Jump to content

Bầu cử Wikimedia Foundation/2017/Biên dịch/SecurePoll

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017/Translation/SecurePoll and the translation is 100% complete.

The following messages are to be used in the SecurePoll interface so that voters can vote in their own language as much as possible. Generic messages are already translated in the extension and so are not included here.

Intro for both elections

Phiếu bầu mặc định cho tất cả các ứng cử viên là phiếu "trắng". Vui lòng cho biết dưới đây những ứng viên nào bạn ủng hộ hoặc phản đối. Bạn không phải bỏ phiếu cho tất cả các ứng viên.

Bạn có thể quay lại thay đổi phiếu của bạn bất cứ lúc nào khi tình trạng bỏ phiếu còn là mở. Khi sửa phiếu thì tất cả phiếu bầu của bạn sẽ được đặt trở về "phiếu trắng" và bạn sẽ phải nhập lại các phiếu thuận hoặc chống.

Voting options

 • -1: Chống
 • 0: Trắng
 • +1: Thuận

Board title and candidates

 • title: Bầu cử Wikimedia Foundation/Bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2015
 • chris: Chris Keating
 • milos: Milos Rancic
 • dariusz: Dariusz Jemielniak
 • james: James Heilman
 • abbad: Abbad Diraneyya
 • maria: María Sefidari
 • peter: Peter Gallert
 • yuri: Yuri Astrakhan
 • abel: Abel Lifaefi Mbula

FDC candidates and titles

 • title: Bầu cử Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ Wikimedia Foundation năm 2017
 • fdcquest: Bầu cử Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ Wikimedia Foundation năm 2017 (có 5 vị trí)
 • ombudsquest: Bầu cử Thanh tra Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ Wikimedia Foundation năm 2017 (có 1 vị trí)
 • Osmar: Osmar Valdebenito
 • Liam: Liam Wyatt
 • Nurunnaby: Nurunnaby Chowdhury
 • Chris: Chris Keating
 • Frank: Frank Schulenburg
 • Katherine: Katherine Bavage
 • Abel: Abel Lifaefi Mbula
 • Ad: Ad Huikeshoven
 • Michał: Michał Buczyński
 • Lorenzo: Lorenzo Losa
 • Viswanathan: Viswanathan Prabhakaran
 • Kirill: Kirill Lokshin

Extra pieces

 • jumptext: Cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành trên wiki trung tâm. Vui lòng nhấp vào nút bên dưới để được chuyển đi.
 • returntext: Cổng thông tin Bầu cử Wikimedia Foundation năm 2017
 • unqualifiederror: Chúng tôi xin lỗi, nhưng bạn dường như không có trong danh sách cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu. Vui lòng truy cập trang trợ giúp của cử tri để biết thêm thông tin về tình trạng đủ điều kiện của cử tri và thông tin về cách thêm vào danh sách cử tri nếu bạn đủ điều kiện.
 • board elections title: Bầu cử Wikimedia Foundation năm 2017
 • fdc candidates: Ứng viên FDC
 • fdcombuds candidates: Ứng viên Thanh tra viên FDC
 • board candidates: Ứng viên Hội đồng
 • metauserpage: Trang thành viên trên meta
 • presentations: Trình bày
 • questions: Câu hỏi