Jump to content

Strategy/Wikimedia Foundation/2016/Community consultation/he

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia Foundation/2016/Community consultation and the translation is 100% complete.


ברוכים הבאים להתייעצות האסטרטגית של קרן ויקימדיה לשנת 2016. במהלך 2015, הקרן חקרה איך לתעדף את עבודתה כדי לתמוך בצורה הטובה ביותר במטרות שנקבעו, אך טרם הושגו בתוכנית האסטרטגית של 2010-2015. מטרת ההתייעצות היא לעזור לקרן ויקימדיה לקבוע קווים מנחים לעבודתה שתחל ביולי 2016, ותימשך שנה עד שנתיים. Strategy approaches report

בהתבסס על החזון שלנו, על התייעצויות אסטרטגיות משנת 2010 ומשנת 2015, ועל מחקרים על השפעות חיצוניות, התווינו שלושה תחומים רחבים שבהם תתמקד הקרן: יישוג, קהילות וידע (מידע נוסף על כך יופיע בהמשך). צוות הקרן ועוד כמה קבוצות קטנות בקהילה שיתפו אותנו במידע על מכשוליים משמעותיים ורעיונות לכל אזור מיקוד. אלו סוכמו בדרכים אסטרטגיות, ומוצגים על ידי הקהילה כאן. המשימה שלנו כעת היא לקבוע, בשיתוף פעולה עם קהילות, אילו אסטרטגיות לתעדף בכל שלושת התחומים הללו.

התייעצות זו כוללת שלושה עמודים, כל אחד מהם מתמקד בנושא אחר. בכל עמוד, נשאל אותך שאלה רחבה על איך קרן ויקימדיה יכולה לשפר ולספק את הטוב ביותר להתמודדות עם אתגר מרכזי הקשור לנושא זה. מתחת לכך, נפרט שישה פתרונות אפשריים לצליחת אתגר זה. איננו יכולים ליישם את כל ששת הפתרונות, מחמת מגבולות של זמן ומשאבים אחרים, ולכן נצטרך לבחור ביניהם. אנו מבקשים ממך לעזור לנו לתעדף שניים או שלושה מהפתרונות שנציע, כדי שנוכל להתמקד לבסוף באחד מהם. תוכל אף להוסיף את דעתך. כל המידע שייאסף, ישמש לסיוע ויידוע על העדיפויות הסופיות שלנו בתכנית השנתית. שים לב שהקרן תוכל גם באמצעות הקריטריונים הבאים להשתמש בתהליכי התעדוף שלה: משאבים דרושים, יכולת ההשפעה של הקרן, ומידת ההתאמה של הפתרון המוצע לעבודה על ידי הקרן (לעומת עבודה על ידי מתנדב או שותפים).

אנא שים לב לכללי ההתנהגות בקהילה בעת שיתוף או דיון על המחשבות שלך ושל אחרים.

המידע שתספק לנו בתהליך התייעצות זה יסייע לקדם את מטרות הקרן.


align=right Thank you for contributing your thoughts to this consultation!

ציר הזמן

אלו הם תאריכי היעד שלנו לתהליך זה.

  • 11 בינואר: לבחור דפים שיתורגמו
  • 18 בינואר: להתחיל בהתייעצות קהילתית על שאלות מפתח
  • 15 בפברואר: לסגור את ההתייעצות
  • ב26 בפברואר: לשחרר את תצרופת ההתיעצות.
  • ב4 במרץ: לפרסם את טיוטת האסטרטגיה הראשונה להערות