Paglilikum ng pundo 2012/Pagsasalin/Mga pahina tungkol sa donor

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Fundraising 2012/Translation/Donor information pages and the translation is 32% complete.
Outdated translations are marked like this.


Pagkakansila o pagwawasto sa mga tapos na naibigay

Kami po ay taus pusong nagpapasalamat sa inyong naitampok sa Wikimedia Foundation at sa inyong pagsusuporta sa libreng kaalaman. Alam po namin na paminsan minsan ay magkakaroon din ng pagbabago at hindi na po maaaring ipagpatuloy ang paulit-ulit na pagtampok. Para sa pagkansila o pagtutuwid sa inyong subscription, maari po lamang ay sundin ang mga sumusunod na tagubilin:

PayPal
 • Mangyari po lamang ay mag log in kayo sa inyong PayPal account, buksan ang inyong profile sa "My Account", i-click ang "Account Info" at pagkatapos ay ang "Preapproved Payments".
 • Sundin ang mga direksyon na iyong makikita sa screen. Iyong malalaman ang mga karagdagang inpormasyon tungkol sa $url.
 • Maaari din po ninyong sundin ang mga sumusunod na mga direksiyon ayon sa inyong credit card. Nais din po namin ipaalam na ang pagkakansela lamang sa mga donasyon na ipinapadaan sa PayPal at hindi ang pagwawasto nito.
Credit Card
 • Maari po lamang ay mag-email giving(_AT_)wikimedia.org po kayo at ipahayag kung anong tipo ng pagbabago ang iyong ninanais at kung anu pang mga karagdagang impormasyon na iyong maibibigay tungkol sa orihenal na regalo kagaya ng:
  • Email na ginamit para sa pagtanggap ng donation
  • Buong pangalan na ginamit
 • Makakatanggap kayo ng Email para ipaalam sa inyo kung nakumpleto na ang pagtutuwid.

Problema sa pag bigay

Kung magkakaroon po kayo ng problema tungkol sa inyong donasyon o kung meron kayong mga katanugan, maari po lamang ay basahin muli ang ating $faqlink. Kung mayroon kayong pag aaalinlangan o kung kailang nyo ng tulong sa pag subaybay sa inyong transaksyon, maaari po lamang ay kumontak sa donate@wikimedia.org.

Ito ba ay ligtas na site.
Ang Wikimedia Foundation donation website ay napaka ligtas at pinalakas pa ng Verisign Trusted. Pagkatapos mag-click sa banner o pagsubaybay sa donation link, ang pahina na pinasok ninyo ay isang ligtas na site (https); ang lahat ng impormasyon ay encrypted at pinangasiwaan sa pinakamataas na pamantayan para sa pangangalaga at proteksyon ng data.
Hindi pa inaalok ng Pundasyong Wikimedia ang ninanais kong paraan ng pagbayad.
Ipagpaumanhin po ninyo at hindi po namin maibibigay ang inyong ninanais na paraan sa pagbabayad; sa hinaharap fundraisers, kami ay nananalig na magkakaroon tayo ng mas maayos na pamamararaan sa pagpili at pagkakaroon ng iba't ibang karagdagang pananalapi. Gusto rin po namin malaman kung anung paraan ang pinaka madalas mong ginagamit at ng iyong bansa - maaari po lamang ay mag email po kayo sa amin para ipahayag any inyong feedback, na nagsasabi kung sa anung bansa kayo naninirahan at pangalan ng paraan sa pagbabayad.
We will attempt to add these options in the near future. In the meantime, please look at the following URL for other options that may be available to you at this time: Ways to give
Why did my credit/debit card donation get rejected?
If your payment was rejected or if you were not able to enter your card information on our donation page, please check your debit/credit card for the following cases:
 • Your credit/debit card should be enabled for International use. Cards that can only be used in country (AKA Domestic cards) may not be accepted at this time.Please call your bank and request international access to be enabled.
 • United States, United Kingdom and Canadian credit cards will only be accepted in these respective countries.
 • Not all Virtual Cards may be accepted at this time. Virtual cards are frequently used for online purchases to protect your physical card's sensitive information. However, rest assured that our donation processing is backed up by professional, fully compliant processors and your information is extremely secure. So if your virtual card gets rejected, please use your regular credit/debit card instead.
 • If you are using your debit card, please notice that the security code (C V V) is optional. If your debit card doesn't have a C V V just skip that field.
 • Your bank may have flagged the transaction. This is particularly likely if this is the first time you are donating to Wikimedia. Please call your bank and request they unblock future transactions to Wikimedia so that your future donations will be processed.
Why did I get a warning/error certificate while trying to donate?
Please don't worry if you see a warning/error certificate while trying to donate. It is likely due to an outdated version of your browser. Please update your browser to a newer version or use a different browser. If the problem persists, please email us at donate@wikimedia.org

Refund Policy

If for any reason you wish to have your donation refunded, please contact us via email at donate@wikimedia.org. We will need the following information in order to process your refund:

 • Date of donation (All refund requests must be made within 90 days of donation)
 • Amount donated (Donations above USD $10,000 are considered major donations and are subject to the applicable grant agreement between the Foundation and the donor)
 • Full name
 • Payment method used (credit card, bank transfer, E-wallet, ...)
 • Country of origin
 • Reason for the refund

Please note that some payment methods may not support refunds, or require refunds to be made through the payment method (card) utilised, so additional information may be required to process your refund. All refunds will be processed as quickly as possible, but processing times may vary depending on the payment method.

Matching Gifts

Matching Gifts are a great, easy way to double or even triple your donation to the Wikimedia Foundation. Many companies support employee philanthropy by offering matching gift programs. By taking advantage of your corporate matching gift program, you can maximize the value of your gift at no additional cost. Please check with your HR department to see if your employer will match your gift to the Wikimedia Foundation.

How does this program work?

Although programs may vary from company to company, the process is usually very simple:

 1. Confirm that your company has a matching gifts program and obtain the appropriate Matching Gifts Form from your employer
 2. Complete the form and send it to the Wikimedia Foundation at our address:
  Wikimedia Foundation, Inc.
  P.O. Box 98204
  Washington, DC 20090-8204 USA
 3. or email: matching@wikimedia.org
 4. The Wikimedia Foundation will verify your donation and send the form back to your company
 5. Your company will send a matching gift contribution to the Wikimedia Foundation
 6. Matching gifts should be directed to:
For your reference, our United States Tax ID is:

Combined Federal Campaign

The Wikimedia Foundation, Inc. is on the United States 2011 Combined Federal Campaign (CFC) Charity List as a national/international independent organization. Our code is: 61478.

Organizations that have supported the WMF through the generosity of their employees

Many people and their employers have already partnered in donating to the Wikimedia Foundation. We are grateful for their support and generosity. If someone has already donated a matching contribution, you can find more information about their matching gifts program here: