דיילים

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Stewards and the translation is 100% complete.
קיצור דרך:
S
דיילים
For stewards
לוחות מודעות

דיילים הם קבוצה גלובלית של משתמשים עם גישה מלאה לממשק המשתמש בכל אתרי הוויקי הציבוריים של קרן ויקימדיה. יש להם את היכולת הטכנית לשנות את כל ההרשאות המקומיות והגלובליות של כל המשתמשים, לשנות את המצב ואת השם של חשבונות גלובליים, ולהשתמש בכל ההרשאות שיש למפעילי מערכת ולבירוקרטים. השימוש בהרשאות של הדיילים מוגבל בהתאם למדיניות; דיילים לא ישתמשו בהרשאות הטכניות שלהם כאשר ישנם משתמשים מקומיים עם הרשאות מתאימות, פרט למקרי חירום. מדיניות זו מאפשרת לדיילים לשמש כמפעילי מערכת וכבירוקרטים באתרי ויקי שבהם אין מפעילי מערכת או בירוקרטים מקומיים.

הדיילים נבחרים על ידי הקהילה הגלובלית של ויקימדיה בבחירות הנערכות מדי שנה בין ינואר לפברואר. הדיילים הם מתנדבים, כלומר אינם עובדים בשכר עבור קרן ויקימדיה. כמו כן, הדיילים אינם בוררים או מגשרים; כדי לפתור מחלוקת באתר ויקי קטן, יש לגבש פתרון באופן מקומי, ולהגיש בקשה להתערבות במטא־ויקי רק אם לא ניתן להגיע לפתרון באופן מקומי.

כרגע ישנם 33 דיילים בקרן ויקימדיה.

היסטוריה

קבוצת הדיילים נוצרה בשנת 2004 כדי להפריד בין ניהול הרשאות של משתמשים לבין פיתוח התוכנה וניהול המערכת. בהתחלה, לדיילים ניתנה רק האפשרות לשנות את כל הרשאות המשתמשים באמצעות מטא־ויקי. לפני שנוצרה קבוצת הדיילים, היה צורך במפתחים כדי לשנות הרשאות של משתמשים באתרי ויקי שבהם לא היו בירוקרטים מקומיים.

לדיילים ניתנה הסמכות לנהל חשבונות גלובליים כשהרחבת החשבונות הגלובליים נוספה בשנת 2008. כשהסתיים תהליך הפיתוח של הכניסה הגלובלית לחשבון בשנת 2015, הדיילים קיבלו גם את ההרשאה לשנות שמות של חשבונות גלובליים – הרשאה שניתנת גם למשתמשים בקבוצת "משני שם גלובליים".

הבחירות הראשונות נערכו בשנת 2004, ובשנים שלאחר מכן נערכו בחירות פעם או פעמיים בכל שנה. 2011 הייתה השנה האחרונה שבה התקיימו שתי מערכות בחירות.

מינוי דיילים

ערך ראשי: דיילים/בחירות

בחירות של דיילים נערכות בין ינואר לפברואר בכל שנה, וההצבעה עצמה נמשכת שלושה שבועות בפברואר. המועמדים חייבים לעמוד בדרישות מסוימות, למשל החזקת הרשאות מפעיל מערכת באתר ויקי אחד של קרן ויקימדיה למשך שלושה חודשים לפחות, וביצוע 600 עריכות שמתוכן 50 עריכות נעשו בחצי השנה האחרונה. כל המצביעים בבחירות חייבים גם הם לעמוד בדרישה של 600 עריכות שמתוכן 50 נעשו בחצי השנה האחרונה. המועמדים נבחרים בהצבעה, כאשר תנאי הסף למינוי הם לפחות 80% תמיכה ולפחות 30 הצבעות בעד המינוי. אין הגבלה למספר המשתמשים שיכולים להחזיק בהרשאות דייל, או למספר הדיילים שיכולים להיבחר בכל מערכת בחירות. מכיוון שלדיילים יש גישה למידע אישי ולנתונים שהוסתרו מעיני הציבור, עליהם לחתום על הסכם סודיות.

הצבעות אמון

הדיילים הקיימים עולים להצבעת אמון בכל שנה, באותו הזמן שבו נערכות הבחירות. השלב הראשון של התהליך הוא תקופה שבה הקהילה יכולה להביע את דעתה. בתקופה זו כל משתמש יכול להביע את דעתו בעד או נגד המשך כהונתו של כל אחד מהדיילים המכהנים. ההערות של המשתמשים צריכות להתייחס ישירות לשימוש בהרשאות הדייל, או לגורמים רלוונטיים אחרים המשפיעים על השאלה האם הדייל צריך להמשיך להחזיק בהרשאותיו או לסיים את תפקידו. לאחר שהשלב הראשון מסתיים, כל הדיילים החדשים והקיימים דנים בתוצאות. דייל מסיים את תפקידו אם רוב הדיילים האחרים הצביעו בעד הסרת הרשאותיו.

הסרת ההרשאות

הרשאותיו של דייל מוסרות באופן אוטומטי בגין חוסר פעילות, אם לא ביצע פעולות במהלך חצי השנה האחרונה, או אם ביצע פחות מעשר פעולות במהלך השנה האחרונה.

הרשאות

הדיילים אחראים בעיקר לביצוע הפעולות הטכניות הבאות:

ניהול חשבונות גלובליים.
 • נעילה וביטול נעילה של חשבונות גלובליים.
 • הסתרה והעלמה של חשבונות גלובליים.
 • שינוי שמות של חשבונות גלובליים ושל חשבונות מקומיים שאינם משויכים לחשבון גלובלי.
 • חסימה וביטול חסימה של כתובות IP באופן גלובלי.
 • שימוש בכלי בדיקת המשתמשים באתר login.wikimedia.org (סטטיסטיקות).
ניהול הרשאות של משתמשים
 • הוספה והסרה של כל ההרשאות המקומיות עבור כל החשבונות בכל אתר ויקי של קרן ויקימדיה
  • הרשאות בוט, מפעיל מערכת, עורך ממשק ובירוקרט מוענקות או מוסרות באתרי ויקי שבהם אין בירוקרטים מקומיים
  • הרשאות בודק, מסתיר ומייבא מוענקות או מוסרות על ידי דיילים בלבד
 • הוספה והסרה של כל ההרשאות הגלובליות
 • ניהול קבוצות משתמש גלובליות ואתרי הוויקי שבהם הן פעילות
שונות
 • אישור, ביטול והסתרת בקשות של יישומי OAuth
 • שימוש בהרשאות מפעיל מערכת, בודק ומסתיר באתרי ויקי שבהם אין משתמשים מקומיים המחזיקים בהרשאות האלה
 • מתן תגובה לבקשות VRT בתור של הדיילים, או בכל תורי מידע אחרים
 • מחיקת דפים עם יותר מ־5,000 גרסאות
 • יצירה ועריכה של מסנני השחתות גלובליים

הדיילים אחראים גם לפעולות הבאות, שאינן טכניות:

 • סגירה וביצוע של בקשות לאיסורים קהילתיים גלובליים
 • פיקוח על בחירות לוועדת הבוררות באתרי ויקי מסוימים
 • עבודה עם הצוות של קרן ויקימדיה כדי לסייע ביצירת קשר עם הקהילה

מדיניות

הדיילים נדרשים לפעול בהתאם למדיניות שנקבעה על ידי הקהילה כשהם משתמשים בהרשאותיהם, וכאשר מדיניות כזו לא קיימת, עליהם לפעול בהתאם לנהגים שהתבססו.

באתרי ויקי שבהם יש מפעילי מערכת או בירוקרטים מקומיים, הדיילים בדרך כלל לא ישתמשו בהרשאותיהם אלא אם כן מדובר במקרה חירום. במקרים מסוימים המדיניות מתירה לדיילים להשתמש בהרשאותיהם כשיש צורך לבצע פעולות זהות במספר אתרי ויקי, אם כי מדובר במקרים נדירים.

הדיילים אינם משנים הרשאות של משתמשים באתרי ויקי שבהם הם חברים פעילים בקהילה המקומית. מדיניות זו שומרת על תפקיד הדיילים כגלובלי בהיקפו, ומונעת מהם להפוך למשתמשים בעלי יכולות מיוחדות באתרי הוויקי שבהם הם עורכים פעילים. הדיילים עדיין יכולים להשתמש בהרשאותיהם לצורך ביצוע פעולות מסוימות שאינן שנויות במחלוקת ואין למשתמשים המקומיים יכולת לבצען, למשל מחיקת דפים שמכילים מעל 5,000 גרסאות.

הדיילים אף פעם לא מחויבים לנקוט בפעולה כלשהי; כמתנדבים, תמיד נשמרת להם הזכות שלא לטפל בבקשה מסוימת. כמו כן, הם חופשיים להחזיק בדעותיהם האישיות ולהביע אותן, כל עוד הם משתמשים בהרשאותיהם כדיילים בהתאם למדיניות.

דרכי תקשורת

ישנן מספר דרכים ליצור קשר עם הדיילים, הן באופן פרטני והן כקבוצה:

יש רשימת תפוצה פרטית (Stewards-l) ואתר ויקי פרטי (steward.wikimedia.org) המשמשים לתקשורת ולארגון פנימיים.

רשימת הדיילים הנוכחיים

Last update: 2024-03-07; total number of stewards: 33

שם +/- כינוי ב־IRC שפות מדוברות תחילת כהונה כדייל
Alaa (علاء) Alaa ar, en-4, he-1, es-1 2018-02-28
Ajraddatz Ajraddatz (discord) en, fr-3 2024-02-27
Albertoleoncio pt, en-3 2024-02-27
AmandaNP AmandaNP en, fr-4, es-1 2021-02-26
AntiCompositeNumber AntiComposite en, fr-2 2022-02-26
Base Base uk, ru-4, en-2 2019-02-28
Bsadowski1 Bsadowski1 en 2011-02-28
DerHexer DerHexer de, en-3, grc-3, la-3, es-1 2007-12-21
Elton Elton pt, en-2, es-1 2017-02-28
EPIC EP1C sv, en-3, no-2, de-1 2024-02-27
HakanIST HakanIST tr, en-4, az-3, es-2, de-1 2017-02-28
Hasley mahler es, en-3, ca-2, it-1, pt-1, gl-1 2022-02-26
Hoo man hoo de, en-3, it-1, fr-1 2014-02-28
JJMC89 JJMC89 en 2024-02-27
Johannnes89 de, en-4 2024-02-27
Jon Kolbert kolbert en, fr-4, de-2 2019-02-28
MarcGarver en, fr-2, it-2, es-1 2013-02-28
Martin Urbanec Urbanecm cs, en-3 2020-02-28
Masti masti pl, en-4, de-3, ru-2, several -1 2016-02-28
Melos it, en-3, scn-4, es-1, la-1 2024-02-27
Mykola7 Mykola7 uk, ru-4, en-2, pl-1, de-1 2023-02-26
RadiX RadiX pt, en-3, es-2, fr-2, it-2, gl-1, (sk, sq, ms, hi)-0.5 2015-02-28
Sakretsu Sakretsu it, en-3, ja-2 2020-02-28
Schniggendiller Schniggendiller de, en-3 2019-02-28
Sotiale Sotiale ko, en-2, ja-2 (reading), ja-1 (writing), bi-1, tpi-0.5, eo-1 2020-02-28
Stryn Stryn fi, en-2, sv-1 2015-02-28
Superpes15 Superpes it, en-2, fr-1, es-1, la-1 2023-02-26
Tegel Tegel sv, en-3, da-1 (read), no-1 (read) 2012-02-28
Teles Teles pt, en-3, es-2 2012-02-28
Vermont Vermont en, ru-2, es-1 2022-02-26
Wim b Wim_b it, en-2 2019-02-28
xaosflux xaosflux en-N, es-1, de-1 2023-02-26
Yahya Yahya bn-N, en-3, as-2, bpy-2 2024-02-27

תרשים

User:Jimbo WalesUser:WalterUser:SuisuiUser:RomihaitzaUser:Rdsmith4User:PaginazeroUser:Jon Harald SøbyUser:Jon Harald SøbyUser:AusirUser:AurevillyUser:AscánderUser:YannUser:WaerthUser:SnowdogUser:SjUser:ShizhaoUser:ShizhaoUser:OscarUser:DatrioUser:Danny%7EmetawikiUser:AstroNomer%7EmetawikiUser:MavUser:LooxixUser:KarlWickUser:FantasyUser:ArnoLagrangeUser:AnthereUser:AngelaUser:Andre EngelsUser:Andre EngelsStewards/elections 2006Stewards/elections 2005Stewards/elections 2004
User:Mike.lifeguardUser:Meno25User:Meno25User:MardetanhaUser:LeinadUser:LaaknorUser:KyluUser:ErwinUser:DorganUser:AlexanderpsUser:ZirlandUser:Wojciech PędzichUser:Wojciech PędzichUser:ThogoUser:ThogoUser:SpacebirdyUser:Nick1915User:MilloshUser:LarUser:JusjihUser:JusjihUser:DungodungUser:.anacondaUser:DerHexerUser:ShanelUser:ReduxUser:PathoschildUser:MaxSemUser:Magister MathematicaeUser:M7User:GuillomUser:EffeietsandersUser:Dbl2010User:DarkonekoUser:CspurrierUser:BastiqueStewards/elections 2009Stewards/elections 2007Stewards/elections 2006-2
User:WikitanvirUser:TrijnstelUser:Quentinv57User:QuadellUser:BennylinUser:BencmqUser:AxpdeUser:VituzzuUser:PeterSymondsUser:MatanyaUser:Manuelt15User:Lofty abyssUser:JafeluvUser:Fr33kmanUser:EptalonUser:BarrasUser:Ruslik0User:Bsadowski1User:WutsjeUser:Sir Lestaty de LioncourtUser:MercyUser:MelosUser:MelosUser:JyothisUser:J.delanoyUser:AvrahamUser:MarcoAurelioUser:MarcoAurelioStewards/elections 2011-2Stewards/elections 2011Stewards/elections 2010
User:TBloeminkUser:SPQRobinUser:Shanmugamp7User:SavhUser:Rschen7754User:Hoo manUser:AjraddatzUser:AjraddatzUser:MF-WarburgUser:MathoniusUser:BRUTEUser:AmquiUser:MarcGarverUser:SnowolfUser:PunditUser:MBisanzUser:Luckas BladeUser:ElfixUser:BillinghurstUser:TelesUser:TelesUser:TegelSpecial:MyLanguage/Stewards/Elections 2014Special:MyLanguage/Stewards/Elections 2013Stewards/Elections 2012
User:SjoerddebruinUser:MatiiaUser:HakanISTUser:EltonUser:NahidSultanUser:MastiUser:TaketaUser:PmlineditorUser:LinedwellUser:EinsborUser:EinsborUser:StrynUser:RadiXStewards/Elections 2017Special:MyLanguage/Stewards/Elections 2016Special:MyLanguage/Stewards/Elections 2015
User:YahyaUser:Johannnes89User:JJMC89User:EPICUser:AlbertoleoncioUser:XaosfluxUser:Superpes15User:Mykola7User:VermontUser:HasleyUser:AntiCompositeNumberUser:StanglavineUser:Wiki13User:Operator873User:AmandaNPUser:MusikAnimalUser:KrdUser:BRPeverUser:BRPeverUser:Tks4FishUser:SotialeUser:SakretsuUser:Martin UrbanecUser:Wim bUser:SchniggendillerUser:Jon KolbertUser:BaseUser:RxyUser:TheresNoTimeUser:TheresNoTimeUser:-reviUser:CromiumUser:علاءStewards/Elections 2024Stewards/Elections 2023Stewards/Elections 2022Stewards/Elections 2021Stewards/Elections 2020Stewards/Elections 2019Stewards/Elections 2018

ראו גם

יומנים של פעולות דיילים במטא־ויקי