Jump to content

Стратегия/Уикимедианско движение/2017/Цикъл 1/Доклад

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 1/Report and the translation is 100% complete.

Методология

Стратегическият екип анализира писмените обобщения от над 100 дискусии в общността от пет континента. Нашият анализ включваше и резултатите от конференцията Уикимедия 2017 в Берлин, което е важен момент от дискусиите в общността. Присъстваха над 350 души от 70 страни, представители на около 90 филиала, организации, комитети и други групи.

Използвайки софтуера Nvivo Plus за анализ, проведохме търсене по честота на думите, за да определим ключовите думи, които групите са използвали най-често. Въз основа на първите 20-30 ключови думи, използвахме клъстърен анализ и нашата преценка, за да създадем теми и подтеми, които биха действали като общ език за ръчното маркиране на всички резюмета. 13-те теми и техните съответни подтеми са изброени по-долу. Всички източници могат да бъдат проследени до генерираните подтеми и теми. Можете да прочетете методологията и да видите таблицата.

Статистика на участниците

 • 106 източника-уикистраници
 • 1 846 обобщени изявления
 • 1 392 участника (въз основа на тези, които са се отбелязали)
  • 33% от участниците са от организирани групи (Пътека А), 67% са отделни сътрудници (Пътека B)

Вижте графиките на статистиката.

Възникнали теми и подтеми

Бяха очертани 13 теми и свързани подтеми от обобщените изявления, споделени във всяка дискусия.

Ето преглед на тези теми:

Забележка: Не всички елементи са в съответния мащаб. Ширината на лентата е пропорционална на броя на изявленията за повечето, но има минимална ширина за надписите. Ако преглеждате на малък екран или на мобилни устройства, те също няма да бъдат в съответния мащаб с горния надпис. Цветовете са за отделяне на основните подтеми.
Тема 0 100 200 300 400
Съдържание Улеснения, достъпност, 58 Празноти, пристрастия, 36 Неутралност, 80 Качество, 170 Надеждност, доверие, 77 Други, 12
Общност Ангажиране, подкрепа, 117 Състояние, 178
Сътрудничество Комуникация, 42 Външно, 78 Вътрешно, 66 Партньорства, 51 Политики, застъпничество, 49 Други, 3
Обхват, осведоменост Разнообразие, включване, 93 Пол, 20 Друг глобален обхват, 135
Потребители, редактори, сътрудници Ангажиране, 70 Опитни, 26 Нови, 81 Други, 17 Платени, стимулирани, 29 Читатели, 11
Функционалности Функционалности, 225
Иновации Адаптиране към технологичния контекст, 90 Автоматизиране, 35 Отвъд Уикипедия, 39 Други медии, 39 Други, 6
Развиващи се общности Достъп, 38 Наличност на различни езици, 91 Други, 58
Ценности Децентрализиране, 15 Свободно, 20 Мисия, 50 Източници с отворен код, 60 Други, 7
Организационни Фондация, 38 Финансиране, 32 Управление, 25 Други, 28 Персонал, 19
Образование Преподаватели, 7 Съществуващи програми, 26 Институции, 45 Други, 57
Знание Пристрастия, 3 Празноти, 2 Други, 62
Устойчивост, растеж Устойчивост, растеж, 16

References categorized as ‘other’ were tagged with the top level theme, but did not cluster into any of the sub-themes

Надеждно, неутрално и висококачествено съдържание

Повечето от тези изявления изразиха убеждението, че съдържанието (предимно на Уикипедия) е това, към което повечето хора се обръщат към Уикимедия - висококачествено, неутрално и достоверно съдържание. Те вярват, че тази енциклопедична ценност е това, което светът си мисли за Уикимедия, и по този начин това е най-важното й качество.

 • "Качество": Много изявления изразиха убеждението, че поддържането на качеството (и по този начин на интегритета) на основния продукт на Уикимедия, Уикипедия, е от изключителна важност.
  • “Трябва да наблегнем на повишаването на качеството на съдържанието във всички проекти на Уикимедия. За да оцелеем и да процъфтяваме в бъдеще, ние се нуждаем от съдържание, което да бъде обогатено, безпристрастно и надеждно.[1]
 • "Надеждност, правдоподобност:" Тези коментари често са свързани с убеждението, че тъй като съдържанието на Уикипедия произлиза от много хора, то не е надеждно. Много от хората, коментирали това, направиха предложения, че Уикипедия трябва да включи експерти като редактори, за да увеличи външното доверие в съдържанието на сайта.
  • “Разработване на инструменти за ангажиране, които да позволяват на потребителите да взаимодействат със съдържанието и да запазят знанията, така че да могат да се използват като успешен образователен инструмент и да пречупят възприемането за неакадемичен източник на знания, без да изключват потенциалните редактори.[2]
 • "Неутралност": Много от тези коментари са свързани със запазването като обективен източник (чрез неприемане на платени реклами и т.н.). Загрижеността е, че дарителите на Фондация Уикимедия могат да повлияят на съдържанието, като предоставят пари и след това поискат да популяризират собственото си съдържание, което би намалило енциклопедичната стойност.
  • “За да оцелеем в информационния свят, нашият ангажимент да предоставяме повече неутрална информация по различни теми трябва да бъде основната ни движеща сила през следващите 15 години.[3]
 • Улеснения, достъпност: Фокусът в тази подтема е, че съдържанието на Уикипедия остава достъпно (и четимо) за целия свят; не само за експерти със специализирани познания.
  • “В Уикипедия, ние трябва да се опитаме да използваме прост синтаксис, който е разбираем за широката общественост.[4]
 • "Пропуски, пристрастия: Това адресира къде съдържанието е недостатъчно - кои теми, географски райони и редакторски данни липсват от настоящата Уикипедия.
  • “Борба срещу пристрастията, присъщи на слабо представените общности или на някои категории сътрудници.[5]

Състояние и подкрепа на общността

Тази тема се фокусира основно върху благоприятната среда за цялото движение.

 • "Състояние": Тези коментари бяха много специфични за вида култура, създадена в рамките на движението; Тя често бе маркирана заедно с Нови потребители. Изглежда, че има широко признание, че движението не може да расте или да процъфтява, без да има по-приветлива среда, която да подкрепя новите гледни точки и да позволява грешки.
  • “Състоянието на общността е много важно, особено за това, че 1) новите редактори трябва да бъдат приветствани и подпомагани, 2) споровете в общността трябва да бъдат решавани по културен начин и 3) конфликтите между редакторите трябва да бъде разрешавани преди да имат отрицателен ефект върху общността.[6]
 • "Ангажиране и подкрепа": Това е свързано с начина, по който цялата общност може да се ангажира заедно и как движението може да се подкрепя, за да постигне целите си; Предложенията варираха от събития от цялата общност до по-добра вътрешна комуникация.
  • “Организиране на мотивационни срещи и образователни програми за организиране в общността на опитните потребители.[7]

Вътрешно и външно сътрудничество

Хората сякаш вярват, че съществуващата съединителна тъкан (вътре в уикимедианското движение и с външните партньори с с еднакви възгледи) е лоша. Консенсусът е да се свърже по-добре цялата екосистема, като се започне с основни неща като подобряването на връзката между съществуващите проекти на Уикимедия и подобряването на вътрешната комуникация и след това ангажирането на подобни организации, институции и правителства.

 • "Външно": Тази подтема се използва винаги, когато се няма предвид конкретен участник или набор от участници (например "трябва да сме сигурни, че по-често говорим с други подобни организации").
  • “Филиалите трябва да работят заедно с експертни организации и образователни и културни институции, за да ги интегрират в работата на движението на Уикимедия; тези сътрудничества могат да се осъществяват на местно, регионално и континентално равнище[8]
 • "Вътрешно": Това се отнася до връзките в рамките на движението, особено за уведомяването на всички членове на общността за съществуващи проекти/ продукти и как да използват това, което другите вече са създали.
  • “Проектите на Уикимедия трябва да бъдат по-взаимосвързващи, в процедурите, уменията, данните и хората[9]
 • "Партньорства": Тези коментари се отнасят към ясни, дефинирани партньорства с външни участници.
  • “Фондацията трябва да работи по отношенията си с китайското правителство, така че повече хора в страната да имат достъп до уебсайта[10]
 • "Комуникация": Това често е маркирано заедно с Обхват. Тези коментари са разделени на две категории: една, свързана с вътрешните комуникации в рамките на движението и по-тясно в проектите на Уикимедия; и втора, свързана с това как движението говори за себе си, когато се опитва да набере нови членове.
  • “В общността липсва свързаност. Хората не комуникират помежду си и ние трябва да работим по този въпрос, за да съберем всички заедно[11]
 • "Политики, застъпничество": Това е свързано с цялостното участие на движението в лобирането за свободно и отворено съдържание - по подразбиране във всички географски райони и места.
  • “Трябва да лобираме по-добре към правителства и организации, за да освободят своето съдържание под свободен лиценз. Ако е платено с публични средства, то трябва да остане публично достояние[12]

Функционалности

Това е категория за специфични технически заявки, проектни предложения и непосредствени нужди, свързани с конкретен проект. Тъй като такива елементи са твърде тесни или краткосрочни, за да се прилагат към цялостната стратегия на движението, те вместо това ще бъдат споделени със съответния отдел на Фондация Уикимедия, така че да могат да бъдат полезни за целите на дизайна или опита на потребителите.

 • “Подобряване на вградената функционалност за видеоклипове в Уикиверситет, защото Общомедия не приема най-разпространените видеоформати като YouTube[13]
 • “Catscan и Petscan трябва да бъдат интегрирани в Уикипедия”[14]

Потребители, редактори и сътрудници

Тази категория се отнася главно до редакторите (нови и опитни), с известно внимание на читателите.

 • "Нови": По-голямата част от тези коментари са маркирани заедно със състоянието на общността, тъй като се отнасят главно до създаването на здравословна среда (и последваща култура), към която новодошлите биха искали да се присъединят, вместо "бойното поле", както е категоризирана в днешно време.
  • “В проектите на Уикимедия, новите сътрудници често се смятат за аутсайдери. През следващите 15 години, ако искаме да оцелеем и да процъфтяваме, трябва да измислим работещо решение, така че тези редактори да чувстват, че те също са част от движението[15]
 • "Ангажиране": Тези коментари изглежда са направени предимно от опитни редактори, които предлагат възможности за изграждане на капацитет, за да запазят високо участието; тази категория също така обхваща стратегии за задържане на редактори, за да се бори с проблема с отпадането им.
  • “Трябва да съберем всички идеи, свързани с нашето движение, независимо дали са важни или не, и да ги обмислим внимателно. Без значение дали сътрудниците искат да получат уважение за своите идеи, ние трябва да уважаваме това. По този начин те ще се чувстват мотивирани[16]
 • "Платени, стимулирани редакции": Този набор от коментари се отнася до идеята да се заплаща на някои редактори за съдържанието, включвано от тях. Като цяло, повечето от тях всъщност са в полза на плащането на експерти за специализираните им знания за създаване на висококачествено съдържание.
  • “Платеното редактиране от признати експерти трябва да бъде разрешено, иначе мисията ни да покрием всички човешки знания по надежден и заслужаващ доверие начин е невъзможна за постигане[17]
 • Опитни редактори: Повечето от тези коментари са свързани със запазването на ангажираните опитни потребители и използването им за култивиране на взаимоотношения с новите потребители (напр. предложения като менторска програма "приемане на потребители").
  • “Интегриране на опитните потребители в процесите на вземане на решения; да ги предпазва и да им помага по всевъзможни начини[18]
 • "Читатели": С малки изключения, изглежда че има малка загриженост за продължаващата читаемост; изглежда, че употребата на Уикипедия не се смята за проблем и че тя ще остане повсеместно използвана като ресурс.
  • “Въвличане в движението на разнообразни нови читатели и редактори, като осигурим завладяващи и забавни преживявания в различните платформи и проекти[19]

Обхват, осведоменост и популяризиране

Тази категория се отнася до това как движението може да бъде по-приобщаващо и разнообразно при въвличането на нови хора. Съществува преимущественото усещане, че движението все още е предимно съсредоточено върху Запада (като съдържание и представителство). Хората също така мислят за творчески начини за набиране на нови членове на движението.

“През следващите 15 години, трябва да наблегнем на изграждането на осведоменост за проектите на Уикимедия[20]

 • Разнообразие, включване: Това често се маркира заедно с пристрасията в съдържанието. Общото усещане тук е, че движението все още е завладяно от западната гледна точка и това трябва да се промени през следващите години.
  • “Оцеляването на движението зависи от способността му да се превърне в глобален проект и да преодолява препятствията пред включването на разнообразието[21]
 • "Пол": Съществува широко признание, че разликата между половете все още съществува, особено сред сътрудниците, и че бъдещите усилия трябва да бъдат насочени по-скоро към включването на жените.
  • “Запълване на разликата между половете в проектите на Уикимедия, без значение от усилията[22]

Иновации

Тази категория е свързана с това как движението се адаптира към променящия се технологичен пейзаж. Много от изброените по-долу подтеми са маркирани заедно с Функционалности, тъй като са технически насочени.

 • Адаптиране към технологичния контекст: Тази подтема обхваща новите начини, по които интернет ще бъде консумиран в бъдеще (напр. мобилна, офлайн употреба) и това, което се изисква от основните проекти на Уикипедия, за да посрещнат тези тенденции.
  • “Трябва да обмислим разширяването на функционалностите за мобилността и мобилните приложения и намирането на ефективни начини мобилните потребители да редактират"[23]
 • "Отвъд Уикипедия": Тази секция препоръчва на Уикимедия да разработи други основни продукти извън енциклопедията. Повечето от тези коментари изглежда идват от хора, които вече участват в съществуващ проект и по този начин се фокусират повече върху програми, различни от Уикипедия, които могат да бъдат усъвършенствани.
  • “Разпределяне на фокуса ни върху сродните проекти, да не инвестираме твърде много в Уикипедия[24]
 • "Автоматизиране": Тази интерпретация на автоматизирането е свързана главно с използването на изкуствен интелект/ машинно обучение за инструменти като улавяне на вандализми, автоматични преводи и поддържане на качеството на съдържанието (напр. правопис и граматика).
  • “Съсредоточаване върху разработването на машинно обучени инструменти, които значително ще разширят човешката дейност[25]
 • "Други медии: Тези коментари се застъпват за други начини за привличане на знание, което е разположено извън текста (например слухово, визуално, обонятелно и т.н.).
  • “През 2030 г. концепцията на Уикимедия за знанието няма да отразява само академичните знания и повече няма да бъде достъпна само чрез текстови средства[26]

Финансиране, персонал и други организационни нужди

Фокусът на тази тема е как движението може да бъде структурирано, за да постигне по-добре своите цели.

 • "Фондация": Това са коментари, специално насочени към Фондацията и са свързани с промени, които тя има възможността да направи.
  • “Да направим сътрудничеството между ФУ и движението по-прозрачно и хоризонтално[27]
 • "Финансиране": Някои от тези коментари са доста общи по отношение на заявките за "ресурси". В тази категория има разговор, свързан с използването на даренията и кой да взема тези решения.
  • “Тъй като даренията се генерират от работата на общността, общността трябва да има думата как да се харчат парите. Това е важно за мотивацията на общността[28]
 • "Управление": Тези изявления се отнасят до представителството в процеса на вземане на решения като цяло (на основното организационно ниво и в отделните сдружения).
  • “Съветът на настоятелите на ФУ не представлява добре общността[29]
 • "Персонал": Общи искания за човешки ресурси или размисли за намаляване на съществуващите операции на служителите.
  • “Необходимо е да има служител, който да овластява членовете на локалните общности[30]

Развиващи се общности

Имаше доста обсъждания за общностите, които все още не използват Уикипедия. Отново съществува постоянното напомняне, че общностите, които я използват, са от предимно развитите страни, докато тези нововъзникващи общности са предимно от развиващи се региони.

“Насърчаване на приносите в области, в които Уикипедия е по-малко известна, чрез работа с местни участници: развиващите се страни, най-слабо развитите страни и т.н.[31]

 • "Наличие на различни езици": Някои от тези коментари се отнасят до общите възможности за превод (като инструмент за преводачи), свързани с общностите, които вече присъстват в движението, докато други се отнасят до езиковата достъпност за нововъзникващите общности.
  • “Необходимо е да развием общността на други езици, а не само на английски[32]
 • "Достъп": Голяма част от тази подтема е свързана с мобилната достъпност или офлайн функционалността за селските райони, които ще бъдат трудни за достигане по настоящите методи.
  • “Подобряване на офлайн достъпа в нововъзникващите общности[33]

Повишаване на образованието

Тази категория изследва как Уикимедия (и особено Уикипедия) може да се превърне в център на образователния свят (независимо дали като разпределителен център за съдържание или учебни програми или като добре свързан мрежов играч, който може да свързва другите). Налице е силен акцент върху ангажирането на студентите в началото на тяхната академична кариера, за да могат да станат редактори.

“Нашето съдържание да се използва във външното образователно съдържание[34]

 • "Институции": Университетите и библиотеките са най-често срещаните институции, посочени в тази подтема.
  • “Създаване на партньорства с националните библиотеки, за да получим лесен достъп до огромните хранилища с документи[35]
 • "Съществуващи програми": Основните области на фокус са GLAM и Образователната програма на Уикипедия, със силен акцент върху това как да се развиват тези програми.
  • “Да направим GLAM истински портал за споделяне на знания с региона и с гражданите[36]
 • "Преподаватели": Има дискусия за това как да се ангажират преподаватели (по-специално академичните среди) в модела "влак-треньор" (напр. Директно обучение на преподаватели).
  • “Трябва да насърчим учителите да включат проектите на Уикимедия в класната стая като причина за развиването на други умения[37]

Ценности на движението

Тази тема се състои от коментари, отнасящи се към оставането ни свързани към ядрото на движението - свободата на сбора от цялото познание.

 • "Координиране с мисията": Тези коментари се съсредоточават най-вече върху достъпността на сумата от всички знания.
  • “Трябва да продължим да разпространяваме свободното съдържание по целия свят, включително и за нови аудитории[38]
 • Отворен код: Тази подтема често е маркирана заедно с Политики, Застъпничество. Хората смятат, че Уикимедия трябва да води усилията при лобирането за отворен код, и да стане водеща по подразбиране.
  • “Отворен код е движещата сила за бъдещето и означава всички видове знания, а не само софтуер[39]
 • "Децентрализация": Тези коментари често са свързани с Фондацията и с децентрализирането на организацията, особено за тези, които подкрепят органичния растеж и управлението на съдържанието.
  • “По-голямо разпространение на основите и фундаментите на движението и неговите проекти[40]
 • "Свободно": Това се отнася до липсата на комерсиализация на знанията и никога да не поставяме цена върху тях.
  • “Свободното знание за всички винаги ще бъде ключовият аспект на нашето движение[41]

Знание

След допълнителен анализ тази тема беше обединена със "Съдържание", тъй като и двете се отнасят конкретно към пристрастията и пропуските в наличните знания по проектите.

“Трябва да направим Уикипедия "център" на всички знания[42]

 • "Пристрастия": Покрити предимно в темата Пристрастия в съдържанието
  • “Трябва да развием по-малко елитарна и по-привличаща енциклопедия[43]
 • "Пропуски": обхванати най-вече в темата Пропуски в съдържанието
  • “Попълването на пропуските в знанието изисква укрепване на връзките с образователните институции и академичните среди[44]

Устойчивост и растеж

Това са размисли на по-високо ниво за това, какво трябва да направи движението, за да оцелее и да процъфтява през следващите 15 години.

“Бъдещето на Уикимедия е в нейните общности, които трябва да бъдат по-разнообразни и да бъдат агенти на културните промени в населените си места[45]

Източници

 1. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - skype and hangout - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 2. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Foundation staff - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 3. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - Onwiki discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 4. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 5. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 6. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hungarian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 7. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Russian Wikipedia RfC - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 8. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hungarian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 9. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikisource Village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 10. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Chinese Community - QQ Group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 11. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Chinese Community - Interview (WMHK) - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 12. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Catalan Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 13. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikiversity - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 14. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/German Wikipedia discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 15. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - Onwiki discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 16. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - Onwiki discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 17. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polska Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 18. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Russian Wikipedia RfC - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 19. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Foundation staff - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 20. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - Onwiki discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 21. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish Wikipedia - Strategy page - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 22. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 23. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 24. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 25. "Strategy/Wikimedia</> movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 26. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Deutschland staff - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 27. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 28. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Berlin strategy workshop - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 29. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polska Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 30. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Wikipedians - Whatsapp Group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 31. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 32. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Chinese Wikipedia - Telegram group of Wikimedia2030 zh - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 33. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 34. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 35. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikisource - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 36. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Italia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 37. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish Wikipedia - Strategy page - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 38. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 39. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Wikipedians - Whatsapp Group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 40. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Argentina discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 41. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Wikipedians - Google Hangout - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 42. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Israel discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 43. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/WikiWomen's User Group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 44. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Israel discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 45. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish Wikipedia - Strategy page - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03.