Jump to content

Strategie/Wikimedia-beweging/2017/Cyclus 1/Verslag

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 1/Report and the translation is 100% complete.

Methodologie

Het strategieteam analyseerde geschreven samenvattingen van meer dan 100 gemeenschapsdiscussies over 5 continenten heen. Onze analyse bevatte ook outputs van de Wikimedia-Conferentie van 2017 in Berlijn, een grote mijlpaal voor gemeenschapsdiscussies. Meer dan 350 mensen uit 70 landen, vertegenwoordigers van zo'n 90 geassocieerde organisaties en commissies en andere groepen woonden die bij.

Using Nvivo Plus software for analysis, we ran a Word Frequency query to identify the keywords that groups used most often. Based on the top 20-30 keywords, we used a cluster analysis and our judgment to create themes and sub-themes that would act as a common language for the manual tagging of all summary statements. The 13 themes and their respective sub-themes are listed below. All sources can be traced to the sub-themes and themes generated. You can read the methodology and see the spreadsheet.

Deelnemersstatistieken

 • 106 bronpagina's
 • 1.846 samenvattende stellingen
 • 1.392 deelnemers (op basis van degenen die verslag uitbrachten)
  • 33% van de deelnemers waren van georganiseerde groepen (spoor A), 67% waren bijdragers (spoor B)

Zie grafieken voor gerelateerde statistieken.

Naar voren gekomen thema's en subthema's

13 thema's en bijhorende subthema's kwamen naar voren uit de samenvattende stellingen die gedeeld werden vanuit elke discussie.

Hier volgt een overzicht van deze thema's:

Opmerkingen: niet alle items zijn correct geschaald. De breedte is proportioneel aan het aantal stellingen voor het meeste, maar er is een minimumbreedte voor labels. Bij het bekijken op een geminimaliseerd scherm of via mobiele weergave komen ze ook niet overeen met het bovenste label. De kleuren zijn voor het onderscheiden van onderliggende subthema's.
Thema 0 100 200 300 400
Inhoud Gemak, toegankelijkheid, 58 Leemten, "bias", 36 Neutraliteit, 80 Kwaliteit, 170 Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid, 77 Andere, 12
Gemeenschap Betrokkenheid, ondersteuning, 117 Gezondheid, 178
Samenwerking Communicatie, 42 Extern, 78 Intern, 66 Partnerschappen, 51 Beleid, Advocacy/Lobbying, 49 Andere, 3
Outreach, bewustmaking Diversiteit, Inclusiviteit, 93 Gender, 20 Andere globale outreach, 135
Gebruikers, redacteurs en bijdragers Betrokkenheid, 70 Ervaren, 26 Nieuwe, 81 Andere, 17 Betaald, beloond, 29 Lezers, 11
Functionaliteit Technische functies, 225
Innovatie Aanpassen aan technologische context, 90 Automatisering, 35 Verder dan Wikipedia, 39 Andere media, 39 Andere, 6
Opkomende gemeenschappen Toegang, 38 Beschikbaarheid in talen, 91 Andere, 58
Waarden Decentralisatie, 15 Vrij/gratis, 20 Missie, 50 Open broncode, 60 Andere, 7
Organisatorisch Foundation, 38 Financiering, 32 Bestuur/beheer, 25 Andere, 28 Personeel, 19
Educatie Onderwijzers, 7 Bestaande programma's, 26 Instellingen, 45 Andere, 57
Kennis "Biases", 3 Leemten, 2 Andere, 62
Duurzaamheid, groei Duurzaamheid, groei, 16

References categorized as ‘other’ were tagged with the top level theme, but did not cluster into any of the sub-themes

Betrouwbare, neutrale inhoud van hoge kwaliteit

De meeste van deze stellingen verwoordde de gedachte dat de inhoud (vooral op Wikipedia) hetgeen is wat de meeste mensen naar Wikipedia trekt -- inhoud van hoge kwaliteit die neutral en geloofwaardig is. Ze geloven dat deze encyclopedische waarde is waaraan de wereld denkt wanneer ze aan Wikimedia denken, en dat dit daarom de belangrijkste kwaliteit is.

 • Kwaliteit: Veel stellingen drukten de overtuiging uit dat het in stand houden van de kwaliteit (en dus de integriteit) van Wikimedia's kernproduct, namelijk Wikipedia, het allerbelangrijkste is.
  • “We zouden de nadruk moeten leggen op het verbeteren van de kwaliteit van de inhoud op alle Wikimedia-projecten. Om in de toekomst te overleven en te gedijen hebben we inhoud nodig die rijk, onpartijdig en betrouwbaar is.”[1]
 • Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid: Deze opmerkingen hadden vaak te maken met de overtuiging dat, omdat de inhoud van Wikipedia crowd-sourced is, het niet betrouwbaar is. Veel van de mensen die hierop reageerden maakten de suggestie dat Wikimedia experten kan inlijven als redacteurs om de externe geloofwaardigheid van de inhoud te vergroten.
  • “Ontwikkel hulpmiddelen die gebruikers toelaten interactief om te gaan met de inhoud en kennis te behouden zodat het kan gebruikt worden als succesvol educatief hulpmiddel en om de perceptie van een niet-academische kennisbron te doorbreken, zonder potentiële redacteurs verder uit te sluiten.”[2]
 • Neutraliteit: Veel van deze opmerkingen gaan over het blijven van een onpartijdige bron (door het niet aanvaarden van betaalde advertenties enz.). De bezorgdheid was dat donateurs aan de Wikimedia Foundation de inhoud zouden kunnen beïnvloeden door geld te voorzien en vervolgens hun eigen inhoud te willen promoten, wat de integriteit van de encyclopedische waarde zou aantasten.
  • “Om in de informatiewereld te overleven zou onze belangrijkste drijvende kracht in de komende 15 jaar onze inzet om meer neutrale informatie in diverse onderwerpen te verschaffen moeten zijn."[3]
 • Gemak, Toegankelijkheid: De focus van dit subthema is dat de inhoud op Wikipedia toegankelijk (en leesbaar) moet blijven voor de hele wereld; niet enkel voor experts met gespecialiseerde kennis.
  • “Op Wikipedia moeten we proberen gebruik te maken van een eenvoudige syntax, die het grote publiek begrijpt.”[4]
 • Leemten en "biases": dit richt zich op waar de inhoud tekort schiet -- welke onderwerpen, vakgebieden, geografische gebieden en redactionele input ontbreekt op de huidige Wikipedia.
  • “Vecht tegen de "biases" die inherent zijn aan ondervertegenwoordigde gemeenschappen of in bepaalde categorieën bijdragers.”[5]

Gezonde en ondersteunende gemeenschap

Dit thema focuste vooral op de gunstige omgeving voor de hele beweging.

 • Gezondheid: deze opmerkingen waren heel specifiek over het type cultuur dat binnen de beweging is gemaakt; het ging vaak samen met het thema "nieuwe gebruikers". Er lijkt een brede erkenning te zijn dat de beweging niet kan groeien of gedijen zonder een meer verwelkomende omgeving die open is tegenover nieuwe gezichtspunten en die beginnersfouten toelaat.
  • “De gezondheid van de gemeenschap is zeer belangrijk, zeker dat 1) nieuwe redacteurs verwelkomd en geholpen moeten worden, 2) geschillen binnen de gemeenschap op een beschaafde manier opgelost moeten worden, en 3) conflicten tussen redacteurs opgelost moeten worden voordat ze een negatief effect op de gemeenschap hebben.”[6]
 • Betrokkenheid en ondersteuning: dit gaat over hoe de hele gemeenschap met elkaar kan omgaan, en hoe de beweging zichzelf kan ondersteunen om haar doelen te bereiken; suggesties varieerden van gemeenschapsbrede evenementen tot betere communicatie intern.
  • “Organiseer motiverende bijeenkomsten en educatieve programma's over gemeenschapsorganisatie voor ervaren gebruikers.”[7]

Interne & externe samenwerking

Mensen lijken te geloven dat het bestaand bindweefsel (intern binnen de Wikimedia-beweging en extern met gelijkgestemde partners) zwak is. De consensus is om het hele ecosysteem beter te netwerken, te starten bij basiszaken zoals het versterken van de verbinding tussen bestaande Wikimedia-projecten en het verbeteren van de interne communicatie, en vervolgens het betrekken van gelijkgestemde organisaties, instellingen en overheden.

 • Extern: dit subthema werd gebruikt telkens wanneer er geen specifieke actor of set actoren in gedachte was (bv. "we moeten ervoor zorgen dat we vaker met gelijkgestemde organisaties praten").
  • “Geassocieerde verenigingen zouden moeten samenwerken met expertorganisaties en educatieve en culturele instellingen om ze te integreren in het werk van de Wikimedia-beweging; deze samenwerkingen kunnen plaatsvinden op lokaal, regionaal alsook continentaal niveau”[8]
 • Intern: dit verwees naar verbondenheid binnen de beweging, vooral wat betreft het ervoor zorgen dat alle leden van de gemeenschap op de hoogte zijn van bestaande projecten/producten en hoe te gebruiken wat anderen al gemaakt hebben.
  • “Wikimedia-projecten zouden meer onderling verbonden moeten zijn, wat betreft procedures, vaardigheden, gegevens en mensen”[9]
 • Partnerschappen: deze opmerkingen verwezen naar duidelijke, welomschreven partnerschappen met externe actoren.
  • “De Foundation zou moeten werken aan de relatie met de Chinese overheid, zodat meer mensen in dat land toegang kunnen hebben tot de website”[10]
 • Communicatie: dit ging vaak samen met "Outreach". Deze opmerkingen zijn opgedeeld in twee categorieën: het eerste met betrekking tot interne communicatie binnen de beweging en meer specifiek tussen Wikimedia-projecten, en het tweede met betrekking tot hoe de beweging over zichzelf praat wanneer ze nieuwe leden probeert te werven.
  • “Er is een gebrek aan connectiviteit in de gemeenschap. Mensen communiceren niet met elkaar, en we moeten hieraan werken, zodat we alle mensen samen krijgen”[11]
 • Beleid en advocacy/lobbying: dit gaat over de algemene betrokkenheid van de beweging bij het lobbyen voor vrije en open inhoud als standaard in alle gebieden en milieu's.
  • “We moeten beter bij overheden en organisaties lobbyen zodat ze hun inhoud vrijgeven onder een vrije licentie. Als het met publiek geld betaald is moet het ook in het publiek domein blijven”[12]

Technische functionaliteit

Dit is een categorie met specifieke technische verzoeken, projectvoorstellen en onmiddellijke behoeften voor een specifiek project. Omdat zulke items te specifiek of te veel op korte termijn zijn om van toepassing te zijn op een globale bewegingsbrede strategie, zullen ze in de plaats gedeeld worden met het betreffende departement binnen de Wikimedia Foundation zodat ze nuttig kunnen zijn voor design of gebruikerservaring.

 • “Verbeter de inbeddingsfunctionaliteit van video's op Wikiversity want Commons aanvaardt niet de meestvoorkomende videoformaten zoals YouTube”[13]
 • “Catscan en Petscan moeten geïntegreerd worden in Wikipedia”[14]

Gebruikers, redacteurs en bijdragers

Deze categorie heeft vooral te maken met redacteurs (nieuw en ervaren) met enige aandacht voor lezers.

 • Nieuw: het merendeel van deze opmerkingen ging samen met "Gezonde gemeenschap" aangezien ze vooral verwezen naar het scheppen van een gezonde omgeving (en bijgevolg cultuur) waar nieuwkomers zich bij zouden willen aansluiten, in plaats van het strijdlustige "slagveld" zoals ze het heden omschrijven.
  • “Op Wikimedia-projecten beschouwen nieuwkomers zichzelf vaak als outsiders. Als we willen overleven en gedijen, moeten we in de komende 15 jaar een werkbare oplossing bedenken zodat deze redacteurs voelen dat ze ook deel zijn van de beweging”[15]
 • Betrokkenheid: deze opmerkingen lijken vooral te komen van ervaren redacteurs die capaciteitsopbouwende mogelijkheden voorstellen om de betrokkenheid hoog te houden; deze categorie omvat ook strategieën om redacteurs te behouden en het probleem van afhakende redacteurs te bestrijden.
  • “We moeten elk idee met betrekking tot onze beweging verzamelen, of ze nu belangrijk zijn of niet, en ze met zorg behandelen. We moeten respecteren wanneer bijdragers wensen vermeld te worden als auteur van hun idee(ën). Op deze manier zullen ze zich gemotiveerd voelen”[16]
 • Betaald, beloond: deze reeks opmerkingen verwijst naar het idee om sommige redacteurs te betalen voor hun inhoud. Over het algemeen zijn de meeste hiervan eigenlijk voorstander van het betalen van experts voor hun gespecialiseerde kennis om inhoud van hoge kwaliteit te leveren.
  • “Betaald bewerken door erkende experts zou toegelaten moeten worden, anders is onze missie om alle menselijke kennis te dekken op betrouwbare wijzen onmogelijk te bereiken”[17]
 • Ervaren: de meeste van deze opmerkingen gaan over het betrokken houden van ervaren gebruikers en van hen gebruik maken om relaties met nieuwe gebruikers op te bouwen (bv. suggesties zoals een "adopteer-een-gebruiker"-mentorproject).
  • “Betrek de ervaren gebruikers bij de besluitvormingsprocessen; bescherm en help ze op elke mogelijke manier”[18]
 • Lezers: op enkele uitzonderingen na lijkt er geen twijfel te bestaan over een blijvend lezerspubliek; de veronderstelling lijkt te zijn dat het gebruik van Wikipedia over het algemeen geen probleem is en dat het alomtegenwoordig zal blijven als bron.
  • “Haal een verscheidenheid aan nieuwe lezers en redacteurs naar de beweging door hen boeiende ervaringen te bieden op een brede waaier aan platformen en projecten”[19]

Outreach, bewustmaking en promotie

Deze categorie heeft te maken met hoe de beweging inclusiever en diverser kan zijn wanneer nieuwe mensen erbij betrokken worden. Er is een overheersend gevoel dat de beweging nog steeds overwegend gefocust is op de westerse wereld (in inhoud en vertegenwoordiging). Men denkt ook na over creatieve manieren waarop nieuwe leden bij de beweging gebracht kunnen worden.

“In de komende 15 jaar moeten we de nadruk leggen op bewustmaking over Wikimedia-projecten”[20]

 • Diversiteit en inclusiviteit: dit ging vaak samen met "Bias". Het algemene gevoel hier is dat de beweging nog steeds overheerst wordt door een westers perspectief en dat dat moet veranderen in de komende jaren.
  • “De overleving van de beweging hangt af van haar vermogen om een globaal project te worden en obstakels bij de integratie van diversiteit te overwinnen.”[21]
 • Gender: er is een brede erkenning dat de genderkloof nog steeds bestaat, vooral bij bijdragers, en dat toekomstige outreachinspanningen nog explicieter moeten focussen op het betrekken van vrouwen.
  • “Dicht de genderkloof op Wikimedia-projecten koste wat het kost”[22]

Innovatie

Deze categorie heeft betrekking tot hoe de beweging zich aanpast aan het veranderende technologische landschap. Veel van de subthema's hieronder gaan samen met "Functionaliteit", aangezien ze technisch van aard zijn.

 • Aanpassen aan de technologische context: dit subthema omvat nieuwe manieren waarop het internet gebruikt zal worden in de toekomst (bv. mobiel, offline) en wat vereist wordt van Wikimedia's kernprojecten om deze trends bij te kunnen houden.
  • “We moeten nadenken over het uitbreiden van de functionaliteit voor mobiele apparaten en mobiele toepassingen en het vinden van doeltreffende manieren om mobiele gebruikers te doen bewerken”[23]
 • Verder dan Wikipedia: deze sectie pleit dat Wikimedia andere kernproducten ontwikkelt buiten de encyclopedie. De meeste van deze opmerkingen lijken te komen van mensen die al betrokken zijn bij een bestaand project, en bijgevolg is er eerder een focus op programma's buiten Wikipedia die bevorderd kunnen worden.
  • “Verdeel onze focus over de zusterprojecten, investeer niet te veel in Wikipedia”[24]
 • Automatisering: deze interpretatie van automatisering verwijst vooral naar kunstmatige intelligentie (AI) / machinaal leren voor hulpmiddelen zoals het onderscheppen van vandalisme, automatische vertaling en het bijhouden van kwalitatieve inhoud (bv. spelling en grammatica).
  • “Focus op het ontwikkelen van machinaal lerende hulpmiddelen, die de menselijke activiteit significant zou verhogen”[25]
 • Andere media: deze opmerkingen pleiten voor andere manieren om kennis op te nemen die verder gaan dan tekst (bv. auditief, visueel, ruiken, enz.).
  • “In 2030 weerspiegelt Wikimedia's concept van kennis niet enkel academische kennis en is niet niet meer alleen via tekstueel formaat beschikbaar”[26]

Financiering, personeel en andere organisatorische behoeften

De focus van dit thema ligt op hoe de beweging gestructureerd kan worden om haar doelen beter te bereiken.

 • Foundation: dit zijn de opmerkingen die specifiek doelen op de stichting en gaan over aanpassingen waar de stichting toe in staat is te maken.
  • “Maak de samenwerking tussen WMF en de beweging meer transparant en horizontaal”[27]
 • Financiering: sommige van deze opmerkingen zijn redelijk algemeen betreffende een vraag naar "middelen". Een deel van het gesprek in deze categorie ging over hoe donaties gebruikt worden en wie deze beslissingen maakt.
  • “Omdat de donaties gegenereerd worden door het werk van de gemeenschap zou deze een zeg moeten hebben in hoe het geld wordt besteed. Dat is belangrijk voor de motivatie van de gemeenschap”[28]
 • Bestuur/beheer: deze stellingen verwijzen naar vertegenwoordiging in besluitvorming, breed gesteld (zowel op het overkoepelende organisatorische niveau als op individueel chapterniveau).
  • “De Raad van Bestuur van de WMF is geen goede weerspiegeling/vertegenwoordiging van de gemeenschap”[29]
 • Personeel: Algemene vragen over personeelsbeleid of bedenkingen rond het verkleinen van bestaande diensten.
  • “Het is noodzakelijk om een WMF-medewerker te hebben die leden van lokale gemeenschappen bijstaat”[30]

Opkomende gemeenschappen

Er was redelijk wat discussie over gemeenschappen die Wikipedia nog niet gebruiken. Opnieuw werd er consistent aan herinnerd dat de gemeenschappen die het wel gebruiken vooral van ontwikkelde landen komen terwijl de opkomende gemeenschappen voornamelijk van ontwikkelingsregio's zijn.

“Moedig bijdrages aan in gebieden waar Wikipedia minder bekend is door samen te werken met plaatselijke actoren: ontwikkelingslanden, minder ontwikkelde landen, enz.”[31]

 • Beschikbaarheid in talen: sommige van deze opmerkingen verwijzen naar algemene vertaalmogelijkheden (zoals vertaaltools) met betrekking tot de gemeenschap die al aanwezig zijn in de beweging, terwijl andere verwijzen naar taaltoegankelijkheid voor opkomende gemeenschappen.
  • “Het is noodzakelijk om de gemeenschap in de andere talen te ontwikkelen, niet enkel in het Engels”[32]
 • Toegang: Veel van dit subthema ging over mobiele toegankelijkheid of offline functionaliteit voor landelijke gebieden die moeilijk te bereiken zijn met huidige methoden.
  • “Verbeter offline toegang in opkomende gemeenschappen”[33]

Educatiebevordering

Deze categorie zoekt uit hoe Wikimedia (en vooral Wikipedia) het centrum van de onderwijswereld kan worden (als centrum voor inhoud en curricula of als een goed genetwerkte speler die anderen kan verbinden). Er is een sterke nadruk op studenten vroeg in hun academische carrière te betrekken zodat ze redacteurs kunnen worden.

“Zorg ervoor dat onze inhoud veelgebruikt is in externe educatieve inhoud”[34]

 • Instellingen: Universiteiten en bibliotheken zijn de vaakst vermelde instellingen in dit subthema.
  • “Zet partnerschappen op met nationale bibliotheken om makkelijk toegang te krijgen tot enorme collecties documenten”[35]
 • Bestaande programma's: belangrijke aandachtsgebieden zijn GLAM en het Wikipedia Education Program, met een grote focus op hoe deze programma's expliciet verder te bevorderen.
  • “Maak van GLAM een echte gateway voor kennisdelen met de omgeving en met de burgers”[36]
 • Onderwijzers: er is wat discussie over hoe onderwijzers te betrekken (vooral levenslange academici) in een "train-de-trainer"-model (bv. rechtstreekse training van onderwijzers).
  • “We moeten onderwijzers aanmoedigen om Wikimedia-projecten in het leslokaal te integreren als excuus om andere vaardigheden te ontwikkelen”[37]

Bewegingswaarde

Dit thema bevat opmerkingen voor het verbonden blijven aan de kern van waarover de beweging eigenlijk gaat -- vrijheid van de som van alle kennis.

 • Missie-gericht: deze opmerkingen focussen vooral op de toegankelijkheid van de som van alle kennis.
  • “We moeten vrije inhoud blijven verspreiden over de hele wereld, inclusief naar nieuwe publieken”[38]
 • Open bron (open source): dit subthema ging vaak samen met "Beleid, Advocacy/Lobbying". Men vindt het heel belangrijk dat Wikimedia de leiding neemt in het lobbying voor het standaard worden van open bron.
  • “Open bron is de drijvende kracht voor de toekomst en het betreft alle typen kennis en niet enkel software”[39]
 • Decentralisatie: deze opmerkingen gaan vaak samen met de "Foundation" en gaan over het decentraliseren van de organisatie, vooral voor diegenen die voorstander zijn van organische groei en contentbeheer.
  • “Een grotere spreiding van de fundamenten van de beweging en haar projecten”[40]
 • Vrij: dit verwijst naar het niet commercialiseren van kennis en er nooit een prijskaartje op te plakken.
  • “Vrije kennis voor iedereen zal altijd het kernaspect van onze beweging blijven”[41]

Kennis

Na verdere analyse werd dit thema samengevoegd met "Inhoud", aangezien beide specifiek gaan over "biases" en leemten in de kennis die beschikbaar is op de projecten.

“We moeten van Wikipedia het "centrum" van alle kennis maken”[42]

 • "Biases": voornamelijk besproken onder de inhoudelijke "Biases"
  • “We moeten werken aan een minder elitaire en meer inclusieve encyclopedie”[43]
 • Leemten: voornamelijk besproken onder de inhoudelijke "Leemten"
  • “De kennisleemten dichten vereist het versterken van de band met educatieve instellingen en de academische wereld”[44]

Duurzaamheid en groei

Dit zijn bedenkingen op een hoger niveau over wat de beweging moet doen om te overleven en gedijen in de komende 15 jaar.

“De toekomst van Wikimedia ligt in haar gemeenschappen, die diverser moeten zijn en meer de plaatselijke voortrekkers van culturele verandering moeten zijn”[45]

Referenties

 1. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - skype and hangout - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 2. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Foundation staff - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 3. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - Onwiki discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 4. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 5. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 6. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hungarian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 7. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Russian Wikipedia RfC - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 8. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hungarian Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 9. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Italian Wikisource Village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 10. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Chinese Community - QQ Group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 11. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Chinese Community - Interview (WMHK) - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 12. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Catalan Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 13. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikiversity - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 14. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/German Wikipedia discussions - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 15. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - Onwiki discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 16. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - Onwiki discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 17. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polska Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 18. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Russian Wikipedia RfC - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 19. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Foundation staff - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 20. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Bengali community - Onwiki discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 21. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish Wikipedia - Strategy page - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 22. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 23. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 24. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 25. "Strategy/Wikimedia</> movement/2017/Sources/Meta - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 26. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Deutschland staff - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 27. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 28. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Berlin strategy workshop - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 29. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Polska Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 30. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Wikipedians - Whatsapp Group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 31. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 32. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Chinese Wikipedia - Telegram group of Wikimedia2030 zh - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 33. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 34. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/English Wikipedia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 35. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/French Wikisource - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 36. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Italia - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 37. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish Wikipedia - Strategy page - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 38. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hebrew Wikipedia village pump - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 39. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Wikipedians - Whatsapp Group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 40. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Argentina discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 41. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Hindi Wikipedians - Google Hangout - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 42. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Israel discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 43. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/WikiWomen's User Group - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 44. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Wikimedia Israel discussion - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03. 
 45. "Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Spanish Wikipedia - Strategy page - Meta". meta.wikimedia.org. Retrieved 2017-05-03.