Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Cykl 1/Raport

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 1/Report and the translation is 100% complete.

Metodologia

Zespół ds. strategii przeanalizował pisemne podsumowania ponad 100 dyskusji społecznościowych na wszystkich 5 kontynentach. Nasza analiza obejmowała także wyniki z Konferencji Wikimedia 2017 w Berlinie, która była ważnym krokiem milowym w dyskusjach społecznościowych. Uczestniczyło w niej ponad 350 osób z 70 krajów, reprezentantów około 90 organizacji afiliowanych, komisji i innych grup.

Korzystając z oprogramowania Nvivo Plus do analizy, uruchomiliśmy zapytanie o częstotliwość słów kluczowych, aby zidentyfikować słowa kluczowe najczęściej używane przez grupy. Na podstawie 20-30 najpopularniejszych słów kluczowych użyliśmy analizy grup i naszego własnego osądu, aby utworzyć tematy i pod-tematy, które miałyby stanowić wspólny język dla ręcznego tagowania wszystkich podsumowań. Poniżej wymieniono 13 tematów i ich pod-tematy. Można zapoznać się z metodologią i arkuszem na podstawie których przeprowadzono analizę.

Statystyka uczestników

 • 106 stron źródłowych
 • 1846 stwierdzeń podsumowujących
 • 1392 uczestników (bazując na tych, którzy raportowali)
  • 33% uczestników było z grup zorganizowanych (Ścieżka A), 67% od indywidualnych edytorów (Ścieżka B)

Zobacz grafiki związanych statystyk.

Zebrane Tematy i Pod-Tematy

13 tematów i powiązanych pod-tematów zostało zebranych na podstawie stwierdzeń podsumowujących z każdej dyskusji.

Oto omówienie tych tematów:

Uwagi: nie wszystkie elementy zawsze mieszczą się w skali. Szerokość paska jest proporcjonalna do liczby stwierdzeń, jednakże, jeśli wyświetlane są na zwiniętym ekranie lub w widoku mobilnym, skala nie będzie proporcjonalna. Kolorami są wydzielone tematy podrzędne. Uwaga tłumacza: ze względu na większą rozwlekłość języka polskiego w stosunku do angielskiego, nie wszystkie elementy mieszczą się w skali.
Temat 0 100 200 300 400
Treść Łatwość, Dostępność, 58 Luki, Stronniczość, 36 Neutralność, 80 Jakość, 170 Wiarygodność, 77 Inne, 12
Społeczność Zaangażowanie, Wsparcie, 117 Zdrowie, 178
Współpraca Komunikacja, 42 Zewnętrzna, 78 Wewnętrzna, 66 Współprace, 51 Zasady,Działanie na rzecz, 49 Inne, 3
Promocja, Świadomość Różnorodność, Otwartość, 93 Kwestia płci, 20 Pozostała Globalna Promocja, 135
Użytkownicy, Edytorzy, Inni Uczestnicy Zaangażowanie, 70 Doświadczeni, 26 Nowi, 81 Inne, 17 Płatnie, Sponsorowane, 29 Czytelnicy, 11
Funkcje Funkcje, 225
Innowacja Adaptowanie się do kontekstu technologicznego, 90 Automatyzowanie, 35 Oprócz Wikipedii, 39 Inne media, 39 Inne, 6
Wschodzące społeczności Dostęp, 38 Dostępność językowa, 91 Inne, 58
Wartości Decentralizacja, 15 Wolne, 20 Misja, 50 Open source, 60 Inne, 7
Organizacyjne Fundacja, 38 Fundusze, 32 Zarządzanie, 25 Inne, 28 Pracownicy, 19
Edukacja Edukatorzy, 7 Istniejące programy, 26 Instytucje, 45 Inne, 57
Wiedza Uprzedzenia, 3 Luki, 2 Inne, 62
Przetrwanie, Wzrost Przetrwanie, Wzrost, 16

References categorized as ‘other’ were tagged with the top level theme, but did not cluster into any of the sub-themes

Wiarygodna, neutralna i wysokiej jakości treść

Większość z tych wypowiedzi wyraziła przekonanie, że treść (głównie w Wikipedii) jest tym, po co większość osób zwraca się do Wikimediów - wysokiej jakości, neutralnej i wiarygodnej treści. Uważają, że ta encyklopedyczna wartość jest tym, co myśli świat, gdy myśli o Wikimediach, a zatem jest to najważniejsza jakość.

 • Jakość: Wiele wypowiedzi wyraziło przekonanie, że utrzymanie jakości (a tym samym integralności) podstawowego produktu Wikimedia, Wikipedii, ma ogromne znaczenie.
  • “Powinniśmy wzmocnić poprawę jakości treści we wszystkich projektach Wikimedia. Aby przetrwać i rozwijać się w przyszłości, potrzebujemy treści, która będzie bogata, bezstronna i wiarygodna.”[1]
 • Wiarygodność: Te komentarze często wiązały się z przekonaniem, że ponieważ zawartość Wikipedii pochodzi od tłumu, to nie jest wiarygodna. Wielu ludzi komentujących sugerowało, aby Wikipedia włączyła ekspertów jako redaktorów aby zwiększyć zewnętrzną wiarygodność treści serwisu.
  • “Opracować narzędzia do angażowania, które pozwalą użytkownikom na interakcję z treściami i zachowanie wiedzy, tak aby można było je wykorzystywać jako skuteczne narzędzie edukacyjne i złamać postrzeganie poza-akademickich źródeł wiedzy, bez dalszego wykluczania potencjalnych edytorów.”[2]
 • Neutralność: wiele z tych uwag dotyczy pozostawania bezstronnym źródłem (w drodze nie akceptowania płatnych reklam itp.). Troszczono się o to, czy darczyńcy Fundacji Wikimedia mogą wpływać na treść, dostarczając pieniądze, a następnie wymagać promowanie własnej treści, co zmniejszyłoby integralność wartości encyklopedycznej.
  • “Aby przetrwać w świecie informacji, nasze zaangażowanie w dostarczanie bardziej neutralnych informacji w różnych dziedzinach powinno stanowić główną siłę napędową w ciągu najbliższych 15 lat"[3]
 • Łatwość, dostępność: Ten pod-temat skupił się głównie na tym, że zawartość Wikipedii pozostaje dostępna (i czytelna) dla całego świata; nie tylko dla ekspertów mających specjalistyczną wiedzę.
  • “W Wikipedii powinniśmy spróbować korzystać z prostej składni, która jest rozumiana przez ogół społeczeństwa.”[4]
 • Luki, Stronniczość: Temat ten pojawia się tam, gdzie treść zawodzi - tam gdzie brakuje wkładu edytorów w obecną Wikipedię na określone tematy, dziedziny i obszary geograficzne.
  • “Walka ze stronniczością związaną z niedostatecznie reprezentowanymi społecznościami lub w określonych kategoriach współtwórców.”[5]

Zdrowie i Wsparcie dla Społeczności

Ten temat skupił się głównie na tworzeniu środowiska dla całego ruchu.

 • Zdrowie: te komentarze były bardzo specyficzne dla rodzaju kultury, która powstała w ramach ruchu; Często były łączone z tematem Nowych Użytkowników. Wydaje się, że powszechne rozpoznano, że ruch nie może rosnąć lub rozwijać się bez bardziej przyjaznego środowiska, które wspiera nowe punkty widzenia i pozwala na popełnianie błędów.
  • “Zdrowie społeczności jest bardzo ważne, szczególnie, że 1) nowi edytorzy powinni być mile widziani i wspierani, 2) spory wewnątrz społeczności powinny być rozwiązywane w sposób kulturalny i 3) konflikty między edytorami powinny być rozwiązywane zanim zaczną mieć negatywny wpływ na społeczność.”[6]
 • Zaangażowanie i wsparcie: To było związane z tym, jak cała społeczność może nawzajem się angażować i jak ruch może wspierać się w osiągnięciu jego celów; sugestie wahały się od imprez obejmujących całą społeczność po lepszą komunikację wewnętrzną w poszczególnych grupach.
  • “Organizowanie spotkań motywacyjnych i programów edukacyjnych dotyczących organizacji społeczności dla doświadczonych użytkowników.”[7]

Wewnętrzna i Zewnętrzna Współpraca

Ludzie zdają się wierzyć, że istniejąca tkanka łączna (wewnętrznie w ruchu Wikimedia i zewnętrznie z podobnie myślącymi partnerami) jest słaba. Uzyskano konsensus, że lepiej jest łączyć cały ekosystem zaczynając od podstawowych spraw, takich jak poprawa więzi między istniejącymi projektami Wikimedia i poprawą komunikacji wewnętrznej, a dopiero następnie angażować myślące podobnie organizacje, instytucje i rządy.

 • Zewnętrznie: ten pod-temat był używany, gdy nie miało się na myśli konkretnego aktora lub grupy aktorów (np. "powinniśmy mieć pewność, że często rozmawiamy z innymi podobnie myślącymi organizacjami").
  • “Organizacje afiliowane powinny współpracować z organizacjami eksperckimi, instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi, aby zintegrować je z pracą ruchu Wikimedia; współprace te mogłyby się odbywać na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i kontynentalnym”[8]
 • Wewnętrznie: dotyczyło to łączności w ramach ruchu, w szczególności związanego z upewnieniem się, że wszyscy członkowie społeczności wiedzą o istniejących projektach / produktach i jak wykorzystać stworzone już przez innych elementy.
  • “Projekty Wikimedia powinny być bardzo powiązanie w zakresie procedur, umiejętność, danych i ludzi”[9]
 • Współprace: Te komentarze odnosiły się do jasnych, zdefiniowanych współprac z zewnętrznymi aktorami.
  • “Fundacja powinna pracować nad relacjami z rządem Chin, aby więcej osób w kraju miało dostęp do serwisu”[10]
 • Komunikacja: Często jest to łączone z Promocją. Te komentarze podzielone są na dwie kategorie: jedna związana z komunikacją wewnętrzną w ruchu i w węższym sensie między projektami Wikimedia, a druga związana z tym, jak ruch mówi o sobie, gdy stara się pozyskać nowych członków.
  • “Brakuje łączności w społeczności. Ludzie nie komunikują się z sobą, i my powinniśmy pracować nad tym problemem, aby zebrać ludzi z sobą”[11]
 • Zasady,Działanie na rzecz: To jest związane z ogólnym udziałem ruchu w lobowaniu na rzecz wolnych i otwartych treści jako rzeczy domyślnej we wszystkich rejonach geograficznych i środowiskach.
  • “Musimy lepiej zorganizować lobbing rządów i organizacji, aby udostępnić ich treści na wolnych licencjach. Jeśli coś jest opłacane z pieniędzy publicznych, powinna pozostać w domenie publicznej.”[12]

Funkcje

Jest to kategoria konkretnych wniosków technicznych, propozycji projektów i natychmiastowych potrzeb związanych z konkretnym projektem. Ponieważ takie elementy są zbyt wąskie lub krótkoterminowe, aby zastosować je do nadrzędnej strategii ruchu, zamiast tego zostaną one przekazane odpowiednim działom Fundacji Wikimedia, aby mogły one być użyteczne w celach projektowych lub dla użytkowników.

 • “Udoskonalić funkcję osadzania filmów w Wikiversity, ponieważ Commons nie akceptuje najpopularniejszych formatów wideo tak jak YouTube”[13]
 • “Catscan i Petscan powinny być zintegrowane z Wikipedią”[14]

Użytkownicy, Edytorzy, Inni Uczestnicy

Ta kategoria odnosi się głównie do edytorów (nowych i doświadczonych) z odrobiną uwagi również dla czytelników.

 • Nowi: większość z tych komentarzy jest wspólnie tagowana ze Zdrowiem Społeczności, ponieważ dotyczą one przede wszystkim tworzenia zdrowego środowiska (i związanej z tym kultury), tak aby nowi przybysze chcieli dołączać, zamiast tworzenia atmosfery "pola walki", jak to jest charakteryzowane obecnie.
  • “W projektach Wikimedia, nowe osoby często uważają się za outsiderów. W ciągu najbliższych 15 lat, jeśli chcemy przetrwać i rozwijać się, musimy wymyślić praktyczne rozwiązanie, aby edytorzy czuli, że nowi również są częścią ruchu”[15]
 • Zaangażowanie: komentarze wydają się przede wszystkim pochodzić od doświadczonych edytorów, którzy sugerują możliwości budowania potencjału, aby utrzymać wysokie zaangażowanie; w tej kategorii uwzględniono również strategie retencji, aby zwalczać problemy z odchodzeniem edytorów.
  • “Powinniśmy gromadzić wszystkie pomysły związane z naszym ruchem, niezależnie od tego, czy są ważne, czy nie, i odnosić się do nich z uwagą. Tam, gdzie edytorzy chcą być docenieni za ich pomysły, powinniśmy to szanować. W ten sposób poczują się zmotywowani.[16]
 • Płatne, sponsorowane: Ten zestaw komentarzy odnosi się do koncepcji płacenia niektórym edytorom za ich wkład. Ogólnie, większość z nich popiera płacenie ekspertom za ich wiedzę specjalistyczną aby tworzyć wysokiej jakości treść.
  • “Płatne edytowanie przez uznanych ekspertów powinno być dopuszczone, inaczej nasza misja zawarcia całej ludzkiej wiedzy w wiarygodny i rzetelny sposób jest niemożliwa do osiągnięcia”[17]
 • Doświadczeni: większość z tych komentarzy dotyczy zachowania zaangażowania doświadczonych użytkowników i kierowania ich w pielęgnowanie relacji z nowymi użytkownikami (np. sugestie takie jak program mentorski "adoptuj na użytkownika").
  • “Integrować doświadczonych użytkowników w procesy podejmowania decyzji; chronić i pomagać im na wszelkie możliwe sposoby”[18]
 • Czytelnicy: Z pewnymi wyjątkami wydaje się nie być dużą troską kontynuowanie czytelnictwa; pokutuje założenie, że korzystanie z Wikipedii nie jest ogólnie problemem, i pozostanie wszechobecne jako zasób.
  • “Przyciągnąć różnorodnych i nowych czytelników i edytorów do ruchu, dostarczając im ciekawych i zabawnych doświadczeń na różnych platformach i w projektach”[19]

Szukanie nowych edytorów, Świadomość i Promocja

Ta kategoria odnosi się do tego, jak ruch może być bardziej otwarty i zróżnicowany w miarę wprowadzania nowych ludzi. Istnieje powszechne przekonanie, że ruch jest głównie skoncentrowany na Zachodzie (w treści i reprezentacji). Ludzie myślą również o twórczych sposobach rekrutowania nowych członków do ruchu.

“W ciągu najbliższych 15 lat powinniśmy podkreślić budowanie świadomości o projektach Wikimedia”[20]

 • "Różnorodność, Otwartość": Często jest to oznaczane też tagiem Stronniczość Treści. Generalnym problemem jest to, że ruch nadal jest przytłoczony perspektywą zachodnią i musi się zmienić w nadchodzących latach.
  • “Przeżycie ruchu zależy od jego zdolności stania się globalnym projektem i pokonania przeszkód we włączaniu różnorodności”[21]
 • "Płeć": Jest powszechne uznane, że nierównowaga między płciami nadal istnieje, zwłaszcza wśród edytorów, oraz że przyszłe wysiłki na rzecz większej promocji muszą się bardziej skoncentrować na angażowaniu kobiet.
  • “Zniwelować nierównowagę płci w projektach Wikimedia nie ważne jak”[22]

Innowacja

Ta kategoria jest związana z tym, jak ruch dostosowuje się do zmieniającego się krajobrazu technologicznego. Wiele z pod-tematów wymienionych poniżej jest również tagowane jako Funkcje, ponieważ mają one techniczny charakter.

 • Adaptacja do kontekstu technologicznego: Ten pod-temat obejmuje nowe sposoby, w jaki internet zostanie wykorzystany w przyszłości (na przykład mobilnie, offline) oraz co musi się stać aby najważniejsze projekty Wikimedia nadążały za tymi trendami.
  • “Musimy myśleć o rozszerzeniu funkcjonalności mobilnej i aplikacji mobilnych oraz znalezieniu skutecznych sposobów na skłonienie użytkowników mobilnych do edytowania”[23]
 • Oprócz Wikipedii: W tej sekcji wypowiadano się na rzecz tego aby Wikimedia rozwijała inne ważne produkty oprócz encyklopedii. Większość z tych komentarzy wydaje się pochodzić od osób, które już zaangażowały się w istniejący projekt, a tym samym skupia się na programach innych niż Wikipedia, które mogą być rozwijane.
  • “Podziel nasze skupienie na projekty siostrzane, nie inwestuj zbyt dużo w Wikipedię”[24]
 • Automatyzacja: Ta interpretacja automatyzacji dotyczy przede wszystkim używania narzędzi AI / maszynowego uczenia się do takich narzędzi jak wyłapywanie wandalizmów, maszynowe tłumaczenie i utrzymanie jakości treści (np. pisownia i gramatyka).
  • “Skoncentrować się na rozwijaniu narzędzi do maszynowego uczenia się, co znacznie zwiększyłoby aktywność ludzi”[25]
 • Inne media: Te komentarze opowiadają się za innymi sposobami zdobywania wiedzy, która wykracza poza tekst (np. dźwiękowy, wzrokowy, węchowy itp.).
  • “W 2030 r. koncepcja wiedzy Wikimediów nie tylko będzie odzwierciedlać wiedzę akademicką i nie będzie dostępna wyłącznie za pośrednictwem tekstu”[26]

Fundusze, Pracownicy i Inne Potrzeby Organizacyjne

Temat ten koncentruje się na tym jaką strukturę nadać ruchowi aby lepiej osiągał on swoje cele.

 • Fundacja: są to komentarze adresowane konkretnie do fundacji i związane ze zmianami, którym fundacja może się poddać.
  • “Uczynić współpracę między WMF i ruchem bardziej transparentną i horyzontalną.”[27]
 • Fundusze: niektóre z tych uwag są dość ogólne w odniesieniu do wniosku o "zasoby". W tej kategorii jest mowa o tym, jak darowizny są wykorzystywane i kto podejmuje takie decyzje.
  • “Ponieważ darowizny są generowane przez pracę społeczności, więc społeczność powinna mieć wpływ na wydawanie pieniędzy. To ważne dla motywowania społeczności”[28]
 • Zarządzanie: Wypowiedzi te odnoszą się do reprezentacji w procesach decyzyjnych, szeroko (na nadrzędnym poziomie organizacyjnym i na poziomie poszczególnych organizacji afiliowanych).
  • “Rada Powiernicza WMF nie reprezentuje dobrze społeczności”[29]
 • Pracownicy: ogólne wnioski o zasoby ludzkie lub przemyślenia dotyczące zmniejszania istniejących działań kadrowych.
  • “Koniecznym jest mieć pracownika do wspierania członków lokalnych społeczności”[30]

Wschodzące Społeczności

Sporo było dyskusji na temat społeczności, które jeszcze nie korzystają z Wikipedii. Ponownie istnieje spójne przypomnienie, że społeczności, które z niej korzystają, pochodzą przede wszystkim z krajów rozwiniętych, podczas gdy wschodzące społeczności pochodzą głównie z rozwijających się regionów.

“Zachęcać do udziału na terenach, gdzie Wikipedia jest mniej znana, dzięki współpracy z lokalnymi podmiotami: kraje rozwijające się, kraje najsłabiej rozwinięte itp.”[31]

 • Dostępność językowa: niektóre z tych komentarzy odnoszą się do ogólnych możliwości tłumaczeniowych (takich jak narzędzie tłumacza) związanych ze społecznościami, które już są obecne w ruchu, podczas gdy inne odnoszą się do dostępności języków dla wschodzących społeczności.
  • “Jest konieczne aby rozwijać społeczności w innych językach, nie tylko w angielskim”[32]
 • Dostęp: Większość tego pod-tematu dotyczy dostępności mobilnej lub funkcjonalności offline dla obszarów wiejskich, do których trudno będzie dotrzeć za pomocą obecnych metod.
  • “Poprawić dostęp offline we wschodzących społecznościach”[33]

Rozwijanie Edukacji

W tej kategorii omówiono, jak Wikimedia (i szczególnie Wikipedia) mogą stać się centrum świata edukacji (zarówno jako centrum treści, jak i programu nauczania, oraz jako dobrze zorganizowany uczestnik, który może łączyć innych). Pojawił się dużym nacisk na angażowanie studentów w początkowym okresie kariery akademickiej, aby mogli stać się edytorami.

“Uczynić naszą treść dobrze używaną w zewnętrznych treściach edukacyjnych”[34]

 • Instytucje: W tym pod-temacie najczęściej wzmiankowane były uniwersytety i biblioteki.
  • “Ustanowić współprace z narodowymi bibliotekami aby łatwo uzyskać dostęp do ogromnych zasobów dokumentów”[35]
 • Istniejące Progamy: Głównymi obszarami na których się skupiono były organizacje GLAM i Wikipedia Education Program, z największą koncentracją na to jak w szczególności rozwijać te projekty.
  • “Uczynić GLAM prawdziwą bramą do dzielenia się wiedzą na obszarach i z lokalnymi obywatelami”[36]
 • Edukatorzy: Było trochę dyskusji o tym jak angażować edukatorów (szczególnie pełnoetatowych pracowników naukowych) w modelu "trenowania trenerów" (bezpośrednie trenowane edukatorów).
  • “Musimy zachęcać nauczycieli aby używać projekty Wikimedia w klasach jako metodę na rozwijanie innych umiejętności”[37]

Wartości Ruchu

Temat ten obejmuje komentarze związane z pozostawaniem związanym z sednem tego, czego dotyczy ten ruch - wolność dostępu do sumy całej wiedzy.

 • Dostosowanie się do misji: Te komentarze koncentrują się głównie na dostępności sumy całej wiedzy.
  • “Powinniśmy nadal rozpowszechniać bezpłatne treści na całym świecie, w tym także do nowych odbiorców”[38]
 • Open Source: Ten pod-temat jest często wspólnie tagowany z Zasadami i Działaniami na rzecz. Ludzie silnie odczuwają, że Wikimedia powinna być liderem w walce o open source, aby stało się ono domyślnym.
  • “Open source jest siłą napędową przyszłości i oznacza to wszystkie rodzaje wiedzy, nie tylko oprogramowanie”[39]
 • Decentralizacja: Te komentarze są często wspólnie tagowane z Fundacją i odnoszą się do decentralizacji organizacji, szczególnie przez tych, którzy proponują wzrost organiczny i przez zarządzanie treścią.
  • “Większe rozpowszechnienie podstaw i fundamentów ruchu i jego projektów”[40]
 • Wolne': Odnosi się to do braku komercjalizacji wiedzy i nigdy nie nakładania cen na nią.
  • “Wolna wiedza dla każdego będzie zawsze kluczowym aspektem naszego ruchu”[41]

Wiedza

Po późniejszej analizie, ten temat został połączony z tematem "Treść", ponieważ oba tematy odnoszą się szczególnie do luk i stronniczości wiedzy dostępnej w projektach.

“Powinniśmy uczynić Wikipedię "centrum" całej wiedzy”[42]

 • Stronniczość: Zawiera głównie stronniczość treści
  • “Powinniśmy rozwijać mniej elitarną i bardziej otwartą encyklopedię”[43]
 • Luki: Odnosi się głównie do luk w treści
  • “Zasypywanie luk w wiedzy wymaga wzmocnienia związków z instytucjami edukacyjnymi i uczelniami”[44]

Przetrwanie i Wzrost

Są to myśli wysokiego szczebla, co ruch musi zrobić, aby przetrwać i rozwijać się przez najbliższe 15 lat.

“Przyszłość Wikimediów jest w jej społecznościach, które muszą stać się bardziej zróżnicowane i być agentami zmiany kulturalnej w skali lokalnej”[45]

Przypisy

 1. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - skype and hangout - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 2. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Foundation staff - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 3. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - Onwiki discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 4. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 5. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 6. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hungarian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 7. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Russian Wikipedia RfC - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 8. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hungarian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 9. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikisource Village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 10. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Chinese Community - QQ Group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 11. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Chinese Community - Interview (WMHK) - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 12. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Catalan Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 13. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikiversity - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 14. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/German Wikipedia discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 15. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - Onwiki discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 16. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - Onwiki discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 17. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polska Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 18. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Russian Wikipedia RfC - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 19. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Foundation staff - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 20. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - Onwiki discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 21. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish Wikipedia - Strategy page - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 22. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 23. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 24. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 25. "Strategy/Wikimedia</> movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 26. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Deutschland staff - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 27. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 28. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Berlin strategy workshop - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 29. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polska Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 30. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Wikipedians - Whatsapp Group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 31. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 32. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Chinese Wikipedia - Telegram group of Wikimedia2030 zh - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 33. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 34. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 35. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikisource - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 36. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Italia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 37. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish Wikipedia - Strategy page - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 38. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 39. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Wikipedians - Whatsapp Group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 40. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Argentina discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 41. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Wikipedians - Google Hangout - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 42. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Israel discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 43. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/WikiWomen's User Group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 44. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Israel discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 45. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish Wikipedia - Strategy page - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03.