Stewards/elections 2009/Guidelines/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Trang này hướng dẫn cho các thành viên quan tâm đến việc bỏ phiếu hoặc muốn trở thành một ứng cử viên trong cuộc bầu cử chọn tiếp viên. Xin mời đọc các đề mục tương ứng ở dưới.

Cử tri[edit]

Trước khi bỏ phiếu, bạn phải:

 • không bị cấm tại Meta (wiki này).
 • Tại bất kỳ một wiki thuộc Quỹ Wikimedia, bạn phải:
  • đã thực hiện tối thiểu 600 sửa đổi trước ngày 01 November 2008;
  • đã thực hiện tối thiểu 50 sửa đổi từ ngày 01 August 2008 đến ngày 31 January 2009;
  • không phải là một robot.

Bạn có thể tự kiểm tra quyền bỏ phiếu một cách tự động.

Biên dịch viên[edit]

Xin hãy giúp dịch các trang này sang ngôn ngữ của bạn:

Lời khuyên cho những người tham gia[edit]

 • Nếu wiki chủ của bạn không có thông báo về cuộc bầu cử này, hãy tìm cách đăng thông tin này lên bảng thông báo công cộng tại wiki của bạn để khuyến khích mọi người tham dự.
 • Đặt bất kỳ câu hỏi nào cho các ứng viên. Những đoạn đối thoại sâu sắc có thể được ghi vào trang thảo luận của lời phát biểu của ứng viên khi cần. Xin hãy để lời một ghi chú để những người bỏ phiếu khác có thể biết xem ở đâu nếu họ quan tâm.
 • Hãy thoải mái để lại một giải thích ngắn (tối đa một hoặc hai dòng) để giải thích cho phiếu bầu của bạn. Và cũng như trên, những đoạn đối thoại sâu sắc (các hồi đáp cho phiếu bầu của người khác) có thể được ghi lại, và cũng thế, xin hãy để lại lời ghi chú để những người bỏ phiếu khác biết xem ở đâu nếu họ quan tâm.

Ứng viên[edit]

Điều kiện tiên quyết[edit]

Trước khi nộp đơn để được quyền tiếp viên, hãy đảm bảo bạn đã:

 • chấp nhận bị ràng buộc bởi Quy định dành cho Tiếp viên;
 • có một tài khoản người dùng đang còn hoạt động tại wiki Meta này;
 • có một tài khoản tại ít nhất một dự án của Wikimedia Foundation mà tại đó, bạn đã tích cực trong vòng tối thiểu ba tháng.

Cũng như vậy, vì công việc mà các tiếp viên sẽ làm có thể dẫn đến các kết quả và dính líu đến luật pháp, bạn phải:

 • ít nhất 18 tuổi trước ngày bỏ phiếu cuối cùng;
 • sẵn sàng cung cấp họ tên đầy đủ và bằng chứng về danh tính của mình cho Wikimedia Foundation.

Ưu tiên cho các tiếp viên biết nhiều thứ tiếng, vì các tác vụ mà tiếp viên thực hiện thường xuyên dính líu đến các dự án trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Họ cũng nên có khả năng trực tuyến một cách đều đặn. Ngoài các hạn chế khác, các tiếp viên không được khuyến khích sử dụng quyền truy cập của mình trên các dự án mà họ hoạt động tích cực, để tránh nảy sinh mâu thuẫn lợi ích, và được khuyến khích theo dõi và sẵn sàng trợ giúp tại các trang thỉnh cầu của Meta (như yêu cầu cấp quyền, cấp cờ bot, và thông tin checkuser). Nếu bạn có dùng IRC, xin hãy tham gia #wikimedia-stewardskết nối tại freenode để trả lời các thỉnh cầu.

Các tiếp viên không hoạt động sẽ bị tước quyền.

Nộp đơn[edit]

Nếu bạn muốn trở thành tiếp viên, xin hãy làm theo các bước sau.

Tạo một trang phát biểu[edit]

 1. Tạo một trang con tại trang có tên "Stewards/elections 2009/statements/Tên_người_dùng_của_bạn".
 2. Lưu nó với nội dung sau, nó sẽ đặt nội dung đề cử đầu tiên cho bạn:
  {{subst:sr-new statement 2009}}
 3. Sửa trang với thông tin sau:
  • Tên thật của bạn (tùy chọn);
  • một liên kết đến tài khoản người dùng của bạn tại Meta, và một liên kết đến một tài khoản tích cực thứ hai thỏa mãn điều kiện tiên quyết.
  • danh sách các thứ tiếng mà bạn có thể đọc và viết, dùng cách viết tắt độc lập ngôn ngữ của Wikimedia (xem w:Wikipedia:Babel).
  • tóm lược ngắn về sự tham gia của bạn vào Wikimedia Foundation. Cụ thể là các khả năng truy cập như bảo quản viên hoặc hành chính viên, công việc tình nguyện như thành viên của nhóm trả lời email hoặc Ủy ban Phân xử, hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cảm thấy thích hợp. Bạn có thể đọc những phát biểu của các ứng viên khác để có thêm ý tưởng.

Khi đã sẵn sàng, liệt kê trang con của bạn vào trang bầu cử bằng cách thêm nội dung sau vào theo thứ tự ABC: "{{:Stewards/elections 2009/statements/Tên_người_dùng_của_bạn}}". Các tình nguyện viên sẽ thêm các bản dịch sang các ngôn ngữ khác nhau vào đó cho bạn.

Cung cấp bằng chứng danh tính[edit]