Stewards/elections 2010/Guidelines/sq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Kjo faqe ndihmon përdoruesit e interesuar për të votuar apo për të kandiduar në zgjedhjen si kujdestar. Ju lutemi lexoni pjesën e mëposhtme.


Votuesit[edit]

Përpara se të votoni ju duhet:

 • të mos jeni i bllokuar ne Meta wiki.
 • të keni të pakten te një projekt i Wikimedia-s:
  • bërë të paktën 600 editime përpara datës 01 November 2009;
  • bërë të paktën 50 editime ndërmjet datave 01 August 2009 dhe 31 January 2010;
  • të mos jeni përdorues robot.

Ju mund të kontrolloni nëse jeni i përfshirë automatikisht.

Përkthyes[edit]

Ju lutem ndihmoni në përkthimin:

 • hyrje (në fillim të faqes);
 • udhëzime (kjo faqe);
 • deklaratat e kandidatëve: shih lidhjet e përkthimit poshtë çdo koke;
 • InformimiQëndror: shih faqen e përkthimit.

Sygjerime për pjesëmarrësit[edit]

 • Nëse faqja e parë e wikit tuaj nuk ka një njoftim që po zhvillohen këto zgjedhje, publikojeni njoftimin në vendlajmërimin tuaj, për të inkurajuar pjesëmarrjen.
 • Pyetni kandidatët që pëlqeni. Pyetje të thelluara mund të rivendosen në talk page për deklaratat e kandidatit, nëse kjo shihet e nevojshme. Ju lutemi lini një shënim, në mënyrë që pjesëmarrësit të dinë ku të shohin nëse janë të interesuar.
 • Mund të lini një deklaratë të shkurtër (një ose dy rradhe maksimumi), ku shpjegoni votën tuaj. Sërish, bisedime të thelluara (përgjigje mbi votat e të tjerëve) mund të vendosen në talk page, dhe sërish, ju lutemi lini një shënim, në mënyrë që pjesëmarrësit të dinë ku të shohin nëse janë të interesuar.

Kandidatët[edit]

Kushte[edit]

Përpara se të aplikoni për t`u bërë kandidat, ju lutemi sigurohumi:

 • që pranoni t`i bindeni politikave të Kujdestarit;
 • të keni një llogari aktive në këtë Meta-wiki;
 • të keni një llogari te të paktën një prej projekteve të Fondacionit Wikimedia, ku të jeni aktiv për të paktën tre muajt e fundit.

Gjithashtu, për shkak se te punoni si Kujdestar mund të përfshiheni në pasoja ligjore dhe ndërhyrje ligjore, ju duhet të jeni:

 • të paktën 18 vjeç përpara ditës së votimit përfundimtar;
 • i gatshëm të ofroni emrin tuaj të plotë dhe vërtetim të identitetit tuaj për Fondacionin Wikimedia.

Preferohet që Kujdestarët të dinë shumë gjuhë, pasi veprimet e bazuara mbi ta shpesh herë përfshijnë projekte në gjuhë të ndryshme. Ndër limitimet e tjera, Kujdestarët nuk duhet të përdorin aksesin e tyre në projekte, ku ata janë aktiv, në mënyrë që të shmangin konfliktin e interesit, si edhe nuk duhet të shohin dhe të ofrojnë ndihmë në faqe të tjera të Meta-s (si lejet, statusi i robotëve, dhe informacione mbi përdoruesit). Nëse përdorni IRC, atëherë ju lutemi të përfshiheni në #wikimedia-stewardsconnect për t`ju përgjigjur kërkesave.

Stewardëve inaktivë do t`u hiqet e drejta e aksesit.

Aplikimi[edit]

Nëse doni të bëheni Kujdestar, ndiqni hapat e mëposhtme.

Krijo një faqe deklarimi[edit]

 1. Krijo një nënfaqe tek faqja e quajtur "Stewuards/elections 2010/statements/Emri_i_llogarisë_suaj".
 2. Ruajeni, duke përfshirë edhe tekstin e mëposhtëm, që do të përbëjë kandidimin tuaj paraprak:
  {{subst:sr-new statement 2010}}
 3. Edito faqen me informacionin e mëposhtëm:
  • Emrin tuaj real (me zgjedhje);
  • Një lidhje për te llogaria juaj në Meta dhe një lidhje e dytë për te llogaria tuaj, siç është përcaktuar te kushtet paraprake.
  • Një liste të gjuhëve që dini të lexoni dhe të shkruani, duke përdorur shkurtimet e Wikimedias (shih:w:Wikipedia:Babel)
  • një përmbledhje të shkurtër të pjesëmarrjes tuaj në Fondacionin Wikimedia. Me interest të veçantë janë statuset e administratorit, ose burokratit, puna vullnetare si anëtarësia në skuadrën e përgjigjes së emaileve, ose çdo informacion tjetër që mendoni se është e rëndësishme. Mund të lexoni deklaratat e aplikuesve të tjerë për ide të tjera.

Kur të jeni gati, listoni nënfaqen tuaj në faqen e zgjedhjeve, duke shtuar tekstin e mëposhtëm në rend alfabetik: "{{Se2010 candidate indexer|Emri_i_llogarisë_suaj}}". Vullnetarët do të shtojnë përkthimet në gjuhë të ndryshme për ju.

Ofro vërtetim mbi identitetin[edit]