Jump to content

Strategi/Wikimediarörelsen/2017/Process/Premisser

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Process/Premises and the translation is 92% complete.

Premisser

Som en rörelse,

  • Vi har den gemensamma visionen om en värld där varje enskild människa fritt kan dela och ta del av all samlad kunskap. (från visionerna; föreslagna av Guillaume)
  • Vi strävar efter högsta kvalitet. (från värdena; föreslagna av Guillaume)
Betydelse

Med stormsteg, liksom även med snubblar och tjuvstartar, strävar vi efter att ständigt förbättra oss själva, våra projekt, våra gemenskaper, vår värld. Med initiativ och experimenterande, skapar vi vår väg mot att göra världen till en bättre plats, en utmärkt plats. Med nyfikenhet och ödmjukhet, lär vi av våra misstag och våra framgångar. Vi är skyldiga att förvalta våra resurser och leverera exceptionella produkter och tjänster.

  • Vi välkomnar och omfamnar våra olikheter. (från värdena; föreslagna av Guillaume)
Betydelse

Summan av all kunskap för varje enskild människa; Vi kan inte göra det genom att lämna ut folk. Vår vision handlar om mer än att ge allmän tillgång till alla former av kunskap. Det handlar om att skapa en inkluderande kultur. Det handlar om att bjuda in andra att delta och trivas med oss. Det handlar om att omfamna mänsklig mångfald. Det handlar om att säga, "Vi ser dig och du hör till med oss."

Våra skillnader är värdefulla; de gör oss klokare, starkare och mera ödmjuka. De uppväger våra fördomar och svagheter. De öppnar våra sinnen. Vi gör det allra bästa arbetet när vi kan se en frågeställning från många utgångspunkter och perspektiv.

Vi uppmuntrar andra att göra vad vi inte kan, och vi hjälper dem att lyckas. När röster är frånvarande, ignoreras eller tystas, söker vi upp dem. Vi är välkomnande värdar, omtänksamma grannar och varandras bundsförvanter. Vi är inte rädda för olikheter. Vi välkomnar det med nyfikenhet, glädje och hopp.

Betydelse

Samarbete är inte alltid vackert. Ibland kämpar vi. Att arbeta tillsammans är svårt, men det är värt det. Vi gör det eftersom det gör oss starkare. Vi löser problem bättre tillsammans. För att det ska fungera bra behöver var och en av oss vara ärliga, ansvariga, och öppna mot varandra.

Betydelse

Våra ord har makt. Vad vi säger får konsekvenser. Engagemang i det offentliga samtalet kräver vänlighet, omsorg, respekt, takt, empati, förtroende och säkerhet. Det är nyckeln till att få, ge och ta emot bra information. Vi måste skapa utrymme där människor känner sig trygga att uttrycka sig och bli hörda. Detta gäller särskilt när vi är oense. Om vi inte förstår vad den andra känner så är vi fortfarande öppna från varifrån de kommer.

Vi strävar efter empati, vi accepterar inte mindre än artighet.

Betydelse

Vi guidas av en vision om en bättre värld. Vi tar oss an en stor utmaning. Vi vördar vad som kommer före och är i vördnad för det fortsatta arbetet. Det ger oss hopp. Det fyller oss med förundran.

När vi är inspirerade så gör vi utmärkt arbete.

Betydelse

Vi strävar efter att åstadkomma positiva förändringar. Det är därför vi fokuserar på att uppnå resultat och att ha inverkan. Vi håller varandra ansvariga för en strategi som drivs av resultat och uppmuntra varandra att kontinuerligt mäta effektiviteten i våra processer och program, så att vi kan rätta till vår kurs längs vägen när det behövs.

Speciellt som deltagare i denna process:

  • Vi förstår att vi måste komma till en slutsats under diskussionernas gång. (föreslagna av Guillaume)
Betydelse

Alla, både inom och utanför rörelsen, är välkomna att delta i denna ärliga process. Om någon väljer att lämna diskussionen, är de välkomna att komma med synpunkter efteråt. De kan dock behöva acceptera resultatet av diskussionen de ej deltog i.

  • Vi förstår att det kan krävas arbete för att implementera vad vi kommer överens om. (föreslagna av Guillaume)
Betydelse

Denna diskussion kräver både verklighetsförankring och fantasi. För att kunna implementera de mål och riktlinjer som uppstår krävs beslut och resurser. Det går inte att samtidigt argumentera för ett resultat och mot sätt att implementera detta.

  • Vi tänker ut en gemensam strategi för wikimediarörelsen som helhet. (proposed by MichaelMaggs)
Betydelse

The Wikimedia movement is made up of a large and diverse set of organisations, groups, communities and individuals (including the Wikimedia Foundation, affiliates, groups, editors, off-line volunteers, readers and so on), and we all have differing perspectives. Our focus here is to devise a joint strategy for movement as a whole, and not for any specific part of it.

  • We value our readers as much as our editors. (proposed by Libcub)
Betydelse

We need contributors (editors, developers, etc.) in order to stay relevant. We equally need readers, people who use the content of WMF projects. We need to nourish both communities.