Jump to content

Baela tlhoko ba dilo ba setlhopha sa Wiki

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Small Wiki Monitoring Team and the translation is 71% complete.
Outdated translations are marked like this.
Shortcut:
SWMT

Small Wiki Monitoring Team (SWMT) ke setlhopha sa maloko a Wikimedia ba ba, dirisang IRC gape le didirisiwa tse dingwe tse di kanokang tools, tse di kanokang dipaakanyo dipe tse di dirwang mo tsebeng ya Wiki fa go Sengakwa, Kitso e e seng maleba kgotsa Bogodu. Go nale setlhopha sa bakanoki several bots se se itsiseng ka di paakanyo tse di belaesegang mo ditsebeng tsa Wiki tse setlhopha sa SWMT di di eleng tlhoko. Go thusa, ka boripana o ka tsenelela mokgatlho wa #cvn-swconnect mo IRC. O ka baakanya palo ya badirisi kwa tlase go kwadisa batsayakarolo.

Tlhaloso ya "small"

"Small" mo "Small Wiki Monitoring Team" o ka lebelelwa ka ditsela tse di farologanyeng. Le fa setlhopha sa bots mo IRC ba ele tlhoko bontsi jwa ditsebe tsa Wiki tse di kwadilweng mme di sa fetle 10.000, ga se gore ba palo "potlana" jaaka o kare "ga ba botlhokwa"; legale, re ikaega go ela tlhoko ditsebe tse dintsi ka bojotlhe jwa rona, gore re tle re kgone go ka lomaganya ditsela tsa go ka emisa disinyi tse di senyang that mo ditsebeng tse di kwadilweng en masse, kgotsa re itebaganya le palonyana e e potlana ka gore ba ithaya ba re ba ka tlila go ka bonwa motlhofo fa ba le mmogo.

Ka jalo, o se ka wa kukega maikutlo fa mongwe wa maloko a rona a ka sutlha tsebe ngwe e o e kwadileng, a itshupa fa e le mongwe wa maloko a SWMT; re dira jalo ka gore re tlhokomela thata ka tsebe ya gago, eseng gore re tsaya gore ga se khutlola ya sepe.

O ka kanoka jang palo e potlana ya wiki

  1. Kanoka diphetlogo tsa sesha ka IRC. bona Small Wiki Monitoring Team/IRC fa o batla kitso e e tseneletseng.
  2. Supa tekodiso ya ditsebe tse di tlhokanang le go ntshiwa Steward requests/Miscellaneous.
  3. Revert vandalism.
  4. Supa tekodiso ya tshenyo kwa vandalism reports.
  5. Supa tekodiso ya kgolagano ya disinyi kwa go Spam blacklist.
  6. Palo ya ditsebe tse di supiwang fa di tlhokana le go nthiwa ka bofefo di ka bonwa kwa here.
  7. Palo ya Wiki tse d potlana e ka bonwa fa here.

Tetelelo ya ditshabatshaba

Modirisi mongwe le mongwe o ka nna leloko la SWMT. Le fa go ntse jalo, go nale global permissions tse di thusang thata. Tse di akaretsa global sysop le global rollback. Please note that candidates for these permissions are expected to have significant experience in the SWMT.

Lebokose la modirisi

Members of SWMT are requested to create a global user page at Meta, which will show on the wikis where they are editing. Consider using a Babel tag on your user page.

O ka tsenya maina a badirisi ba ba mo lebokosong mo tsebeng ya gago ka go kwalo {{User SWMT}}:

This user is a member of the Small Wiki Monitoring Team.

Bona gape