Jump to content

Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 1/Report/tr

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 1/Report and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.

Yöntem

Strateji ekibi 5 kıtadan gelen100'den fazla topluluk tartışmasının yazılı özetini analiz etti. Analizimiz ayrıca topluluk tartışmalarında önemli bir kilometre taşı olan Berlin'deki 2017 Wikimedia Konferansı'ndan gelen çıktıları içerir. Buraya yaklaşık 90 topluluk, kurum, komite ve diğer grupları temsilen 70 ülkeden gelen 350'den fazla kişi katılmıştı.

Grubun en sık kullandığı anahtar kelimeleri belirlemek üzere Analiz için Nvivo Plus yazılımını kullanarak bir sözcük sıklığı sorgusu çalıştırdık. Tüm özet cümlelerin elle etiketlenmesi için bir ortak dil işlevi görecek tema ve alt-temaları oluşturmak için en baştaki 20-30 anahtar kelimeye dayanarak bir küme analizi ve kendi muhakememizi kullandık.

Katılımcı istatistikleri

 • 106 kaynak wiki sayfası
 • 1846 özet cümle
 • 1392 katılımcı (sayı bildirenlere bakılarak)
  • Katılımcıların

%33'ü organize gruplardandı (A Kolu), %67 ise katkı veren idi (B Kolu).

İlgili istatistiki grafiklere bakınız.

Ortaya çıkan Temalar & Alt-Temalar

Her bir tartışmadan sonra paylaşılan özet cümlelerden 13 tema ve alt-tema çıktı.

Aşağıda bu temaların bir özeti mevcut:

Not:Maddelerin hepsi ölçekli değil. Çubuğun genişliği cümle sayıları ile orantılıdır ancak daraltılmış bir ekranda veya mobil görünümde ölçeğe uygun görünmezler. Renkler alt-temaları ayırt etmek içindir.
Tema 0 100 200 300 400
İçerik Kolaylık, Erişilebilirlik, 58 Bilgi açıkları, Önyargılar, 36 Tarafsızlık, 80 Kalite, 170 Doğrulanabilirlik, Güvenilirlik, 77 Diğer, 12
Topluluk Katılım, Destek, 117 Sağlık, 178
İşbirliği İletişim, 42 Dış, 78 İç, 66 Ortaklıklar, 51 Politika, Fikir Savunma 49 Diğer, 3
Dış etkinlikler, Farkındalık Çeşitlilik, 93 Cinsiyet 20 Diğer, 135
Kullanıcılar, Editörler, Katkı verenler Katılım, 70 Deneyimli, 26 Yeni, 81 Diğer, 17 Ücretli, teşvikli, 29 Okuyucular, 11
Yen Özellikler Yeni Özellikler, 225
Yenilik Teknolojik bağlama uyum, 90 Otomasyon, 35 Vikipedi Ötesi, 39 Diğer medya araçları, 39 Diğer, 6
Yeni topluluklar Erişilebilirlik, 38 Diller-arası mevcudiyet, 91 Diğer, 58
Değerler Desentralizasyon Özgür, 20 Misyon, 50 Açık kaynak, 60 Diğer, 7
Kurumsal Vakıf, 38 Mali kaynak, 32 Yönetim, 25 Diğer, 28 Personel, 19
Eğitim Eğitimciler, 7 Mevcut programlar, 26 Kurumlar, 45 Diğer, 57
Bilgi Önyargılar, 3 Bilgi açıkları, 2 Diğer, 62
Sürdürülebilirlik, Büyüme Sürdürülebilirlik, Büyüme, 16

References categorized as ‘other’ were tagged with the top level theme, but did not cluster into any of the sub-themes

Güvenilir, Tarafsız, Yüksek Kalitede İçerik

Bu cümlelerin çoğu insanların Wikimedia'da aradıkları şeyin (herşeyden önce Vikipedi'deki içeriğin) yüksek kalitede, tarafsız ve güvenilir içerik olduğuna dair inancı ifade etmekteydi. Dünyanın Wikimedia denince düşündüğü şeyin bu ansiklopedik değer olduğuna ve bu yüzden bunun en önemli nitelik olduğuna inanıyorlar.

 • Kalite: Cümlelerin çoğu Wikimedia'nın ana ürünü olan Vikipedi'nin kalitesini (ve dolayısıyla bütünlüğünü) sürdürmenin son derece önemli olduğuna inancı ifade ediyor.
  • "Tüm Wikimedia projelerindeki içerik kalitesine arttırmaya odaklanmalıyız. Gelecekte de varlığımızı korumak ve gelişmek için zengin, tarafsız ve güvenilir içeriğe ihtiyacımız var."[1]
 • "Güvenilirlik, İnanırlık:" Bu yorumlar genellikle şu inançla ilgili:Vikipedi'nin içeriği kitle kaynaklı olduğundan, güvenilir değil. Bununla ilgili yorum yapanların çoğu sitenin içeriğinin dıştan inanılırlığını arttırmak için Vikipedi'nin bünyesine uzmanlar almasını önerdi.
  • " Kullanıcıların içerikle etkileşime girmesi ve başarılı bir eğitim aracı olarak kullanmak ve olası editörleri daha fazla dışlamadan bilimsel olmayan bir bilgi kaynağı algısının yıkmak üzere bilginin tutulabilmesi için katılım araçları geliştirilmesi "[2]
 • Tarafsızlık. Bu yorumların çoğu yansız bir kaynak olarak kalmakla (ücretli reklam kabul etmeme vb. yoluyla) ilgili. Wikimedia Vakfı'nın bağışçılarının önce para sağlayıp sonra kendi içeriklerinin tanıtılmasını isteyerek içeriği etkileyebilecekleri, bunun da ansiklopedik değerin bütünlüğünü azaltacağı endişesi vardı.
  • "Bilgi dünyasında hayatta kalabilmek için çeşitli konularda daha tarafsız bilgi sağlama kararlılığımız sonraki 15 yılda itici gücümüz olmalı."[3]
 • "Kolylık, Erişilebilirlik:"Bu alt-temadaki odak, Vikipedi içeriğinin sadece özel bir alanda uzman olanlar için tüm dünya için erişilebilir (ve okunabilir) olmasıdır.
  • "Vikipedi'de halkın geneli tarafından anlaşılabilen basit bir sözdizimini kullanmaya çalışmalıyız"[4]
 • Bilgi boşlukları, Önyargılar: Mevcut Vikipedi'de içeriğin eksik olduğu konular, coğrafyalar ve editör girdilerine odaklanır.
  • "Yetersiz temsil edilen topluluklardaki veya beli katılımcı kategorilerindeki önyargılarla savaş"[5]

Toplululuğun Sağlığı ve Desteği

Bu tema, öncelikle tüm hareket için olanak sağlayan ortam üzerine odaklanır.

 • Sağlık:Bu yorumlar, hareket içinde oluşturulmuş bir kültür türüne ait idi ve genellikle Yeni Kullanıcılar ile birlikte etiketlenmişti. Yeni görüş açılarını destekleyen ve başarısızlığa izin veren sıcak bir ortam olmadan hareketin büyüme ve gelişmesinin mümkün olmayacağına dair geniş bir kabul var gibi görünüyor.
  • "Topluluk sağlığı çok önemli özellikle 1) yeni editörlerin sıcak karşılanıp yardım görmesi 2) topluluk içindeki anlaşmazlıkların seviyeli biçimde çözülmesi ve 3) editörler arasındaki çatışmanın topluluğu olumsuz etkilemeden önce çözülmesi[6]
 • "Katılım & Destek": Bu, tüm topluluğun biribiriyle nasıl ilişki kuracağı ve hareketin hedeflerine ulaşmak için nasıl destekleyebileceği ile ilgilidir; öneriler topluluk-çapında etkinliklerden, daha iyi iç iletişime kadar değişmektedir.
  • "Deneyimli kullanıcılar için topluluk örgütlenmesi hakkında motive edici toplantılar ve eğitim programları düzenlensin"[7]

İç ve Dış Dayanışma

İnsanların varolan bağ dokusunun (içte, Wikimedia hareketindekilerle ve dışarıda benzer-düşüncedeki ortaklarla) yetersiz olduğuna inandıkları görülüyor. Varolan Wikimedia projeleri arasındaki ilişkileri geliştirmek ve iç iletişimi arttırmak gibi basit şeylerden başlayarak ve sonra benzer örgütler, kurumlar ve hükûmetlerle ilişkiye geçerek tüm ekosistemi daha iyi bir ağa bağlamak konusunda görüşbirliği mevcut.

 • Dış:Bu alt tema, akılda belli bir veya bir grup aktör olmadığında kullanılmıştı (ör. "Benzer düşüncede örgütlerle daha sık görüşmemiz gerek" gibi).
  • "Bağlı örgütler, Wikimedia hareketinin çalışmalarına entegre olmaları için uzman örgütlerle ve eğitim-kültür kurumları ile birlikte çalışmalı; bu işbirlikleri yerel, bölgesel olduğu gibi kıta seviyesinde olabilir."[8]
 • "İç": Bu, hareket içindeki bağlantıya, özellikle de tüm topluluk üyelerinin mevcut projeleri/ürünleri tanıması ve diğerlerinin zaten oluşturduklarından yararlanmayı bilmesine değinir.
  • "Wikimedia projeleri prosedürler, beceriler, veri ve kişiler bakımından birbiriyle daha fazla bağlantılı olmalı."[9]
 • Ortaklıklar: Bu yorumlar dış aktörler ile net, tanımlı ortaklıklara değinmektedir.
  • " Vakıf, Çin hükûmeti ile ilişkiler konusunda çalışmalı ki bu ülkenin halkı web sitesine erişebilsin."[10]
 • İletişim:Bu genellikle Dış etkinlikler ile birlikte etiketlenmiştir. Bu yorumlar iki kategoriye ayrılıyor: Birincisi, hareket içindeki ve dar anlamda Wikimedia projeleri arasındaki iç iletişimle ilgili olan ve ikincisi hareketin yeni üye kazanmaya çalışırken kendisinden nasıl bahsettiği ile ilgili olan.
  • "Topluluk içindeki bağlantı eksik. İnsanlar biribiriyle iletişim kurmuyor ve insanları bir araya getirmek için bu konuda çalışmalıyız."[11]
 • Politika, Fikir Savunma: Bu, hareketin tüm coğrafyalarda ve yerleşimlerde özgür ve açık içerik hakkında genel kulis çalışmasına katılımı ile ilgilidir.
  • "İçeriklerini özgür lisansla yayımlamaları için hükûmetler ve örgütlere daha iyi kulis çalışması yapmaya gereksinimimiz var. Ücreti kamu parası ile ödenenler kamuya açık kalmalıdır."[12]

Yeni Özellikler

Bu, belli teknik istekler, proje önerileri ve belli bir projenin acil ihtiyaçları kategorisidir. Bu maddeler daha kapsayıcı bir hareket stratejisi için çok dar veya kısa dönemli olduklarından tasarım veya kullanıcı deneyimi için değerlendirilmek üzere Wikimedia Vakfı'nın ilgili bölümü ile paylaşılacaktır.

 • "YouTube gibi en yaygın video formatlarını Commons kabul etmediği için videoların Vikiversite'de gömme özelliğini geliştirin."[13]
 • "Catscan ve Petscan Vikipedi'ye entegre edilmeli."[14]

Kullanıcılar, Editörler & Katkıverenelr

Bu kategori öncelikle editörlerle (gerek yeni, gerekse deneyimli olanlar) ilgilidir ve biraz da okuyuculara değinir.

 • Yeni:Bu yorumların çoğu Topluluk Sağlığı ile birlikte etiketlemiştir zira öncelikle, yeni gelenlerin kategorilendirildiği günümüzdeki 'savaş alanı' yerine katılmayı arzulayacakları sağlıklı bir ortama (ve bununla birlikte gelen kültür) değinir.
  • "Wikimedia projelerinde yeni gelenler genellikle kendilerini dışlanmış olarak görüyor. Önümüzdeki 15 yılda, eğer var olmak ve gelişmek istiyorsak, bu editörlerin de kendilerini hareketin bir parçası olarak hissetmeleri için işe yarar bir çözüm geliştirmeliyiz."[15]
 • Katılım: Bu yorumlar katılımı yüksek tutmak üzere kapasite geliştirme fırsatları öneren deneyimli editörlerden geliyor gibi görünmekte; ayrıca bu kategori editörlerin katkıyı bırakması sorunuyla mücadele için elde tutma stratejileri yansıtıyor.
  • "Önemli olsun olmasın hareketimizle ilgili her fikri toplamalı ve özenle yanıtlamalıyız. Katkıverenlerin fikirlerine saygı göstermeliyiz. Böylelikle motive olurlar."[16]
 • Ücretli, teşvik edilmiş": Bu yorumlar bazı editörlere içerikleri için ücret ödenmesi fikrinden bahsediyor. Tamamına bakıldığında, bunların çoğu yüksek kalitede içerik için uzmanlara özel alanlardaki bilgileri için ödeme yapılması yönünde.
  • "Tanınmış yazarların ücretli editörlüğüne izin verilmeli yoksa insanlığın tüm bilgi birikimini güvenilir biçimde kapsama misyonumuzu başarmak imkansızlaşacak."[17]
 • "Deneyimli":Bu yorumların çoğu deneyimli kullanıcıların korunması ve onların yeni kullanıcılarla ilişkileri geliştirmeleri şeklinde (ör. "kullanıcı evlat edinme" mentorluk programı tarzı öneriler).
  • "Deneyimli kullanıcıları karar-verme sürecine dahil edin; mümkün olan her türlü yolla onları koruyup yardımcı olmalı."[18]
 • Okuyucular:Bir kaç istisna dışında okuyuculuğun devamı hususunda fazla endişe yok gibi görünüyor; Vikipedi'nin kullanımı genellikle bir sorun değil ve yaygın bir kaynak olarak kalacak varsayımı var.
  • "Çok çeşitli platform ve projelerde eğlenceli ve ilgi çekici deneyimler sağlayarak çeşitli yeni okuyucuları ve editörleri harekete getirmeli."[19]

Dış etkinlikler, Farkındalık & Tanıtım

Bu kategori hareketin yeni insanların gelmesiyle nasıl daha kapsayıcı ve çeşitlilik içerir hale gelebileceği ile ilgilidir. Hareketin halen baskın şekilde Batı-odaklı olduğu (gerek içerik gerekse temsil yönünden) şeklinde bir görüş hakim. Ayrıca insanlar harekete yeni üyeler kazanmanın yaratıcı yollarını düşünüyorlar.

"Gelecek 15 yılda Wikimedia projeleri hakkında farkındalık yaratmaya odaklanmalıyız"[20]

 • Çeşitlilik, kapsayıcılık:Bu genellikle İçerik Taraflılığı ile birlikte etiketlenmiştir. Buradaki genel algı, hareketin halen Batılı bir bakış açısına sahip olduğu ve bunun gelecek yıllarda değişmesi gerektiğidir.
  • "Hareketin varlığını sürdürmesi, global bir projeye dönüşmesine ve çeşitlilikleri birarada tutma önündeki engelleri aşmasına bağlı."[21]
 • Cinsiyet:Cinsiyet açığının halen var olduğu hakkında ve gelecekteki dış etkinlik çalışmalarının daha açık bir şekilde kadınlara odaklanmasına dair özellikle katkıverenler arasında yaygın bir kabul var.
  • "Ne olursa olsun Wikimedia projelerindeki cinsiyet ayrımını kapatın"[22]

Yenilik

Bu kategori hareketin değişin teknolojiye uyumu ile ilgilidir. Aşağıdaki alt temaların çoğu teknik oldukları gibi Yeni Özellikler ile birlikte etiketlenmiştir.

 • Teknolojik bağlama uyum: Bu alt tema gelecekte internetin tüketileceği yolları (ör. mobil, çevrimdışı) ve Wikimedia'nın ana projelerin bu trendleri yakalamak için neler gerektiğini kapsar.
  • "Mobil ve mobil uygulamaların işlevselliğini arttırma üzerinde düşünmeli ve mobil kullanıcıların düzenleme yapabileceği uygun yollar bulmalıyız."[23]
 • Wikipedia Ötesi:Bu bölüm Wikimedia'nın ansiklopedi dışında ana ürünler geliştirmesini savunur. Bu yorumların çoğu zaten mevcut bir proje içinde yer alan geliyor gibi görünmekte ve böylelikle geliştirilebilecek Vikipedi dışındaki programlara vurgu var.
  • "Odağımızı diğer kardeş projelere dağıtalım, Vikipedi'ye çok fazla yatırım yapmayalım"[24]
 • Otomasyon:Otomasyonun yorumu öncelikle vandalizm tespiti, otomatik çeviri ve içerik kalitesini koruma (ör. yazım hataları ve gramer) araçlarında al/makine öğrenimi (machine learning) kullanımı ile ilişkilidir.
  • "İnsan etkinliklerini önemli ölçüde arttırması beklenen olan makine öğrenimi araçlarına odaklanmalıyız."[25]
 • Diğer medyalar: Bu yorumlar bilgiyi yakalamak için metnin ötesine geçen diğer yolları (ör. işitsel, görsel, koku alma ile ilgili vb.) savunmaktadır.
  • "2030'da Wikimedia'nın bilgi kavramı sadece akademik bilgiyi yansıtmayacak ve artık salt-metin yollarla erişilebilir olmayacak."[26]

Mali kaynak, Personel ve Diğer Kurumsal Gereksinimler

Bu temanın odağı hareketin amaçlarına ulaşmak için nasıl daha iyi yapılanacağıdır.

 • Vakıf: Bu yorumlar özellikle vakıf ve vakfın yapabileceği değişikliklerle ilişkilidir.
  • "WMF ve hareket arasındaki işbirliği daha şeffaf ve yatay olmalı."[27]
 • "Mali kaynaklar:Yorumların bazıları oldukça genel bir 'kaynak' talebi. Bu kategoride bağışların nasıl kullanıldığı ve bu kararları kimin aldığı konusunda bazı konuşmalar var
  • "Bağışlar genellikle toplulukların çabası ile oluşturulduğundan, paranın harcanması konusunda topluluğun söz hakkı olmalı. Bu, topluluk motivasyonu için önemli."[28]
 • Yönetim: Bu ifadeler, genel olarak (geniş kapsamlı örgütsel düzeyde ve bireysel bölüm düzeylerinde) karar vermede temsil edilmeye değinmektedir.
  • "WMF Yönetim kurulu topluluğu iyi yansıtmıyor"[29]
 • Personel: Genel insan kaynakları talepleri veya mevcut personel operasyonlarının küçültülmesi talepleri.
  • "Kadroda yerel topluluk üyelerini güçlendirecek birinin olması şart."[30]

Yeni Çıkan Topluluklar

Henüz Vikipedi kullanmayan topluluklar hakkında epey tartışma vardı. Yine, bunu kullanan toplulukların öncelikle gelişmiş ülkelerden geldiğini buna karşın yeni kullanıcı topluluklarının çoğunlukla gelişmekte olan bölgelerde olduğuna dair sürekli bir hatırlatma var.

"Gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler gibi Vikipedi'nin az bilindiği yerlerde yerel aktörler ile çalışarak katılımı teşvik etmeli."[31]

 • "Diller arası erişilebilirlik":Bu yorumların kimisi harekette mevcut olan topluluklardaki genel çeviri yeteneklerine (bir çeviri aracı gibi) değinirken; kimileri de yeni çıkan toplulukların dil erişilebilirliğinden bahsetmektedir.
  • "Topluluğu sadece İngilizce'de değil, diğer dillerde geliştirmek şart."[32]
 • "Erişilebilirlik":Bu alt temanın büyük bölümü mevcut yöntemlerle erişmenin zor olacağı kırsal alanlar için mobil erişim veya çevrimdışı işlevsellik ile ilgilenir.
  • "Yeni çıkan topluluklarda çevrimdışı erişimi geliştirmeli."[33]

Eğitimi Geliştirme

Bu kategori Wikimedia'nın (ve özellikle Vikipedi'nin) nasıl eğitim dünyasının merkezi (ister bir içerik veya müfredat ağı olsun ister başkalarını birbirine bağlayan bir ağ olarak olsun) olabileceğini inceler. Editör olabilmeleri için öğrencileri, akademik yaşamlarının başında çekme konusunda yoğun bir vurgu var.

"İçeriğimizin dış eğitim içeriğinde iyi kullanılması sağlanmalı"[34]

 • "Kurumlar":Üniversiteler ve kütüphaneler bu alt başlıkta en çok bahsedilen kurumlardır.
  • "Büyük belge varlıklarına kolayca erişim için yerel kütüphaneler ile ortaklıklar kurmalı."[35]
 • "Mevcut Programlar":GLAM ve Vikipedi Eğitim Programı ana odak noktalarıdır ve bu programların belirgin biçimde nasıl daha da geliştirileceği konusuna yoğunlaşılmaktadır.
  • "GLAM'ın yöreyle ve vatandaşlarla bilgi paylaşımı için gerçek bir ağ girişi yapılması"[36]
 • "Eğitimciler":Eğitimcilerin (özellikle akademisyenlerin) bir "öğreticiden-öğreticiye" modele (ör. doğrudan eğitimcilerin eğitilmesi) nasıl dahil edilecekleri konusunda bazı tartışmalar var.
  • "Öğretmenleri başka becerileri geliştirmek üzere sınıflarında Wikimedia projelerini kullanmaya teşvik etmeliyiz."[37]

Hareket Değeri

Bu tema hareketin ana fikrine- tüm bilgilerin birikiminin özgürlüğü- bağlı kalmakla ilgili yorumlardan oluşur.

 • Misyona uyum:Bu yorumlar daha çok tüm bilgi birikiminin erişilebilirliğine odaklanır.
  • "Özgür içeriği, yeni kitleler dahil olmak üzere tüm dünyada yaymaya devam etmeliyiz."[38]
 • Açık Kaynak: Bu alt-tema genellikle Politika, ile birlikte etiketlenmiştir. Wikimedia'nın açık kaynağın varsayılan değer haline gelmesi için lobicilik görevini üstlenmesi gerektiğini düşünüyorlar.
  • "Açık kaynak, geleceğin itici gücüdür ve sadece yazılım değil, her tür bilgi demektir."[39]
 • Desentralizasyon:Bu yorumlar genellikle Vakıf sözüyle birlikte geçer ve -özellikle organik büyüme ve içerik yönetimi taraftarları için- kurumun daha az merkeziyetçi olması ile ilişkilidir.
  • "Hareketin ve projelerin temellerinin daha geniş bir çevreye yayılması"[40]
 • Ücretsiz: Bu, bilginin ticarileşmesinin olmaması ve asla üstüne bir fiyat etiketi yapıştırılmamasını ifade ediyor.
  • "Herkes için özgür bilgi her zaman hareketimizin ana özelliği olacak"[41]

Bilgi

Her ikisi de özellikle mevcut projelerdeki önyargılar ve bilgi boşluklarına eğildiği için daha derin analizden sonra bu tema 'İçerik' ile birleştirildi.

"Vikipedi'yi bütün bilginin 'merkezi' yapmamız gerek."[42]

 • Önyargılar: İçerik Önyargıları içinde incelenmişti.
  • "Daha az seçkinci ve daha kapsayıcı bir ansiklopedi geliştirmeliyiz."[43]
 • Bilgi boşlukları:Büyük ölçüde İçerik Bilgi Boşlukları içinde incelenmişti.
  • "Bilgi boşluklarını gidermek eğitim kurumları ve akademi dünyası ile bağlantıyı güçlendirmeyi gerektirir."[44]

Sürdürülebilirlik & Büyüme

Bunlar hareketin ayakta kalmak ve gelişmek için önümüzdeki 15 yılda ne yapması gerektiğine dair üst düzey düşüncelerdir.

"Wikimedia'nın geleceği, daha da çeşitli olmaları ve kendi bölgelerindeki kültürel değişimde etkili olmaları gereken topluluklarımızdadır"[45]

Kaynaklar

 1. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - skype and hangout - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 2. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Foundation staff - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 3. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - Onwiki discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 4. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 5. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 6. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hungarian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 7. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Russian Wikipedia RfC - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 8. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hungarian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 9. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikisource Village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 10. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Chinese Community - QQ Group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 11. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Chinese Community - Interview (WMHK) - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 12. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Catalan Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 13. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikiversity - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 14. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/German Wikipedia discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 15. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - Onwiki discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 16. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - Onwiki discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 17. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polska Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 18. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Russian Wikipedia RfC - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 19. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Foundation staff - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 20. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - Onwiki discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 21. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish Wikipedia - Strategy page - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 22. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 23. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 24. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 25. "Strategy/Wikimedia</> movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 26. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Deutschland staff - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 27. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 28. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Berlin strategy workshop - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 29. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polska Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 30. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Wikipedians - Whatsapp Group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 31. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 32. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Chinese Wikipedia - Telegram group of Wikimedia2030 zh - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 33. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 34. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 35. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikisource - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 36. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Italia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 37. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish Wikipedia - Strategy page - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 38. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 39. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Wikipedians - Whatsapp Group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 40. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Argentina discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 41. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Wikipedians - Google Hangout - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 42. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Israel discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 43. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/WikiWomen's User Group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 44. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Israel discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 45. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish Wikipedia - Strategy page - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03.