Jump to content

Univerzalni kodeks ponašanja/FAQ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/FAQ and the translation is 90% complete.
Outdated translations are marked like this.
Univerzalni kodeks ponašanja

Konsultacije

Kako je UCoC povezan sa drugim inicijativama i konsultacijama Strategije pokreta, na primer sa Poveljom pokreta?
UCoC je ključna inicijativa iz razgovora i strateškog procesa Wikimedia 2030. Treća preporuka iz razgovora o Strategiji pokreta bila je da se obezbedi sigurnost i inkluzija unutar zajednica. U tom smislu, stvaranje Kodeksa ponašanja ocenjeno je kao inicijativa najvišeg prioriteta u okviru ove preporuke. Globalni razgovori se održavaju paralelno sa konsultacijama o Univerzalnom kodeksu ponašanja za druge inicijative strategije pokreta kao što je Povelja pokreta.
2. Na osnovu čega su birane zajednice za lokalne konsultacije?
Za konsultacije na lokalnom jeziku u Fazi 1, zajednice su birane prema nekoliko faktora, uključujući stopu rasta i stanje lokalnih politika ponašanja. Više informacija o procesu za fazu 1 možete pronaći na ovoj stranici. Jedan od praktičnih zahteva bila je i dostupnost kvalifikovanih fasilitatora koji govore jezik zajednice.
Kao i u Fazi 1, brojni faktori su uticali na izbor zajednica za Fazu 2. Prvi su bili podaci o postojećoj infrastrukturi za sprovođenje pri Wikimedia projektima na različitim jezicima i u odnosu na lokalne politike. Fasilitatori su birani tako da predstavljaju zajednice sa različitim postojećim nivoima sprovođenja, kako bi se unele različite perspektive. U tome su značajnu ulogu odigrale dostupnost kvalifikovanih fasilitatora i nastojanje da se postigne što šira geografska zastupljenost.
3. Da li je Fondacija Wikimedia objavila da će UCoC važiti za sve Wikimedia projekte i prostore?
Da. Pošto će UCoC postati deo Uslova korišćenja, pojedinačne zajednice neće moći da se izuzmu od globalnih pravila. Ako se čini da su postojeće lokalne politike ili prakse u suprotnosti sa UCoC-om, ta pitanja treba postaviti na samom početku procesa kako bi se sukob mogao ispitati i rešiti. Od 2. februara 2021. godine, Odbor poverenika je zvanično odobrio UCoC kao politiku koja će se primenjivati na sve projekte i aktivnosti u Wikimedia pokretu. Ovaj obim je bio jasno naznačen od samog početka konsultacija u Fazi 1 izrade nacrta politike. Objavljen je na Meti, Wikimedia-l i mnogim drugim pojedinačnim projektima. Spisak obaveštenja za male i srednje wiki projekte je dostupan na ovoj stranici. Detalji većih konsultacija na dostupni su ovde.

Prevod

4. Da li će UCoC i njegova prateća dokumentacija biti dostupni na svim jezicima?
Projektni tim UCoC će raditi na prevođenju celokupne glavne dokumentacije i svih objava najava na što veći broj jezika koristeći kombinaciju rada prevodilačkih agencija i volontera. Ovo je veliki zadatak za koji će biti potrebno vreme i koji ne možemo da uradimo sami. Podstičemo volontere koji žele da prevode materijale ili koji žele da prevodi budu dostupni na novom jeziku, da pošalju poruku na ucocproject(_AT_)wikimedia.org. Iako nije moguće prevesti sve materijale na sve jezike, posvećeni smo tome da učešće u procesu UCoC bude dostupno i omogućeno na što više jezika.
5. U slučaju neslaganja u prevodu ili sukoba u tumačenju, koja verzija nacrta će se smatrati zvaničnom verzijom?
Tim UCoC-a je radio na tome da objavi što više prevoda politike UCoC-a, smernica za sprovođenje i drugih srodnih stranica. Međutim, prevodi su nesavršeni i mi koristimo brojne strategije (prevodilačke agencije, volontere, zaposlene, itd.) da bismo završili prevode, od kojih svaka ima svoje izazove u pogledu preciznosti. Pozivamo zajednice da nam pomognu da pronađemo i ispravimo neslaganja. Molimo zajednice da imaju razumevanja da ispravljanje neslaganja zahteva vreme. Dok se proces u potpunosti ne završi, engleska verzija će se smatrati zvaničnom.

Sprovođenje

6. Koji su planovi za sprovođenje UCoC; na primer ko je odgovoran za njegovo sprovođenje?
Prema direktivama Odbora poverenika Fondacije Wikimedia (Odbor ili BoT), sprovođenje je u fokusu druge faze projekta, koja je počela nakon što je Odbor odobrio konačnu verziju nacrta UCoC-a i objavio je 2. februara. To znači da će Wikimedia zajednice odrediti kako će se UCoC primenjivati, tumačiti i sprovoditi na lokalnom nivou. Sve zainteresovane strane i zajednice se podstiču da aktivno učestvuju u diskusiji koja bi tražila kompatibilnost sa postojećim praksama, politikama i procedurama zajednice. Konačno, UCoC i njegove strategije sprovođenja treba da služe kao polazna osnova za čitav pokret. Pojedinačne projektne zajednice se i dalje podstiču da pored ovog razviju i sopstvene kodekse ponašanja.
7. Kako bi se postupalo sa kršenjem UCoC-a u stvarnom životu, na primer, na događajima koje organizuje Fondacija ili Wikimedia podružnica, a na kojima se takođe primenjuje i Politika prijateljskog prostora? Koja politika bi imala prednost?
Pošto UCoC pruža minimalan skup smernica, uvek treba prvo konsultovati lokalne politike i usvojiti ih u skladu sa njihovim načinom primene. Ovo se u podjednakoj meri odnosi na događaje kao i na ponašanje na bilo kom Wikimedia projektu. UCoC treba da se primenjuje samo u slučajevima kada lokalne politike ili mehanizmi sprovođenja nisu dovoljni za rešavanje postojećih problema.
8. Da li bi privatno prijavljivanje kršenja UCoC-a bilo u suprotnosti sa slobodnom i transparentnom kulturom Wikimedia zajednice (gde, na primer, svako može da vidi istoriju izmena stranice)?
Već je slučaj da se anonimne prijave prihvataju iz više razloga, kao što su oni koji zahtevaju otkrivanje ili prikrivanje informacija o ličnosti, pretnje povredom i druga osetljiva pitanja. Takvi izveštaji se redovno podnose timu za Sigurnost i poverenje/Pravnoj službi, Stjuardima, Proveriteljima, Arbitražnim odborima i drugim funkcionerima. Značajan broj učesnika je izrazio oklevanje da javno prijavi uznemiravanje, jer to može dovesti do daljeg uznemiravanja. Važno pitanje tokom Faze 2 biće istraživanje potrebe da se postigne ravnoteža između transparentnosti i obaveze zaštite žrtava uznemiravanja.
9. Kakvu podršku bi Fondacija pružila onima koji su odgovorni za sprovođenje UCoC?
Fondacija je posvećena pružanju podrške UCoC-u u svim fazama njegovog razvoja: izradu nacrta politike, konsultacije o sprovođenju, a zatim i da osigura da putevi sprovođenja dobro funkcionišu. Već se preduzimaju neki koraci kako bi se osiguralo da implementacija UCoC bude uspešna. Ovo uključuje pružanje podrške onima koji bi mogli biti odgovorni za sprovođenje UCoC. Na primer, tim za Razvoj zajednice je pokrenuo onlajn pilot programe obuke. Kako budemo bolje razumeli potrebe zajednice tokom konsultacija u Fazi 2, tako ćemo bolje razumeti i vrste podrške kojima treba dati prioritet.

Periodične revizije

10. Da li će biti periodičnih revizija i dopuna UCoC nakon što bude dovršen? Ukoliko je odgovor potvrdan, ko će biti odgovoran za to?
Da. Pravna služba Fondacije će voditi proces revizije UCoC godinu dana nakon što Odbor prihvati njegovu dovršenu verziju. Nove upravljačke strukture, kao što su one koje preporučuje proces Strategije pokreta mogu olakšati naredne revizije.
11. Ko će preispitati politike u budućnosti ako se ukaže hitna potreba za promenom?
Kao i kod drugih pravila Fondacije, zahtevi za hitne promene mogu se podneti pravnoj službi Fondacije. Pravna služba je ranije vodila razgovore u zajednici o izmenama i dopunama (npr, izmene Uslova korišćenja/Plaćenih doprinosa iz 2014.) i poseduje strukturu i proces za vođenje ovakvih situacija.

Sukob sa lokalnim pravilima

12. Šta se dešava ako su lokalna pravila u suprotnosti sa UCoC?
Nakon što Odbor prihvati UCoC, sve Wikimedia zajednice će biti podstaknute da pregledaju svoje postojeće politike kako bi se osiguralo da ispunjavaju očekivanja UCoC-a. Zajednice mogu ići dalje od UCoC-a i razviti detaljnije politike, ali treba da obezbede da njihova lokalna pravila ne budu ispod osnovnog standarda propisanog UCoC-om. Ako je potrebno, zajednice i Fondacija mogu zajedno da rade na harmonizaciji pravila. Fondacija će biti na raspolaganju za pomoć dok se projekat ne završi.
13. Da li će se UCoC primenjivati i na projekte koji već imaju lokalne politike i smernice?
UCoC ima za cilj da stvori najosnovnije standarde ponašanja u pokretu. Projekti sa dobro razvijenom politikom obično ispunjavaju ili premašuju očekivanja postavljena u UCoC-u i uopšteno gledano neće morati da prave mnogo promena u lokalnim politikama kako bi se doveli u sklad sa globalnom politikom.
14. Svaki Wikimedia projekat ima sopstvene smernice i pravila ponašanja koje su napisali korisnici tog projekta na osnovu svojih potreba. Da li će UCoC promeniti ove smernice i pravila?
UCoC nema za cilj da zameni postojeće efikasne standarde ponašanja. Umesto toga, UCoC će služiti kao osnovni standard za sve projekte, a posebno one koji imaju nedovoljne standarde ponašanja ili ih nemaju uopšte. Zajednice mogu da koriste UCoC kako bi razvile kulturološki prikladnije norme ili po potrebi prilagodile postojeće smernice.
15. Šta ako UCoC ne zadovoljava 100% potreba naše zajednice?
UCoC sasvim sigurno neće zadovoljiti sve potrebe zajednice. Takođe, vrlo je verovatno da će UCoC evoluirati u budućnosti. Zajednice se ohrabruju da nadograde sopstvene politike na njegovim osnovama. Na primer, UCoC može reći: „Trebalo bi da se usredsredite na ono što je najbolje ne samo za vas kao pojedinačnog urednika, već i za Wikimedia zajednicu u celini. Ovo je veoma široko. Mnogi Wikimedia projekti već imaju detaljno razrađene politike i pravila o tome kako se baviti pitanjima poput ovog, kao što je, recimo, pravilo o sukobu interesa. Ako vaš projekat nema ovakva pravila, ova rečenica u UCoC-u predstavljala bi rezervno pravilo za sve sukobe do kojih bi moglo doći na ovu temu. Ali UCoC bi takođe mogao biti dobar podsetnik da se razvije detaljnija politika oko ove ili drugih tema.
16. Kako će se UCoC uklopiti u sve kulturne kontekste?
UCoC se možda ne uklapa u sve kulturne kontekste, ali autori su radili na tome da bude što inkluzivniji. Tim UCoC-a je ostvario kontakt sa zajednicama iz različitih kultura i uzeo u obzir njihove povratne informacije. Komisija za izradu nacrta razmotrila je te doprinose prilikom izrade nacrta. Ako primetite dodatne kulturne praznine u nacrtu, molimo vas da nam na to skrenete pažnju na stranici za razgovor o Univerzalnom kodeksu ponašanja. Ova pitanja mogu biti uključena u prvu ili neku od narednih godišnjih revizija.

Redundantnost u odnosu na Uslove korišćenja

17. Da li je i dalje neophodno imati UCoC kada odeljak 4 Uslova korišćenja (ToU) pokriva politike ponašanja kao što je „Uzdržavanje od određenih aktivnosti“?
Odeljak 4 Wikimedia Uslova korišćenja pokriva pojedine smernice koje se odnose na ponašanje i na sadržaj, kao što su kršenja autorskih prava i plaćeno pisanje. Međutim, ta lista nije sveobuhvatna. Univerzalni kodeks ponašanja ima za cilj da pomogne zajednicama da primene Odeljak 4 ToU tako što će detaljnije opisati očekivanja u ponašanju.
18. Zašto da pišemo novi UCoC kad bismo mogli da preradimo odeljak 4 Uslova korišćenja?
Kako bi Uslovi korišćenja ostali čitljivi i sažeti, pojedine informacije su izdvojene u druge dokumente. Na primer, Politika licenciranja i Commons politika licenciranja su uključene kao veze. Pristajanje na Uslove korišćenja znači i saglasnost sa tim dokumentima. Izdvajanje Univerzalnog kodeksa ponašanja omogućava mu da bude detaljniji, ako je to potrebno. Takođe će olakšati ažuriranje na osnovu naših promenljivih potreba kao pokreta.

Učešće Fondacije Wikimedia

19. Zašto je Fondacija Wikimedia uključena u ovu politiku?
Odbor poverenika je zatražio od Fondacije Wikimedia da podrži ovaj proces. U skladu sa preporukama koje su članovi zajednice dali u okviru procesa Strategije pokreta, UCoC je napisao odbor koji se sastoji od volontera i osoblja Fondacije.
20. Šta bi bila „stvarna“ akcija Fondacije WIkimedia ako bi neko prekršio UCoC?
Fondacija Wikimedia se neće baviti većinom kršenja UCoC. Ti prekršaji će biti u nadležnosti lokalne zajednice ili globalnih funkcionera. Kršenja Uslova korišćenja trenutno se rešavaju na isti način. Tačni detalji sprovođenja biće određeni u Fazi 2, nakon ratifikacije UCoC od strane Odbora.
21. Da li će UCoC biti predmet glasanja?
Odbor poverenika je februara 2021. ratifikovao glavni tekst UCoC i on predstavlja aktivnu politiku. Smernice za sprovođenje UCoC-a će proći kroz proces ratifikacije 2022. godine, odražavajući zahteve za takvim procesom izražene u otvorenom pismu koje su Arbitri Wikimedia projekata uputili Odboru poverenika aprila 2021. godine.

Implementation

22. Od čega se sastoje Smernice za sprovođenje UCoC?
Smernice za sprovođenje UCoC-a sastoje se od preventivnog rada (promovisanje svesti o UCoC-u, preporuke za obuku iz UCoC-a, pored ostalog) i reaktivnog rada (detaljnija razrada procesa podnošenja prijave, obrade prijavljenih kršenja, obezbeđivanje resursa za prijavljene prekršaje, određivanje prinudnih radnji za slučajeve kršenja, itd.) čija je namena da pomognu članovima zajednice da ostvare dobru koordinaciju sa procesima koji su fer i pravični u svim zajednicama kako bi se stvorilo najbezbednije moguće radno okruženje za sve.
23. Koliko često će se ažurirati Smernice?
I tekst politike i Smernice će imati periodične revizije, od kojih će prva biti u roku od godinu dana od implementacije.
24. Ko će nadgledati UCoC?
Koordinacioni odbor Univerzalnog kodeksa ponašanja, poznat kao U4C. U4C će nadgledati izveštaje o kršenju UCoC-a. Ovaj odbor može biti angažovan u dodatnim istragama i moći će da preduzme mere tamo gde je to potrebno. U4C će redovno nadgledati i procenjivati stanje primene Kodeksa i može Fondaciji Wikimedia i zajednici podneti na razmatranje odgovarajuće izmene UCoC-a. Kada je potrebno, U4C će pomoći Fondaciji Wikimedia u rešavanju slučajeva. U4C ne može da menja UCoC, da rešava nesuglasice između Fondacije i njenih podružnica, da kreira pravila koja zaobilaze ili zanemaruju UCoC, niti da deluje po bilo kom pitanju koje se ne odnosi na UCoC ili njegovu primenu.
25. Kako će U4C komunicirati sa drugim telima za donošenje odluka kao što su arbitražni odbori?
U4C treba da bude konačna instanca za donošenje odluka tamo gde ne postoji organ za donošenje odluka na višem nivou (kao što su zajednice bez arbitražnog odbora ili drugog sličnog procesa), ili mesto kojem viša tela za donošenje odluka prosleđuju slučajeve. U4C će takođe funkcionisati kao telo za donošenje odluka za ozbiljna sistematska pitanja koja ne mogu da reše postojeće strukture za sprovođenje.
26. Kako će se formirati U4C?
Komitet za izradu nacrta se založio za stvaranje Komiteta za izgradnju U4C. Komitet za izgradnju U4C će se sastojati od članova zajednice koji će raditi sa Fondacijom na kreiranju procesa za uspostavljanje U4C.