden verplaatst. Of inhoud ook bruikbaar is, is moeilijk te bepalen, maar moet met gezond verstand beoordeeld worden.
 • Voor een voorstel van het type 2, zal een andere oplossing voor de inhoud vaak geschikter zijn.
 • Een kink moet aan Phabricator gestuurd worden met het verzoek te sluiten (en verwijderen indien van toepassing).
 • De opmerking op de betreffende wiki , zou iets moeten zijn als:
  This wiki has been locked (see discussion). To contribute to a future wiki, see the Wikimedia Incubator project.
  Wikitekst:
  <div lang="en" dir="ltr" style="border: 3px solid #000; padding: 1em;">'''This wiki has been locked (see [[:m:Proposals for closing projects/Closure of WIKIPROJECT|discussion]]).''' To contribute to a future wiki, see the [[:incubator:Wx/xyz|Wikimedia Incubator project]].</div>
  
 • Heropening van projecten wordt gedaan door verzoeken voor nieuwe talen, die gebruik maakt van de Beleid Taal voorstellen die strikter is dan deze vroeger was (toen de meester wiki's die nu voorgesteld worden te sluiten, gestart waren)

Voorstel afgewezen

 • De wiki blijft open.
 • Een nieuw voorstel mag ingediend worden, als er nieuwe omstandigheden zijn. Een voorstel dat precies hetzelfde is, kan niet in hetzelfde jaar gedaan worden om de onnodige dubbele voorstellen te verkomen.

Richtlijnen voor leden van de Taalcommissie

 • Omdat sluiten van projecten niet onze hoofd activiteit is, dient U in het algemeen te wachten met niet controversiele verzoeken. In plaats hiervan, probeer meerdere verzoeken te verzamelen in een e-mail om het volume e-mails te verminderen.

Terugwerkende kracht

Alle voorstellen, die open waren op het moment dat dit beleid voor voorstellen taal is gestart zijn ongeldig gemaakt. Iedereen kan een nieuw voorstel maken onder het nieuwe beleid.

Referenties

 1. In de toekomst, zal de Wikimedia Incubator bedoeld zijn als plaats voor normale wiki's die niet groot genoeg zijn om hun eigen wiki aan te maken (zodat we geen grote hoeveelheid kleine wiki's hebben maar in plaats daarvan een normale Incubator wiki met "virtuele wiki's").

Verwijzingen